IBN
Închide
Selectaţi data

Registrul naţional al revistelor ştiinţifice acreditate
din Republica Moldova

Print Chart
Reviste acreditate total - 57
Categoria A - 10 reviste;
Categoria B+ - 4 reviste;
Categoria B - 37 reviste;
Categoria C - 6 reviste;
Actualizat: 06-03-2023, Accesat: 30-11-2023
NrTitlul revistei / Hot. de atribuire a categorieiDOAJLicenţa CCRedactor-şefISSNeISSNFondatorProfilul / Domeniul ştiinţificSite-ul revistei / informaţia de contact
1Arta

(Decize nr. 19 din 06.12.2019)
A2017CC BYGhilaş Victor Nicolae2345-11812537-613619922Institutul Patrimoniului Cultural al AŞMStudiul artelor, culturologie
Site
(+373)22272684

E-mail
2Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica

(Decizia nr.1 din 05.11.2021)
ACC BY-NC-SALozovanu Dmitrii Dmitrii1024-769619903Institutul de Matematică şi Informatică al AŞMŞtiinţe fizico-matematice
Site
(+373)22725982
(+373)22738027
E-mail
3Chemistry Journal of Moldova

(Decizie nr. 13 din 25.06.2021)
A2015CC BYDuca Gheorghe Grigore1857-17272345-168820062Institutul de Chimie al AŞMChimie
Site
(+373)22725490
(+373)22739954
E-mail
4Computer Science Journal of Moldova

(Decizia nr.1 din 05.11.2021)
A2009CC BY-NC-SAGaindric Constantin Victor1561-404219933Institutul de Matematică şi Informatică al AŞMŞtiinţe fizico-matematice
Site
(+373)22728414
(+373)22738027
E-mail
5Plural. History, Culture, Society

(Decizie nr. 13 din 25.06.2021)
A2017CC BY-NC-NDMusteaţă Sergiu Gheorghe2345-12622345-184X20132Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuGeografie
Sociologie
Istorie
Ştiinţe politice
Studiul artelor, culturologie
Site
(+373)22358305
(+373)22358169
E-mail
6Problemele Energeticii Regionale

(Decizia nr.18 din 01.03.2022)
A2015CC BYTîrşu Mihai Stefan1857-007020054Tehnică
Site
(+373)22738135

E-mail
7Quasigroups and Related Systems

(Decizia nr.1 din 05.11.2021)
ADudek Wieslaw A.1561-284819942Institutul de Matematică şi Informatică al AŞMŞtiinţe fizico-matematice
Site
(+373)22725982
(+373)22738027
E-mail
8Revista de Etnologie şi Culturologie

(Decizie nr. 13 din 25.06.2021)
A2017CC BYProcop Svetlana 1857-204920062Institutul Patrimoniului Cultural al AŞMIstorie
Studiul artelor, culturologie
Site
(+373)22271007

E-mail
9Stratum plus

(Decizia nr.11 din 26.11.2021)
ATkaciuk Marc Evghenii1608-90571857-353319996Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară“Istorie
Studiul artelor, culturologie
Site
(+373)22926663
(+373)22438342
E-mail
10Surface Engineering and Applied Electrochemistry

(Decizia nr.17 din 22.12.2021)
ABologa Mircea Chiril1068-37551934-800219656Institutul de Fizică AplicatăŞtiinţe fizico-matematice
Chimie
Tehnică
Site
(+373)22738049
(+373)22738149
E-mail
11Economy and Sociology

(Decize nr.8 din 26.06.2020)
B+2022CC BYStratan Alexandru Nicolae2587-41872587-419520191Institutul Naţional de Cercetări EconomiceSociologie
Economie
Site
(+373)22501130

E-mail
12Journal of Engineering Sciences

(Decize nr. 19 din 06.12.2019)
B+2019CC BYBostan Viorel Ion2587-34742587-348220181Universitatea Tehnică a MoldoveiSite
(+373)22509960
(+373)22509960
E-mail
13Journal of Social Sciences

