IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071593858277901949204
Volume57683253807
Total2164166218331597

Vizualizări   1215Descărcări   25

Conţinutul numărului de revistă

Eveniment de profundă trăire sufletească 3-3
Duca Gheorghe
Coroana română, o instituţie istorică a identităţii naţionale şi a vocaţiei europene 4-5

CZU: 94(478+498)

Pricipele Radu al Romaniei
Medalia „Dimitrie Cantemir” pentru Crin Antonescu 6-6
Tofan Eugenia
Uniunea Europeană – casa noastră comună 7-9

CZU: 327(478+4)

Antonescu Crin
Modele economice de dezvoltare a Republicii Moldova 10-16

CZU: 338(478)

Sturza Ion
Gazoductul Iaşi-Ungheni şi importanţa acestuia pentru Republica Moldova 17-31

CZU: 620.9(478)

Timofte Natalia
Evoluţia conceptelor fundamentale privind procesul de echilibrare bugetară 32-36

CZU: 330.1+330.8

Dodon Svetlana, Iliadi Gheorghe
2013 – anul internaţional al statisticii 37-44

CZU: 311+519.22

Cioban Mitrofan
Cu privire la evoluţiile ştiinţei şi societăţii 45-52

CZU: 167/168+316.74:001

Marina Vasile
Condensarea Bose-Einstein a polaritonilor excitonici în microcavităţi 53-67

CZU: 535.51

Moscalenco Sveatoslav, Podlesnîi Igor
Utilizarea microscopului holografic digital în studiul preparatelor biologice 68-71

CZU: 004.932.2:61

Batîr Ludmila, Glijin Aliona, Acciu Adriana, Tabăra (Gorceag) Maria
Intensificarea fitochimică a emisiei biohidrogenului în procesele de fermentare anaerobă a biomasei 72-76

CZU: 66.098.4+628.473.2:547.11

Covaliov Victor, Duca Gheorghe, Bobeică Valentin, Covaliova Olga
Istoricul factorilor ecologici chimici ai mediului ambiant 77-81

CZU: [504+574]:54

Dediu Ion

Caracteristica CO2- extractului din firimituri de miez de nucă

82-87

CZU: 634.5+665.32/.34

Jenac Ana, Migalatiev Olga, Caragia Vavil, Soboleva Inessa
Biotehnologii recente vitivinicole 88-89

CZU: 663.2+631.147

Găină Boris
Ploşniţa Perillus bioculatus f. (heteroptera, pentatomidae) – prădătorul principal al gândacului de Colorado 90-93

CZU: 633.491:632.76:632.937

Derjanschi Valeriu, Elisoveţcaia Dina, Calestru Livia
Peptide din insecte – sursă de preparate cu acţiune antimicrobiană 94-99

CZU: 577.29:615.32

Bacinschi Nicolae, Ghicavîi Victor, Pogonea Ina
Когнитивные нарушения у людей c частичной адентией 100-108

CZU: 614.2+616.31

Лакуста Виктор, Савочкина Рита
Fondatorul şcolii ştiinţifice a semiconductorilor necristalini în Moldova 109-111

CZU: 53(478)(092)

Iovu Mihail, Cojocaru Ion
Aportul academicianului Dimitrie Ursul la cercetarea istoriei filosofiei 112-114

CZU: 1(478)(092)

Bobână Gheorghe

1948 – anul imensei jertfe a Academiei Române

115-124

CZU: 001.89(498)(091)

Otiman PăunIon
Impactul congresului al XXII-lea al PCUS asupra ştiinţei lingvistice şi literaturii din RSS Moldovenească 125-135

CZU: [811.135.1+821.135.1](478)(091)

Cojocaru Gheorghe
Luca Arbore în misiuni diplomatice ale lui Ştefan cel Mare 136-141

CZU: 94(478)

Eşanu Valentina
Investigaţii arheologice preventive la Conacul Manuc Bey din Hânceşti 142-145

CZU: 904:728.81(478)

Leviţki Oleg, Ceban Ion, Ciobanu Larisa
Cerbul în onomastica românească 146-147

CZU: 811.135.1'373.22:599.735.34

Eremia Anatol
Dramaturgia lui Ion Druţă şi impactul ei asupra genului dramatic 148-154

CZU: 821.135.1-2(478).09

Bileţchi Nicolae
Fenomenul Ion Druţă pe scena moldovenească 155-156

CZU: 821.135.1-2(478):792.03

Koroliova Elfrida
Enciclopedia ca univers discursiv 157-164

CZU: 030:001.8(478)

Ţăruş Didina
Tudor Zbârnea: asumări întru afirmarea nivelului creator 165-168

CZU: 75(478)(092)

Braga Tudor
„Labirintul destinului” primului preşedinte 169-171

CZU: 323(478)(092)(093)

Ţâra Dumitru
Un pas important în eliberarea de reflexele trecutului 172-174

CZU: 94(478)"1965/1989"+94(470:498)"1965/1989"

Crudu Lilia
O precizare principială la ediţiile germane ale „Descrierii...” de Dimitrie Cantemir 175-178

CZU: 016:94(478)

Eşanu Andrei
Un studiu sincretic actual 179-181

CZU: 811.135.1'27

Sclifos Valeriu
Un prim studiu monografic despre basmul găgăuzesc 182-182

CZU: 398.2(=512.165)

Botezatu Grigore
Studiu asupra cromaticii tradiţionale româneşti 183-184

CZU: 667.27:391(=135.1)

Bâtcă Maria
Acad. Vasile MICU la 75 de ani 185-186

CZU: 63(478)(092)

Duca Gheorghe, Toma Simion, Palii Andrei
Dr. Constantin MANOLACHE la 60 de ani 187-187

CZU: 355(478)(092)

Duca Gheorghe
Dr. hab. Boris CHISTRUGA la 60 de ani 188-188

CZU: 33(478)(092)

Belostecinic Grigore