IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (1297): physical education (14), students (11), health (8)
Manifestări ştiinţifice organizate1
Reviste ştiinţifice fondate2
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 399. Descărcări - 1224. Vizualizări - 91314.
Articole în reviste din RM - 298. Publicaţii la conferinţe din RM - 57. Publicaţii peste hotare - 44.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 60

Înființarea și activitatea tribunalelor regionale și a celor ținutale din Basarabia (1812 - 1828)
Leşcu Artur
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza campionatelor naționale de judo la cadeți (perioada 2015-2018)
Polevaia-Secareanu Angela, Grosu Vasile, Autor Nou
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a. 2019. Chişinău. Tipogr. "Print-Caro". 31-37.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza campionatelor naționale de judo la juniori (perioada 2014-2018)
Grosu Vasile, Polevaia-Secareanu Angela, Autor Nou
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a. 2019. Chişinău. Tipogr. "Print-Caro". 38-45.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza evaluării sportivilor de lupte libere la campionatele naționale universitare și campionatele mondiale universitare din perioada 2010-2018
Postolachi Alexei, Grosu Vasile, Gîlcă Marcela
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a. 2019. Chişinău. Tipogr. "Print-Caro". 96-101.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale neuroplasticității cerebrale induse de kinetoterapie combinată cu stimulare magnetică transcraniană la pacienții cu AVC ischemic acut
Pîrţac Ion, Danail Serghei, Groppa Stanislav
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 33(1) / 2019 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind dezvoltarea inteligenței motrice a elevilor din ciclul primar în cadrul disciplinei „Muzică și mișcare”
Râşneac Boris, Pasăre Daniela
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 33(1) / 2019 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of cerebral neuroplasticity induced by kinetotherapy combined with transcranial magnetic stimulation in patients with acute ischemic stroke
Pîrţac Ion, Danail Serghei, Groppa Stanislav
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 33(1) / 2019 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects regarding the development of the motor intelligence of the primary pupils within the discipline "Music and movement"
Râşneac Boris, Pasăre Daniela
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 33(1) / 2019 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of emotional state and mental activity of 15-16 year-old boys and girls who had a low level of physical activity
Andrieieva Olena, Kaşuba Vitalii, Carp Ion, Blystiv Taras, Palchuk Mariia, Kovalova Nataliia, Khrypko Inna
Journal of Physical Education and Sport
Nr. 1(19) / 2019 / ISSN - / ISSNe 2247-8051
Disponibil online 1 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bazele manageriale ale antrenamentului sportiv în fotbalul de performanță
Dina Nicolae-Adrian, Budevici-Puiu Anatolie
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 33(1) / 2019 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calităţile morale şi aspective de formare ale tineretului
Ceban Vasile, Mardari Veaceslav
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a. 2019. Chişinău. Tipogr. "Print-Caro". 112-114.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce este combinaţie
Ceban Vasile
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a. 2019. Chişinău. Tipogr. "Print-Caro". 108-111.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul – element prioritar al procesului managerial în domeniul securității și ordinii publice
Nastas Andrei, Gureu Valeriu
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. Tipogr. "PrintCaro". 182-189.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelația dintre sistemul cardiovascular și respirator la sportivii înotători de performanță
Erhan Ecaterina, Deleu Inga
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a. 2019. Chişinău. Tipogr. "Print-Caro". 75-80.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Densitatea pedagogică și motrice a lecţiei de educaţie fizică în clasele primare
Sava Panfil, Vîrlan Igor, Filipov Valeriu
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 368-372.
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of force abilities in the resistance regime to students who practice mountain biking
Ionuţ Bogdan Mihnea, Ceban Vasile
Journal of Social Science
Nr. 2(1) / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of speed qualities by improving swimming technique elements using technical means
Scorţenschi Dmitri
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 33(1) / 2019 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea calităților de viteză prin perfecționarea elementelor tehnicii de înot aplicând mijloacele tehnice
Scorţenschi Dmitri
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 33(1) / 2019 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direction of knowledge formation in the field of power training of athletes specialized in sports wrestling
Manolachi Victor
Journal of Physical Education and Sport
Nr. 1(19) / 2019 / ISSN - / ISSNe 2247-8051
Disponibil online 21 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența testării biochimice în scopul aprecierii stării fucționale a organismului la sportivii înotători de înaltă calificare
Erhan Ecaterina, Deleu Inga, Buzulan Aliona
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 29-33.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 399