IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 4)55
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
eISSN: 2587-3687
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole21071593866277901949204
Volume57683283807
Total2164166219431597

Vizualizări   1404Descărcări   46

Conţinutul numărului de revistă

Academicianul Cristian Ioan D. Hera, membru de onoare al AŞM 2-2
Hera Cristian Ioan D.
Premiul pentru realizări remarcabile în domeniul integrării europene 3-3
Tofan Eugenia
De ziua Academiei, un nou membru de onoare al AŞM 4-4
Tofan Eugenia
Acad. Cristian Ioan D. Hera, personalitate marcantă a ştiinţei contemporane 5-7

CZU: 63(498)(092)

Duca Maria
Agricultura, domeniu strategic pentru securitatea şi siguranţa alimentară 8-14

CZU: 338.439.6(498)

Hera Cristian Ioan D.
Modele matematice de expertiză în domenii ştiinţifice 15-19

CZU: 001.89

Arnăut Vsevolod, Gaindric Constantin, Damian Florin, Magariu Galina, Rogojin Iurie, Secrieru Iulian, Verlan Tatiana, Vulpe Nicolae
Conceptul de „Doctorat industrial” din perspectiva pregătirii specialiştilor 20-23

CZU: 001.891:378.2(4)

Glijin Aliona, Tiron Ştefan
Încă o dată despre ştiinţă şi atestarea cadrelor ştiinţifice (în baza informaţiilor privind domeniul economic) 24-29

CZU: [001.818+001.891](478)

Patras Mihai
Discursul inovaţional în mass-media şi literatura de specialitate 30-34

CZU: 001.895:338(478)

Duca Daniela
Abordarea evolutiv-conceptuală şi studiile asupra competitivităţii 35-38

CZU: 330.34

Litvin Aurelia
Eminescu: economia politică – ştiinţa libertăţii 39-43

CZU: 330.8

Ustian Ion
Noimele fiinţei de a fi în timp 44-48

CZU: 821.135.1-1(478).09

Hadârcă Ion
Foametea din anii 1921-1923 şi refugiul din Transnistria: acţiunea română de ajutorare a etnicilor evrei 49-59

CZU: 94(478+498)"1921-1923"

Guzun Vadim
Relaţia dintre puterea sovietică şi populaţia Basarabiei în primul an de ocupaţie: 1940-1941 60-64

CZU: 94(478)"1940-1941"

Sîrbu Sergiu, Burlacu Valentin
Rădăcinile istorice ale Constituţiei 65-73

CZU: 342.4

Guceac Ion
Noi direcţii de elaborare a medicamentelor autohtone 74-79

CZU: 615.2.01(478)

Ghicavîi Victor
Supravegherea epidemiologică şi controlul maladiilor infecţioase 80-87

CZU: 616.9-036.22-084

Prisacari Viorel
Studiul epidemiologiei urgenţelor medico-chirurgicale 88-102

CZU: 616-083.98-89-036.22

Ciobanu Gheorghe
Strategii chirurgicale în pancreatita cronică şi complicaţiile ei 103-106

CZU: 616.37-056.7-07-089.166

Hotineanu Vladimir
Activizarea reactivilor organici prin coordinare 107-113

CZU: 54-386:547.497.1

Revenco Mihail
Contribuţia ştiinţei şi inovării în fortificarea sectorului forestier 114-122

CZU: 001.895:630

Voloşciuc Leonid
Artele vizuale şi zona de cercetare ştiinţifică 123-131

CZU: 7.03:001.891

Şlapac Mariana
Zimbrul în toponimia românească 132-133

CZU: 811.135.1'373.22:599.735.51

Eremia Anatol
Ştefan cel Mare şi neamul Rahmaninovilor (140 ani de la naşterea marelui compozitor) 134-137

CZU: 94(478)+929.5:78.071.1Rahmaninov

Dănilă Aurelian
Академий наук – эффективная платформа для международного сотрудничества 138-140

CZU: 001.89(478+100)

Barbulat Mihail, Serotila Igor
Savantul Petru Ungurean – personalitate notorie în oenologie 141-143

CZU: 63(478)(092)

Găină Boris
Contribuţia lui K. Stanislavsky la formarea personalităţii creatoare a lui Veaceslav Axionov 144-147

CZU: 792(092)

Axionova Nadejda, Roşca-Ichim Angelina
Nicolae Esinencu cineastul: revelaţiile romanticului postmodernist 148-152

CZU: 791.44.071(478)(092)

Plamadeala Ana-Maria
Mihai Ţăruş: esenţa transparenţelor 153-155

CZU: 73(478)(092)

Braga Tudor
Reflecţii istoriografice, materiale documentare şi opinii referitoare la trecutul nostru naţional 156-157

CZU: 94(498+478)"05/19"+930.85(498+478)

Chirtoagă Ion
Interbelicul românesc: populaţia Basarabiei 158-160

CZU: 94(478)"1918/1940"+314.148(478)

Tărîţă Marius
Un tratat multaşteptat în domeniul cadastrului 161-162

CZU: [347.214.2+349.4](478)

Krupenikov Igor, Bratco Dumitru
Premiera editorială: atlasul zoologic 163-163

CZU: 59(084.4)

Dediu Ion
O panoramă de lexicografie muzicală a operei chişinăuiene 164-165

CZU: [792.54+782.1.071./2](478)(031)

Ghilaş Victor
Mihail Dolgan: epistolarul erotic eminescian 166-167

CZU: 821.135.1.09-4

Cimpoi Mihai
„Patrimoniu bisericesc”– o nouă publicaţie despre istoria şi cultura ecleziastică 168-169

CZU: [726.54+259](478)

Condraticova Liliana
Dr. hab. Alexandru Dascaliuc la 70 de ani 170-170

CZU: 57(478)(092)

Duca Gheorghe, Voloşciuc Leonid
Academicianul Diomid Gherman la 85 de ani 171-171

CZU: 61(478)(092)

Groppa Stanislav, Ţîbîrnă Gheorghe
Membrul corespondent al AŞM Ion Hăbăşescu la 75 de ani 172-172

CZU: 63(478)(092)

Duca Gheorghe
Membrul de Onoare al AŞM Victor Gaţac la 80 de ani 173-174

CZU: 821.135.1-84(478)(092)

Băieşu Nicolae
Membrul corespondent al AŞM Teodor Şişianu la 80 de ani 174-175

CZU: 53(478)(092)

Bostan Ion, Tighineanu Ion, Tronciu Vasile
Dr. hab. Grigore Friptuleac la 70 de ani 176-176

CZU: 61(478)(092)

Ababii Ion, Duca Gheorghe