Acte normative | IBN
Închide

Acte normative

REGULAMENTUL cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice
Completat / modificat prin: Deciziile Consiliului de Conducere ale ANACEC nr.72 din 27.11.2020 și nr. 15 din 27.04.2021 

 

Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice
Anexa 4 la Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 38 din 10 octombrie 2018

 

- REGULAMENTUL cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice
Anexă la Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 6 din 18 decembrie 2018 

 

- Regulamentul de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice, aprobat prin Hotărîrea comună a CSȘDT și CNAA nr. 147 din 25.06.2015 (ABROGAT)

 

- Strategia naţională de dezvoltare  a societăţii informaţionale “Moldova Digitală 2020”, HG nr. 857 din  31.10.2013 

 

- Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, nr. 259-XV din 15.07.2004

 

- Hotărările CSŞDT şi CNAA cu privire la rezultatele evaluării şi clasificarea unor reviste ştiinţifice de profil

 

Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice (ABROGAT)
Aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-1/13.6 din 16 februarie 2017; Hotărârea Comisiei de acreditare a CNAA nr. AC-1/5.1 din 02 februarie 2017

Romanian