IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071593727277901949204
Volume57683123807
Total2164166203931597

Vizualizări   1366Descărcări   25

Conţinutul numărului de revistă

Sporirea contribuţiei comunităţii ştiinţifice la dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere 3-7

CZU: 001.89

Duca Gheorghe
Finanţarea şi valorificarea alocaţiilor bugetare în sfera ştiinţei şi inovării 8-15

CZU: 336.531.2:001.891(478)

Furdui Teodor
Secţia de Ştiinţe Economice şi Matematice 16-19

CZU: 001.891:[33+51](478)

Mişcoi Gheorghe
Secţia de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice 20-22

CZU: 001.891:[54+57](478)

Toderaş Ion
Secţia de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti 23-25

CZU: 001.891:[53+62](478)

Canţer Valeriu
Secţia de Ştiinţe Medicale 26-27

CZU: 001.891:61(478)

Ghidirim Gheorghe
Secţia de Ştiinţe Agricole 28-30

CZU: 001.891:63(478)

Toma Simion
Secţia de Ştiinţe Umanistice şi Arte 31-33

CZU: 001.891:[009+7](478)

Roşca Alexandru
Contribuţie primordială la renaşterea ştiinţei autohtone 34-34

CZU: 001.89(478)

Cimpoieş Gheorghe
Asigurarea competitivităţii produselor industriale în construcţia de maşini 35-36

CZU: 339.137.2:621

Bostan Ion
Potenţialul tehnologic poate fi relansat cu ajutorul tinerilor 37-38

CZU: 001.89:53

Enachi Nicolae
Sistemul naţional de inovare şi transferul tehnologic - imperative ale economiei bazate pe cunoaştere 39-42

CZU: 001.895:338(478)

Afanasiev Veaceslav
Programe de Stat şi programe pentru tineri cercetători 43-47

CZU: 001.89

Tighineanu Ion
Politici în sfera ştiinţei şi inovării în sectorul agroindustrial în contextul dezvoltării durabile a agriculturii şi integrării europene 48-54

CZU: 338.43.02(478)

Furdui Teodor, Duca Gheorghe, Gorodenco Anatolie, Spivacenco Anatol, Toma Simion
Noi forme şi dimensiuni ale cooperării tehnico-ştiinţifice 55-61

CZU: 001.89(478+100)

Porcescu Sergiu
Perfecţionarea evaluării statistice a activităţii ştiinţifice şi inovaţionale 62-63

CZU: 311.3:[001.891+001.895]

Şuşu-Ţurcan Aurelia
Tendinţele globale ale cheltuielilor pentru cercetare şi dezvoltare 64-67

CZU: 336.531.2:001.891(100)

Fetiniuc Valentina, Luchian Ivan
”Divanul...” în limbile arabă şi engleză 68-71

CZU: 94(478)

Eşanu Andrei
Româna literară în Republica Moldova: istorie şi actualitate 72-79

CZU: 811.135.1(478)(092)

Corlăteanu Nicolae
Sistemele informaţionale geografice – instrument al cercetării geografice 80-82

CZU: 004.67:910.27

Constantinov Tatiana, Sîrodoev Ghenadie
Metode de prelucrare a datelor experimentale 83-87

CZU: 519.2+53

Livovschi Evgheni
E posibilă oare astăzi predicţia unui cutremur de pământ puternic? 88-90

CZU: 550.34

Drumea Anatolie, Alcaz Vasile
Human Dimensions of Current Environmental Change 91-96

CZU: 614.2+504.75.05

Opopol Nicolae, Corobov Roman
Particularităţile creării Muzeului Satului în Republica Moldova 97-103

CZU: 069.02:39(478-22)

Ursu Mihail
Natura: Trecut, prezent, viitor sau Comoara fără de preţ a pământului moldav 104-105

CZU: 502.3

Renita Alecu
Gheorghe Duca şi strategia schimbării: Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere 106-107

CZU: 001.1(478)

Hadârcă Ion
Un nou pas în promovarea heraldicii academice: simbolurile Institutului Patrimoniului Cultural 108-109

CZU: 929.6(478)

Andrieş-Tabac Silviu
Povestea pâinii şi a soarelui 110-110

CZU: 75(478)(092)

Cucereanu Viorica
Ancorat în tumultul actualităţii 111-112

CZU: 53(478)(092)

Batîr Dumitru
Cu gândul la om 113-113

CZU: 61(478)(092)

Miroliubov Trifan
Savantul care şi-a consacrat viaţa ecologiei umane 114-114

CZU: 61(478)(092)

Ghidirim Gheorghe
Fondator al noilor direcţii de cercetare-dezvoltare. M.c.Vasile Babuc la 75 de ani 115-115

CZU: 63(478)(092)

Furdui Teodor, Spivacenco Anatol, Toma Simion, Cimpoieş Gheorghe
Creator de noi metode matematico-statistice. Evgheni Lvovschi la 75 de ani 116-116

CZU: 62(478)(092)

Canţer Valeriu
Purtător de idei inovatoare. Dr.Vladimir Berzan la 60 ani 117-117

CZU: 62(478)(092)

Postolati Vitali, Canţer Valeriu
Promotor al ştiinţelor terestre. Dr.Vasile Alcaz la 60 ani 118-118

CZU: 55(478)(092)

Drumea Anatolie, Canţer Valeriu
S-au desemnat învingătorii 119-121
Distincţii internaţionale 123-123
Laureaţi A.Ş.M. 122-123