| Instrument Bibliometric National
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Selectaţi data:

Registrul naţional, situaţia la 24-06-2017

Print Chart
Reviste acreditate total - 61
Categoria A - 6 reviste;
Categoria B+ - 1 reviste;
Categoria B - 25 reviste;
Categoria C - 29 reviste;
Actualizat: 15-03-2017, Accesat: 24-06-2017
Nr.Denumirea revisteiCategoriaRedactor- ŞefISSNAnul fondariiPeriodi-
citatea
FondatorProfilul/ Domeniul stiintificSite-ul revistei,
informatia de contact
1Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica

(Hotarire nr. 188 din 30.07.2015)
ALozovanu Dmitrii Dmitrii1024-769619903 nr./anInstitutul de Matematică şi Informatică al AŞMŞtiinţe fizico-matematice
Site
(+373)22725982
(+373)22738027
E-mail
2Chemistry Journal of Moldova

(Hotarire nr.293 din 24.12.2015)
ADuca Gheorghe Grigore1857-172720062 nr./anInstitutul de Chimie al AŞMChimie
Site
(+373)22725490
(+373)22739954
E-mail
3Problemele Energeticii Regionale

(Hotarire nr.50 din 28.02.2017)
APostolati Vitali Mihail1857-007020053 nr./anInstitutul de Energetica al AŞMTehnică
Site
(+373)22738135

E-mail
4Quasigroups and Related Systems

(Hotarire nr. 188 din 30.07.2015)
ADudek Wieslaw A.1561-284819942 nr./anInstitutul de Matematică şi Informatică al AŞMŞtiinţe fizico-matematice
Site
(+373)22725982
(+373)22738027
E-mail
5Stratum plus

(Hotarire nr. 318 din 15.12.2016)
ATkaciuk Marc Evghenii1608-905719996 nr./anIstorie
Studiul artelor, culturologie
Site
(+373)22926663
(+373)22438342
E-mail
6Электронная обработка материалов

(Hotarire nr.146 din 27.06.2013)
ABologa Mircea Chiril0013-573919656 nr./anŞtiinţe fizico-matematice
Tehnică
Site
(+373)22738049
(+373)22738149
E-mail
7Arta

(Hotarire nr.3 din 30.01.2014)
BŞlapac Mariana Emilian1857-104219922 nr./anInstitutul Patrimoniului CulturalStudiul artelor, culturologie
Site
(+373)22272684

E-mail
8Buletin de Perinatologie

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
BStratulat Petru Mihai1810-528919984 nr./anIMSP Institutul Mamei şi CopiluluiiMedicină
Site
(+373)22521935
(+373)22523321
E-mail
9Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale

(Hotarire nr.146 din 27.06.2013)
BŢîbîrnă Gheorghe Andrei1857-001120054 nr./anAcademia de Ştiinţe a MoldoveiMedicină
Site
(+373)22270757

E-mail
10Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii

(Hotarire nr.146 din 27.06.2013)
BFurdui Teodor Ion1857-064X19683 nr./anInstitutul de Zoologie al AŞMGeografie
Biologie
Site
(+373)22725071
(+373)22737142
E-mail
11Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM

(Hotarire nr.146 din 27.06.2013)
BAlcaz Vasile Gheorghe1857-004620052 nr./anInstitutul de Geologie şi Seismologie al AŞMGeografie
Geologie şi Mineralogie
Tehnică
Site
(+373)22739990
(+373)22725026
E-mail
12Curierul Medical

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
BTopor Boris Mihail1875-066619586 nr./anUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Medicină
Site
(+373)22205209
(+373)22242344
E-mail
13Economica

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
BBelostecinic Grigore Leon1810-913619914 nr./anAcademia de Studii Economice din MoldovaEconomie
Site
(+373)22402986

E-mail
14Intellectus

(Hotarire nr.3 din 30.01.2014)
BApostol Octavian 1810-707919954 nr./anAgentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii MoldovaEconomie
Tehnică
Drept
Chimie
Biologie
Site
(+373)22400589
(+373)22440119
E-mail
15Intertext

