IBN
Close
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
1247
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021
Editura: Tehnica- UTM
ISBN: 978-9975-45-677-7
Afişează publicaţiile
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021
Editura: Tipografia Artpoligraf SRL
ISBN: 978-9975-3498-3-3.
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2021
Editura: Facultas Verlags- und Buchhandels
ISBN: 978-3-7089-2121-1; 978-3-903035-30-0
ISSN: 2520-3401
DOI: 10.24989/ocg.v341.0
Afişează publicaţiile
Implementarea practică a conceptului "Politici bazate pe dovezi": experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021
Editura: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-157-24-7.
Afişează publicaţiile
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021
Editura: Departamentul editorial poligrafic al Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI
ISBN: 978-9975-121-76-7
Afişează publicaţiile
IEEE International IOT, Electronics and Mechatronics Conference
2021
Editura: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
ISBN: 978-166544067-7
Afişează publicaţiile
Materials Science Forum
2021
Editura: Trans Tech Publications Ltd
ISBN: 978-303573889-6
Afişează publicaţiile
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021
Editura: Tipografia "Artpoligraf"
ISBN: 978-9975-3498-7-1
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
2021
Editura: tipografia “Bons Offices SRL”
ISBN: 978-9975-87-779-4
Afişează publicaţiile
Академику Л.С. Бергу – 145 лет:
2021
Editura: Tipogr. “Arconteh”
ISBN: 978-9975-3404-9-6
Afişează publicaţiile
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
2021
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-158-12-1
Afişează publicaţiile
Economie şi mediuîn spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
2021
Editura: Casa Editorial-Poligrafică Bons Offices SRL
ISBN: 978-9975-87-831-9
Afişează publicaţiile
Neuroscience for Medicine and Psychology
2021
Editura: Издательство ООО “МАКС Пресс”
ISBN: 978-5-317-06615-4
DOI: 10.29003/m2021.sudak.ns2021-17
Afişează publicaţiile
Sergiu Rădăuţanu Biobibliografie: (vocaţie, exigenţă, raţiune)
2021
Editura: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-818-0
Afişează publicaţiile
Mathematics and IT: Research and Education
2021
Editura:
Afişează publicaţiile
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021
Editura: Centrul Editorial „Univers Pedagogic”
ISBN: 978-9975-3336-2-7
ISBN: 978-9975-3336-3-4
Afişează publicaţiile
Studies in Fuzziness and Soft Computing
2021
Editura: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH
ISSN: 1434-9922
Afişează publicaţiile
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021
Editura: Tipografia “Fox Trading”
ISBN: 978-9975-3459-7-2
Afişează publicaţiile
Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare
2021
Editura: Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-3502-0-4
Afişează publicaţiile
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021
Editura: Print-Caro
ISBN: 978-9975-56-911-8
Afişează publicaţiile
1 - 20 of 1180