IBN
Закрыть
Посещения: 5739 Уникальные посетители: 2230
Выберите дату

Регистр признанных научных журналов
Республики Молдова

Print Chart
Всего признанных журналов - 50
Категория A - 5 журналов ;
Категория B+ - 2 журналов ;
Категория B - 25 журналов ;
Категория C - 18 журналов ;
Обновлено: 16-02-2018, Дата доступа: 12-12-2018
Journal title / Реш. о признанииDOAJЛицензия CCГл. редакторISSNОсновательПрофильСайт журнала / контакты
1Chemistry Journal of Moldova

(Hotarire nr.293 din 24.12.2015)
A2015CC BYDuca Gheorghe Grigore1857-172720062Institutul de Chimie al AŞMChimie
Site
(+373)22725490
(+373)22739954
E-mail
2Computer Science Journal of Moldova

(Hotarire nr.158 din 26.10.2017)
A2009CC BY-NC-SAGaindric Constantin Victor1561-404219933Institutul de Matematică şi Informatică al AŞMŞtiinţe fizico-matematice
Site
(+373)22728414
(+373)22738027
E-mail
3Problemele Energeticii Regionale

(Hotarire nr.3 din 01.02.2018)
A2013CC BYBerzan Vladimir Petru1857-007020053Institutul de Energetica al AŞMTehnică
Site
(+373)22738135

E-mail
4Stratum plus

(Hotarire nr.158 din 26.10.2017)
ATkaciuk Marc Evghenii1608-905719996Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară“Istorie
Studiul artelor, culturologie
Site
(+373)22926663
(+373)22438342
E-mail
5Электронная обработка материалов

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
ABologa Mircea Chiril0013-573919656Academia de Ştiinţe a MoldoveiŞtiinţe fizico-matematice
Tehnică
Site
(+373)22738049
(+373)22738149
E-mail
6Intertext

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
B+Untilă Victor 1857-371120012Universitatea Liberă Internaţională din MoldovaStudiul artelor, culturologie
Pedagogie
Filologie
Site
(+373)22205926

E-mail
7Moldovan Medical Journal

(Hotarire nr.169 din 21.12.2017)
B+2018CC BY-SATopor Boris Mihail2537-637320172Asociaţia Stiinţifică Medicală din ModovaMedicină
Site
(+373)22244751

E-mail
8Arta

(Hotarire nr.158 din 26.10.2017)
B2017CC BYGhilaş Victor Nicolae1857-104219922Institutul Patrimoniului Cultural al AŞMStudiul artelor, culturologie
Site
(+373)22272684

E-mail
9Buletin de Perinatologie

(Hotarire nr.158 din 26.10.2017)
BStratulat Petru Mihai1810-528919984IMSP Institutul Mamei şi CopiluluiiMedicină
Site
(+373)22521935
(+373)22523321
E-mail
10Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
BFurdui Teodor Ion1857-064X19683Institutul de Zoologie al AŞMGeografie
Biologie
Site
(+373)22725071
(+373)22737142
E-mail
11Economica

(Hotarire nr.158 din 26.10.2017)
B2016CC BYBelostecinic Grigore Leon1810-913619914Academia de Studii Economice din MoldovaEconomie
Site
(+373)22402986

E-mail
12Economie şi Sociologie

(Hotarire nr.158 din 26.10.2017)
B2013CC BYIliadi Gheorghe Ştefan1857-413019534Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞMEconomie
Sociologie
Site
(+373)22501130
(+373)22743794
E-mail
13Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
B2017CC BY-NDCoşciug Angela Dumitru1857-414920092Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din BălţiFilologie
Site
(+373)23152340

E-mail
14PLURAL. History, Culture, Society

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
B2017CC BY-NC-ND2345-146220132Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuPsihologie
Geografie
Sociologie
Istorie
Ştiinţe politice
Studiul artelor, culturologie
Pedagogie
Site
(+373)22358305
(+373)22358169
E-mail
15Psihologie, revista ştiinţifico-practică

(Hotarire nr.158 din 26.10.2017)
B2017CC BYSavca Lucia 1857-250220074Psihologie
Site
(+373)22491314

16Revista Arheologică

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
B2017CC BYLeviţki Oleg Gheorghe1857-016X20062Institutul Patrimoniului Cultural al AŞMGeografie
Istorie
Site
(+373)22260959

