IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 20 Unique visitors: 16
..........................................................................................................................................
fondate de "Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova"
..........................................................................................................................................
ABCDEFGHIJLMNPQRSTUV
ЗСЭ
..........................................................................................................................................
Ştiinţa Culturii Fizice
Categoria:B
ISSN:1857-4114
..........................................................................................................................................
Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală
Categoria:Fără categorie
ISSN:1857-0615

 
 

1-2 of 2