IBN
Închide
Selectaţi data

Registrul naţional al revistelor ştiinţifice acreditate
din Republica Moldova

Print Chart
Reviste acreditate total - 44
Categoria A - 9 reviste;
Categoria B+ - 3 reviste;
Categoria B - 30 reviste;
Categoria C - 2 reviste;
Actualizat: 09-03-2020, Accesat: 09-04-2020
NrTitlul revistei / Hot. de atribuire a categorieiDOAJLicenţa CCRedactor-şefISSNFondatorProfilul / Domeniul ştiinţificSite-ul revistei / informaţia de contact
1Arta

(Decize nr. 19 din 06.12.2019)
A2017CC BYGhilaş Victor Nicolae1857-104219922Institutul Patrimoniului Cultural al AŞMStudiul artelor, culturologie
Site
(+373)22272684

E-mail
2Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
ACC BYLozovanu Dmitrii Dmitrii1024-769619903Institutul de Matematică şi Informatică al AŞMŞtiinţe fizico-matematice
Site
(+373)22725982
(+373)22738027
E-mail
3Chemistry Journal of Moldova

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
A2015CC BYDuca Gheorghe Grigore1857-172720062Institutul de Chimie al AŞMChimie
Site
(+373)22725490
(+373)22739954
E-mail
4Computer Science Journal of Moldova

(Hotarire nr.158 din 26.10.2017)
A2009CC BY-NC-SAGaindric Constantin Victor1561-404219933Institutul de Matematică şi Informatică al AŞMŞtiinţe fizico-matematice
Site
(+373)22728414
(+373)22738027
E-mail
5Problemele Energeticii Regionale

(Hotarire nr.3 din 01.02.2018)
A2013CC BYBerzan Vladimir Petru1857-007020053Institutul de Energetica al AŞMTehnică
Site
(+373)22738135

E-mail
6Quasigroups and Related Systems

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
ADudek Wieslaw A.1561-284819942Institutul de Matematică şi Informatică al AŞMŞtiinţe fizico-matematice
Site
(+373)22725982
(+373)22738027
E-mail
7Revista Arheologică

(Hotarire nr. 10 din 19.04.2019)
A2017CC BYLeviţki Oleg Gheorghe1857-016X20062Institutul Patrimoniului Cultural al AŞMGeografie
Istorie
Site
(+373)22260959

E-mail
8Stratum plus

(Hotarire nr.158 din 26.10.2017)
ATkaciuk Marc Evghenii1608-905719996Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară“Istorie
Studiul artelor, culturologie
Site
(+373)22926663
(+373)22438342
E-mail
9Электронная обработка материалов

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
ABologa Mircea Chiril0013-573919656Academia de Ştiinţe a MoldoveiŞtiinţe fizico-matematice
Tehnică
Site
(+373)22738049
(+373)22738149
E-mail
10Intertext

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
B+Untilă Victor 1857-371120012Universitatea Liberă Internaţională din MoldovaStudiul artelor, culturologie
Pedagogie
Filologie
Site
(+373)22205926

E-mail
11Journal of Engineering Sciences

(Decize nr. 19 din 06.12.2019)
B+2019CC BYBostan Viorel Ion2587-347420181Universitatea Tehnică a MoldoveiSite
(+373)22509960
(+373)22509960
E-mail
12Moldovan Medical Journal

(Hotarire nr.3 din 01.02.2018)
B+2018CC BY-SATopor Boris Mihail2537-637320174Asociaţia Stiinţifică Medicală din ModovaMedicină
Site
(+373)22244751

E-mail
13Administrarea Publică

(Decize nr. 19 din 06.12.2019)
BCC BYBalan Oleg Ion1813-848919964Academia de Administrare PublicăAdministrare publică
Drept
Ştiinţe politice
Economie
Site
(+373)22284078
(+373)22284078
E-mail
14Buletin de Perinatologie