E-mail
17Revista de Etnologie şi Culturologie

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
B2017CC BYProcop Svetlana 1857-204920062Institutul Patrimoniului Cultural al AŞMIstorie
Studiul artelor, culturologie
Site
(+373)22271007

E-mail
18Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice

(Hotarire nr.158 din 26.10.2017)
BMoraru Victor Ştefan1957-229419533Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞMFilosofie
Sociologie
Ştiinţe politice
Filologie
Site
(+373)22271085

E-mail
19Revista de Istorie a Moldovei

(Hotarire nr.169 din 21.12.2017)
BCojocaru Gheorghe Efim1857-202219904Institutul de Istorie al AŞMIstorie
Site
(+373)22234541

E-mail
20Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
B2015CC BYCucereanu Viorica 1857-046120054Academia de Ştiinţe a MoldoveiAdministrare publică
Filosofie
Psihologie
Geografie
Sociologie
Arhitectura
Geologie şi Mineralogie
Ştiinţe agricole
Biologie
Istorie
Ştiinţe fizico-matematice
Chimie
Medicină
Ştiinţe militare şi de securitate naţională
Drept
Medicină veterinară
Ştiinţe politice
Economie
Studiul artelor, culturologie
Farmacie
Pedagogie
Tehnică
Filologie
Site
(+373)22212381
(+373)22212381
E-mail
21Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova

(Hotarire nr.169 din 21.12.2017)
BCC BY-NCBelîi Adrian Liviu2345-146720144Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Medicină
Site
(+373)79579474

E-mail
22Revista Institutului Naţional al Justiţiei

(Hotarire nr.169 din 21.12.2017)
B2017CC BYSârcu-Scobioală Diana 1857-240520074Institutul Naţional al JustiţieiDrept
Site
(+373)22228187
(+373)22232755
E-mail
23Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
BBurian Alexandru Dumitru1857-199920064Asociaţia de Drept Internaţional din MoldovaDrept
Ştiinţe politice
Site
(+373)69185527
(+373)22430305
E-mail
24Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină

(Hotarire nr.169 din 21.12.2017)
BEţco Constantin Petru1729-868720034Asociaţia Economie, Management şi Psihologie în MedicinăPsihologie
Ştiinţe agricole
Biologie
Chimie
Medicină
Medicină veterinară
Economie
Farmacie
Tehnică
Site
(+373)22244146
(+373)22242344
E-mail
25Ştiinţa Agricolă

(Hotarire nr.158 din 26.10.2017)
B2018Cimpoieş Gheorghe Pavel1857-000320052Universitatea Agrară de Stat din MoldovaEconomie
Ştiinţe agricole
Medicină veterinară
Site
(+373)22312258
(+373)22312276
E-mail
26Ştiinţa Culturii Fizice

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
BManolachi Veaceslav Grigore1857-411420054Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din MoldovaPedagogie
Site
(+373)22311241

E-mail
27Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
B2015CC BYGuţu Vladimir Ion1857-210319962Universitatea de Stat din MoldovaPsihologie
Pedagogie
Site
(+373)22577404
(+373)22577440
E-mail
28Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)

(Hotarire nr.158 din 26.10.2017)
B2015CC BYCiocanu Gheorghe Petru1857-207319962Universitatea de Stat din MoldovaŞtiinţe fizico-matematice
Economie
Drept
Sociologie
Ştiinţe politice
Site
(+373)22577404
(+373)22577440
E-mail
29Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
B2015CC BYGulea Aurelian Petru1814-323719962Universitatea de Stat din MoldovaBiologie
Ştiinţe fizico-matematice
Chimie
Site
(+373)22577404
(+373)22577440
E-mail
30Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
B2015CC BYBulgaru Maria 1814-319919962Universitatea de Stat din MoldovaSociologie
Drept
Ştiinţe politice
Site
(+373)22242253
(+373)22245472
E-mail
31Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
B2015CC BYCondrea Iraida Ivan1811-266819962Universitatea de Stat din MoldovaFilosofie
Istorie
Filologie
Site
(+373)22577404
(+373)22577440
E-mail
32Tyragetia. Serie nouă

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
B2017CC BYSava Eugen Nicolae1857-024020072Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a MoldoveiIstorie
Site
(+373)22238279

E-mail
33Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)

(Hotarire nr.3 din 01.02.2018)
CCalmuţchi Laurenţiu Ion1857-359220122Universitatea de Stat din TiraspolPsihologie
Pedagogie
Site
(+373)22754924
(+373)22754924
E-mail
34Administrarea Publică

