IBN
Закрыть

194Publicaţii

1180Descărcări

171878Vizualizări

Ciochină Valentina82Furdui Vlada48Duca Gheorghe38Vrabie Valeria36Glijin Aliona33Tudorache Gheorghe22Gheorghiu Zinaida21Găină Boris15Chirilov Alexandru12Vudu Lorina11Jitari Iurie10Vudu Stela9Berezovscaia Elena9Vudu Grigore8Botnari Vasile8Frunze Rodica7Şeptiţchi Vladimir7Priseajniuc (Vudu) Victoria7Beşetea Tatiana6Ştirbu Eugeniu6Toderaş Ion6Guceac Ion6Groppa Stanislav6Chişlaru Leonid6Tighineanu Ion5Cotenco Eugenia5Toma Simion5Bodrug Alina5Stegărescu Vasile4Cimpoieş Gheorghe4Mereuţă Ion4Bulat Olga4Cuţulab Ala4Andronic Larisa3Lupaşcu Mihail3Ciubotaru Alexandru3Balan Ion3Ceban Larisa3Golovatiuc Liudmila3Spivacenco Anatol3Şlapac Mariana3Listopadova Liudmila3Rudic Valeriu2Gulea Aurelian2Lupaşcu Tudor2Ursu Andrei2Andrieş Serafim2Todiraş Vladimir2Codreanu Svetlana2Cepoi Liliana2Barbacar Nicolae2Fedaş Vasile2Ţîbîrnă Gheorghe2Popanu Lucia2Caraterzi Galina2Poleacova Lilia2Teleuţă Alexandru2Miscu Vera2Stepaniuc Victor2Dobândă Eugenia2Rotari Alexandru2Cazanescu Valentina2Stoian-Tenu Inga2Televca Valentina2Trosinenco Andrei2Didilica Ina2Bunduc Petru2Garbuzneac Anastasia2Dodon Adelina1Colţun Maricica1Canţer Valeriu1Gladchi Viorica1Lacusta Victor1Şalaru Vasile1Derjanschi Valeriu1Boronciuc Gheorghi1Duca Maria1Batco Mihail1Voloşciuc Leonid1Cantemir Valentina1Drumea Anatolie1Cazacov Iulia1Coşcodan Diana1Eşanu Nicolae1Palancean Alexei1Arhip Olga1Bileţchi Nicolae1Ababii Ion1Constantinov Tatiana1Balmuş Victor1Dediu Ion1Nedealcov Maria1Corolcova Natalia1Arîcu Aculina1Cimpoi Mihai1Corbu Haralambie1Gorodenco Anatolie1Gavriliuc Mihail1Bantoş Ana1Stratulat Petru1Ştemberg Marc1Moldovan Aurica1Leorda Ana1Cernei Eugenia1Leah Tamara1Boian Vitalie1Patron Petru1Vieru Grigore1Voronin Vladimir1Buzan Vladimir1Roşca Alfreda1Batcu Ion1Sainciuc Glebus1Palii Andrei1Ţurcanu Parascovia1Zubcov Elena1Şalari Vasile1Cuza Petru1Dabija Nicolae1Botnaru Nicolai1Baciu Anatolie1Terenti Natalia1Volcov Larisa1Balmus Victoria1Şavdari Lilia1Nofit Victoria1Goloseev Alexandra1Sinica E.1Sapin Mikhail1Aminova Gulshat1Grigorenko D.1Erofeeva L.1Rusina A.1
Furdui Teodor
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
Scopus Author ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 153. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 19.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 2. Contribuții - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 3
 • 1.2.Contribuții în monografii - 8
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 75
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 46
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 28
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 18

