IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2005
Fondatori
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Tirajul revistei   450
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-29 15:36
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)27
  2020  (4 din 4)124
  2019  (4 din 4)135
  2018  (4 din 4)142
  2017  (4 din 4)149
  2016  (4 din 4)166
  2015  (4 din 4)163
  2014  (4 din 4)172
  2013  (4 din 4)169
  2012  (4 din 4)160
  2011  (4 din 4)161
  2010  (4 din 4)176
  2009  (4 din 4)158
  2008  (3 din 4)107
  2007  (3 din 4)56
  2006  (1 din 4)14
imagine

pISSN: 1857-0461
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2014.07.21-2017.06.21)
  • B (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă „AKADEMOS” este o publicaţie ştiinţifică periodică de profil larg, menită să oglindească fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, să mediatizeze cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă în scopul aplicării lor inovaţionale, să abordeze probleme şi să elucideze investigaţiile ce ţin de patrimoniul spiritual material şi imaterial, cultură şi arte.

Revista „AKADEMOS” se declară publicaţie ştiinţifică cu Acces Deschis, fiind o alternativă pentru publicarea şi promovarea rezultatelor ştiinţifice în spaţiul academic şi universitar.

Drepturile de autor asupra articolelor publicate aparţin autorilor.
Revista este recenzată.
Nu se percep bani pentru publicarea articolelor, nici pentru recenzarea lor.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole20791512743270661933188
Volume56655403106
Total2135157828330172

Vizualizări   418Descărcări   65

Conţinutul numărului de revistă

Cosmogonie, mit și știință în opera lui Mihai Eminescu

7-10
Prunariu Dumitru-Dorin

Fenomenul patrimoniului cultural în dezbateri internaționale la Chișinău

11-12
Condraticova Liliana, Vornicu Nicoleta

Casa Memorială „Adrian Păunescu”

13-14

Cu privire la noțiunile de date, informații, cunoștințe

15-18

DOI: 10.5281/zenodo.4269367

CZU: 001.89:004

Gaindric Constantin

Metodă de dezvoltare a sistemelor încorporate prin configurare și generare cod bazate pe
metamodele JSON

19-27

DOI: 10.5281/zenodo.4269373

CZU: 004.27/.004.4

Bragarenco Andrei

Geneza conceptului de gândire algoritmică și natura matematicii

28-37

DOI: 10.5281/zenodo.4269379

CZU: 510.62+512.54+519.76

Cioban Mitrofan, Popovici-Bujor Violeta

Valorificarea tulpinilor microbiene izolate din lapte de capră

38-44

DOI: 10.5281/zenodo.4269449

CZU: 579.2/.6/.8:60:637.146

Bogdan Nina

Genetica rezistenţei florii-soarelui la lupoaie (Orobanche cumana Wallr.)

45-54

DOI: 10.5281/zenodo.4269458

CZU: 575:633.854.78:582.952.6

Clapco Steliana, Duca Maria

Cicada meliferă Metcalfa pruinosa (say, 1830) (Hemiptera, Flatidae) – specie nouă invazivă în fauna Republicii Moldova

55-59

DOI: 10.5281/zenodo.4269468

CZU: 595.753(478)

Ţugulea (Hacina) Cristina, Derjanschi Valeriu, Ţugulea Andrian

Considerații actuale privind manifestarea anotimpului de vară pe teritoriul Republicii Moldova

60-65

DOI: 10.5281/zenodo.4269476

CZU: 551.583(478)

Ţurcanu Viorica

Estimarea exceselor pluviometrice pe teritoriul Republicii Moldova

66-69

DOI: 10.5281/zenodo.4269482

CZU: 551.508.77:551.577

Nedealcov Maria, Capatina Lucia

Integrarea fitotehniei şi zootehniei pentru asigurarea dezvoltării durabile a agriculturii

