| Instrument Bibliometric National
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Selectaţi data:

Registrul revistelor ştiinţifice din Republica Moldova

Print Chart
Reviste acreditate total - 42
Categoria A - 7 reviste;
Categoria B+ - 1 reviste;
Categoria B - 15 reviste;
Categoria C - 19 reviste;
Actualizat: 14-12-2017, Accesat: 17-12-2017
Nr.Denumirea revisteiCategoriaRedactor- ŞefISSNAnul fondariiPeriodi-
citatea
FondatorProfilul/ Domeniul stiintificSite-ul revistei,
informatia de contact
1Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica

(Hotarire nr. 188 din 30.07.2015)
ALozovanu Dmitrii Dmitrii1024-769619903 nr./anInstitutul de Matematică şi Informatică al AŞMŞtiinţe fizico-matematice
Site
(+373)22725982
(+373)22738027
E-mail
2Chemistry Journal of Moldova

(Hotarire nr.293 din 24.12.2015)
ADuca Gheorghe Grigore1857-172720062 nr./anInstitutul de Chimie al AŞMChimie
Site
(+373)22725490
(+373)22739954
E-mail
3Computer Science Journal of Moldova

(Hotarire nr.158 din 26.10.2017)
AGaindric Constantin Victor1561-404219933 nr./anInstitutul de Matematică şi Informatică al AŞMŞtiinţe fizico-matematice
Site
(+373)22728414
(+373)22738027
E-mail
4Problemele Energeticii Regionale

(Hotarire nr.50 din 28.02.2017)
ABerzan Vladimir Petru1857-007020053 nr./anInstitutul de Energetica al AŞMTehnică
Site
(+373)22738135

E-mail
5Quasigroups and Related Systems

(Hotarire nr. 188 din 30.07.2015)
ADudek Wieslaw A.1561-284819942 nr./anInstitutul de Matematică şi Informatică al AŞMŞtiinţe fizico-matematice
Site
(+373)22725982
(+373)22738027
E-mail
6Stratum plus

(Hotarire nr. 318 din 15.12.2016)
ATkaciuk Marc Evghenii1608-905719996 nr./anIstorie
Studiul artelor, culturologie
Site
(+373)22926663
(+373)22438342
E-mail
7Электронная обработка материалов

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
ABologa Mircea Chiril0013-573919656 nr./anAcademia de Ştiinţe a MoldoveiŞtiinţe fizico-matematice
Tehnică
Site
(+373)22738049
(+373)22738149
E-mail
8Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
BFurdui Teodor Ion1857-064X19683 nr./anInstitutul de Zoologie al AŞMGeografie
Biologie
Site
(+373)22725071
(+373)22737142
E-mail
9Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
BCoşciug Angela Dumitru1857-414920092 nr./anUniversitatea de Stat „Alecu Russo“ din BălţiFilologie
Site
(+373)23152340

E-mail
10Moldovan Medical Journal

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
BTopor Boris Mihail2537-637320172 nr./anUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Medicină
Site
(+373)22244751

E-mail
11PLURAL. History, Culture, Society

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
B2345-146220132 nr./anGeografie
Psihologie
Sociologie
Istorie
Ştiinţe politice
Studiul artelor, culturologie
Pedagogie
Site
(+373)22358305
(+373)22358169
E-mail
12Revista Arheologică. Serie nouă

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
BLeviţki Oleg Gheorghe1857-016X20062 nr./anInstitutul Patrimoniului CulturalIstorie
Site
(+373)22260959

E-mail
13Revista Botanică

(Hotarire nr.260 din 24.11.2014)
BTeleuţă Alexandru Stefan1857-095X20052 nr./anGradina Botanică (Institut) a AŞMŞtiinţe agricole
Biologie
Site
(+373)22550443

E-mail
14Revista de Etnologie şi Culturologie

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
BProcop Svetlana 1857-204920062 nr./anInstitutul Patrimoniului CulturalIstorie
Studiul artelor, culturologie
Site
(+373)22271007

E-mail
15Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
BCucereanu Viorica 1857-046120054 nr./anAcademia de Ştiinţe a MoldoveiAdministrare publică
Geografie
Psihologie
Arhitectura
Geologie şi Mineralogie
Sociologie
Biologie
Istorie
Ştiinţe agricole
Chimie
Medicină
Ştiinţe fizico-matematice
Drept
Medicină veterinară
Ştiinţe militare şi de securitate naţională
Economie
Ştiinţe politice
Farmacie
Studiul artelor, culturologie
Filologie
Pedagogie
Tehnică
Filosofie
Site
(+373)22212381
(+373)22212381
E-mail
16Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
BBurian Alexandru Dumitru1857-199920064 nr./anAsociaţia de Drept Internaţional din MoldovaDrept
Site
(+373)69185527
(+373)22430305
E-mail
17Ştiinţa Culturii Fizice

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
BManolachi Veaceslav Grigore1857-411420054 nr./anUniversitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din MoldovaPedagogie
Site
(+373)22311241

E-mail
18Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
BGuţu Vladimir Ion1857-210319962 nr./anUniversitatea de Stat din MoldovaPsihologie
Pedagogie
Site
(+373)22577404
(+373)22577440
E-mail
19Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
BGulea Aurelian Petru1814-323719962 nr./anUniversitatea de Stat din MoldovaBiologie
Ştiinţe fizico-matematice
Chimie
Site
(+373)22577404
(+373)22577440
E-mail
20Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
BBulgaru Maria 1814-319919962 nr./anUniversitatea de Stat din MoldovaSociologie
Drept
Ştiinţe politice
Site
(+373)22242253
(+373)22245472
E-mail
21Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
BCondrea Iraida Ivan1811-266819962 nr./anUniversitatea de Stat din MoldovaFilosofie
Filologie
Istorie
Site
(+373)22577404
(+373)22577440
E-mail
22Tyragetia. Serie nouă

