Acte normative | Instrument Bibliometric National
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Acte normative

- Regulamentul de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice, aprobat prin Hotărîrea comună a CSȘDT și CNAA nr. 147 din 25.06.2015 

- Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, nr. 259-XV din 15.07.2004

- Regulamentul cu privire la evaluarea şi acreditarea revistelor ştiinţifice din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea CSŞDT al AŞM nr. 196 din 18.10.2012 (http://www.cnaa.acad.md/files/normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaa-attestation/reg_evaluare_reviste/reg_evaluare_reviste.pdf)

- Hotărârea guvernului Republicii Moldova privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale - "Moldova electronică", Nr. 255  din  09.03.2005, Monitorul Oficial al R.Moldova nr.46-50/336 din 25.03.2005

- Legea cu privire la informatizare şi resursele informaţionale de stat nr. 467-XV din 21 noiembrie 2003

- Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare - Anexă la Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, Monitorul oficial Nr.125-129 (1479-1483) din 30 iulie 2004

- Ghid privind perfectarea tezelor de doctorat şi autoreferatelor. Aprobat prin Hotărîrea Comisiei de Atestare a CNAA, Nr.AT03/1-1 din 23 aprilie 2009. Intră în vigoare din 1.09.2009.  (A se vedea în special cap. 3-6). (http://www.cnaa.acad.md/files/normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaa-attestation/guide_thesis/guide_thesis.pdf)

 

Undefined