IBN
Close
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
123457
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Arheologie interdisciplinară: Metode, studii, rezultate
2022
Organizatori: Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”, Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale
ISBN: 978-9975-81-067-8
Afişează publicaţiile
The 29th Conference on Applied and Industrial Mathematics
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia Româna, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-76-401-8
Afişează publicaţiile
Societies and Political Orders in Transition
2022
ISSN: ISSN:2511-2201; E-ISSN:2511-221X
Afişează publicaţiile
Инновационное развитие правотворческой и правоприменительной практики в Республике Молдова: проблемы, достижения и перспективы
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М.В. Маруневич
ISBN: 978-9975-83-199-4.
Afişează publicaţiile
Metal Oxides for Non-volatile Memory: Materials, Technology and Applications
2022
Organizatori: Elsevier Inc., Amsterdam
ISBN: 978-012814629-3, 978-012814630-9
Afişează publicaţiile
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3541-0-3
Afişează publicaţiile
Тараклия – административно-териториален център на българите в Молдова
2022
Organizatori: Consiliul raional Taraclia, Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia
ISBN: 978-9975-163-09-5.
Afişează publicaţiile
Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-55-5.
Afişează publicaţiile
Cinematografia națională: istorie și destine
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor al Institutului Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-156-6.
Afişează publicaţiile
Conferința științifica „Ion Luca Caragiale și personajele sale emblematice” (170 de ani de la naștere)
2022
ISBN (pdf): 978-9975-3387-8-3
Afişează publicaţiile
Uzhhorod School of Atomic Physics and Quantum Electronics
2022
Organizatori: Институт электронной физики НАН Украины
ISBN: 978-617-7798-90-2
Afişează publicaţiile
Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications
2022
Organizatori: Universitatea Tehnică de Comunicații și Informatică din Moscova
ISBN: 978-166547064-3
Afişează publicaţiile
Condensed Matter Research at the IBR-2
2022
Organizatori: Joint Institute of Nuclear Research
ISBN: 978-5-9530-0568-5
Afişează publicaţiile
Descoperiri vechi şi abordări noi în arheologia epocii fierului din spaţiul tiso-nistrean
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-87-998-9
Afişează publicaţiile
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022
Organizatori: Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Afişează publicaţiile
Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications
2022
ISBN: 978-166540635-2
Afişează publicaţiile
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-5-88554-102-2
Afişează publicaţiile
Ecological chemistry ensures a healthy environment
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Chimie
ISBN (pdf): 978-9975-62-466-4 (PDF)
DOI: 10.19261/enece.2022
Afişează publicaţiile
Contemporary Issues in Economy and Technology
2022
Organizatori: University of Split, Croatia, Universitatea din Valencia
ISBN: 978-953-7220-70-9
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2021
2022
Organizatori: Ministerul Culturii, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-966-8.
Afişează publicaţiile
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3464-6-7
Afişează publicaţiile
Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences
2022
Organizatori: Springer Nature Switzerland AG
ISSN: 2524342X
Afişează publicaţiile
International Political Economy Series
2022
Afişează publicaţiile
Reabilitarea victimelor infracțiunii
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-02-9
Afişează publicaţiile
Lecture Notes in Educational Technology
2022
ISBN: ISSN:2196-4963; E-ISSN:2196-4971
Afişează publicaţiile
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jumătate a sec. al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-leaIn memoriam Acad. Iustin Frățiman
2022
Organizatori: Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-163-41-5
Afişează publicaţiile
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-117-81-4
Afişează publicaţiile
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-32-6
DOI: 10.5281/zenodo.6393014
Afişează publicaţiile
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-407-0
Afişează publicaţiile
The Collection.
2, 2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации
ISBN: 978-9975-155-73-1
Afişează publicaţiile
MedEspera
9, 2022
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină-ASRM, Chișinău
ISBN: 978-9975-3544-2-4
Afişează publicaţiile
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol.2164, 2022
Organizatori: Universitatea din Campinas, Campinas
ISSN: 17426588
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-158-0
Afişează publicaţiile
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 17, 2022
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 25, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova, Academia olimpica din Republica Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-68-456-9 (PDF).
Afişează publicaţiile
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 26, Vol.1, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-49-4
ISBN: 978-9975-159-50-0
Afişează publicaţiile
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 26, Vol.2, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-49-4.
ISBN (pdf): 978-9975-159-61-6 (PDF)
Afişează publicaţiile
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-157-3.