2021 - 4

Использование саногенных нутриентов для поддержания психического здоровья в условиях пандемии COVID-19
Фурдуй Теодор , Шептицкий Владимир , Чокинэ Валентина , Листопадова Людмила , Гарбузняк Анастасия
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVII International Interdisciplinary Congress
2021. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06615-4.
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психическое здоровье. распространенность психогенных нарушений. потребность в изменении государственной политики в области здравоохранения
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Мереуца Ион , Вуду В.
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVII International Interdisciplinary Congress
2021. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06615-4.
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психогенные нарушения, обусловленные диссаногенными эмоциями
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Вуду Стела , Житарь Юрие
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVII International Interdisciplinary Congress
2021. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06615-4.
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трактат о научных и практических основах санокреатологии. Том 3. Психосанокреатология. Эмоциональная обусловленность жизнедеятельности человека. Психогенные нарушения. Методы и способы их превенции и коррекции.
Furdui Teodor , Ciochină Valentina, Furdui Vlada , Glijin Aliona , Vudu Lorina , Vrabie Valeria
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
Chișinău, 2021 / ISBN 978-9975-62-450-3
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Membru corespondent al Academiei de științe a Moldovei Maria Nedealcov – autoritate de prestigiu în științele Geografice și în Ecologie.
Furdui Teodor , Mereuţă Ion , Ciochină Valentina , Stegărescu Vasile , Bunduc Petru
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O autoritate în științele geografice și în ecologie. Membrul corespondent Maria NEDEALCOV la 60 de ani
Furdui Teodor1 , Mereuţă Ion1 , Ciochină Valentina1 , Stegărescu Vasile2 , Bunduc Petru2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Somitate în științele agricole. Acad. Gheorghe CIMPOIEȘ la 70 de ani
Furdui Teodor1 , Tighineanu Ion2 , Găină Boris2 , Tudorache Gheorghe2 , Ciochină Valentina1
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Двуликость эмоций и формирование / проявление психики и психического здоровья
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Вуду Стела , Георгиу Зинаида , Вуду Лорина , Вуду В. , Житарь Юрие
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVI International Interdisciplinary Congress
2020. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5.
Disponibil online 11 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О возможности использования антиоксидантных микроэлементов в целях поддержания психического здоровья
Фурдуй Теодор , Шептицкий Владимир , Листопадова Людмила , Гарбузняк Анастасия
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVI International Interdisciplinary Congress
2020. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5.
Disponibil online 11 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Острота проблемы психического здоровья и пути ее решения
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVI International Interdisciplinary Congress
2020. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5.
Disponibil online 11 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Полифункциональность поведения и формирование / проявление психики и психического здоровья
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Березовская Елена , Булат Ольга , Вуду Стела , Георгиу Зинаида , Головатюк Людмила , Goloseev Alexandra , Цуркану Парасковья , Нофит Виктория
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for Medicine and Psychology XVI International Interdisciplinary Congress
2020. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5.
Disponibil online 11 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психическое здоровье, его направленное формирование – приоритетная задача. Психосанокреатология.
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Вуду В.
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психогенные нарушения, обусловленные пандемией COVID-19.
Чокинэ Валентина , Фурдуй Теодор , Вуду Стела , Врабие Валерия , Фурдуй Влада
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Patriarhul ştiinţei solului şi remarcabil ecolog ( Academicianul Andrei Ursu la 90 ani de la naştere).
Furdui Teodor1 , Găină Boris2 , Nedealcov Maria3 , Chirilov Alexandru1 , Stegărescu Vasile3
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-997
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Somitate în științele agrare (Academicianul Gheorghe Cimpoieș la 70 de ani).
Furdui Teodor , Tighineanu Ion , Găină Boris , Tudorache Gheorghe
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные онтогенетические особенности развития и проявления психики и психического здоровья, факторы и условия, влияющие на них
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Врабие Валерия , Георгиу Зинаида , Вуду Стела , Вуду В.
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-969
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема психического здоровья и научные основы ее решения (Лекция на пленарном заседании пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса «Neuroscience for Medicine and Psychology»)
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-874
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рецензия на монографию “Основы управления технологическими процессами возделывания овощных культур в открытом грунте”. Автор: доктор с/х наук Ботнарь Василий Федорович
Фурдуй Теодор1 , Гэинэ Борис2 , Тудораке Георгий2 , Кирилов Александр1
1 Институт физиологии и санокреатологии,
2 Академия наук Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эмоции, поведение и коммуникация – их роль в формировании и поддержании психического здоровья. (Доклад на секции «Sanocreatology, formation and maintenance of mental health» пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса Neuroscience for Medicine and Psychology
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Георгиу Зинаида , Вуду В. , Житарь Юрие
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-1064
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 10