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
BSava Eugen Nicolae1857-024020072 nr./anMuzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a MoldoveiIstorie
Site
(+373)22238279

E-mail
23Intertext

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
B+Untilă Victor 1857-371120012 nr./anUniversitatea Liberă Internaţională din MoldovaStudiul artelor, culturologie
Filologie
Pedagogie
Site
(+373)22205926

E-mail
24Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)

(Hotarire nr.50 din 28.02.2017)
CCalmuţchi Laurenţiu Ion1857-359220122 nr./anUniversitatea de Stat din TiraspolPsihologie
Pedagogie
Site
(+373)22754924
(+373)22754924
E-mail
25Administrarea Publică

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
CBalan Oleg Ion1813-848919962 nr./anAcademia de Administrare PublicăAdministrare publică
Drept
Economie
Ştiinţe politice
Site
(+373)22284078
(+373)22284078
E-mail
26Arta Medica

(Hotarire nr.260 din 24.11.2014)
CHotineanu Vladimir Fiodor1810-185220026 nr./anAsociatia Chirurgilor "Nicoale Anestiadi " din MoldovaMedicină
Site
(+373)22205522

E-mail
27Artă şi Educaţie Artistică

(Hotarire nr.260 din 24.11.2014)
CGagim Ion Tudor1857-044520063 nr./anUniversitatea de Stat „Alecu Russo“ din BălţiStudiul artelor, culturologie
Pedagogie
Site


28Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice

(Hotarire nr.151 din 21.07.2014)
CManolache Constantin Mihail1857-365X20112 nr./anInstitutul de Studii Enciclopedice al AŞMIstorie
Site
(+373)22277269

E-mail
29History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică

(Hotarire nr.151 din 21.07.2014)
CParasca Pavel 1857-407620082 nr./anUniversitatea Liberă Internaţională din MoldovaIstorie
Ştiinţe politice
Site


30Intellectus

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
CApostol Octavian 1810-707919954 nr./anAgentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)Ştiinţe agricole
Biologie
Istorie
Ştiinţe fizico-matematice
Chimie
Medicină
Drept
Economie
Tehnică
Site
(+373)22400589
(+373)22440119
E-mail
31Mediul Ambiant

(Hotarire nr.3 din 30.01.2014)
CBarac Grigore Mihail1810-955120026 nr./anMinisterul MediuluiGeografie
Chimie
Biologie
Site
(+373)22222494

E-mail
32Moldavian Journal of the Physical Sciences

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
CUrsachi Veaceslav Vladimir1810-648X20024 nr./anInstitutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞMŞtiinţe fizico-matematice
Tehnică
Site
(+373)22737092
(+373)22727088
E-mail
33Moldoscopie

(Hotarire nr.260 din 24.11.2014)
CMoşneaga Valeriu 1812-256620044 nr./anUniversitatea de Stat din MoldovaŞtiinţe politice
Site


34Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică

(Hotarire nr.253 din 26.11.2015)
CDediu Ion Ilie1857-351720082 nr./anUniversitatea Liberă Internaţională din MoldovaBiologie
Site
(+373)22749381

E-mail
35Philologia

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
CBahnaru Vasile Ion0236-311919586 nr./anInstitutul de Filologie al AŞMFilologie
Site
(+373)22285459
(+373)22285421
E-mail
36Relaţii internaţionale. Plus

(Hotarire nr.151 din 21.07.2014)
CBeniuc Valentin Anastasie1857-444020112 nr./anInstitutul de Relaţii Internaţionale din Moldova Drept
Ştiinţe politice
Site
(+373)22228320

E-mail
37Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică

(Hotarire nr.253 din 26.11.2015)
CŞavga Larisa 2345-142420142 nr./anUniversitatea Cooperatist-Comercială din MoldovaAdministrare publică
Sociologie
Economie
Ştiinţe politice
Pedagogie
Site
(+373)22815618
(+373)22549124
E-mail
38Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
CBelîi Adrian Liviu2345-146720144 nr./anUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Medicină
Site
(+373)79579474

E-mail
39Revista de Ştiinţe Socio-Umane

(Hotarire nr.93 din 18.07.2017)
CChicuş Nicolae Efim1857-011920053 nr./anUniversitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din ChişinăuSociologie
Istorie
Ştiinţe militare şi de securitate naţională
Economie
Ştiinţe politice
Filologie
Pedagogie
Site
(+373)22358127

40Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională

(Hotarire nr.3 din 30.01.2014)
CVatamanu-Ciocanu Mariana 1810-645520006 nr./anCentrul Educaţional PRO DIDACTICAPedagogie
Site
(+373)22542976
(+373)22544199
E-mail
41Revista Institutului Naţional al Justiţiei

(Hotarire nr.3 din 30.01.2014)
CSârcu-Scobioală Diana 1857-240520074 nr./anInstitutul Naţional al JustiţieiDrept
Site
(+373)22228187
(+373)22232755
E-mail
42Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică

(Hotarire nr.260 din 24.11.2014)
CMelnic Victoria Boris2345-140820022 nr./anAcademia de Muzică, Teatru şi Arte PlasticeStudiul artelor, culturologie
Site
(+373)22238720
(+373)22238214
E-mail