IBN
Închide
Selectaţi data

Registrul naţional al revistelor ştiinţifice acreditate
din Republica Moldova

Print Chart
Reviste acreditate total - 38
Categoria A - 6 reviste;
Categoria B+ - 3 reviste;
Categoria B - 27 reviste;
Categoria C - 2 reviste;
Actualizat: 01-12-2021, Accesat: 04-12-2021
NrTitlul revistei / Hot. de atribuire a categorieiDOAJLicenţa CCRedactor-şefISSNeISSNFondatorProfilul / Domeniul ştiinţificSite-ul revistei / informaţia de contact
1Arta

(Decize nr. 19 din 06.12.2019)
A2017CC BYGhilaş Victor Nicolae1857-10421857-105019922Institutul Patrimoniului Cultural al AŞMStudiul artelor, culturologie
Site
(+373)22272684

E-mail
2Chemistry Journal of Moldova

(Decizie nr. 13 din 25.06.2021)
A2015CC BYDuca Gheorghe Grigore1857-17272345-168820062Institutul de Chimie al AŞMChimie
Site
(+373)22725490
(+373)22739954
E-mail
3PLURAL. History, Culture, Society

(Decizie nr. 13 din 25.06.2021)
A2017CC BY-NC-ND2345-14622345-184X20132Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuGeografie
Sociologie
Istorie
Ştiinţe politice
Studiul artelor, culturologie
Site
(+373)22358305
(+373)22358169
E-mail
4Problemele Energeticii Regionale

(Hotarire nr.3 din 01.02.2018)
A2013CC BYBerzan Vladimir Petru1857-007020053Institutul de Energetica al AŞMTehnică
Site
(+373)22738135

E-mail
5Revista Arheologică

(Decizie nr. 10 din 19.04.2019)
A2017CC BYLeviţki Oleg Gheorghe1857-016X2537-614420062Centrul de Arheologie al Institutului Patrimoniului CulturalGeografie
Istorie
Site
(+373)22260959

E-mail
6Revista de Etnologie şi Culturologie

(Decizie nr. 13 din 25.06.2021)
A2017CC BYProcop Svetlana 1857-204920062Institutul Patrimoniului Cultural al AŞMIstorie
Studiul artelor, culturologie
Site
(+373)22271007

E-mail
7Economie şi Sociologie

(Decize nr.8 din 26.06.2020)
B+2013CC BYIliadi Gheorghe Ştefan1857-413019534Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞMEconomie
Sociologie
Site
(+373)22501130
(+373)22743794
E-mail
8Journal of Engineering Sciences

(Decize nr. 19 din 06.12.2019)
B+2019CC BYBostan Viorel Ion2587-34742587-348220181Universitatea Tehnică a MoldoveiSite
(+373)22509960
(+373)22509960
E-mail
9Moldovan Medical Journal

(Hotarire nr.3 din 01.02.2018)
B+2018CC BY-SATopor Boris Mihail2537-63732537-638120174Asociaţia Stiinţifică Medicală din ModovaMedicină
Site
(+373)22244751

E-mail
10Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)

(Decizie nr.14 din 28.02.2020)
BCC BY-NCLupu Ilie Ion1857-06232587-363620124Universitatea de Stat din TiraspolPsihologie
Pedagogie
Site
(+373)22754924
(+373)22754924
E-mail
11Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)

(Decizie nr.15 din 30.10.2020)
BCC BY-NCCioban Mitrofan Mihail2537-62842587-364420162Universitatea de Stat din TiraspolBiologie
Istorie
Ştiinţe fizico-matematice
Chimie
Pedagogie
Site
(+373)22754924
(+373)22754924
E-mail
12Administrarea Publică

(Decize nr. 19 din 06.12.2019)
BCC BYBalan Oleg Ion1813-848919964Academia de Administrare Publică, Republica MoldovaAdministrare publică
Drept
Ştiinţe politice
Economie
Site
(+373)22284078
(+373)22284078
E-mail
13Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice

(Hotarire nr. 15 din 26.02.2021)
BCC BYLarii Iurie 1857-097620022Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova Drept
Site
(+373)22738994

E-mail
14Arta Medica

(Decizie nr.15 din 30.10.2020)
B2020CC BY-SAHotineanu Vladimir Fiodor1810-185220026Asociatia Chirurgilor "Nicoale Anestiadi " din MoldovaMedicină
Site
(+373)22205522

E-mail
15Dialogica, revista de studii culturale si literatura

(Decizie nr.15 din 30.10.2020)
B2021CC BYGrati Aliona Vasile2587-36951857-253720191Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“Filosofie
Psihologie
Sociologie
Istorie
Studiul artelor, culturologie
Pedagogie
Filologie
Site
(+373)22221181

E-mail
16Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)

(Decize nr.8 din 26.06.2020)
B2017CC BY-NC-NDSîrbu Olesea 2537-61791857-436X20152Academia de Studii Economice din MoldovaEconomie
Site
(+373)22402834

17EcoSoEn

(Decizie nr.14 din 28.02.2020)
B2019CC BYGalben Ilian 2587-344X20182Universitatea Liberă Internaţională din MoldovaAdministrare publică
Filosofie
Psihologie
Sociologie
Biologie
Istorie
Chimie
Drept
Ştiinţe politice
Economie
Studiul artelor, culturologie
Pedagogie
Filologie
Site


