| Instrument Bibliometric National
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Selectaţi data:

Registrul naţional, situaţia la 17-08-2017

Print Chart
Reviste acreditate total - 43
Categoria A - 5 reviste;
Categoria B+ - 1 reviste;
Categoria B - 17 reviste;
Categoria C - 20 reviste;
Actualizat: 15-03-2017, Accesat: 17-08-2017
Nr.Denumirea revisteiCategoriaRedactor- ŞefISSNAnul fondariiPeriodi-
citatea
FondatorProfilul/ Domeniul stiintificSite-ul revistei,
informatia de contact
1Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica

(Hotarire nr. 188 din 30.07.2015)
ALozovanu Dmitrii Dmitrii1024-769619903 nr./anInstitutul de Matematică şi Informatică al AŞMŞtiinţe fizico-matematice
Site
(+373)22725982
(+373)22738027
E-mail
2Chemistry Journal of Moldova

(Hotarire nr.293 din 24.12.2015)
ADuca Gheorghe Grigore1857-172720062 nr./anInstitutul de Chimie al AŞMChimie
Site
(+373)22725490
(+373)22739954
E-mail
3Problemele Energeticii Regionale

(Hotarire nr.50 din 28.02.2017)
APostolati Vitali Mihail1857-007020053 nr./anInstitutul de Energetica al AŞMTehnică
Site
(+373)22738135

E-mail
4Quasigroups and Related Systems

(Hotarire nr. 188 din 30.07.2015)
ADudek Wieslaw A.1561-284819942 nr./anInstitutul de Matematică şi Informatică al AŞMŞtiinţe fizico-matematice
Site
(+373)22725982
(+373)22738027
E-mail
5Stratum plus

(Hotarire nr. 318 din 15.12.2016)
ATkaciuk Marc Evghenii1608-905719996 nr./anIstorie
Studiul artelor, culturologie
Site
(+373)22926663
(+373)22438342
E-mail
6Arta

(Hotarire nr.3 din 30.01.2014)
BŞlapac Mariana Emilian1857-104219922 nr./anInstitutul Patrimoniului CulturalStudiul artelor, culturologie
Site
(+373)22272684

E-mail
7Buletin de Perinatologie

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
BStratulat Petru Mihai1810-528919984 nr./anIMSP Institutul Mamei şi CopiluluiiMedicină
Site
(+373)22521935
(+373)22523321
E-mail
8Curierul Medical

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
BTopor Boris Mihail1875-066619586 nr./anUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Medicină
Site
(+373)22205209
(+373)22242344
E-mail
9Economica

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
BBelostecinic Grigore Leon1810-913619914 nr./anAcademia de Studii Economice din MoldovaEconomie
Site
(+373)22402986

E-mail
10Intellectus

(Hotarire nr.3 din 30.01.2014)
BApostol Octavian 1810-707919954 nr./anAgentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii MoldovaEconomie
Tehnică
Drept
Chimie
Biologie
Site
(+373)22400589
(+373)22440119
E-mail
11Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară

(Hotarire nr. 15 din 29.01.2015)
BCoşciug Angela Dumitru1857-414920092 nr./anUniversitatea de Stat „Alecu Russo“ din BălţiFilologie
Site
(+373)23152340

E-mail
12Medicina stomatologică

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
BLupan Ion Gheorghe1857-132820064 nr./anAsociaţia stomatologilor din Republica MoldovaMedicină
Site
(+373)22243549
(+373)22243549
E-mail
13Moldovan Medical Journal

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
BTopor Boris Mihail2537-637320172 nr./anUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Medicină
Site
(+373)22244751

E-mail
14Revista Arheologică. Serie nouă

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
BLeviţki Oleg Gheorghe1857-016X20062 nr./anInstitutul Patrimoniului CulturalIstorie
Site
(+373)22260959

E-mail
15Revista Botanică

(Hotarire nr.260 din 24.11.2014)
BCiubotaru Alexandru Andrei1857-095X20052 nr./anGradina Botanică (Institut) a AŞMŞtiinţe agricole
Biologie
Site
(+373)22235321

E-mail
16Revista de Istorie a Moldovei

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
BCojocaru Gheorghe Efim1857-202219904 nr./anInstitutul de Istorie al AŞMIstorie
Site
(+373)22234541

E-mail
17Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
BEţco Constantin Petru1729-868720034 nr./anAsociaţia Economie, Management şi Psihologie în MedicinăEconomie
Psihologie
Medicină
Site
(+373)22244146
(+373)22242344
E-mail
18Ştiinţa Agricolă

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
BCimpoieş Gheorghe Pavel1857-000320052 nr./anUniversitatea Agrară de Stat din MoldovaEconomie
Ştiinţe agricole
Medicină veterinară
Site
(+373)22312258
(+373)22312276
E-mail
19Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)

(Hotarire nr.127 din 21.05.2015)
BGuţu Vladimir Ion1857-210319962 nr./anUniversitatea de Stat din MoldovaPsihologie
Pedagogie
Site
(+373)22577404
(+373)22577440
E-mail
20Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)

(Hotarire nr.127 din 21.05.2015)
BGulea Aurelian Petru1814-323719962 nr./anUniversitatea de Stat din MoldovaBiologie
Ştiinţe fizico-matematice
Chimie
Site
(+373)22577404
(+373)22577440
E-mail
21Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)

(Hotarire nr.50 din 28.02.2017)
BBulgaru Maria 1814-319919962 nr./anUniversitatea de Stat din MoldovaDrept
Sociologie
Site
(+373)22242253
(+373)22245472
E-mail
22Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)