(Hotarire nr.158 din 26.10.2017)
BStratulat Petru Mihai1810-528919984IMSP Institutul Mamei şi CopiluluiiMedicină
Site
(+373)22521935
(+373)22523321
E-mail
15Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
BFurdui Teodor Ion1857-064X19683Institutul de Zoologie al AŞMGeografie
Biologie
Site
(+373)22725071
(+373)22737142
E-mail
16Economica

(Hotarire nr.158 din 26.10.2017)
B2016CC BYBelostecinic Grigore Leon1810-913619914Academia de Studii Economice din MoldovaEconomie
Site
(+373)22402986

E-mail
17Economie şi Sociologie

(Hotarire nr.158 din 26.10.2017)
B2013CC BYIliadi Gheorghe Ştefan1857-413019534Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞMEconomie
Sociologie
Site
(+373)22501130
(+373)22743794
E-mail
18Journal of Research on Trade, Management and Economic Development

(Decize nr. 19 din 06.12.2019)
B2016CC BY-NC-NDŞavga Larisa 2345-142420142Universitatea Cooperatist-Comercială din MoldovaAdministrare publică
Sociologie
Ştiinţe politice
Economie
Pedagogie
Site
(+373)22815618
(+373)22549124
E-mail
19Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
B2017CC BY-NDCoşciug Angela Dumitru1857-414920092Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din BălţiFilologie
Site
(+373)23152340

E-mail
20Philologia

(Decize nr. 19 din 06.12.2019)
BBahnaru Vasile Ion0236-311919586Institutul de Filologie al AŞMFilologie
Site
(+373)22285459
(+373)22285421
E-mail
21PLURAL. History, Culture, Society

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
B2017CC BY-NC-ND2345-146220132Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuGeografie
Sociologie
Istorie
Ştiinţe politice
Studiul artelor, culturologie
Site
(+373)22358305
(+373)22358169
E-mail
22Psihologie, revista ştiinţifico-practică

(Hotarire nr.158 din 26.10.2017)
B2017CC BYSavca Lucia 1857-250220074Psihologie
Site
(+373)22491314

23Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială

(Hotarire nr. 10 din 19.04.2019)
B2016CC BYRacu Igor Ion1857-022420054Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuPsihologie
Pedagogie
Site
(+373)22358595
(+373)22742414
E-mail
24Relaţii internaţionale. Plus

(Decizie nr.16 din 9.07.2019)
B2018Nazaria Sergiu 1857-444020112Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova Drept
Ştiinţe politice
Site
(+373)22228320

E-mail
25Revista de Etnologie şi Culturologie

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
B2017CC BYProcop Svetlana 1857-204920062Institutul Patrimoniului Cultural al AŞMIstorie
Studiul artelor, culturologie
Site
(+373)22271007

E-mail
26Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice

(Hotarire nr.158 din 26.10.2017)
BMoraru Victor Ştefan1957-229419533Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞMFilosofie
Sociologie
Ştiinţe politice
Filologie
Site
(+373)22271085

E-mail
27Revista de Istorie a Moldovei

(Hotarire nr.169 din 21.12.2017)
BCojocaru Gheorghe Efim1857-202219904Institutul de Istorie al AŞMIstorie
Site
(+373)22234541

E-mail
28Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
B2015CC BYCucereanu Viorica 1857-046120054Academia de Ştiinţe a MoldoveiAdministrare publică
Filosofie
Psihologie
Geografie
Sociologie
Arhitectura
Geologie şi Mineralogie
Ştiinţe agricole
Biologie
Istorie
Ştiinţe fizico-matematice
Chimie
Medicină
Ştiinţe militare şi de securitate naţională
Drept
Medicină veterinară
Ştiinţe politice
Economie
Studiul artelor, culturologie
Farmacie
Pedagogie
Tehnică
Filologie
Site
(+373)22212381
(+373)22212381
E-mail
29Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova

(Hotarire nr.169 din 21.12.2017)
BCC BY-NCBelîi Adrian Liviu2345-146720144Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Medicină
Site
(+373)79579474