E-mail
18Journal of Research on Trade, Management and Economic Development

(Decize nr. 19 din 06.12.2019)
BCC BY-NC-NDŞavga Larisa 2345-14242345-148320142Universitatea Cooperatist-Comercială din MoldovaAdministrare publică
Sociologie
Ştiinţe politice
Economie
Pedagogie
Site
(+373)22815618
(+373)22549124
E-mail
19Moldoscopie

(Decizie nr.14 din 28.02.2020)
BRusnac Gheorghe Emilian1812-256620044Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”Ştiinţe politice
Site


20Philologia

(Decize nr. 19 din 06.12.2019)
BCC BYSimion Marian Gheorghe 1857-43002587-371719586Institutul de Filologie al AŞMFilologie
Site
(+373)22274523
(+373)22285421
E-mail
21Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială

(Decizie nr. 10 din 19.04.2019)
B2016CC BYRacu Igor Ion1857-02241857-443220054Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuPsihologie
Pedagogie
Site
(+373)22358595
(+373)22742414
E-mail
22Relaţii internaţionale. Plus

(Decizie nr.16 din 9.07.2019)
B2018Nazaria Sergiu Mihailovici1857-44402587-339320112Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova Drept
Ştiinţe politice
Site
(+373)22228320

E-mail
23Revista de Istorie a Moldovei

(Hotarire nr.169 din 21.12.2017)
BCojocaru Gheorghe Efim1857-202219904Institutul de Istorie al AŞMIstorie
Site
(+373)22234541

E-mail
24Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova

(Hotarire nr.169 din 21.12.2017)
BCC BY-NCBelîi Adrian Liviu2345-146720144Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Medicină
Site
(+373)79579474

E-mail
25Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională

(Decize nr. 19 din 06.12.2019)
BCC BYVatamanu-Ciocanu Mariana 1810-645520006Centrul Educaţional Pro DidacticaPedagogie
Site
(+373)22542976
(+373)22544199
E-mail
26Revista Institutului Naţional al Justiţiei

(Hotarire nr.169 din 21.12.2017)
BCC BYSârcu-Scobioală Diana 1857-240520074Drept
Site
(+373)22228187
(+373)22232755
E-mail
27Revista Naţională de Drept

(Decize nr. 19 din 06.12.2019)
BAvornic Gheorghe Constantin1811-0770200012Universitatea de Stat din MoldovaDrept
Site
(+373)22577752

E-mail
28Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină

(Hotarire nr.169 din 21.12.2017)
BZarbailov Natalia Constantin1729-868720034Asociaţia Economie, Management şi Psihologie în MedicinăBiologie
Chimie
Medicină
Economie
Farmacie
Site
(+373)22244146
(+373)22242344
E-mail
29Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)

(Decizie nr. 13 din 25.06.2021)
B2015CC BYGuţu Vladimir Ion1857-21032345-102519962Universitatea de Stat din MoldovaPsihologie
Pedagogie
Site
(+373)22577404
(+373)22577440
E-mail
30Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)

(Decizie nr. 13 din 25.06.2021)
B2015CC BYGulea Aurelian Petru1814-32371857-498X19962Universitatea de Stat din MoldovaBiologie
Ştiinţe fizico-matematice
Chimie
Site
(+373)22577404
(+373)22577440
E-mail
31Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)

(Decizie nr. 13 din 25.06.2021)
B2015CC BYBulgaru Maria 1814-31992345-101719962Universitatea de Stat din MoldovaSociologie
Drept
Ştiinţe politice
Site
(+373)22242253
(+373)22245472
E-mail
32Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)

(Decizie nr. 13 din 25.06.2021)
B2015CC BYCondrea Iraida Ivan1811-26682345-100919962Universitatea de Stat din MoldovaFilosofie
Istorie
Filologie
Site
(+373)22577404
(+373)22577440
E-mail
33Studii Juridice Universitare

(Hotarire nr.73 din 27.11.2020)
B2020CC BYGamurari Vitalie 1857-412220084Universitatea Liberă Internaţională din MoldovaDrept
Site
(+373)22229974

E-mail
34Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică

(Decizie nr.14 din 28.02.2020)
B2018CC BY-NC-ND2345-14082345-183120022Academia de Muzică, Teatru şi Arte PlasticeSite
(+373)22238720
(+373)22238214
E-mail
35Tyragetia. Serie nouă

(Decizie nr. 13 din 25.06.2021)
B2017CC BYSava Eugen Nicolae1857-02402537-633020072Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a MoldoveiIstorie
Site
(+373)22238279

E-mail
36Univers Pedagogic

(Decizie nr.14 din 28.02.2020)
BCC BY-NCBucun Nicolae Ilie1811-547020034Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiPsihologie
Pedagogie
Site
(+373)22400717
(+373)22459854
E-mail
37Journal of Social Sciences

(Decizie nr.14 din 28.02.2020)
C2020CC BY2587-34902587-350420184Site
(+373)22509960
(+373)22509960
E-mail
38Revistă de știinţe socioumane

(Decizie nr.14 din 28.02.2020)
C2020CC BY-NC-NDChicuş Nicolae Efim1857-01192587-330X20053Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuSociologie
Istorie
Ştiinţe militare şi de securitate naţională
Ştiinţe politice
Economie
Pedagogie
Filologie
Site
(+373)22358127
(+373)69220623
E-mail