(Hotarire nr.146 din 27.06.2013)
BUntilă Victor 1857-371120012 nr./anUniversitatea Liberă Internaţională din MoldovaStudiul artelor, culturologie
Filologie
Pedagogie
Site
(+373)22205926

E-mail
16Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară

(Hotarire nr. 15 din 29.01.2015)
BCoşciug Angela Dumitru1857-414920092 nr./anUniversitatea de Stat „Alecu Russo“ din BălţiFilologie
Site
(+373)23152340

E-mail
17Medicina stomatologică

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
BLupan Ion Gheorghe1857-132820064 nr./anAsociaţia stomatologilor din Republica MoldovaMedicină
Site
(+373)22243549
(+373)22243549
E-mail
18Moldavian Journal of the Physical Sciences

(Hotarire nr.146 din 27.06.2013)
BCanţer Valeriu Gheorghe1810-648X20024 nr./anInstitutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞMŞtiinţe fizico-matematice
Tehnică
Site
(+373)22737092
(+373)22727088
E-mail
19Moldovan Medical Journal

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
BTopor Boris Mihail2537-637320172 nr./anUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Medicină
Site
(+373)22244751

E-mail
20Revista Arheologică. Serie nouă

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
BLeviţki Oleg Gheorghe1857-016X20062 nr./anInstitutul Patrimoniului CulturalIstorie
Site
(+373)22260959

E-mail
21Revista Botanică

(Hotarire nr.260 din 24.11.2014)
BCiubotaru Alexandru Andrei1857-095X20052 nr./anGradina Botanică (Institut) a AŞMŞtiinţe agricole
Biologie
Site
(+373)22235321

E-mail
22Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice

(Hotarire nr.146 din 27.06.2013)
BMoraru Victor Ştefan1957-229419533 nr./anInstitutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞMFilosofie
Sociologie
Ştiinţe politice
Filologie
Site
(+373)22271085

E-mail
23Revista de Istorie a Moldovei

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
BCojocaru Gheorghe Efim1857-202219904 nr./anInstitutul de Istorie al AŞMIstorie
Site
(+373)22234541

E-mail
24Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale

(Hotarire nr.146 din 27.06.2013)
BBurian Alexandru Dumitru1857-199920064 nr./anAsociaţia de Drept Internaţional din MoldovaDrept
Site
(+373)69185527
(+373)22430305
E-mail
25Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
BEţco Constantin Petru1729-868720034 nr./anAsociaţia Economie, Management şi Psihologie în MedicinăEconomie
Psihologie
Medicină
Site
(+373)22244146
(+373)22242344
E-mail
26Ştiinţa Agricolă

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
BCimpoieş Gheorghe Pavel1857-000320052 nr./anUniversitatea Agrară de Stat din MoldovaEconomie
Ştiinţe agricole
Medicină veterinară
Site
(+373)22312258
(+373)22312276
E-mail
27Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)

(Hotarire nr.127 din 21.05.2015)
BGuţu Vladimir Ion1857-210319962 nr./anUniversitatea de Stat din MoldovaPsihologie
Pedagogie
Site
(+373)22577404
(+373)22577440
E-mail
28Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)

(Hotarire nr.127 din 21.05.2015)
BGulea Aurelian Petru1814-323719962 nr./anUniversitatea de Stat din MoldovaBiologie
Ştiinţe fizico-matematice
Chimie
Site
(+373)22577404
(+373)22577440
E-mail
29Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)

(Hotarire nr.50 din 28.02.2017)
BBulgaru Maria 1814-319919962 nr./anUniversitatea de Stat din MoldovaDrept
Sociologie
Site
(+373)22242253
(+373)22245472
E-mail
30Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)