E-mail
30Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională

(Decize nr. 19 din 06.12.2019)
BVatamanu-Ciocanu Mariana 1810-645520006Centrul Educaţional PRO DIDACTICAPedagogie
Site
(+373)22542976
(+373)22544199
E-mail
31Revista Institutului Naţional al Justiţiei

(Hotarire nr.169 din 21.12.2017)
B2017CC BYSârcu-Scobioală Diana 1857-240520074Institutul Naţional al JustiţieiDrept
Site
(+373)22228187
(+373)22232755
E-mail
32Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
BBurian Alexandru Dumitru1857-199920064Asociaţia de Drept Internaţional din MoldovaDrept
Ştiinţe politice
Site
(+373)69185527
(+373)22430305
E-mail
33Revista Naţională de Drept

(Decize nr. 19 din 06.12.2019)
BAvornic Gheorghe Constantin1811-0770200012Universitatea de Stat din MoldovaDrept
Site
(+373)22577752

E-mail
34Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină

(Hotarire nr.169 din 21.12.2017)
BEţco Constantin Petru1729-868720034Asociaţia Economie, Management şi Psihologie în MedicinăPsihologie
Ştiinţe agricole
Biologie
Chimie
Medicină
Medicină veterinară
Economie
Farmacie
Tehnică
Site
(+373)22244146
(+373)22242344
E-mail
35Ştiinţa Agricolă

(Hotarire nr.158 din 26.10.2017)
B2018Cimpoieş Gheorghe Pavel1857-000320052Universitatea Agrară de Stat din MoldovaEconomie
Ştiinţe agricole
Medicină veterinară
Site
(+373)22312258
(+373)22312276
E-mail
36Ştiinţa Culturii Fizice

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
BCC BYManolachi Veaceslav Grigore1857-411420052Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din MoldovaPedagogie
Site
(+373)22311241

E-mail
37Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
B2015CC BYGuţu Vladimir Ion1857-210319962Universitatea de Stat din MoldovaPsihologie
Pedagogie
Site
(+373)22577404
(+373)22577440
E-mail
38Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)

(Hotarire nr.158 din 26.10.2017)
B2015CC BYCiocanu Gheorghe Petru1857-207319962Universitatea de Stat din MoldovaŞtiinţe fizico-matematice
Economie
Drept
Sociologie
Ştiinţe politice
Site
(+373)22577404
(+373)22577440
E-mail
39Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
B2015CC BYGulea Aurelian Petru1814-323719962Universitatea de Stat din MoldovaBiologie
Ştiinţe fizico-matematice
Chimie
Site
(+373)22577404
(+373)22577440
E-mail
40Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
B2015CC BYBulgaru Maria 1814-319919962Universitatea de Stat din MoldovaSociologie
Drept
Ştiinţe politice
Site
(+373)22242253
(+373)22245472
E-mail
41Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
B2015CC BYCondrea Iraida Ivan1811-266819962Universitatea de Stat din MoldovaFilosofie
Istorie
Filologie
Site
(+373)22577404
(+373)22577440
E-mail
42Tyragetia. Serie nouă

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
B2017CC BYSava Eugen Nicolae1857-024020072Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a MoldoveiIstorie
Site
(+373)22238279

E-mail
43Journal of Social Science

(Hotarire nr.14 din 28.02.2020)
CCC BYBostan Viorel Ion2587-349020184Universitatea Tehnică a MoldoveiFilosofie
Psihologie
Geografie
Sociologie
Biologie
Istorie
Chimie
Drept
Economie
Studiul artelor, culturologie
Site
(+373)22509960
(+373)22509960
E-mail
44Vector European

(Decizie nr.16 din 9.07.2019)
CCuşnir Valerii Maftei2345-110620133Universitatea de Studii Europene din MoldovaAdministrare publică
Filosofie
Psihologie
Sociologie
Istorie
Drept
Economie
Studiul artelor, culturologie
Pedagogie
Filologie
Site