Aniversări Somitate în pomicultura moldavă intensivă (m. c. Vasile Babuc la  85 de ani de la naştere)
Furdui Teodor1 , Cimpoieş Gheorghe2 , Tudorache Gheorghe3 , Chirilov Alexandru1
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-1050
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătatea populației și reproducerea descendenților sănătoși – probleme majore ale societății și obiective prioritare ale sanocreatologiei
Furdui Teodor1 , Ciochină Valentina1 , Glijin Aliona1 , Furdui Vlada1 , Vrabie Valeria1 , Mereuţă Ion2 , Vudu Stela2 , Fedaş Vasile2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(32) / 2018 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The problem of psychic health and ways to solve it – some approaches
Furdui Teodor , Ciochină Valentina , Furdui Vlada , Glijin Aliona , Vrabie Valeria , Sheptitsky Vladimir
Institute of Physiology and Sanocreatology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-1199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование полиненасыщенных жирных кислот в целях поддержания психического здоровья в период диминуции функций
Фурдуй Теодор , Шептицкий Владимир , Листопадова Людмила
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for medicine and psychology XIV International interdisciplinary congress
2018. Moscova, Rusia. ISBN 978-5-317-05830-2.
Disponibil online 16 May, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лимитрофные диссаногенные ‒ психопатические индивидуальные уровни психического здоровья
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Врабие Валерия , Леорда Анна , Бачу Анатолий , Житарь Юрие , Георгиу Зинаида
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for medicine and psychology XIV International interdisciplinary congress
2018. Moscova, Rusia. ISBN 978-5-317-05830-2.
Disponibil online 15 May, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-1087
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Направленное формирование и поддержание психического здоровья при психогенном и сомато-висцеральном стрессе
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for medicine and psychology XIV International interdisciplinary congress
2018. Moscova, Rusia. ISBN 978-5-317-05830-2.
Disponibil online 16 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Направленное формирование и поддержание психического здоровья при психогенном и сомато-висцеральном стрессе (Лекция на пленарном заседании тринадцатого международного междисциплинарного конгресса «Neuroscience for Medicine and Psychology»)
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Врабие Валерия
Институт физиологии и санокреатологии
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-1335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психическое здоровье и креативность – движущая сила научно-технического прогресса
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Георгиу Зинаида , Федаш Василий , Куцулаб А.
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-1146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Саногенная и диссаногенная личностно-смысловая деятельность с позиции психосанокреатологии
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Березовская Елена , Георгиу Зинаида , Булат Ольга , Головатюк Людмила , Тросиненко Андрей , Дидилика Ина , Вуду В.
Институт физиологии и санокреатологии
Neuroscience for medicine and psychology XIV International interdisciplinary congress
2018. Moscova, Rusia. ISBN 978-5-317-05830-2.
Disponibil online 16 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трактат о научных и практических основах санокреатологии. Том 2. Психическое здоровье. Психосанокреатология. Необходимость общества в ее развитии
Furdui Teodor , Ciochină Valentina, Furdui Vlada , Glijin Aliona , Vrabie Valeria , Şeptiţchi Vladimir
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
Chișinău, 2018 / ISBN 978-9975-62-423-7
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 16

