IBN
Închide

56Publicaţii

1840Descărcări

28948Vizualizări

Botnari Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 42.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 34

2023 - 2

Interconexiunea sinergică a activității agenților educaționali – condiție prioritară în asigurarea bunăstării copilului
Botnari Valentina , Scutaru Albina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-732-2..
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Здоровьесберегающие технологии как средство развития моторных функций у детей с нарушением зрения
Ботнарь  Валентина , Иовва Ольга
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-732-2..
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 10

Evoluare în evacuare
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-407-0.
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluare în evacuare
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-407-0.
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea continuuă a cadrelor didactice axată pe funcționalitatea factorilor protectori ai bunăstării copilului
Botnari Valentina , Scutaru Albina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-681-3.
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea profesională continuă a cadrelor didactice din Instituția de Educație Timpurie în contextul formelor moderne ale activității metodice
Catană Cristina1 , Botnari Valentina2
1 Centrul Educației Estetice „Lăstărel”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivația studenților pentru activitatea de învățare independentă
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Managementul educaţional. Pedagogia școlii superioare
Vol.6. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 6 April, 2022. Descarcări-46. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parteneriatul educațional IET-Familie axat pe eficientizarea comunicării părinți-copii
Ionel Maria , Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective metodologice ale evaluării gândirii independente a studenților
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(159) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra erorilor atestate în cercetările doctoranzilor
Botnari Valentina
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2 R. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-159-97-5.
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra erorilor atestate în cercetările doctoranzilor
Botnari Valentina
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research. International conference of applied psychology
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea jocului didactic în dezvoltarea vorbirii copiilor de vârstă preșcolară
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela , Bleandură Natalia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-51. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Învățarea pertinentă în contextul pandemic
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-35. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bunăstarea în reprezentările adolescentinilor moderni
Botnari Valentina , Scutaru Albina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975- 76-207-6.
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bunăstarea copiilor din grupul de risc pe timp de pandemie
Botnari Valentina , Scutaru Albina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-48. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inconformism ori conformism în predarea modernă?
Botnari Valentina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educația în fața noilor provocări
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-371-4..
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecția – preachiziție valorică în deținerea competenței pedagogice
Botnari Valentina1 , Grădinaru Nina2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Creșa-grădiniță Steluţa, or. Ungheni
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tangențe și discrepanțe dintre gândirea independentă și alte tipuri de gândire
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Impactul competenței digitale a cadrului didactic asupra eficienței creării contextelor de învățare transformativă
Botnari Valentina , Repeșco Gabriela
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul IET axat pe formarea continuă a competenței evaluative a educatorilor
Botnari Valentina , Mazur Galina
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-311-0, 978-9975- 76-313-4.
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 56