IBN
Закрыть

119Publicaţii

1508Descărcări

89922Vizualizări

Stratan Alexandru
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
Scopus Author ID
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 65. Publicaţii la conferinţe din RM - 28. Publicaţii peste hotare - 22.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 30
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 14
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 17
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 13
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 24
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 7

2023 - 7

Competitiveness of Moldovaa's Agri-food Trade: Challenges and Perspectives
Duka Gh.1 , Stratan Alexandru2 , Gutium Tatiana3
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova,
3 National Institute for Economic Research, AESM
E3S Web of Conferences
Vol.409. 2023. Cape Town. ISSN 25550403.
Disponibil online 17 September, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Greening policies for the agricultural sector of the Republic of Moldova: current situation and future perspectives
Stratan Alexandru1 , Ceban Alexander2 , Lucaşenco Eugenia2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research, AESM
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 23, / 2023 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 26 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infrastructure and international competitiveness: trends and challenges
Stratan Alexandru1 , Fală Victoria2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research, AESM
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 27-a, Volumul 1. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-175-99-9.
Disponibil online 13 February, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infrastructure and international competitiveness: trends and challenges
Stratan Alexandru1 , Fală Victoria2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research, AESM
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 27-a . 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-39-0.
Disponibil online 21 February, 2024. Descarcări-5. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migration, remittances, and local development in Moldova
Ştîrba Vitalie1 , Lucaşenco Eugenia1 , Stratan Alexandru2
1 National Institute for Economic Research, AESM,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Economy and Sociology
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-4187 / ISSNe 2587-4195
Disponibil online 16 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia cercetării științifice:evidențe din Republica Moldova
Cuciureanu Gheorghe , Cojocaru Igor , Minciună Vitalie , Ţurcan Nelly
1 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
Chişinău, 2023 / ISBN 978-9975-3564-4-2.. ISBN (pdf) 978-9975-3564-5-9 (PDF)
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-58. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The interconnection model between the Republic of Moldova's food security and its agricultural products export
Stratan Alexandru , Lopotenco Viorica , Lucaşenco Eugenia
Academy of Economic Studies of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 23, / 2023 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 26 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

Econometric assessment of the impact of economic indicators on the non-observed economy of Moldova
Stratan Alexandru , Gutium Tatiana
Academy of Economic Studies of Moldova
Economy and Sociology
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-4187 / ISSNe 2587-4195
Disponibil online 3 October, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of the non-observed economy on economic security in the Republic of Moldova
Stratan Alexandru1 , Gutium Tatiana1 , Şavga Larisa2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Trade Co-operative University of Moldova
ACROSS
Nr. 6(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International competitiveness, productivity and innovations
Stratan Alexandru1 , Fală Victoria2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 26-a . 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-3590-6-1.
Disponibil online 28 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International competitiveness, productivity and innovations
Stratan Alexandru1 , Fală Victoria2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiect investițional de tip model pentru sectorul agrar – înființarea unei livezi de prun
Stratan Alexandru , Iaţişin Tatiana
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-3583-4-7.. ISBN (pdf) 978-9975-3583-5-4 (PDF)
Disponibil online 21 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendencies, progress and challenges related to the improvement of national competitiveness
Stratan Alexandru
National Institute for Economic Research of Moldova
ACROSS
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновационные политики развития международного туризма в контексте европейской интеграции Республики Молдова
Balan Igor , Jigareova Elena , Crotenco Irina
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-164-16-0
Disponibil online 8 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Institutul Naţional de Cercetări Economice: trecutul, prezentul și viitorul
Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Institutul Național de Cercetări Economice 75 de ani de performanţă ştiinţifică în serviciul societăţii
2021. Chişinău. ISBN ISBN 978-9975-3486-5-2.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
National Competitiveness and the Role of Science
Stratan Alexandru , Fală Victoria
National Institute for Economic Research of Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progresele reformării economiei moldovenești în vederea asigurării tranziției sale la economia de piață
Stratan Alexandru , Toacă Zinovia , Fală Victoria
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Cooperation for Innovation: Opportunities and Challenges for SMEs (The Case of the Republic of Moldova)
Stratan Alexandru , Novac Alexandra , Vinogradova Natalia
National Institute for Economic Research of Moldova
International Conference Innovative Business Management and Global Entrepreneurship IBMAGE 2020
Vol. 14. 2020. Iași . ISSN ISSN (print): 2601 – 2510 ISSN (on-line): 2601 – 2529 ISSN–L: 2601 – 2510.
Disponibil online 8 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Features of the Entrepreneurial Mindset of SMEs’ Owners in the Moldavian Unfriendly Environment
Aculai Elena , Stratan Alexandru , Vinogradova Natalia
National Institute for Economic Research of Moldova
Studies on Entrepreneurship, Structural Change and Industrial Dynamics
2020. Cham, Elveția. ISSN Electronic ISSN 2511-2031 Print ISSN 2511-2023.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lider în domeniul învățământului și al științelor economice. Acad. Grigore BELOSTECINIC la 60 de ani
Moraru Victor , Stratan Alexandru
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Review to the monography "Management of agricultural enterprises under the conditions of industry 4.0" author Nelli AMARFII-RAILEAN, PhD in Economics, Associate Professor, Republic of Moldova
Stratan Alexandru
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectorul agroalimentar al Republicii Moldova în anul 2020: între secetă și pandemia COVID-19
Stratan Alexandru , Lucaşenco Eugenia
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Competitivitatea națională după 5 ani de implementare a politicii  în domeniu și rolul cercetării în dezvoltarea acesteia
Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 21 October, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determining agriculture production efficiency based on the new assesment tools
Parmakli Dmitrii1 , Stratan Alexandru2
1 Comrat State University,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-1705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar european
Chişinău, 2019 / ISBN 978-9975-81-054-8
Disponibil online 6 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța inovațiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii competitive
Stratan Alexandru12
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanismul funcţionării eficientea sectorului agrar efficicient fucntionning mechanism of the agricultural sector
Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Buletinul Inovațiilor al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2537-6411 / ISSNe 2537-642X
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldo-romanian trade with agri-food products: retrospective and perspectives
Stratan Alexandru , Lucaşenco Eugenia , Țirigan Sergiu
National Institute for Economic Research of Moldova
Agrarian economy and rural development - realities and perspectives for Romania
Ediția 10. 2019. Bucharest, Romania. .
Disponibil online 8 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia de finanțare sustenabilă a învățământului superior din Republica Moldova
Stratan Alexandru , Manole Tatiana
National Institute for Economic Research of Moldova
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 4. 2019. Pitesti. .
Disponibil online 5 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 11

