Despre Instrumentul Bibliometric Național | Instrument Bibliometric National
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Despre Instrumentul Bibliometric Național

CE ESTE IBN?

 

Instrumentul  Bibliometric Național (IBN) este cea mai mare bibliotecă electronică cu Acces Deschis la articole publicate în revistele științifice din Republica Moldova în perioada 1993-2017.

 

PENTRU CINE?

 

Instrumentul Bibliometric Naţional se adresează:

 

cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor – pentru activități de cercetare, identificarea tendințelor recente de cercetare pe domenii, stabilirea legăturilor de colaborare, raportare, generarea bibliografiilor etc.;

 

autorilor de articole ştiinţice – pentru evidenţa publicaţiilor în revistele ştiinţice, acces la informaţii statistice privind articolele publicate de autor etc.;

 

factorilor de decizie – pentru a obţine informaţie la zi privind publicaţiile în reviste ştiinţice naţionale, distribuţia acestora pe domenii ştiinţice, date statistice privind publicaţiile pentru luarea deciziilor în procesul de evaluare a doctoranzilor, cercetătorilor, colectivelor de cercetare, organizaţiilor, instituțiilor din sfera CDI;

 

publicului larg – pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra evoluţiei publicaţiilor ştiinţice naţionale în diverse domenii.

 

CUM UTILIZEZ IBN?

 

Consultați Ghidul de utilizare IBN

 

DESPRE IBN

 

IBN este produs final al proiectului „Elaborarea Instrumentului Bibliometric Naţional”, realizat în perioada 2010-2011 de către Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, iar actualmente, se află în faza de completare progresivă de către angajații institutului. În perspectivă, IBN își propune să devină instrument pentru analize bibliometrice, webometrice și altmetrice ale producției științifice naționale. 

 

Din februarie 2016, IBN este înregistrat pe platforma webometrics.info și ocupă poziția 152 dintre repozitorii la nivel mondial.

 

Pentru mai multe informații despre Instrumentul Bibliometric Național, consultați broșura IBN.

 

IDENTITATE VIZUALĂ

 

Accesați pagina Identitate vizuală pentru a descărca și utiliza logo-urile IBN.

 

VERSIONAREA IBN

 

Versiunea v1.5.1. a IBN vine cu un șir de funcționalități noi:

 

•  Exportul metadatelor articolelor în formatele CERIF, crossref, BibTex, DublinCore, DataCite
•  Generare din IBN a formularului de aplicare pentru evaluarea revistei (util pentru Colegiul de redactie)
•  Generare din IBN a formularului de evaluare al revistei, inclusiv punctaj (util pentru Comisia de evaluare)
•  ID-ul revistei din URL înlcouit cu denumirea abreviata a revistei
•  Descompunerea codului CZU al articolelor și afișarea listei articolelor cu același CZU
•  Posibilitatea de înregistrarea a DOI pentru reviste și numere de reviste
•  Statistici noi: periodicitatea de apariției a numerelor revistei, tabel statistic pentru toate revistele, dinamica numărului de articole cu CZU pe ani etc.

Romanian