IBN
Închide

41Publicaţii

1002Descărcări

18421Vizualizări

Botnari Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 28.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 5

Învățarea pertinentă în contextul pandemic
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bunăstarea în reprezentările adolescentinilor moderni
Botnari Valentina , Scutaru Albina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bunăstarea copiilor din grupul de risc pe timp de pandemie
Botnari Valentina , Scutaru Albina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecția – preachiziție valorică în deținerea competenței pedagogice
Botnari Valentina1 , Grădinaru Nina2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Creșa-grădiniță Steluţa, or. Ungheni
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tangențe și discrepanțe dintre gândirea independentă și alte tipuri de gândire
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Managementul IET axat pe formarea continuă a competenței evaluative a educatorilor
Botnari Valentina , Mazur Galina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul constructivist de învățare
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul intersectorial axat pe asigurarea bunăstării copilului
Botnari Valentina , Scutaru Albina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul învățării transformative în dezvoltarea gândirii independente la adolescenți
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-301-1.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile și gândirea independentă la tineri
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-309-7.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 10

Absenteismul școlar: esență, cauze, factori
Scutaru Albina , Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția lingvistică a copiilor cu deficiență de limbaj: contexte pertinente
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-285-4.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Facilitarea accesului la studii profesionale a adolescenților
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Parteneriate în educația incluzivă a tinerilor cu dizabilități din instituțiile universitare
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-72-411-1.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța unui parteneriat eficient SAP-școală-familie în diminuarea absenteismului la preadolescenți
Botnari Valentina1 , Scutaru Albina2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Serviciul Asistență Psihopedagogică Rîșcani
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-57. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea – principiu semnificativ în formarea competențelor lingvistică, de citire și scriere la elevii mici
Botnari Valentina1 , Shtral Niva2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Institutul de dezvoltare a cadrelor didactice din Israel
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea – principiu semnificativ în formarea competențelor lingvistică, de citire și scriere la elevii mici
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriat SAP-familie axat pe prevenția și diminuarea absenteismului la predolescenți
Scutaru Albina , Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi de valorificare tic în formarea continuă a competenţei evaluative
Chindris Claudiu , Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-267-0.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prevenirea discriminării în plan socio-profesional a tinerilor cu dizabilităţi
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Parteneriate în educația incluzivă a tinerilor cu dizabilități din instituțiile universitare
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-72-411-1.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențele învățării transformative în dezvoltarea gândirii independente la studenți
Botnari Valentina , Arsenov Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-269-4.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 41