(Hotarire nr.127 din 21.05.2015)
BCondrea Iraida Ivan1811-266819962 nr./anUniversitatea de Stat din MoldovaFilosofie
Filologie
Istorie
Site
(+373)22577404
(+373)22577440
E-mail
31Tyragetia. Serie nouă

(Hotarire nr.146 din 27.06.2013)
BSava Eugen Nicolae1857-024020072 nr./anMuzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a MoldoveiIstorie
Site
(+373)22238279

E-mail
32Computer Science Journal of Moldova

(Hotarire nr. 188 din 30.07.2015)
B+Gaindric Constantin Victor1561-404219933 nr./anInstitutul de Matematică şi Informatică al AŞMŞtiinţe fizico-matematice
Site
(+373)22728414
(+373)22738027
E-mail
33Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)

(Hotarire nr.50 din 28.02.2017)
CCalmuţchi Laurenţiu Ion1857-359220122 nr./anUniversitatea de Stat din TiraspolPsihologie
Pedagogie
Site
(+373)22754924
(+373)22754924
E-mail
34Administrarea Publică

(Hotarire nr.146 din 27.06.2013)
CBalan Oleg Ion1813-848919962 nr./anAcademia de Administrare PublicăAdministrare publică
Drept
Economie
Ştiinţe politice
Site
(+373)22284078
(+373)22284078
E-mail
35Arta Medica

(Hotarire nr.260 din 24.11.2014)
CHotineanu Vladimir Fiodor1810-185220026 nr./anAsociatia Chirurgilor "Nicoale Anestiadi " din MoldovaMedicină
Site
(+373)22205522

E-mail
36Artă şi Educaţie Artistică

(Hotarire nr.260 din 24.11.2014)
CGagim Ion Tudor1857-044520063 nr./anUniversitatea de Stat „Alecu Russo“ din BălţiStudiul artelor, culturologie
Pedagogie
Site


37Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice

(Hotarire nr.151 din 21.07.2014)
CManolache Constantin Mihail1857-365X20112 nr./anInstitutul de Studii Enciclopedice al AŞMIstorie
Site
(+373)22277269

E-mail
38History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică

(Hotarire nr.151 din 21.07.2014)
CParasca Pavel 1857-407620082 nr./anUniversitatea Liberă Internaţională din MoldovaIstorie
Ştiinţe politice
Site


39Jurnalul juridic national: teorie şi practică

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
CArsene Leontii Leontievici2345-113020134 nr./anInstitutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie AplicatăDrept
Site
(+373)22233790

E-mail
40Legea şi Viaţa

(Hotarire nr.146 din 27.06.2013)
CArsene Leontii Leontievici1810-309X199012 nr./anMinisterul Justiţiei al Republicii MoldovaDrept
Site
(+373)22233790
(+373)22233790
E-mail
41Mediul Ambiant

(Hotarire nr.3 din 30.01.2014)
CBarac Grigore Mihail1810-955120026 nr./anMinisterul MediuluiGeografie
Chimie
Biologie
Site
(+373)22222494

E-mail
42Meridian Ingineresc

(Hotarire nr.288 din 28.11.2013)
CBostan Ion Anton1683-853X19954 nr./anUniversitatea Tehnică a MoldoveiŞtiinţe fizico-matematice
Economie
Tehnică
Chimie
Site
(+373)22509939

E-mail
43Metaliteratura

(Hotarire nr.146 din 27.06.2013)
CGrati Aliona Vasile1857-190520003 nr./anInstitutul de Filologie al AŞMFilologie
Site
(+373)22210498

E-mail
44Moldoscopie

(Hotarire nr.260 din 24.11.2014)
CMoşneaga Valeriu 1812-256620044 nr./anUniversitatea de Stat din MoldovaŞtiinţe politice
Site


45Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică

(Hotarire nr.253 din 26.11.2015)
CDediu Ion Ilie1857-351720082 nr./anUniversitatea Liberă Internaţională din MoldovaBiologie
Site
(+373)22749381

