IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071616921283351949204
Volume57695413820
Total2164168646232155

Vizualizări   1410Descărcări   49

Conţinutul numărului de revistă

Agenda europeană a științei din Republica Moldova 5-7

CZU: 001.895:33(4+478)

Duca Gheorghe
Interdependenţa dintre ştiinţă şi dezvoltarea economico-socială: UE, CSI, Republica Moldova 8-12

CZU: 001.891:338(4+5+478)

Dicusar Alexandr, Cujba Rodica
Inovația, promovată la „Fabricat în Moldova” 13-15

CZU: 001.895:659.152(478)

Chirca Roman
Secţia Ştiinţe Naturale şi Exacte 16-20

CZU: 001.89:5/.58

Gulea Aurelian

Secția Științe Inginerești și Tehnologice

21-24

CZU: 001.891:62(478)

Ursachi Veaceslav
Secția Științe Medicale 25-31

CZU: 001.891:61(478)

Groppa Stanislav, Prisacari Viorel
Secţia Ştiinţe Agricole 32-36

CZU: 001.891:338.43(478)

Găină Boris, Tudorache Gheorghe
Secţia Ştiinţe Sociale şi Economice 37-38
Moraru Victor
Ştiinţe Umanistice şi Arte 39-41

CZU: [001.89:009+7](478)

Dănilă Aurelian, Bagrin Mariana
Tipuri de rezultate ştiinţifice ale proiectelor de cercetare (proiect pentru o discuţie publică) 42-50

CZU: 001.891

Cuciureanu Gheorghe, Ţurcan Nelly, Roşca Alfreda, Ungureanu Elena, Minciună Vitalie, Cojocaru Igor
Problemele dezvoltării științei în instituțiile de învățământ superior 51-57

CZU: 001.891:378(478)

Coşciug Cristina
Valențele învățării transformative în implementarea politicilor educaționale 58-62

CZU: [001.89:37.01+378]

Botnari Valentina, Stah Diana
Despre aplicarea în practică a fenomenului de condensare Bose-Einstein a polaritonilor în microcavităţi 63-67

CZU: 535.51

Moscalenco Sveatoslav, Dumanov Evgheni, Bajireanu Valentina
O cercetare originală în topologia modernă. Reflecții asupra corelaţiilor dintre real şi abstract 68-77

CZU: 512.66/.765

Cioban Mitrofan, Miron Radu
Cuantificarea favorabilității climei actuale în cultivarea viței de vie 78-80

CZU: 634.8:504.056+504.056:634.8

Nedealcov Maria, Sîrbu Rodica
Compuşi terpenici biologic activi de origine naturală şi sintetică 81-86

CZU: 542.06:543.64(478)

Arîcu Aculina, Ungur Nicon
Biotehnologii de obţinere din levuri a β-glucanilor și manoproteinelor 87-91

CZU: 573.01

Usatîi Agafia, Molodoi Elena, Chiseliţa Natalia, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Efremova Nadejda
Tendinţele funcţionării sistemului energetic şi securitatea energetică 92-101

CZU: 620.9+338.512:620.9

Berzan Vladimir, Bîcova Elena, Postolati Vitali, Grodeţki Mihail
Aportul cercetării la realizarea programului național de control al tuberculozei pe anii 2011 – 2015 102-106

CZU: 616.24-002.5:[616.9+001.891:616.9](478)

Iavorschi Constantin, Tudor Elena
Managementul chirurgical în malformațiile congenitale la nou-născuți 107-112

CZU: 618.53+005:617:618.53

Gudumac Eva, Pisarenco Aliona
Deficienţe nutriţionale de iod şi strategii de eradicare 113-118

CZU: [614.2:612.44+641.1](478)

Sturza Rodica
Cultivarea nucului (Juglans regia L.): Aspecte biologice şi de producţie 119-123

CZU: 57:634.1(478)

Pîntea Maria
Derogarea şi excepția în doctrină şi în legislaţia naţională 124-132

CZU: 347.1(478)

Balmuş Victor
Particularităţile elaborării metodologiei cercetărilor ştiinţifice în proiectele economice fundamentale 133-138

CZU: 001.891:338(478)

Stratan Alexandru, Iliadi Gheorghe
Cercetări arheologice în necropola medievală de la Lozova. Campania din anul 2014 139-142

CZU: 903-03"14/15"(478-22)

Ursu Ion, Bacumenco-Pîrnău Ludmila, Vornic Vlad
Nisporenii anilor 1918-1929 – oglinda vieţii culturale și spirituale a Basarabiei interbelice 143-149

CZU: 908"1918/1929"(478-22)

Chirtoagă Ion
Cunoaşterea gender rural: repere ştiinţifice 150-154

CZU: 316.47(478-22)

Volc Iulia
Bibliografia folclorului românesc din Basarabia (Proiect de valoare aplicativă) 155-158

CZU: 016:398.5(478)

Colac Tudor
Fenomenul șaizecist: Prefigurarea literară a semnelor de identitate 159-163

CZU: 821.135.1(478)-1.09

Ţurcanu Andrei
Artele plastice, medierea culturală şi „alfabetizarea” publicului de artă rezultatele unei cercetăi colaborative 164-169

CZU: 73(478)

Morel Maia, Gheorghiţă Cezara
50-year jubilee of the journal “Elektronnaya Obrabotka Materialov” 170-171

CZU: 621.38

Bologa Mircea
Ediție internațională specială consacrată nanotehnologiilor 172-172

CZU: 62-52

Kobileanscaia (Ţurcan) Ana
O teorie inedită şi originală 173-174

CZU: 330.8

Chircă Sergiu
Veniți la școala doctorală! 175-175

CZU: 001.89

Oltu Claudia
Mână-n mână cu succesul. Academicianul Ion TIGHINEANU la 60 de ani 176-178

CZU: 53(478)(092)

Bologa Mircea, Moscalenco Sveatoslav, Moscalenco Vsevolod
Model de inteligență condensată. Academicianul Valeriu CANŢER la 60 de ani 179-181

CZU: 53(478)(092)

Sidorenko Anatolie
Criticul revizuirilor literare Dr. hab. Ion CIOCANU la 75 de ani 182-183

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Burlacu Alexandru
În lumea numelor Dr. Maria COSNICEANU la 80 de ani 184-185

CZU: 929.52.09:81'373.32(478)(092)

Răileanu Viorica
Cunoscătorul de izvoare Dr. hab. Ion CHIRTOAGĂ la 70 de ani 185-186

CZU: 93/94(478)(092)

Gonţa Gheorghe
Deschideri către valori. Academicianul Haralambie CORBU la 85 de ani 187-188

CZU: 821.135.1(478).09(092)

Caraman Vlad
Autoportret mozaical Dr. Victor CIRIMPEI la 75 de ani 189-190

CZU: 811.135.1(478)(092)

Cimpoieş Gheorghe, Găină Boris
Creatorul hibrizilor de porumb speciali Dr. hab. Vasile ŢÎGANAŞ la 75 de ani 191-192

CZU: 633.15(478)(092)

Cimpoieş Gheorghe, Găină Boris