Afişează publicaţiile
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
Ediția 35, 2022
Organizatori: Ministerul Sănătății al Federației Ruse
ISBN: 978–5-6046126-33–7
Afişează publicaţiile
IFMBE Proceedings
Ediția 5, 2022
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISSN: 16800737
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6, 2022
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Afişează publicaţiile
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6. Integral, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de studii interdisciplinare "Silviu-Dragomir", Chișinău-Oradea, Universitatea din Oradea, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău, Universita degli Studi di Padova
ISBN: 978-9975-159-60-9
Afişează publicaţiile
Ecological and environmental chemistry
Ediția 7, Vol.1, 2022
Organizatori: Societatea Chimiştilor din Moldova, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM , Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
ISBN: 978-9975-159-06-7.
ISBN: 978-9975-159-07-4.
DOI: 10.19261/eec.2022.v1
Afişează publicaţiile
Ecological and environmental chemistry
Ediția 7, Vol.2, 2022
Organizatori: Societatea Chimiştilor din Moldova, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM , Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
ISBN: 978-9975-159-06-7.
ISBN: 978-9975-159-08-1.
DOI: 10.19261/eec.2022.v2
Afişează publicaţiile
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 8, 2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-3542-2-6 (PDF)
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN: 978-9975-76-390-5 (PDF)
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN: 978-9975-76-391-2 (PDF)
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Tânărul cercetător
Ediția 9, Vol.3, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN (pdf): 978-9975-76-392-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science
Ediţia a 12-a, 2022
ISSN: 20752180
Afişează publicaţiile
Euroinvent 2022
Ediția a 14-a, 2022
Organizatori: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
ISSN: Print: 2601-4564 Online: 2601-4572
Afişează publicaţiile
Simpozionul naţional de studii culturale :dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului
Ediţia a 4-a, 2022
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-165-8
Afişează publicaţiile
Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering
Ediţia a 8-a, 2022
Organizatori: University of Ruse “Angel Kanchev”
ISBN: 978-166540709-0
Afişează publicaţiile
IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace, MetroAeroSpace
Ediția a 9-a, 2022
Organizatori: University of Naples Federico II
ISBN: 978-166541076-2
Afişează publicaţiile
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XVI-a, 2022
Organizatori: Ministerul Sănătății al Federației Ruse
ISBN: 978–5-906484–66-6
Afişează publicaţiile
Conference on Development and Application Systems
Ediţia a XVI-a, 2022
Organizatori: Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
ISBN: 978-166548162-5
Afişează publicaţiile
Микроорганизмы и плодородие почвы
Ediţia I-a, 2022
Organizatori: Ministry of Agriculture Russian Federation
Afişează publicaţiile
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-394-3
ISBN: 978-9975-76-394-3
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția VIII, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-41-8
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-383-7
Afişează publicaţiile
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
Vol. 13419, 2022
Organizatori: Debreceni Egyetem
ISSN: 03029743
ISBN: 978-303113501-9
Afişează publicaţiile
Advances in Experimental Medicine and Biology
Vol. 1376, 2022
ISSN: 00652598
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor filologice
Vol. 3, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-385-1
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0
ISBN: 978-9975-76-387-5
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1, 2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Institutul de Relaţii Sociale a Universităţii Pedagogice din Cracovia - Polonia, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975-76-207-6
ISBN: 978-9975-76-398-1
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.2, 2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Institutul de Relaţii Sociale a Universităţii Pedagogice din Cracovia - Polonia, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975-76-207-6
ISBN: 978-9975-76-398-1
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-828-3.
ISBN (pdf): 978-9975-45-829-0 (Vol. I) (PDF).
Afişează publicaţiile
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978- 9975-155-61-8 (PDF)
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-828-3.
ISBN (pdf): 978-9975-45-830-6 (PDF) (Vol. II)
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2, 2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9
Afişează publicaţiile
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2, 2022
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-873-9
ISBN: 978-9975-56-874-6
Afişează publicaţiile
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978-9975-155- 64-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
Eurasian Studies in Business and Economics
Vol.21, 2022
Organizatori: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, Berlin
ISSN: 23645067
Afişează publicaţiile
Smart Innovation, Systems and Technologies
Vol.276, 2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Bucureşti
ISSN: 21903018
ISBN: 978-981168865-2
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3, 2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6
Afişează publicaţiile
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978-9975-155-66-3 (PDF)
Afişează publicaţiile
Cadastru și Drept
Vol.55, 2022
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3
Afişează publicaţiile
Managementul educational. Pedagogia școlii superioare
Vol.6, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Afişează publicaţiile
Scientific Collection ”InterConf”
Vol.96, 2022
ISBN: 978-3-512-31217-5
Afişează publicaţiile
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
Volume 12136, 2022
Organizatori: SPIE - The International Society for Optical Engineering Bellingham, Washington
ISSN: 0277786X
ISBN: 978-151065148-7
Afişează publicaţiile
Geniu, talent, creativitate - o perspectivă socio-culturală
Volumul I, Ediția a-XIII, 2022
ISBN: 978-606-685-905-9
Afişează publicaţiile
Geniu, talent, creativitate - o perspectivă socio-culturală
Volumul II, Ediția a-XIII, 2022
ISBN: 978-606-685-906-6
Afişează publicaţiile
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
2021
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-135-53-5
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe sociale
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978- 9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-55-8
Afişează publicaţiile
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-558-8.
