Resurse utile | IBN
Închide

Resurse utile

- NOU!  Lista edițiilor pseudoștiințifice (prădătoare) de peste hotare identificate în dosarele de atestare prezentate la ANACEC

 

NOU! Reviste științifice recunoscute și reviste științifice incluse în WoS/Scopus din alte țări

 

- Acces la Baze de Date internationale din cadrul Research4Life - HINARI, AGORA, OARE, ARDI și GOALI

 

- Poartă de acces către Baze de Date în care sunt indexate publicațiile autorilor din RM

 

- Nou! Ghid de utilizare a IBN pentru evaluarea performanțelor în cercetare

 

- Scimago Country Rank - Moldova

 

- Politici de acces deschis ale revisteilor științifice naționale

 

- Poarta de acces către transmisiuni online a evenimentelor stiintifice, culturale si educationale

 

- Licențele Creative Commons - tipuri și caracteristici

 

- Poarta de acces către bibliotecile universitare din Republica Moldova

 

- Poarta de acces către colecțiile digitale din Republica Moldova

 

- Poarta de acces către platformele de e-Learning din Republica Moldova

 

- Poartă de acces către cataloagele bibliotecilor științifice și specializate din Republica Moldova

 

- Responsabilii pentru atribuirea CZU din cadrul bibliotecilor universitare  (martie 2017)

 

- Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anii 2011-2016

 

- Manuale școlare în format PDF

 

- Resurse Educaționale Deschise naționale

 

- Platformă educațională deschisă SMARTEDU

 

- Manuale digitale alternative la Limba și Literatura Română

 

- Referinţe bibliografice: norme şi stiluri de citare, alc.: J. Nikolaeva, L. Zasaviţchi. 2010

 

Краткие рекомендации для авторов по подготовке и оформлению научных статей в журналах, индексируемых в международных наукометрических базах данны

 

- CZU online

 

- Hotărîri privind evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice de profil

 

- Registrul național al manifestărilor științifice planificate

 

- Registrul național al manifestărilor științifice organizate

 

Romanian