(Decizie nr. 15 din 26.02.2021)
B+CC BY2587-34902587-350420184Universitatea Tehnică a MoldoveiSite
(+373)22509960
(+373)22509960
E-mail
14Moldovan Medical Journal

(Decizia nr. 17 din 24 februarie 2023)
B+2018CC BY-SATopor Boris Mihail2537-63732537-638120174Asociaţia Stiinţifică Medicală din ModovaMedicină
Site
(+373)22244751

E-mail
15Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)

(Decizie nr.14 din 28.02.2020)
BCC BY-NCLupu Ilie Ion1857-06232587-363620124Universitatea de Stat din TiraspolPsihologie
Pedagogie
Site
(+373)22754924
(+373)22754924
E-mail
16Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)

(Decizie nr.15 din 30.10.2020)
BCC BY-NCCozma Dumitru Vasile2537-62842587-364420162Biologie
Ştiinţe fizico-matematice
Chimie
Site
(+373)22754924
(+373)22754924
E-mail
17Administrarea Publică

(Decize nr. 19 din 06.12.2019)
BCC BYBalan Oleg Ion1813-848919964Academia de Administrare Publică, Republica MoldovaAdministrare publică
Drept
Ştiinţe politice
Economie
Site
(+373)22284078
(+373)22284078
E-mail
18Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice

(Decizie nr. 15 din 26.02.2021)
BCC BYLarii Iurie 1857-097620022Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova Drept
Site
(+373)22738994

E-mail
19Arta Medica

(Decizie nr.15 din 30.10.2020)
B2020CC BY-SAHotineanu Vladimir Fiodor1810-18521810-187920026Asociatia Chirurgilor "Nicoale Anestiadi " din MoldovaMedicină
Site
(+373)22205522

E-mail
20Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale

(Decizia nr.17 din 22.12.2021)
BŢîbîrnă Gheorghe Andrei1857-001120054Academia de Ştiinţe a MoldoveiMedicină
Site
(+373)22270757

E-mail
21Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii

(Decizia nr. 23 din 30.09.2022)
BCC BYFurdui Teodor Ion1857-064X19683Institutul de Zoologie al AŞMGeografie
Biologie
Site
(+373)22739786
(+373)22739809
E-mail
22Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”

(Decizia nr. 17 din 24 februarie 2023)
B2020CC BY-NC-SACornea Sergiu 2345-18582345-189020152Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, CahulFilosofie
Psihologie
Sociologie
Istorie
Ştiinţe militare şi de securitate naţională
Drept
Ştiinţe politice
Economie
Pedagogie
Filologie
Site
(+373)29925949

E-mail
23Dialogica, revista de studii culturale si literatura

(Decizie nr.15 din 30.10.2020)
B2021CC BYGrati Aliona Vasile2587-36951857-253720191Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“Filosofie
Psihologie
Sociologie
Istorie
Studiul artelor, culturologie
Pedagogie
Filologie
Site
(+373)22221181

E-mail
24Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)

(Decize nr.8 din 26.06.2020)
B2017CC BY-NC-NDSîrbu Olesea 2537-61791857-436X20152Academia de Studii Economice din MoldovaEconomie
Site
(+373)22402834

25Economica

(Decizia nr. 2 din 04.11.2022)
B2016CC BYBelostecinic Grigore Leon1810-913619914Academia de Studii Economice din MoldovaEconomie
Site
(+373)22402986

E-mail
26EcoSoEn

(Decizie nr.14 din 28.02.2020)
B2019CC BYGalben Ilian 2587-344X20182Universitatea Liberă Internaţională din MoldovaAdministrare publică
Filosofie
Psihologie
Sociologie
Biologie
Istorie
Chimie
Drept
Ştiinţe politice
Economie
Studiul artelor, culturologie
Pedagogie
Filologie
Site


E-mail
27Intellectus

(Decizia nr. 23 din 30.09.2022)
BApostol Octavian 1810-70791810-708719954Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)Drept
Economie
Tehnică
Site
(+373)22400586
(+373)22440119
E-mail
28Intertext

