Acte normative | IBN
Închide

Acte normative

- Regulament cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice (ediția II)
Aprobat prin decizia CC al ANACEC nr. 23 din 19 decembrie 2023

 

- Regulamentul privind publicațiile științifice, științifico-metodice, didactice și alte lucrări acceptate în procesul de evaluare a cercetării și inovării
Aprobat prin Decizia CC al ANACEC nr.17 din 01 martie 2022

 

Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice
Aprobat prin decizia CC al ANACEC nr. 5 din 28 ianuarie 2022

 

Regulamentul cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice
Completat / modificat prin: Deciziile Consiliului de Conducere ale ANACEC nr.72 din 27.11.2020 și nr. 15 din 27.04.2021

 

Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice (ABROGAT)
Anexa 4 la Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 38 din 10 octombrie 2018

 

Lista bazelor de date acceptate de către ANACEC pentru publicarea rezultatelor în vederea confirmării titlurilor științifice
Aprobată prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 2 din 27 decembrie 2019 

 

Regulamentului de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat
Aprobat prin ordinul MECC nr. 514 din 5.12.2017

 

Model de prezentare a listei lucrărilor științifice

 

- Regulamentul cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice (ABROGAT)
Anexă la Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 6 din 18 decembrie 2018 

 

- Regulamentul de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice, aprobat prin Hotărîrea comună a CSȘDT și CNAA nr. 147 din 25.06.2015 (ABROGAT)

 

- Strategia naţională de dezvoltare  a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”, HG nr. 857 din  31.10.2013 

 

- Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, nr. 259-XV din 15.07.2004

 

- Hotărările CSŞDT şi CNAA cu privire la rezultatele evaluării şi clasificarea unor reviste ştiinţifice de profil

 

Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice (ABROGAT)
Aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-1/13.6 din 16 februarie 2017; Hotărârea Comisiei de acreditare a CNAA nr. AC-1/5.1 din 02 februarie 2017

Romanian