Distins savant în fiziologia plantelor. Academicianul Gheorghe Șișcanu la 85 de ani
Furdui Teodor , Duca Gheorghe
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-1132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excelenţa sa academicianul VALERIU RUDIC şi Bior-ul. (acad. V. Rudic la 70 de ani de la naştere)
Furdui Teodor1 , Duca Gheorghe2 , Gulea Aurelian3 , Toderaş Ion3 , Ciochină Valentina1 , Cepoi Liliana4 , Chirilov Alexandru5 , Codreanu Svetlana4 , Miscu Vera4
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Zoologie al AŞM,
4 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
5 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-2646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant de renume mondial și BioR-ul. Acad. V. Rudic la 70 de ani
Furdui Teodor1 , Duca Gheorghe2 , Gulea Aurelian3 , Toderaş Ion3 , Ciochină Valentina4 , Cepoi Liliana5 , Chirilov Alexandru6 , Codreanu Svetlana5 , Miscu Vera5
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
5 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
6 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-1164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un cercetător de frunte în domeniul oenologiei. Academicianul Boris Gaina la 70 de ani
Tighineanu Ion , Furdui Teodor , Tudorache Gheorghe
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действительный член академии наук Алексей Андреевич Спасский – выдающийся гельминтолог и один из организаторов молдавской академической науки
Фурдуй Теодор1 , Тодераш Ион2
1 Академия наук Молдовы,
2 Институт Зоологии АН РМ
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Направленное саногенное влияние на память с помощью нутриентов
Фурдуй Теодор , Шептицкий Владимир , Чебан Лариса
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Neuroscience for medicine and psychology XIII International interdisciplinary congress
2017. Moscova, Rusia. .
Disponibil online 14 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Направленное формирование здоровья человека – важнейшая задача физиологии и санокреатологии. II. Эталоны структурно-функциональных компонентов, формирующих интегральное здоровье. Лекция на пленарном заседании V-го съезда физиологов СНГ и V-ом съезде биохимиков России.
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Глижин Алёна
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-1071
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О биологической и социальной миссии человеческой жизни с позиции санокреатологии
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Георгиу Зинаида
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
R, SNE, SE. 2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психика. психическое здоровье. Психические расстройства. Феноменология их экстериоризации
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Врабие Валерия , Березовская Елена
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Neuroscience for medicine and psychology XIII International interdisciplinary congress
2017. Moscova, Rusia. .
Disponibil online 14 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психика. Психическое здоровье. Психические расстройства. Феноменология их экстериоризации. I. анализ современных представлений о психике, о психическом здоровье и об онтогенетических расстройствах психического здоровья и новые их концепции с позиции психосанокреатологии.
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Врабие Валерия , Березовская Елена
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-1065
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психика. психическое здоровье. психические расстройства. Феноменология их экстериоризации. II. Научные концепции о саногенности поведения, эмоций, коммуникации и их репрезентативные феноменологические индикаторы.
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Фурдуй Влада , Глижин Алёна , Врабие Валерия , Березовская Елена
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-1031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психогенный стресс, эмоции и психосанокреатология
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Георгиу Зинаида
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-1225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль поведения, эмоций и коммуникации в развитии психических расстройств и их феноменология
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Березовская Елена , Георгиу Зинаида , Житарь Юрие
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Neuroscience for medicine and psychology XIII International interdisciplinary congress
2017. Moscova, Rusia. .
Disponibil online 14 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль поведения, эмоций и коммуникации в развитии психических расстройств. Их феноменология.
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Березовская Елена , Георгиу Зинаида , Житарь Юрие
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(332) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 October, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-1049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Санокреатология – новая биомедицинская наука, призванная решить проблему здоровья
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Глижин Алёна , Фурдуй Влада , Врабие Валерия , Георгиу Зинаида , Березовская Елена , Куцулаб А. , Бутнару Н , Шавдарь Лилия , Булат Ольга , Вуду В. , Головатюк Людмила
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-055-3..
Disponibil online 10 September, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экстериоризация психического здоровья и психических расстройств посредством эмоций
Фурдуй Теодор , Чокинэ Валентина , Врабие Валерия , Куцулаб А. , Георгиу Зинаида , Теренти Наталья
Институт Физиологии и Санокреатологии АН Молдовы
Neuroscience for medicine and psychology XIII International interdisciplinary congress
2017. Moscova, Rusia. .
Disponibil online 14 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 20

De la Fiziologia generală la ştiinţa noua în biomedicină – Sanocreatologia – calea de dezvoltare a ştiinţei în Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Furdui Teodor , Ciochină Valentina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2016. Descarcări-34. Vizualizări-1392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Human health. sanocreatology and the necessity of its development
Furdui Teodor
Institute of Physiology and Sanocreatology of the ASM
Трактат о научных и практических основах санокреатологии. Том 1. Санокреатология. Потребность общества в ее развитии
Chișinău: Tipografia AŞM, 2016. ISBN 978-9975-62-400-8..
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In memoriam academicianului Simion TOMA (30.08.1936 - 11.11.2015)
Furdui Teodor1 , Găină Boris2 , Botnari Vasile3 , Andronic Larisa4 , Tudorache Gheorghe2 , Chirilov Alexandru1
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
4 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-1083
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Izvor de spirit în cercetare (Doctorul habilitat, profesorul cercetător Gheorghe Boronciuc la 75 de ani)
Furdui Teodor1 , Balan Ion12 , Ciochină Valentina1 , Vrabie Valeria13
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AȘM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-1031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Să nu dăm uitării numele celor care au stat la baza dezvoltării științei autohtone
Furdui Teodor1 , Chirilov Alexandru12
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 November, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 193