IBN
Închide

77Publicaţii

384Descărcări

29529Vizualizări

Condraticova Liliana
Cuvinte-cheie (160): art (6), heritage (4), artă (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 53. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 7

Chișinău. Unforgettable cultural experiences
Condraticova Liliana12
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 State University of Moldova
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte. Conferința științifică internațională „Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine”, ediția a III-a
Condraticova Liliana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Patrimoniul de ieri –implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a. 2021. Iași, România. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 24 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grija de cultura națională – un continuu deziderat academic
Condraticova Liliana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O radiografie complexă a evoluției AȘM
Condraticova Liliana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orfevrăria de cult din Basarabia pe timpurile Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni
Condraticova Liliana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Patrimoniul de ieri –implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a. 2021. Iași, România. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prelucrarea artistică a metalelor din RSS Moldovenească și Republica Moldova: nume uitate sau mai puțin știute
Condraticova Liliana12
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportul privind activitatea Academiei de Știinţe a Moldovei în anul 2020. Sinteză
Condraticova Liliana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 14

Bisericile și mănăstirile ca centre de confecționare a covoarelor și a pieselor textile
Condraticova Liliana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centre de artizanat și meșteri în domeniul textilelor din Republica Moldova
Condraticova Liliana, Tocarciuc Alina
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ceremonialul nupțial: accesorii laice și de cult religios
Condraticova Liliana1, Cercașin Marina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinău. Experiențe culturale de neuitatsau obiective de vizitat într-o zi
Condraticova Liliana12
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consiliul artistic al asociației moldovenești de consum și producere: competențe și perspective
Condraticova Liliana
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Rezumate. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare Academia și-a desemnat laureații
Cimpoi Mihai1, Condraticova Liliana2
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elita basarabeană: farmecul bijuteriilor şi eleganţa vestimentaţiei. Surse de cercetare
Condraticova Liliana
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.Studii interdisciplinare
2020. Iaşi – Chişinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expedițiile etnografice și importanța lor în dezvoltarea artizanatului din RSS Moldovenească
Condraticova Liliana1, Bujorean Tatiana2, Cercașin Marina2, Tocarciuc Alina2, Pintilei Elena2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul patrimoniului cultural în dezbateri internaționale la Chișinău
Condraticova Liliana1, Vornicu Nicoleta2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ludmila TomaPortretul criticului de artă şi al omului de ştiinţă
Condraticova Liliana
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.Studii interdisciplinare
2020. Iaşi – Chişinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noaptea Cercetătorilor Europeni – MODERNight-2020 – marcată de Academia de Științe a Moldovei
Cojocaru Svetlana, Condraticova Liliana, Vîrţan Lidia
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Condraticova Liliana1, Vornicu Nicoleta2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piese vestimentare şi accesorii create de artişti plastici din RSS Moldovenească pentru Jocurile Olimpice de la Moscova din anul 1980
Bujorean Tatiana1, Condraticova Liliana2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 6 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 77