IBN
Închide
Procop Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 22.
Publicații indexate în SCOPUS - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 3
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19

2022 - 6

Cu privire la personalități de origine italiană în Basarabia: familia Basso
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inițierea procesului de valorificare a studiilor rome în Republica Moldova de către doctorului habilitat Ion Dron (anii ’90 ai sec. XX)
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14, R. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pavel Andreicenco – liderul mișcării social-culturale a romilor la sfârșitul anilor ʼ90 – începutul anilor 2000:fapte și dovezi noi
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 31 / 2022 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 11 August, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podoabele tradiționale ale romilor din timpuri străvechi până în prezent: observații preliminare *
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 2, R. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-162-7.
Disponibil online 8 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformarea conștiinței etnice a dinastiei italiene Basso în Basarabia: studiu de caz
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 32 / 2022 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 26 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начало проведения ромологических исследований в Республике Молдова (90-е гг. ХХ в.): роль и вклад доктора хабилитат Иона Дрона
Прокоп Светлана
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-173-3.
Disponibil online 20 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Cu privire la crearea muzeului culturii rome în Republica Moldova (experienţă și perspective)
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Editia 2, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование общественного мнения о цыганах в прессе МССР (ʼ60–ʼ70-е гг. ХХ в.)
Прокоп Светлана
Институт культурного наследия
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 29 / 2021 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 9 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Păpușa „Ţiganca din Moldova” ca simbol al percepției romantice a romilor în perioada sovietică
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Păpușa „Ţiganca” – simbol al percepției romantice a romilor în perioada sovietică
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1, R. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-62-434-3..
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participarea romilor la construirea unei societăți socialiste (pe baza materialelor din presa republicană)
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, R. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

„Folсloros Romano” – prima carte de folclor ursar publicată în perioada sovietică
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Țiganii” de Constantin Hanațki ‒ prima schiță științifică despre țiganii din Basarabia
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 27 / 2020 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 17 September, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea matricei socioculturale a interacțiunii informaționale în presa locală a anilor 60-70 a secolului XX
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera Națională a lui Gheorghe Neaga „Glira” (pe baza materialelor din presa republicană)
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 28 / 2020 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele creării Muzeului de istorie și cultură a romilor din Republica Moldova
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediția 2, R. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piesa lui M. Staritsky „Țiganca Aza” pe scenă teatrală din Chișinău (din materialele presei republicane)
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiecte „tiganesti” în presa republicana din anii 60-70 ai secolului XX
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, R. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 15 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Cu privire la etnografia copilăriei a populației rome din Basarabia în sec. al XIXlea
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 26 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preliminariile cu referire la cultul copilăriei la romi/ţigani (în baza materialelor etnografice din secolul al XIX-lea)
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11, R. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 48