IBN
Închide
Botnari Valentina Dimitrii
Cuvinte-cheie (59): writing proficiency (2), reading proficiency (2), competență de scriere (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Mediul constructivist de învățare
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul intersectorial axat pe asigurarea bunăstării copilului
Botnari Valentina, Scutaru Albina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul învățării transformative în dezvoltarea gândirii independente la adolescenți
Botnari Valentina, Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 8

Absenteismul școlar: esență, cauze, factori
Scutaru Albina, Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția lingvistică a copiilor cu deficiență de limbaj: contexte pertinente
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța unui parteneriat eficient SAP-școală-familie în diminuarea absenteismului la preadolescenți
Botnari Valentina1, Scutaru Albina2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Serviciul Asistență Psihopedagogică Rîșcani
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea – principiu semnificativ în formarea competențelor lingvistică, de citire și scriere la elevii mici
Botnari Valentina1, Shtral Niva2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de dezvoltare a cadrelor didactice din Israel
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea – principiu semnificativ în formarea competențelor lingvistică, de citire și scriere la elevii mici
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriat SAP-familie axat pe prevenția și diminuarea absenteismului la predolescenți
Scutaru Albina, Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi de valorificare tic în formarea continuă a competenţei evaluative
Chindris Claudiu, Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențele învățării transformative în dezvoltarea gândirii independente la studenți
Botnari Valentina, Arsenov Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Învățarea studenților ca proces: configurații actuale
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diminuarea comportamentului deviant la adolescenții moderni
Botnari Valentina, Arsenov Gabriela
Moldova Tiraspol State University
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-250-2.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul managementului diseminării experiențelor pedagogice valorice asupra motivației profesionale a educatorului
Botnari Valentina1, Pricob Lilia12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Instituția Preșcolară nr.185, mun. Chișinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-232-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul parteneriatului educator-părinte axat pe dezvoltarea vorbirii coerente la preșcolarii mari
Botnari Valentina1, Neculaev Larisa12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Instituția Preșcolară, s. Cișmea, r-nul. Orhei
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-232-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranziţiile paradigmatice moderne în interpretarea relaţiei învăţare-dezvoltare la studenţi
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(19-20) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Efectele strategiilor acționale de formare la elevii mici a competențelor lingvistică, de citire și scriere în contextul respectării interconexiunii
Botnari Valentina1, Ştral Niva2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Ministerului Educației din Israel
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențele mediului în educația lingvistică a copiilor
Botnari Valentina1, Boutboul Michal2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Inspectoratul regional pentru educația preșcolară a Regiunii Centrale Tel Aviv din Israel
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Competenţa de self-management a activităţii de învăţare la studenţi-prioritate actuală a învăţământului academic
Botnari Valentina, Laşcu Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(7) / 2015 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica atitudinii funcţionale faţă de sănătatea proprie la copiii de vârstă preşcolară mare
Botnari Valentina, Iovva Olga
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32