E-mail
46Philologia

(Hotarire nr.146 din 27.06.2013)
CBahnaru Vasile Ion0236-311919586 nr./anInstitutul de Filologie al AŞMFilologie
Site
(+373)22285459
(+373)22285421
E-mail
47Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia

(Hotarire nr.151 din 21.07.2014)
CArhip Vladimir 1857-314220066 nr./anTehnică
Ştiinţe agricole
Site
(+373)22285421

48Psihologie, revista ştiinţifico-practică

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
CSavca Lucia 1857-250220074 nr./anPsihologie
Site
(+373)22491314

49Relaţii internaţionale. Plus

(Hotarire nr.151 din 21.07.2014)
CBeniuc Valentin Anastasie1857-444020112 nr./anInstitutul de Relaţii Internaţionale din Moldova Drept
Ştiinţe politice
Site
(+373)22228320

E-mail
50Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică

(Hotarire nr.253 din 26.11.2015)
CŞavga Larisa 2345-142420142 nr./anUniversitatea Cooperatist-Comercială din MoldovaAdministrare publică
Sociologie
Economie
Ştiinţe politice
Pedagogie
Site
(+373)22815618
(+373)22549124
E-mail
51Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova

(Hotarire nr.224 din 01.10.2015)
CBelîi Adrian Liviu2345-146720144 nr./anUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Medicină
Site
(+373)79579474

E-mail
52Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională

(Hotarire nr.3 din 30.01.2014)
CVatamanu-Ciocanu Mariana 1810-645520006 nr./anCentrul Educaţional PRO DIDACTICAPedagogie
Site
(+373)22542976
(+373)22544199
E-mail
53Revista Institutului Naţional al Justiţiei

(Hotarire nr.3 din 30.01.2014)
CSârcu-Scobioală Diana 1857-240520074 nr./anDrept
Site
(+373)22228187
(+373)22232755
E-mail
54Revista Militară. Studii de securitate şi apărare

(Hotarire nr.288 din 28.11.2013)
CManolache Constantin Mihail1857-405X20092 nr./anAcademia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”Istorie
Ştiinţe militare şi de securitate naţională
Ştiinţe politice
Site
(+373)22549073

E-mail
55Revista Naţională de Drept

(Hotarire nr.146 din 27.06.2013)
CAvornic Gheorghe Constantin1811-0770200012 nr./anUniversitatea de Stat din MoldovaDrept
Site
(+373)22577752

E-mail
56Ştiinţa Culturii Fizice

(Hotarire nr.146 din 27.06.2013)
CManolachi Veaceslav Grigore1857-411420054 nr./anUniversitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din MoldovaPedagogie
Site
(+373)22311241

E-mail
57Studii Juridice Universitare

(Hotarire nr.288 din 28.11.2013)
CGamurari Vitalie 1857-201420084 nr./anUniversitatea Liberă Internaţională din MoldovaDrept
Site
(+373)22229974

E-mail
58Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică

(Hotarire nr.260 din 24.11.2014)
CMelnic Victoria Boris2345-140820022 nr./anAcademia de Muzică, Teatru şi Arte PlasticeStudiul artelor, culturologie
Site
(+373)22238720
(+373)22238214
E-mail
59Univers Pedagogic

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
CBucun Nicolae Ilie1857-326620034 nr./anInstitutul de Ştiinţe ale EducaţieiPsihologie
Pedagogie
(+373)22400717
(+373)22459854
E-mail
60Закон и Жизнь

(Hotarire nr.146 din 27.06.2013)
CArsene Leontii Leontievici1810-3081199012 nr./anMinisterul Justiţiei al Republicii MoldovaDrept
Site
(+373)22233790

E-mail
61Славянские чтения

(Hotarire nr.151 din 21.07.2014)
CBabenco Oleg 1857-458020032 nr./anUniversitatea Slavonă a Moldovei Istorie
Studiul artelor, culturologie
Filologie
Pedagogie
Filosofie
Site
(+373)22430381

E-mail