Informatii pentru colegiile de redactie | IBN
Închide

Pentru Colegiile de redacţie

REGULAMENTUL cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice, ediția II
Aprobat prin Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr.23  din 19.12.2023  

CORESPUNDEREA REVISTELOR CRITERII DOAJ SEAL

 

REGULAMENTUL cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice (ABROGAT)
Completat / modificat prin: Deciziile Consiliului de Conducere ale ANACEC nr.72 din 27.11.2020 și nr. 15 din 27.04.2021

 

ACORD DE PREZERVARE DIGITALĂ A MATERIALELOR CONFERINȚELOR ÎN INSTRUMENTUL BIBLIOMETRIC NAȚIONAL

 

ACORD  DE  PREZERVARE DIGITALĂ A REVISTELOR ȘTIINȚIFICE ÎN INSTRUMENTUL BIBLIOMETRIC NAŢIONAL

 

Ghid pentru evaluatorii revistelor științifice

 

Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice
Anexa 4 la Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 38 din 10 octombrie 2018

 

Regulamentul cu privire la recunoaşterea, clasificarea şi evidenţa manifestărilor ştiinţifice (ABROGAT)
Aprobat prin Hotărârea Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-1/13.6 din 16 februarie 2017; Hotărârea Comisiei de acreditare a CNAA nr. AC-1/5.1 din 02 februarie 2017

 

Regulamentul cu privire la evaluarea, clasificarea și monitorizarea revistelor științifice

Anexă la Decizia Consiliului de Conducere al ANACEC nr. 6 din 18 decembrie 2018 

 

Model al acordului autorului pentru publicarea articolului in revista

 

FORMULAR DE APLICARE PENTRU ÎNREGISTRAREA REVISTELOR ÎN DOAJ (în limba română)

 

Înregistrarea revistelor în DOAJ - pas cu pas

 

Regulamentul de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice (25.06.2015)

 

Hotărîri privind evaluarea şi clasificarea revistelor ştiinţifice de profil

 

Baze de date internaţionale recomandate pentru indexarea Revistelor din Republica Moldova

 

Dinamica evaluării şi clasificării revistelor ştiinţifice de profil (aa.2009-2014)

 

Modele de Fișă de recenzare a lucrării înaintate spre publicare

 

CZU online 

 

Romanian