IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-02 22:41
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole20521281656245941911167
Volume55591462916
Total2107134080227510

Vizualizări   237Descărcări   59

Conţinutul numărului de revistă

Cosmogonie, mit și știință în opera lui Mihai Eminescu

7-10
Prunariu Dumitru-Dorin

Fenomenul patrimoniului cultural în dezbateri internaționale la Chișinău

11-12
Condraticova Liliana, Vornicu Nicoleta

Casa Memorială „Adrian Păunescu”

13-14

Cu privire la noțiunile de date, informații, cunoștințe

15-18

CZU: 001.89:004

DOI: 10.5281/zenodo.4269367

Gaindric Constantin

Metodă de dezvoltare a sistemelor încorporate prin configurare și generare cod bazate pe
metamodele JSON

19-27

CZU: 004.27/.004.4

DOI: 10.5281/zenodo.4269373

Bragarenco Andrei

Geneza conceptului de gândire algoritmică și natura matematicii

28-37

CZU: 510.62+512.54+519.76

DOI: 10.5281/zenodo.4269379

Cioban Mitrofan, Popovici-Bujor Violeta

Valorificarea tulpinilor microbiene izolate din lapte de capră

38-44

CZU: 579.2/.6/.8:60:637.146

DOI: 10.5281/zenodo.4269449

Bogdan Nina

Genetica rezistenţei florii-soarelui la lupoaie (Orobanche cumana Wallr.)

45-54

CZU: 575:633.854.78:582.952.6

DOI: 10.5281/zenodo.4269458

Clapco Steliana, Duca Maria

Cicada meliferă Metcalfa pruinosa (say, 1830) (Hemiptera, Flatidae) – specie nouă invazivă în fauna Republicii Moldova

55-59

CZU: 595.753(478)

DOI: 10.5281/zenodo.4269468

Ţugulea (Hacina) Cristina, Derjanschi Valeriu, Ţugulea Andrian

Considerații actuale privind manifestarea anotimpului de vară pe teritoriul Republicii Moldova

60-65

CZU: 551.583(478)

DOI: 10.5281/zenodo.4269476

Ţurcanu Viorica

Estimarea exceselor pluviometrice pe teritoriul Republicii Moldova

66-69

CZU: 551.508.77:551.577

DOI: 10.5281/zenodo.4269482

Nedealcov Maria, Capatina Lucia

Integrarea fitotehniei şi zootehniei pentru asigurarea dezvoltării durabile a agriculturii

70-79

CZU: [631.52+636]:631.147

DOI: 10.5281/zenodo.4269492

Boincean Boris, Coşman Sergiu, Chilat Spartac

Creativitatea și limitele etice ale marketingului social în sănătatea publică

80-85

CZU: 339.138:36+614.253

DOI: 10.5281/zenodo.4269496

Savciuc Oxana, Timotin Alina

Premise metodologice de evaluare a mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului

86-94

CZU: [341.231.14+342.7+342.53](478)

DOI: 10.5281/zenodo.4269500

Ciobanu Rodica, Roşca Mariana

Savantul care a revoluționat domeniul prelucrării metalelor. La aniversarea a 110-a a academicianului Boris Lazarenko

95-101

CZU: 62(478)(092)+929:62

Bologa Mircea

Dascăl al epidemiologilor moldoveni, cercetător de talie internațională. 100 de ani de la naşterea lui Eli Naum Şleahov

102-103

CZU: 61(478)(092)

Prisacari Viorel

Școala de chirurgie științifico-practică autohtonă: 75 de ani de afirmare

104-111

CZU: 378.6:616-89(478)(091)

DOI: 10.5281/zenodo.4269504

Ghidirim Gheorghe, Suman Ala, Cereş Victoria

Biblia ca potențialitate universală a educației literar-artistice

112-120

CZU: 37.016:22+37.036:82

DOI: 10.5281/zenodo.4269511

Pâslaru Vladimir

Fundamente teoretico-metodologice ale structurii forţelor armate

121-127

CZU: 355/359

DOI: 10.5281/zenodo.4269513

Gîrneţ Iurie

Afixoidarea: fenomen terminologic in vivo

128-132

CZU: 811.135.1’28’373

DOI: 10.5281/zenodo.4269517

Mincu Eugenia

Derivate verbale de la antroponime

133-137

CZU: 811.135.1’373.23’367.625

DOI: 10.5281/zenodo.4269519

Răileanu Viorica

Arta romanescă a lui Paul Goma: grotescul rabelaisian, răzvrătirea avangardistă și ludicul postmodernist

138-143

CZU: 821.135.1.09

DOI: 10.5281/zenodo.4269524

Grati Aliona

De la sărbătoarea Nașterii Domnului la sărbătoarea „Anul Nou” – deconstrucții ale obiceiurilor de iarnă reflectate în presa din RSSM

144-150

CZU: 398.332.4(478):070(091)

DOI: 10.5281/zenodo.4269528

Rusu Mariana

Stilistica și limbajul poetic stănescian ca sursă de inspirație în muzica contemporană românească de factură academică

151-155

CZU: 821.135.1-1.09:78.01

DOI: 10.5281/zenodo.4269532

Gamurari Pavel

Cvartetele lui Boris Dubosarschi în contextul evoluției genului de cvartet

156-160

CZU: 785.74:787.1/.4

DOI: 10.5281/zenodo.4269541

Ureche Alexandru

Particularitățile interpretării rolului Santuzzei din opera Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni în contextul teatrului liric contemporan

161-165

CZU: 782.1:792.56

DOI: 10.5281/zenodo.4269543

Busuioc Tatiana, Badrajan Svetlana

Proprietăți morfologico-sintactice de orchestrare a imaginii în creația lui Dumitru Bolboceanu

166-171

CZU: 75.071.1(478)

DOI: 10.5281/zenodo.4274766

Spînu Constantin

Epoca Eminescu (Sau o lecție pe care noi, generațiile de după război, n-am trecut-o la școală)

172-173
Strâmbeanu Andrei

Biografii abordate prin ideatica medicinei legale

174-174
Xenofontov Ion

Un demers comparativ dedicat amenajărilor militare medievale

175-176
Chirtoagă Ion

Fizician consacrat și organizator al științei. Acad. Leonid CULIUC la 70 de ani

177-180
Clochişner Sofia

Un promotor al dialogului intercultural. Dr. Dumitru APETRI la 80 de ani

181-183
Aniţoi Galina