IBN
Închide
Selectează perioada
Print PDF

Prezenţa autorilor din străinătate în revista Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”

Afisarea articolelor: 1-20(396)
2021
1. ENACACHE, O., Liceul Tehnologic Plopenii-Mari, Ungureni, Botoșani, România

Figuri de construcție cu valoare stilistică în discursul electoral

.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 1(60), 103-101. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Cat. B)
2. ZAGAIEVSCHI, C., dr., ENACHE, B., Școala gimnazială „Al. Piru”, Bacău, România

Tendințe și orientări actuale în învățarea limbilor străine

.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2021, nr. 2(61), 153-150. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687.
2020
3. DRĂGULĂNESCU, A., Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi, România

Emil Racoviță – fragmente din epopeea Sudului

.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2020, nr. 4(59), 129-124. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Cat. B)
4. POP, I., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, România, SIMIONESCU, B., dr., Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni“, Iaşi, România, SPINEI, V., dr., Academia Româna, România, THEODORESCU, R., Academia Româna, România, VOICU, V., Academia Româna, România, DUMITRACHE, I., Academia Româna, România

Declarația Academiei Române privind unitatea limbii române

.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2020, nr. 1(56), 7-6. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Cat. B)
5. PRUNARIU, D., Academia Româna, România

Cosmogonie, mit și știință în opera lui Mihai Eminescu

.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2020, nr. 3(58), 10-7. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Cat. B)
6. TRIBOI, E., Institutul Național de Cercetări Agronomice (INRA), Franţa

Asigurarea securității energetice prin implementarea conceptului LOME (Legumnoase, leaginoase, Metanizare). Analiză comparativă: Franța – Republica Moldova

.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2020, nr. 4(59), 50-40. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Cat. B)
7. CONDRATICOVA, L., dr., VORNICU, N., Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, România

Fenomenul patrimoniului cultural în dezbateri internaționale la Chișinău

.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2020, nr. 3(58), 12-11. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Cat. B)
2019
8. CIOBANU, C., dr.hab

Patrimoniul național din perioada interbelică și legăturile lui cu arta occidentală

.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 4(55), 167-166. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Cat. B)
9. DOMBROV, L., GILLE, E., dr., COLŢUN, M., dr., NECULA, R., Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul“, România, CHISNICEAN, L., dr., LUPAN, A.

Compoziţia chimică a uleiului volatil la Verbena triphylla L. Hér. şi Ocimum basilicum var. citriodorum

.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 1(52), 60-55. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Cat. B)
10. ICHIM, T., dr., Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM, Moldova, Republica

Zenaida Pally – o voce de aur al teatrului liric romanesc

.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 4(55), 153-150. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Cat. B)
11. ГИКАВЫЙ, В., dr., КЛЮЕВА, Е., Курский государственный медицинский университет, КГМУ, Rusia, ПОВЕТКИН, С., Курский государственный медицинский университет, КГМУ, Rusia, БАЧИНСКИЙ, Н., dr.hab, ПОДГУРСКИ, Л., dr., ЦУРКАН, Л., dr., ПОЛЬШАКОВА, И., Курский государственный медицинский университет, КГМУ, Rusia, КИАНУ, М.

Фармакоэпидемиологическое исследование бронходилататоров при хронической обструктивной болезни легких в г. Кишиневe и г. Курскe

.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 2(53), 82-74. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Cat. B)
12. POSTOLATI, A., dr.hab, KUNZ, K., Technical University Munich, Germania, RUDOI, M.

Potențialul productiv și stabilitatea lui la soiurile de grâu comun de diferită proveniență ecologogeografică

.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 2(53), 66-63. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Cat. B)
13. MĂRCULEŢ, V., Colegiul Tehnic „Mediensis”, Mediaș, România

Relațiile politice moldo-venețiene în debutul luptei antiotomane a lui Ștefan cel Mare (1471–1475)

.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 2(53), 98-92. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Cat. B)
14. NOVAC, G., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România

Produsele forestiere nelemnoase cu potențial terapeutic din Republica Moldova

.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 2(53), 53-48. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Cat. B)
15. ROMANCIUC, I., Институт Геологических наук НАН Украины, Ucraina, PAZYNYCH, N., Институт Геологических наук НАН Украины, Ucraina

Applications of remote sensing to precision agriculture recommendations

.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 1(52), 70-66. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Cat. B)
16. URSU, V., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România

De pe malul Senei pe crestele Carpaților: geograful francez Emmanuel de Martonne și recunoașterea academică românească

.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2019, nr. 2(53), 91-83. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Cat. B)
2018
17. NEDEALCOV, M., dr., RĂILEANU, V., dr.hab, APOSTOL, L., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, ADAMENKO, T., Centrul Hidrometeorologic din Ucraina, Ucraina

Podișul Moldovei, estimat sub aspect climatic în baza SIG

.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 3(50), 37-33. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Cat. B)
18. BODA, G., Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, România

O nouă direcție de investigații etnologice într-un studiu de anvergură

.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 1(48), 164-163. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Cat. B)
19. BODA, G., Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, România, ROGOJANU, D., Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, România

Muzeologie și muzealizare – reflecții conceptuale

.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 2(49), 149-146. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Cat. B)
20. GRATI, G., Universitatea de Vest, Timişoara, România

Arta ornamentală, un însemn al identității culturale

.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 1(48), 162-161. ISSN 1857-0461 ISSNe 2587-3687. (Cat. B)
 
 

1-20 of 396