(Decizia nr.18 din 01.03.2022)
BUntilă Victor 1857-371120012Studiul artelor, culturologie
Pedagogie
Filologie
Site
(+373)22205926

E-mail
29Journal of Research on Trade, Management and Economic Development

(Decize nr. 19 din 06.12.2019)
BCC BY-NC-NDŞavga Larisa A.2345-14242345-148320142Universitatea Cooperatist-Comercială din MoldovaAdministrare publică
Sociologie
Ştiinţe politice
Economie
Pedagogie
Site
(+373)22815618
(+373)22549124
E-mail
30Moldoscopie

(Decizie nr.14 din 28.02.2020)
B2019CC BYRusnac Gheorghe Emilian1812-256620044Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”Ştiinţe politice
Site


31One Health and Risk Management

(Decizia nr.17 din 22.12.2021)
B2021CC BYBurduniuc (Popa) Olga S.2587-34582587-346620201Asociația de Biosiguranță și Biosecuritate din Republica MoldovaBiologie
Medicină
Site


E-mail
32Philologia

(Decize nr. 19 din 06.12.2019)
BCC BYRăileanu Viorica Vladimir1857-43002587-371719583Filologie
Site
(+373)22274523
(+373)22727140
E-mail
33Psihologie, revista ştiinţifico-practică

(Decizia nr.18 din 01.03.2022)
BCC BYBarbăneagră Alexandra 1857-25022537-627620074Psihologie
Site
(+373)22491314

34Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”

(Decizia nr.1 din 27.05.2022)
B2015CC BYCucereanu Viorica 1857-04612587-368720054Academia de Ştiinţe a MoldoveiAdministrare publică
Filosofie
Psihologie
Geografie
Sociologie
Arhitectura
Geologie şi Mineralogie
Ştiinţe agricole
Biologie
Istorie
Ştiinţe fizico-matematice
Chimie
Medicină
Ştiinţe militare şi de securitate naţională
Drept
Medicină veterinară
Ştiinţe politice
Economie
Studiul artelor, culturologie
Farmacie
Pedagogie
Tehnică
Filologie
Site
(+373)22212381
(+373)22212381
E-mail
35Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova

(Decizia nr. 2 din 04.11.2022)
BCC BY-NCPopa Serghei Vasile2345-146720144Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Medicină
Site
(+373)79579474

E-mail
36Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională

(Decize nr. 19 din 06.12.2019)
BCC BYVatamanu-Ciocanu Mariana 1810-645520006Centrul Educaţional Pro DidacticaPedagogie
Site
(+373)22542976
(+373)22544199
E-mail
37Revista Institutului Naţional al Justiţiei

(Decizia nr.17 din 22.12.2021)
BCC BYSârcu-Scobioală Diana 1857-240520074Drept
Site
(+373)22228187
(+373)22232755
E-mail
38Revista Naţională de Drept

(Decize nr. 19 din 06.12.2019)
BAvornic Gheorghe Constantin1811-0770200012Universitatea de Stat din MoldovaDrept
Site
(+373)22577752

E-mail
39Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină

(Decizia nr.18 din 01.03.2022)
BEţco Constantin Petru1729-86872587-387320034Asociaţia Economie, Management şi Psihologie în MedicinăBiologie
Chimie
Medicină
Economie
Farmacie
Site
(+373)22244146
(+373)22242344
E-mail
40Ştiinţa Agricolă

(Decizia nr.18 din 01.03.2022)
B2018CC BYCimpoieş Gheorghe Pavel1857-00032587-320220052Universitatea Agrară de Stat din MoldovaŞtiinţe agricole
Medicină veterinară
Economie
Site
(+373)22312258
(+373)22312276
E-mail
41Ştiinţa Culturii Fizice

(Decizia nr.17 din 22.12.2021)
BCC BYManolachi Veaceslav Grigore1857-41142537-643820052Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din MoldovaPedagogie
Site
(+373)22311241

E-mail
42Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)

(Decizie nr. 13 din 25.06.2021)
B2015CC BYGuţu Vladimir Ion1857-21032345-102519962Universitatea de Stat din MoldovaPsihologie
Pedagogie
Site
(+373)22577404
(+373)22577440
E-mail
43Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)