(Hotarire nr.127 din 21.05.2015)
BCondrea Iraida Ivan1811-266819962 nr./anUniversitatea de Stat din MoldovaFilosofie
Filologie
Istorie
Site
(+373)22577404
(+373)22577440
E-mail
23Computer Science Journal of Moldova

(Hotarire nr. 188 din 30.07.2015)
B+Gaindric Constantin Victor1561-404219933 nr./anInstitutul de Matematică şi Informatică al AŞMŞtiinţe fizico-matematice
Site
(+373)22728414
(+373)22738027
E-mail
24Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)

(Hotarire nr.50 din 28.02.2017)
CCalmuţchi Laurenţiu Ion1857-359220122 nr./anUniversitatea de Stat din TiraspolPsihologie
Pedagogie
Site
(+373)22754924
(+373)22754924
E-mail
25Arta Medica

(Hotarire nr.260 din 24.11.2014)
CHotineanu Vladimir Fiodor1810-185220026 nr./anAsociatia Chirurgilor "Nicoale Anestiadi " din MoldovaMedicină
Site
(+373)22205522

E-mail
26Artă şi Educaţie Artistică

(Hotarire nr.260 din 24.11.2014)
CGagim Ion Tudor1857-044520063 nr./anUniversitatea de Stat „Alecu Russo“ din BălţiStudiul artelor, culturologie
Pedagogie
Site


27Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice

(Hotarire nr.151 din 21.07.2014)
CManolache Constantin Mihail1857-365X20112 nr./anInstitutul de Studii Enciclopedice al AŞMIstorie
Site
(+373)22277269

E-mail
28History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică

(Hotarire nr.151 din 21.07.2014)
CParasca Pavel 1857-407620082 nr./anUniversitatea Liberă Internaţională din MoldovaIstorie
Ştiinţe politice
Site


29Jurnalul juridic national: teorie şi practică

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
CArsene Leontii Leontievici2345-113020134 nr./anInstitutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie AplicatăDrept
Site
(+373)22233790

E-mail
30Mediul Ambiant

(Hotarire nr.3 din 30.01.2014)
CBarac Grigore Mihail1810-955120026 nr./anMinisterul MediuluiGeografie
Chimie
Biologie
Site
(+373)22222494

E-mail
31Meridian Ingineresc

(Hotarire nr.288 din 28.11.2013)
CBostan Ion Anton1683-853X19954 nr./anUniversitatea Tehnică a MoldoveiŞtiinţe fizico-matematice
Economie
Tehnică
Chimie
Site
(+373)22509939

E-mail
32Moldoscopie

(Hotarire nr.260 din 24.11.2014)
CMoşneaga Valeriu 1812-256620044 nr./anUniversitatea de Stat din MoldovaŞtiinţe politice
Site


33Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică

(Hotarire nr.253 din 26.11.2015)
CDediu Ion Ilie1857-351720082 nr./anUniversitatea Liberă Internaţională din MoldovaBiologie
Site
(+373)22749381

E-mail
34Psihologie, revista ştiinţifico-practică

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
CSavca Lucia 1857-250220074 nr./anPsihologie
Site
(+373)22491314

35Relaţii internaţionale. Plus

(Hotarire nr.151 din 21.07.2014)
CBeniuc Valentin Anastasie1857-444020112 nr./anInstitutul de Relaţii Internaţionale din Moldova Drept
Ştiinţe politice
Site
(+373)22228320

E-mail
36Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică

(Hotarire nr.253 din 26.11.2015)
CŞavga Larisa 2345-142420142 nr./anUniversitatea Cooperatist-Comercială din MoldovaAdministrare publică
Sociologie
Economie
Ştiinţe politice
Pedagogie
Site
(+373)22815618
(+373)22549124
E-mail
37Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova

(Hotarire nr.224 din 01.10.2015)
CBelîi Adrian Liviu2345-146720144 nr./anUniversitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“Medicină
Site
(+373)79579474

E-mail
38Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională

(Hotarire nr.3 din 30.01.2014)
CVatamanu-Ciocanu Mariana 1810-645520006 nr./anCentrul Educaţional PRO DIDACTICAPedagogie
Site
(+373)22542976
(+373)22544199
E-mail
39Revista Institutului Naţional al Justiţiei

(Hotarire nr.3 din 30.01.2014)
CSârcu-Scobioală Diana 1857-240520074 nr./anInstitutul Naţional al JustiţieiDrept
Site
(+373)22228187
(+373)22232755
E-mail
40Revista Militară. Studii de securitate şi apărare

(Hotarire nr.288 din 28.11.2013)
CManolache Constantin Mihail1857-405X20092 nr./anAcademia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”Istorie
Ştiinţe militare şi de securitate naţională
Ştiinţe politice
Site
(+373)22549073

E-mail
41Studii Juridice Universitare

(Hotarire nr.288 din 28.11.2013)
CGamurari Vitalie 1857-201420084 nr./anUniversitatea Liberă Internaţională din MoldovaDrept
Site
(+373)22229974

E-mail
42Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică

(Hotarire nr.260 din 24.11.2014)
CMelnic Victoria Boris2345-140820022 nr./anAcademia de Muzică, Teatru şi Arte PlasticeStudiul artelor, culturologie
Site
(+373)22238720
(+373)22238214
E-mail
43Univers Pedagogic

(Hotarire nr.270 din 31.10.2013)
CBucun Nicolae Ilie1857-326620034 nr./anInstitutul de Ştiinţe ale EducaţieiPsihologie
Pedagogie
(+373)22400717
(+373)22459854
E-mail