70-79

DOI: 10.5281/zenodo.4269492

CZU: [631.52+636]:631.147

Boincean Boris, Coşman Sergiu, Chilat Spartac

Creativitatea și limitele etice ale marketingului social în sănătatea publică

80-85

DOI: 10.5281/zenodo.4269496

CZU: 339.138:36+614.253

Savciuc Oxana, Timotin Alina

Premise metodologice de evaluare a mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului

86-94

DOI: 10.5281/zenodo.4269500

CZU: [341.231.14+342.7+342.53](478)

Ciobanu Rodica, Roşca Mariana

Savantul care a revoluționat domeniul prelucrării metalelor. La aniversarea a 110-a a academicianului Boris Lazarenko

95-101

CZU: 62(478)(092)+929:62

Bologa Mircea

Dascăl al epidemiologilor moldoveni, cercetător de talie internațională. 100 de ani de la naşterea lui Eli Naum Şleahov

102-103

CZU: 61(478)(092)

Prisacari Viorel

Școala de chirurgie științifico-practică autohtonă: 75 de ani de afirmare

104-111

DOI: 10.5281/zenodo.4269504

CZU: 378.6:616-89(478)(091)

Ghidirim Gheorghe, Suman Ala, Cereş Victoria

Biblia ca potențialitate universală a educației literar-artistice

112-120

DOI: 10.5281/zenodo.4269511

CZU: 37.016:22+37.036:82

Pâslaru Vladimir

Fundamente teoretico-metodologice ale structurii forţelor armate

121-127

DOI: 10.5281/zenodo.4269513

CZU: 355/359

Gîrneţ Iurie

Afixoidarea: fenomen terminologic in vivo

128-132

DOI: 10.5281/zenodo.4269517

CZU: 811.135.1’28’373

Mincu Eugenia

Derivate verbale de la antroponime

133-137

DOI: 10.5281/zenodo.4269519

CZU: 811.135.1’373.23’367.625

Răileanu Viorica

Arta romanescă a lui Paul Goma: grotescul rabelaisian, răzvrătirea avangardistă și ludicul postmodernist

138-143

DOI: 10.5281/zenodo.4269524

CZU: 821.135.1.09

Grati Aliona

De la sărbătoarea Nașterii Domnului la sărbătoarea „Anul Nou” – deconstrucții ale obiceiurilor de iarnă reflectate în presa din RSSM

144-150

DOI: 10.5281/zenodo.4269528

CZU: 398.332.4(478):070(091)

Rusu Mariana

Stilistica și limbajul poetic stănescian ca sursă de inspirație în muzica contemporană românească de factură academică

151-155

DOI: 10.5281/zenodo.4269532

CZU: 821.135.1-1.09:78.01

Gamurari Pavel

Cvartetele lui Boris Dubosarschi în contextul evoluției genului de cvartet

156-160

DOI: 10.5281/zenodo.4269541

CZU: 785.74:787.1/.4

Ureche Alexandru

Particularitățile interpretării rolului Santuzzei din opera Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni în contextul teatrului liric contemporan

161-165

DOI: 10.5281/zenodo.4269543

CZU: 782.1:792.56

Busuioc Tatiana, Badrajan Svetlana

Proprietăți morfologico-sintactice de orchestrare a imaginii în creația lui Dumitru Bolboceanu

166-171

DOI: 10.5281/zenodo.4274766

CZU: 75.071.1(478)

Spînu Constantin

Epoca Eminescu (Sau o lecție pe care noi, generațiile de după război, n-am trecut-o la școală)

172-173
Strâmbeanu Andrei

Biografii abordate prin ideatica medicinei legale

174-174
Xenofontov Ion

Un demers comparativ dedicat amenajărilor militare medievale

175-176
Chirtoagă Ion

Fizician consacrat și organizator al științei. Acad. Leonid CULIUC la 70 de ani

177-180
Clochişner Sofia

Un promotor al dialogului intercultural. Dr. Dumitru APETRI la 80 de ani

181-183
Aniţoi Galina