(Decizie nr. 13 din 25.06.2021)
B2015CC BYGulea Aurelian Petru1814-32371857-498X19962Universitatea de Stat din MoldovaBiologie
Ştiinţe fizico-matematice
Chimie
Site
(+373)22577404
(+373)22577440
E-mail
44Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)

(Decizie nr. 13 din 25.06.2021)
B2015CC BYBulgaru Maria 1814-31992345-101719962Universitatea de Stat din MoldovaSociologie
Drept
Ştiinţe politice
Site
(+373)22242253
(+373)22245472
E-mail
45Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)

(Decizie nr. 13 din 25.06.2021)
B2015CC BYCondrea Iraida Ivan1811-26682345-100919962Universitatea de Stat din MoldovaFilosofie
Istorie
Filologie
Site
(+373)22577404
(+373)22577440
E-mail
46Studii Juridice Universitare

(Decizie nr.73 din 27.11.2020)
B2020CC BYGamurari Vitalie 1857-412220084Universitatea Liberă Internaţională din MoldovaDrept
Site
(+373)22229974

E-mail
47Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică

(Decizie nr.14 din 28.02.2020)
B2018CC BY-NC-ND2345-14082345-183120022Academia de Muzică, Teatru şi Arte PlasticeSite
(+373)22238720
(+373)22238214
E-mail
48Supremația Dreptului

(Decizia nr. 17 din 24 februarie 2023)
B2021CC BY2345-197101Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”Drept
Ştiinţe politice
Site


49Tyragetia. Serie nouă

(Decizie nr. 13 din 25.06.2021)
B2017CC BYSava Eugen Nicolae1857-02402537-633020072Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a MoldoveiIstorie
Site
(+373)22238279

E-mail
50Univers Pedagogic

(Decizie nr.14 din 28.02.2020)
BCC BY-NCPogolşa Lilia Vladimir1811-547020034Institutul de Ştiinţe ale EducaţieiPsihologie
Pedagogie
Site
(+373)22400717
(+373)22459854
E-mail
51Vector European

(Decizia nr. 2 din 04.11.2022)
BSedleţchi Iurie 2345-11062587-358X20133Universitatea de Studii Europene din MoldovaAdministrare publică
Filosofie
Psihologie
Sociologie
Istorie
Drept
Economie
Studiul artelor, culturologie
Pedagogie
Filologie
Site


52Legea şi Viaţa

(Decizia nr. 17 din 24 februarie 2023)
CArsene Leontie Leontie2587-43652587-4373199012Ministerul Justiţiei al Republicii MoldovaDrept
Site
(+373)22233790
(+373)22233790
E-mail
53Medicina stomatologică

(Decizia nr.17 din 22.12.2021)
CLupan Ion Gheorghe1857-132820064Asociaţia stomatologilor din Republica MoldovaMedicină
Site
(+373)22243549
(+373)22243549
E-mail
54Moldavian Journal of the Physical Sciences

(Decizia nr. 23 din 30.09.2022)
C2021CC BYUrsachi Veaceslav Vladimir1810-648X2537-636520024Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu"Ştiinţe fizico-matematice
Tehnică
Site
(+373)22737092
(+373)22727088
E-mail
55Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia

(Decizia nr.1 din 27.05.2022)
CCC BY-NC-NDIutiș Vadim 1857-314220066Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii AlimentareŞtiinţe agricole
Tehnică
Site
(+373)22285421

E-mail
56Revista Botanică

(Decizia nr.17 din 22.12.2021)
CRoşca Ion Andrei1857-23672587-381420052Gradina Botanică (Institut) a AŞMŞtiinţe agricole
Biologie
Site
(+373)22550443

E-mail
57Электронная обработка материалов

(Decizia nr.17 din 22.12.2021)
CCC BYBologa Mircea Chiril0013-57392345-171819656Academia de Ştiinţe a MoldoveiŞtiinţe fizico-matematice
Tehnică
Site
(+373)22738049
(+373)22738149
E-mail