Reviste Ştiinţifice | Instrument Bibliometric National
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Reviste Ştiinţifice

..........................................................................................................................................
de categoria C
..........................................................................................................................................
ABCDEFGHIJLMNPQRSTUV
ЗСЭ
..........................................................................................................................................
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Categoria:C
ISSN:1857-3592
..........................................................................................................................................
Arta Medica
Categoria:C
ISSN:1810-1852
..........................................................................................................................................
Artă şi Educaţie Artistică
Categoria:C
ISSN:1857-0445
..........................................................................................................................................
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Categoria:C
ISSN:1857-365X
..........................................................................................................................................
History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică
Categoria:C
ISSN:1857-4076
..........................................................................................................................................
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Categoria:C
ISSN:2345-1130
..........................................................................................................................................
Mediul Ambiant
Categoria:C
ISSN:1810-9551
..........................................................................................................................................
Meridian Ingineresc
Categoria:C
ISSN:1683-853X
..........................................................................................................................................
Moldoscopie
Categoria:C
ISSN:1812-2566
..........................................................................................................................................
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Categoria:C
ISSN:1857-3517
..........................................................................................................................................
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Categoria:C
ISSN:1857-3142
..........................................................................................................................................
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Categoria:C
ISSN:1857-2502
..........................................................................................................................................
Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:C
ISSN:1857-4440
..........................................................................................................................................
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Categoria:C
ISSN:2345-1424
..........................................................................................................................................
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Categoria:C
ISSN:2345-1467
..........................................................................................................................................
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Categoria:C
ISSN:1810-6455
..........................................................................................................................................
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Categoria:C
ISSN:1857-2405
..........................................................................................................................................
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Categoria:C
ISSN:1857-405X
..........................................................................................................................................
Studii Juridice Universitare
Categoria:C
ISSN:1857-2014
..........................................................................................................................................
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Categoria:C
ISSN:2345-1408

 
 

1-20 of 22