Competitivitatea economiei naţionale: progrese şi provocări
Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-916
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Costs: Key element of financial control
Stratan Alexandru12 , Manole Tatiana2
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Economic Annals-XXI
Nr. 9-10(173) / 2018 / ISSN 1728-6220
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvînt înainte
Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-2-0.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţii şi orientări strategice de dezvoltare a cooperaţiei de consum din Republica Moldova
Şavga Larisa
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
Chişinău, 2018 / ISBN 978-9975-81-041-8
Disponibil online 6 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inovarea ca factor de dezvoltare a ÎMM-urilor din Republica Moldova
Stratan Alexandru , Novac Alexandra , Maier Lidia
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Intellectus
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 25 July, 2018. Descarcări-61. Vizualizări-1637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progresses and challenges in the evolution of economic competitiveness of the Republic of Moldova
Stratan Alexandru1 , Calmîc Octavian2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-1147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SME support policy in the Republic of Moldova  and assessment of its impact on business development
Aculai Elena , Stratan Alexandru , Novac Alexandra
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-1066
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe în parcursul competitivității economiei naționale: cuantificare și constrângeri
Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-1666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The journal „Economy and Sociology”  at its 65th anniversary
Stratan Alexandru
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-769
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The research and innovation strategy for smart specialisation - a new strategic approach for an innovation-based economic development of the Republic of Moldova
Şavga Larisa1 , Stratan Alexandru2
1 Trade Co-operative University of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Contemporary Issues in Economy and Technology CIET 2018
Ediția a 3-a. 2018. Split, Croatia. ISBN 978-953-7220-29-7.
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of cooperation as a premise for increasing the competitiveness of the national economy
Stratan Alexandru
National Institute for Economic Research, ASM
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-5-1.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-783
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 11

Competitivitatea și impactul economiei neobservate asupra acesteia
Gutium Tatiana1 , Stratan Alexandru2
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of coopeatives in the Republic of Moldova
Ignat Anatolie , Stratan Alexandru , Lucaşenco Eugenia
National Institute for Economic Research of Moldova
Agrarian economy and rural development - realities and perspectives for Romania
Ediția 8. 2017. Bucharest, Romania. ISSN 2285–6803.
Disponibil online 11 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of trade relations between the Republic of Moldova, the European Union and the Russian Federation: problems and prospects
Stratan Alexandru , Viehe Karl William
National Institute for Economic Research, ASM
Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны
2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-055-3..
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea competitivităţii şi a relaţiilor comerciale ale Republicii Moldova: provocări şi soluţii
Stratan Alexandru1 , Şavga Larisa2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-1021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția competitivității economiei naționale: aspecte teoretico-metodologice și practice
Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-46. Vizualizări-1801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial consolidation of the administrative-territorial entity in the light of decentralization
Manole Tatiana , Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 August, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-963
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicators system for monitoring intellectual property management in companies
Stratan Alexandru , Novac Alexandra
National Institute for Economic Research, ASM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moldova-Ukraine priorities for development of trade and economic relations
Şavga Larisa1 , Stratan Alexandru2
1 Trade Co-operative University of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах
2017. Львів, Ukraina. ISBN 978-617-602-208-4.
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Review on a scientific report: "Agricultural land turnover on the basis of a rural-saving model of the agrarian system of Ukraine".
Stratan Alexandru
National Institute for Economic Research, ASM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role of innovations for SMES development
Stratan Alexandru
National Institute for Economic Research of Moldova
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-117-41-8.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-981
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 123