IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071581680276571949204
Volume57679063795
Total2164164958631452

Vizualizări   1162Descărcări   234

Conţinutul numărului de revistă

Academia de Ştiinţe a Moldovei, locomotiva proceselor de internaționalizare a cercetării

7-8
Tighineanu Ion

Institutul de Fizică Aplicată la 55 de ani și prioritățile sale

9-14
Bologa Mircea

Atestarea științifică în anul 2018: sub semnul reformelor

15-23

DOI: 10.5281/zenodo.2905026

CZU: 001.891:378.21

Cuciureanu Gheorghe, Marusic Galina, Minciună Vitalie, Callo Tatiana, Pişcenco Marina, Daniliuc Aliona

Abordarea bibliometrică în analiza dinamicii de dezvoltare a științei și societății

24-28

DOI: 10.5281/zenodo.2905426

CZU: 001.89:[061.6+027.21]

Cujba Rodica

Structuri columnare de oxizi semiconductori pentru senzori selectivi de gaze: realizări și provocări

29-36

DOI: 10.5281/zenodo.2905604

CZU: 53.087.92+621.315.592

Lupan Oleg, Postica Vasilie

Floarea-soarelui în vizorul cercetătorilor din Republica Moldova

37-44

DOI: 10.5281/zenodo.2905972

CZU: 001.891:633.854.78

Duca Maria, Clapco Steliana, Martea Rodica

Tulpini de bacterii lactice autohtone noi din specia Streptococcus thermophilus

45-54

DOI: 10.5281/zenodo.2906158

CZU: 579.864:578.1+634.146:579.864

Cartaşev Anatolie

Compoziţia chimică a uleiului volatil la Verbena triphylla L. Hér. şi Ocimum basilicum var. citriodorum

55-60

DOI: 10.5281/zenodo.2906374

CZU: 547.915:[582.288+582.929.4]

Dombrov Liudmila, Gille Elvira, Colţun Maricica, Necula Radu, Chisnicean Lilia, Lupan Aurelia

Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova la riscul ploilor torențiale și consecințele acestora

61-65

DOI: 10.5281/zenodo.2906620

CZU: 551.583:551.577.21

Nedealcov Maria, Mîndru Galina

Applications of remote sensing to precision agriculture recommendations

66-70

DOI: 10.5281/zenodo.2906766

CZU: 632.914+631.58

Romanciuc Inna, Pazynych Natalia

Diversifi carea și modernizarea sortimentului viticol în contextul provocărilor climatice

71-76

DOI: 10.5281/zenodo.2906914

CZU: 634.8.05+551.583

Savin Gheorghe

Funcționalitatea principiului separației puterilor în Republica Moldova: probleme, abordări științifi ce și tendințe

77-84

DOI: 10.5281/zenodo.2907044

CZU: 342.3/.4(478)

Smochină Andrei, Smochina Carolina

Sub impactul Marilor Puteri: la cumpăna dintre secole (1792–1812)

85-91

DOI: 10.5281/zenodo.2907274

CZU: 94(478)”1792-1812”

Mischevca Vladimir

Legalitatea Unirii Basarabiei cu România, contestată de către Rada Centrală Ucraineană (martie–iulie 1918)

92-97

DOI: 0.5281/zenodo.2907494

CZU: 94(478)”1918”

Burlacu Valentin

Academicianul Anatoli Kovarski, unul dintre fondatorii Academiei de Științe a RSS Moldovenești

98-103

DOI: 10.5281/zenodo.2907692

CZU: 001.89:63(478)(092)

Malcoci Iulia, Xenofontov Ion

Imagologia, o direcţie nouă de cercetare în studiul literaturii

104-108

DOI: 10.5281/zenodo.2907892

CZU: 821.09

Iovu Elisaveta

Poezia lui Pavel Boțu: întoarcerea către sine a Geometrului

109-114

DOI: 10.5281/zenodo.2908016

CZU: 821.135.1-1(478).09

Burlacu Alexandru

Creația artistică orală în viața familiei Dicescu

115-120

DOI: 10.5281/zenodo.2908180

CZU: 78.071(478)(092)

Ghilaş Victor

Dramaturgia naţională a anilor ’90: rezon(u)anţe ale „teatrului în teatru”

121-126

DOI: 10.5281/zenodo.2908190

CZU: 792.2(478)

Khalil-Butucioc Dorina

Artele decorative în perioada postbelică: puncte de referință

127-135

DOI: 10.5281/zenodo.2908198

CZU: 745/749.01(478)

Spînu Constantin

Fondator al unei şcoli științifice valoroase în domeniul fizicii teoretice

136-141

CZU: 53(478)(092)

Moscalenco Sveatoslav, Podlesnîi Igor

Trecutul militar al Basarabiei într-o amplă cercetare științifică

142-143

CZU: 94(478)

Xenofontov Ion

Sinteze și comunicări despre un eveniment sacramental

144-145

CZU: 94(498)

Hadîrca Daniela

Nume de familie rostuite frumos de Maria Cosniceanu

146-147

CZU: 811.135.1'373.232

Răileanu Viorica

O călăuză pentru studierea patrimoniului arhitectural

148-150

CZU: 72.071.1(478)”18”

Condraticova Liliana

O panoramă a fenomenului artistic

151-152

CZU: 7.03(478)

Stăvilă Tudor

Cineastul care „a mers după soare”

153-154

CZU: 791.44.071.1(478)

Bohanţov Alexandru

Un reprezentant notoriu al teoriei corpului solid. Dr. hab., prof. univ. Maria PALISTRANT la 85 de ani

155-157

CZU: 53(478)(092)

Moscalenco Sveatoslav, Moscalenco Vsevolod

Eminent cercetător al folcloristicii românești din Basarabia. Doctorul în filologie Grigore BOTEZATU la 90 de ani

158-161

CZU: 398(478)(092)

Niţă-Cocieru Mariana

O personalitate distinsă a filologiei românești. Angela SAVIN-ZGARDAN la 60 de ani

162-163

CZU: 811.135.1(478)(092)

Negrescu-Babuş Inna

Protectoarea apelor. Membrul corespondent al AȘM. Elena ZUBCOV la 70 de ani

164-166

CZU: 57(478)(092)

Ungureanu Laurenţia, Toderaş Ion

Excelență în cercetare și educație. Academicianul Ion ABABII la 75 de ani

167-168

CZU: 61(478)(092)

Cutreierând lumea cu invarianţii polinomiali. Membrul corespondent al AȘM Nicolae VULPE la 70 de ani

169-171

CZU: 51(478)(092)

Şubă Alexandru

Predestinația agrobiologiei. Doctorul habilitat în biologie Valentin CELAC la 80 de ani

172-175

CZU: 57(478)(092)

Grati Vasile