IBN
Închide
Minciună Vitalie Petru
Cuvinte-cheie (57): publicaţii (2), doctorat (2), specializare inteligentă (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Atestarea științifică în anul 2018: sub semnul reformelor
Cuciureanu Gheorghe, Marusic Galina, Minciună Vitalie, Callo Tatiana, Pişcenco Marina, Daniliuc Aliona
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

”Creşterea economică” prin prisma Instrumentului Bibliometric Naţional
Cuciureanu Gheorghe, Cujba Rodica, Minciună Vitalie
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Aspecte ale asigurării transparenței şi excluderii corupției în sfera ştiinței şi inovării şi cea a pregătirii cadrelor ştiințifice în Republica Moldova
Holban Ion123, Cuciureanu Gheorghe21, Minciună Vitalie12, Cojocaru Igor24
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
4 Academia de Administrare Publică
Intellectus
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 8 February, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia studiilor doctorale în Republica Moldova: Crambe repetita?
Cuciureanu Gheorghe12, Holban Ion12, Minciună Vitalie12
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(46) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 23 November, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of information instruments in ensuring transaprency in scientific research (the case of the Rep. of Moldova)
Holban Ion12, Cuciureanu Gheorghe2, Minciună Vitalie2
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017. Viena, Austria. ISBN 978-3-903035-14-0.
Disponibil online 30 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Pe ce principii restructurăm managementul ştiinţei?
Canţer Valeriu1, Minciună Vitalie1, Cuciureanu Gheorghe12
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 2 / 2016 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 11 August, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Cum reformăm cercetarea și învățământul superior în Republica Moldova?
Cuciureanu Gheorghe, Minciună Vitalie
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Intellectus
Nr. 4 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Şi totuşi, câţi şi unde suntem, cercetătorii din Republica Moldova?
Minciună Vitalie12, Cuciureanu Gheorghe21
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova: instrument pentru creşterea competitivităţii?
Cuciureanu Gheorghe12, Minciună Vitalie12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2015. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-714-0.
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri de rezultate ştiinţifice ale proiectelor de cercetare (proiect pentru o discuţie publică)
Cuciureanu Gheorghe, Ţurcan Nelly, Roşca Alfreda, Ungureanu Elena, Minciună Vitalie, Cojocaru Igor
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 30 April, 2015. Descarcări-41. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Acreditarea ştiinţifică: Suport sau frână în procesul inovaţional?
Canţer Valeriu, Derjanschi Valeriu, Minciună Vitalie, Bileţchi Lucia, Pişcenco Marina
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Intellectus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 14 November, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasamentele internaționale ale universităților: este loc și pentru Republica Moldova?
Cuciureanu Gheorghe1, Minciună Vitalie2
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(35) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 5 May, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica inovării în Republica Moldova în contextul angajamentelor uniunii inovării
Cuciureanu Gheorghe12, Minciună Vitalie12
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 May, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Ratingul actualizat al instituţiilor de cercetare acreditate din Republica Moldova: 1 ianuarie 2013
Canţer Valeriu1, Toma Simion1, Minciună Vitalie12, Bileţchi Lucia1
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Conceptul şi principiile de structurare a nomenclatorului domeniilor şi specialităţilor ştiinţifice
Canţer Valeriu, Minciună Vitalie
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(25) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-33. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea şi acreditarea ştiinţifică – una din modalităţile de ierarhizare a instituţiilor de cercetare
Canţer Valeriu, Toma Simion, Minciună Vitalie, Bileţchi Lucia
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatorii de evaluare a cercetării autohtone şi tendinţele europene de dezvoltare a ştiinţei şi inovării
Canţer Valeriu, Toma Simion, Minciună Vitalie, Ciobanu-Mocanu Liuba, Pişcenco Marina
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Intellectus
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Studiul efectelor terţiare ale alostaziei
Minciună Vitalie, Toderaş Lidia, Budeanu Oleg
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(311) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Modernizarea Sistemului Naţional pentru acreditare orientat la sporirea eficienţei şi calităţii cercetării
Canţer Valeriu1, Minciună Vitalie1, Toma Simion2
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AȘM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(13) / 2009 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Aspecte ale tremorului fiziologic la tineri şi vârstnici
Minciună Vitalie
Centrul Republican de Reabilitare Medico-Socială
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(304) / 2008 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24