IBN
Închide
Belostecinic Grigore
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 2

Education and university research as a factor for improving national security
Jomir Eudochia , Belostecinic Grigore
Academia de Studii Economice din Moldova
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teleworking—an economic and social impact during covid-19 pandemic: A data mining analysis
Belostecinic Grigore1 , Mogos Radu Ioan2 , Popescu Maria Loredana2 , Burlacu Sorin2 , Radulescu Carmen Valentina2 , Bodislav Alexandru Dumitru2 , Bran Florina2 , Oancea Negescu Mihaela Diana2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Bucharest University of Economic Studies
International Journal of Environmental Research and Public Health
Nr. 1(19) / 2022 / ISSN - / ISSNe 1661-7827
Disponibil online 6 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Perspectives on the future of higher education
Belostecinic Grigore1 , Serotila Igor2 , Duca Maria3
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Moldovan Association of Young Researchers “PRO-Science”,
3 State University „Dimitrie Cantemir”
Journal of Higher Education Theory and Practice
Nr. 1(21) / 2021 / ISSN 2158-3595
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Competitiveness of the Republic of Moldova: some trends and challenges / competitivitatea Republicii Moldova: unele tendințe și provocări
Belostecinic Grigore , Guţu Corneliu , Bragoi Diana
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalized medicine: a modern approach of medical services
Jucov Artiom , Belostecinic Grigore , Staver (Condratchi) Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectives on the Future of Higher Education
Belostecinic Grigore1 , Serotila Igor2 , Duca Maria3
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 State University „Dimitrie Cantemir”
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Time: A Cultural, Philosophical and Psychological Approach
Duca Gheorghe1 , Belostecinic Grigore1 , Petrescu Ion1 , Dragomir Camelia-Cristina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Spiru Haret University, Bucharest
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Scientometria şi evaluarea rezultatelor cercetării ştiinţifice economice
Ristea Ana-Lucia1 , Popescu Constanţa1 , Ioan-Franc Valeriu2 , Belostecinic Grigore3
1 Universitatea Valahia din Târgoviste,
2 Universitatea din Oradea,
3 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(102) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Economia cunoașterii ca sursă de creștere economică sustenabilă
Belostecinic Grigore , Duca Dragoş
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii generale de conduită în activitatea de cercetare ştiinţifică
Popescu Constanţa1 , Ristea Ana-Lucia1 , Curea Cristina Stefania1 , Stegăroiu Ion1 , Duică Anişoara1 , Belostecinic Grigore2
1 Universitatea Valahia din Târgoviste,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-73. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Managementul academic în folosul academismului, didacticii şi cercetării ştiinţifice
Belostecinic Grigore
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promoting the Knowledge Triangle – a Strategic Objective  for Moldova 
Belostecinic Grigore
Academy of Economic Studies of Moldova
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Welcoming Addresse
Belostecinic Grigore
Academy of Economic Studies of Moldova
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Cadrul instituţional şi juridico-normativ de reglementare a concurenţei in Rpublica Moldova
Belostecinic Grigore1 , Duca Dragoş1 , Rabosapca Irina2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 9 February, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi creşterea economică în contextul economiei bazate pe cunoaştere, integrării regionale şi europene
Belostecinic Grigore1 , Chistruga Boris1 , Iliadi Gheorghe2 , Guţu Corneliu1 , Movilă Irina3 , Baltag Grigore4
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
3 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
4 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 April, 2014. Descarcări-51. Vizualizări-1108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Competitivitatea şi inovarea în contextul Integrării Europene
Belostecinic Grigore
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-911
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. hab. Boris CHISTRUGA la 60 de ani
Belostecinic Grigore
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul Ion Petrescu – Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Belostecinic Grigore
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1066
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilitatea financiară şi competitivitatea – factori de creştere economică durabilă în perioada postcriză
Belostecinic Grigore
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(85) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-1087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Economia Republicii Moldova: Unele realităţi şi perspective
Belostecinic Grigore
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economica
Nr. 3(81) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34