IBN
Închide

Reviste științifice din R.Moldova

..........................................................................................................................................
ABCDEFGHIJLMNPQRSTUV
ЗСЭ
..........................................................................................................................................
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Categoria:C
ISSN:1857-3592
..........................................................................................................................................
Acta et commentationes (Ştiinţe Naturale şi Exacte)
ISSN:2537-6284
..........................................................................................................................................
Administrarea Publică
Categoria:C
ISSN:1813-8489
..........................................................................................................................................
Agricultura Moldovei
Categoria:C
ISSN:0582-5229
..........................................................................................................................................
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Categoria:C
ISSN:1857-3630
..........................................................................................................................................
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Categoria:C
ISSN:1857-0631
..........................................................................................................................................
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Categoria:C
ISSN:1857-1433
..........................................................................................................................................
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Categoria:C
ISSN:1857-0976
..........................................................................................................................................
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Categoria:C
ISSN:1857-1239
..........................................................................................................................................
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
ISSN:1875-2170
..........................................................................................................................................
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
ISSN:2435-1114
..........................................................................................................................................
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Categoria:C
ISSN:1857-1719
..........................................................................................................................................
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
ISSN:1857-1468
..........................................................................................................................................
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Categoria:C
ISSN:1857-1840
..........................................................................................................................................
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Categoria:C
ISSN:1857-2251
..........................................................................................................................................
Arta
Categoria:B
ISSN:1857-1042
..........................................................................................................................................
Arta Medica
Categoria:C
ISSN:1810-1852
..........................................................................................................................................
Artă şi Educaţie Artistică
Categoria:C
ISSN:1857-0445
..........................................................................................................................................
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Categoria:C
ISSN:1810-7141
..........................................................................................................................................
BiblioScientia
ISSN:1857-2278

 
 

1-20 of 111