IBN
Închide
Cornea Sergiu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Google Scholar ID
ORCiD
ResearcherID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 34. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 6.
Rezumate/Teze de dr./dr.hab - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 4
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 9
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 16
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 21
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 6
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2023 - 1

Organizarea administrativă a Basarabiei (1812-1917) : Manual universitar
Cornea Sergiu
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
, Cahul, 2023 / ISBN 978-9975-88-101-2
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Activitatea autoritaților administrative locale din județul Cahul privind lichidarea consecințelor inundațiilor din primavara anului 1940
Cornea Sergiu , Șeremet Daniela
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constituirea carierei didactice a profesorului Alexandru V. Boldur. Culegere de documente
Cornea Sergiu, Lungu Polina
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
Cahul, 2022 / ISBN 978-9975-88-081-7
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Euroregiunea „Dunărea de Jos” - obiect al cercetărilor științifice în Republica Moldova
Cornea Sergiu1 , Cornea Valentina2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.42. 2022. Iași, România. ISSN 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740.
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea teritorială a puterii locale în programele partidelor politice parlamentare din Republica Moldova
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-5-88554-102-2.
Disponibil online 23 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere istorice ale colaborării transfrontaliere la gurile Dunării: județul Cahul în componența ținutului „Dunărea de Jos” (1938-1940)
Cornea Sergiu12
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(15) / 2022 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Consumul trecutului în turismul transfrontalier: cazul Raionului Cahul, Republica Moldova
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularities of the internationalization process of higher education in regional universities: the case of Cahul State University “B. P. Hasdeu”
Cornea Sergiu , Mandaji Elena
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(14) / 2021 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea locală în sistemul puterii publice din Republica Moldova
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația comunelor județului cahul reflectată în procesele-verbale ale inspecțiilor prefectului Dumitru Dobrescu (aprilie 1940)
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Județul Cahul la rascruce de vremuri și regimuri (iunie-iulie 1940)
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul și perspectivele dezvoltării turismului ecologic în raionul Cahul, Republica Moldova
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea potențialului turistic al raionului Cahul în cadrul cooperării transfrontaliere
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 29 November, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viața publică la nivel local: o sinteză a cauzelor neimplicării populației
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 13 May, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Efectele aplicării sistemului electoral mixt în Republica Moldova: cazul circumscripției uninominale nr. 43, municipiul Cahul
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Labour market of Cahul District: general evolutions (2014-2018)
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea teritorială a puterii publice în Republica Moldova : Manual universitar
Cornea Sergiu
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
Cahul, 2019 / ISBN 978-9975-88-048-0
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 în circumscripția electorală raională Cahul
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepția externă a alegerilor parlamentare din 24 februarue 2019 în Republica Moldova
Cornea Sergiu , Mandaji Elena
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile, obiectivele și condițiile realizării cu succes a reformei organizării teritoriale a puterii locale în Republica Moldova
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 70