IBN
Close
Hits: 2252 Unique visitors: 1374
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2017
Editura: CEP ”Medicina”
ISBN: 978-9975-82-064-6
Afişează publicaţiile
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a, 2013
Editura: Tipografia „Elan Poligraf”
ISBN: 978-9975-66-361-8
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția a V-a / Volumul I , 2016
Editura: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-933-83-4
Afişează publicaţiile
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018
Editura: CEP USM
Afişează publicaţiile
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-71-829-5
Afişează publicaţiile
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective
2017
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-71-916-2
Afişează publicaţiile
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a, 2017
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-71-942-1
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția a VII-a / Volumul II, 2018
Editura: Tipogr. „Biotehdesign”
ISBN: 978-9975-108-46-1
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția a VII-a / Volumul I, 2018
Editura: Tipogr. „Biotehdesign”
ISBN: 978-9975-108-45-4
Afişează publicaţiile
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018
Editura: "VALINEX" SRL
ISBN: 978‐9975‐4237‐7‐9
Afişează publicaţiile
International Conference on Membrane Computing
2013
Editura: Valinex SRL
ISBN: 978-9975-4237-2-4
Afişează publicaţiile
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014
Editura: Grafema-Libris
ISBN: 978-9975-52-165-9
Afişează publicaţiile
La început a fost opera
2016
Editura: Pan Europe - Iași
ISBN: 978-973-8483-79-8
Afişează publicaţiile
Prolegomene din istoria psihologiei în Republica Moldova
2018
Editura: Pan Europe
ISBN: 978-973-8483-84-2
Afişează publicaţiile
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/vol.2, 2015
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
Afişează publicaţiile
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/Vol.1, 2015
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-933-80-3
Afişează publicaţiile
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective
2017
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-3168-4-2
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția X-a , 2018
Editura: Institutul Patrimoniului Cultural al A.Ş.M.
ISBN: 978-9975-84-063-7
Afişează publicaţiile
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2014
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-52-165-9
Afişează publicaţiile
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2015
Editura: Universitatea Liberă Internațională din Moldova
ISBN: 978-9975-3058-2-2
Afişează publicaţiile
1 - 20 of 76