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
C2016CC BYBalan Oleg Ion1813-848919962Academia de Administrare PublicăAdministrare publică
Drept
Ştiinţe politice
Economie
Site
(+373)22284078
(+373)22284078
E-mail
35Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale

(Hotarire nr.169 din 21.12.2017)
CŢîbîrnă Gheorghe Andrei1857-001120054Academia de Ştiinţe a MoldoveiMedicină
Site
(+373)22270757

E-mail
36Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM

(Hotarire nr.3 din 01.02.2018)
CAlcaz Vasile Gheorghe1857-004620052Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞMGeografie
Geologie şi Mineralogie
Tehnică
Site
(+373)22739990
(+373)22725026
E-mail
37Intellectus

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
CApostol Octavian 1810-707919954Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)Ştiinţe agricole
Biologie
Istorie
Ştiinţe fizico-matematice
Chimie
Medicină
Drept
Economie
Tehnică
Site
(+373)22400589
(+373)22440119
E-mail
38Jurnalul juridic national: teorie şi practică

(Hotarire nr.158 din 26.10.2017)
CArsene Leontie Leontie2345-113020136Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie AplicatăDrept
Site
(+373)22233790

E-mail
39Legea şi Viaţa

(Hotarire nr.169 din 21.12.2017)
CArsene Leontie Leontie1810-309X199012Ministerul Justiţiei al Republicii MoldovaDrept
Site
(+373)22233790
(+373)22233790
E-mail
40Medicina stomatologică

(Hotarire nr.158 din 26.10.2017)
CLupan Ion Gheorghe1857-132820064Asociaţia stomatologilor din Republica MoldovaMedicină
Site
(+373)22243549
(+373)22243549
E-mail
41Meridian Ingineresc

(Hotarire nr.169 din 21.12.2017)
CBostan Ion Anton1683-853X19954Universitatea Tehnică a MoldoveiŞtiinţe fizico-matematice
Chimie
Economie
Tehnică
Site
(+373)22509939

E-mail
42Moldavian Journal of the Physical Sciences

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
CUrsachi Veaceslav Vladimir1810-648X20024Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞMŞtiinţe fizico-matematice
Tehnică
Site
(+373)22737092
(+373)22727088
E-mail
43Philologia

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
CBahnaru Vasile Ion0236-311919586Institutul de Filologie al AŞMFilologie
Site
(+373)22285459
(+373)22285421
E-mail
44Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială

(Hotarire nr.3 din 01.02.2018)
C2016CC BYRacu Igor Ion1857-022420054Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuPsihologie
Pedagogie
Site
(+373)22358595
(+373)22742414
E-mail
45Revista Botanică

(Hotarire nr.169 din 21.12.2017)
CTeleuţă Alexandru Stefan1857-095X20052Gradina Botanică (Institut) a AŞMŞtiinţe agricole
Biologie
Site
(+373)22550443

E-mail
46Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică

(Hotarire nr.169 din 21.12.2017)
C2016CC BY-NC-NDŞavga Larisa 2345-142420142Universitatea Cooperatist-Comercială din MoldovaAdministrare publică
Sociologie
Ştiinţe politice
Economie
Pedagogie
Site
(+373)22815618
(+373)22549124
E-mail
47Revistă de știinţe socioumane

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
CChicuş Nicolae Efim1857-011920053Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuSociologie
Istorie
Ştiinţe militare şi de securitate naţională
Ştiinţe politice
Economie
Pedagogie
Filologie
Site
(+373)22358127
(+373)69220623
E-mail
48Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională

(Hotarire nr.169 din 21.12.2017)
CVatamanu-Ciocanu Mariana 1810-645520006Centrul Educaţional PRO DIDACTICAPedagogie
Site
(+373)22542976
(+373)22544199
E-mail
49Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică

(Hotarire nr.169 din 21.12.2017)
C2018Melnic Victoria Boris2345-140820022Academia de Muzică, Teatru şi Arte PlasticeStudiul artelor, culturologie
Site
(+373)22238720
(+373)22238214
E-mail
50Славянские чтения

(Hotarire nr.3 din 01.02.2018)
CBabenco Oleg 1857-458020032Universitatea Slavonă a Moldovei Filosofie
Istorie
Studiul artelor, culturologie
Pedagogie
Filologie
Site
(+373)22430381

E-mail