IBN
Închide
Procop Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 27.
Publicații indexate în SCOPUS - 6. Teze/Rezumate în culegeri - 18.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 3
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 9
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 9

2023 - 5

Cultura tradiţională a romilor din RSSM (în baza primei teze de doctorat la tema romilor, susţinută în 1952)
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-205-1.
Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinastiile lăutarilor şi tradiţiile lor în baza materialelor presei republicane (anii 60–90 ai sec. XX)
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-84-188-7.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginile inexplorate ale romilor din orașul Soroca (anii 60 ai sec. XX) relevate în desenele pictoru­lui Mihail Gorșman (1902–1972): între umilință și demnitate
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 3. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-189-4.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prima teză de doctor dedicată studiului romilor în URSS (autor T. Kiseliova; specialitatea – ştiinţe istorice)
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-186-3.
Disponibil online 6 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tema romilor în operele lui Constantin Șișcan
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului
Ediţia 5. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-84-196-2.
Disponibil online 22 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Cu privire la personalități de origine italiană în Basarabia: familia Basso
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-157-3..
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inițierea procesului de valorificare a studiilor rome în Republica Moldova de către doctorului habilitat Ion Dron (anii ’90 ai sec. XX)
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pavel Andreicenco – liderul mișcării social-culturale a romilor la sfârșitul anilor ʼ90 – începutul anilor 2000:fapte și dovezi noi
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 31 / 2022 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 11 August, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podoabele tradiționale ale romilor din timpuri străvechi până în prezent: observații preliminare *
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 2. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-162-7.
Disponibil online 8 December, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformarea conștiinței etnice a dinastiei italiene Basso în Basarabia: studiu de caz
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 32 / 2022 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 26 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начало проведения ромологических исследований в Республике Молдова (90-е гг. ХХ в.): роль и вклад доктора хабилитат Иона Дрона
Прокоп Светлана
Институт культурного наследия
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-173-3.
Disponibil online 20 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Cu privire la crearea muzeului culturii rome în Republica Moldova (experienţă și perspective)
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Editia 2, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование общественного мнения о цыганах в прессе МССР (ʼ60–ʼ70-е гг. ХХ в.)
Прокоп Светлана
Институт культурного наследия
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 29 / 2021 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 9 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Păpușa „Ţiganca din Moldova” ca simbol al percepției romantice a romilor în perioada sovietică
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3337-8-8.
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Păpușa „Ţiganca” – simbol al percepției romantice a romilor în perioada sovietică
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-62-434-3..
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participarea romilor la construirea unei societăți socialiste (pe baza materialelor din presa republicană)
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

„Folсloros Romano” – prima carte de folclor ursar publicată în perioada sovietică
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Țiganii” de Constantin Hanațki ‒ prima schiță științifică despre țiganii din Basarabia
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 27 / 2020 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 17 September, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea matricei socioculturale a interacțiunii informaționale în presa locală a anilor 60-70 a secolului XX
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opera Națională a lui Gheorghe Neaga „Glira” (pe baza materialelor din presa republicană)
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 28 / 2020 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele creării Muzeului de istorie și cultură a romilor din Republica Moldova
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului Cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piesa lui M. Staritsky „Țiganca Aza” pe scenă teatrală din Chișinău (din materialele presei republicane)
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiecte „tiganesti” în presa republicana din anii 60-70 ai secolului XX
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 15 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Cu privire la etnografia copilăriei a populației rome din Basarabia în sec. al XIXlea
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 26 / 2019 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preliminariile cu referire la cultul copilăriei la romi/ţigani (în baza materialelor etnografice din secolul al XIX-lea)
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-993
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о проявлении цыганской ментальности в цыганской сказке
Прокоп Светлана
Институт культурного наследия
Studii culturale. Zilele europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о цыганской идентичности
Прокоп Светлана
Институт культурного наследия
Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu
2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-108-89-8.
Disponibil online 22 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Представаления гагаузов о своих предках: научный дискурс и конструирование этногенетических мифов
Прокоп Светлана
Институт культурного наследия
Studii culturale. Zilele europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Cu privire la identitatea romilor (aspectul problemei)
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Towards the Gypsies’ mentality: a lesson of the perception of gadjé (strangers)
Procop Svetlana
Institute of Cultural Heritage
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 24 / 2018 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 5 February, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-909
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

 „Destinul” basmelor țigănești ale lui Nikolai Kun
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-1385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ansamblul de țigani din Moldova: istoria creării și primele spec- tacole (în baza materialelor din presa locală și a documentelor de arhivă)
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 21 / 2017 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 12 October, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-1090
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heinrich von Wlislocki in the memories of his contemporaries
Procop Svetlana
Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 22 / 2017 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 12 February, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнические особенности, отраженные в цыганских волшебных сказках
Прокоп Светлана
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 5 March, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-1650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Contribuţia inestimabilă a lui Leonid Cerepovschi în procesul de valorificare a patrimoniului etnocultural imaterial al romilor din Republica Moldova
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 19 / 2016 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 10 January, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-984
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Феномен русскоязычной литературы в контексте мирового литературного процесса (К постановке проблемы)
Прокоп Светлана
Институт культурного наследия АНМ
Patrimoniul spiritual şi istorico-cultural al ruşilor din Moldova
2016. Chișinău. ISBN 978-9975-84-050-7.
Disponibil online 7 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Promotoarea școlii etnografice naționale dr. hab. Zinovia Şofransky la 70 de ani
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 20 July, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Constantin Popovici (1924–2010) – 90 de ani de la naștere
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 16 / 2014 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 19 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-1212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цыганский и еврейский колорит в произведениях В. Даля
Прокоп Светлана
Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 16 / 2014 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 16 October, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-919
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цыганский колорит в произведениях В. Даля
Прокоп Светлана
Институт культурного наследия
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6. 2014. Chişinău. .
Disponibil online 12 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Константину Шишкану –80 лет
Прокоп Светлана
Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 13-14 / 2013 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 7 April, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-1242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Симбиоз лирических и гражданских мотивов в творчестве Олеси Рудягиной
Прокоп Светлана
Институт культурного наследия АНМ
Славянские чтения
Nr. 1(7) / 2013 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Izvoare ale înţelepciunii populare
Procop Svetlana , Zaicovschi Tatiana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(25) / 2012 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Следуя заветам народной мудрости
Прокоп Светлана , Зайковская Татьяна
Институт филологии Академии наук Молдовы
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 11-12 / 2012 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 2 August, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-995
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Поэзия на страже природы: Гармонизация отношений человека с окружающей средой (На материале литературного творчества русских поэтов Республики Молдова)
Прокоп Светлана
Институт филологии Академии наук Молдовы
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цыганский фольклор
Прокоп Светлана
Институт филологии Академии наук Молдовы
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 9-10 / 2011 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-952
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Cavaler al ştiinţei moldave
Procop Svetlana
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(19) / 2010 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Журнал “Кодры “ - Важная составляющая литературного процесса Республики Молдова
Прокоп Светлана
Институт филологии Академии наук Молдовы
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-43. Vizualizări-1648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 3

«Пасхальный смех» Юрия Харламова
Прокоп Светлана
Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-1669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Симфония жизни творческого человека. К 55-летию творческой деятельности К. Шишкана
Прокоп Светлана
Институт культурного наследия АНМ
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1857-2049 / ISSNe 2537-6152
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 53