Reviste Ştiinţifice | Instrument Bibliometric National
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Reviste Ştiinţifice

..........................................................................................................................................
de categoria C
..........................................................................................................................................
ABCDEFGHIJLMNPQRSTUV
ЗСЭ
..........................................................................................................................................
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Categoria:C
ISSN:1857-3592
..........................................................................................................................................
Administrarea Publică
Categoria:C
ISSN:1813-8489
..........................................................................................................................................
Arta Medica
Categoria:C
ISSN:1810-1852
..........................................................................................................................................
Artă şi Educaţie Artistică
Categoria:C
ISSN:1857-0445
..........................................................................................................................................
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Categoria:C
ISSN:1857-365X
..........................................................................................................................................
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Categoria:C
ISSN:1810-6498
..........................................................................................................................................
History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică
Categoria:C
ISSN:1857-4076
..........................................................................................................................................
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Categoria:C
ISSN:2345-1130
..........................................................................................................................................
Legea şi Viaţa
Categoria:C
ISSN:1810-309X
..........................................................................................................................................
Mediul Ambiant
Categoria:C
ISSN:1810-9551
..........................................................................................................................................
Meridian Ingineresc
Categoria:C
ISSN:1683-853X
..........................................................................................................................................
Metaliteratura
Categoria:C
ISSN:1857-1905
..........................................................................................................................................
Moldoscopie
Categoria:C
ISSN:1812-2566
..........................................................................................................................................
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Categoria:C
ISSN:1857-3517
..........................................................................................................................................
Philologia
Categoria:C
ISSN:0236-3119
..........................................................................................................................................
PLURAL. History, Culture, Society
Categoria:C
ISSN:2345-1462
..........................................................................................................................................
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Categoria:C
ISSN:1857-3142
..........................................................................................................................................
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Categoria:C
ISSN:1857-2502
..........................................................................................................................................
Relaţii internaţionale. Plus
Categoria:C
ISSN:1857-4440
..........................................................................................................................................
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Categoria:C
ISSN:2345-1424

 
 

1-20 of 32