Afişează publicaţiile
Profesionalizarea cadrelor didactice: tendințe și realități socio-psiho-pedagogice
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-3336-2-7
ISBN: 978-9975-3336-3-4
Afişează publicaţiile
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-82-223-7 (PDF).
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-56-5
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovareŞtiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-54-1
Afişează publicaţiile
Studies in Fuzziness and Soft Computing
2021
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
ISSN: 1434-9922
Afişează publicaţiile
Trends in Mathematics
2021
Organizatori: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, Berlin
ISSN: 22970215
Afişează publicaţiile
Teoria și practica administrării publice
2021
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3492-6-0
ISBN: 978-9975-3492-7-7
Afişează publicaţiile
On War Studies
2021
Organizatori: Institutul de Gândire Strategică, Ankara
ISBN: 978-625-8007-60-2
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-570-0.
Afişează publicaţiile
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-916-3
Afişează publicaţiile
Optics InfoBase Conference Papers
2021
ISBN: 978-155752820-9
Afişează publicaţiile
New frontiers in natural product chemistry.
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Chimie
DOI: 10.19261/nfnpc.2021
ISBN: 978-9975-3336-7-2
Afişează publicaţiile
Symposium of Agriculture and Food engineering
2021
Organizatori: Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
Afişează publicaţiile
Sergiu Moraru: 75 de ani de la naștere
2021
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3387-6-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-564-9.
Afişează publicaţiile
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-17-6.
Afişează publicaţiile
Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2021
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
ISBN: 978-9975-64-320-7
Afişează publicaţiile
Глобальні наслідки інтродукції рослин в умовах кліматичних змін
2021
Organizatori: M. M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences of Ukraine
ISBN: 978-617-520-173-2
Afişează publicaţiile
Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale - un imperativ al vremii
2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-3513-8-6.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-158-60-2
Afişează publicaţiile
Development through research and innovation - 2021
2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-54-0
DOI: 10.5281/zenodo.5732859
Afişează publicaţiile
Nanostructured Zinc Oxide: Synthesis, Properties and Applications
2021
ISBN: 978-012818900-9
Afişează publicaţiile
Селекція зернових та зернобобових культур в умовах змін клімату: напрями і пріоритети
2021
Organizatori: Academia Naţională de Ştiinţe Agrare, Селекционно-генетический институт - Национальный центр семеноведения и сортоизучения
Afişează publicaţiile
Біологічні дослідження
2021
Organizatori: Министерствo Образования и Науки Украины, Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
ISBN: 978-617-7992-07-2
Afişează publicaţiile
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
ISBN: 978-9975-3498-7-1
Afişează publicaţiile
Академику Л.С. Бергу – 145 лет:
2021
Organizatori: Общественный образовательный фонд имени академика Л.С.Берга
ISBN: 978-9975-3404-9-6
Afişează publicaţiile
Institutul de Ştiințe ale Educației: ascensiune, performanțe, personalități
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-56-952-1
Afişează publicaţiile
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociaţia Farmaciştilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-909-5
Afişează publicaţiile
Dezvoltare economică și cercetare
2021
Organizatori: MOLDCOOP, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
ISBN: 978-9975-81-058-6
Afişează publicaţiile
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-56-934-7
Afişează publicaţiile
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021
Organizatori: Agenţia de Stat „Moldsilva”, Rezervaţia Naturală "Codrii"
ISBN: 978-9975-72-585-9
Afişează publicaţiile
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-121-76-7
Afişează publicaţiile
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
DOI: 10.5281/zenodo.5808562
ISBN: 978-9975-155-58-8
Afişează publicaţiile
Issues in Toxicology
2021
Organizatori: Universitatea din Bradford
ISSN: 17577179
Afişează publicaţiile
The 12th international conference on intrinsic Josephson effect and horizons of superconducting spintronics
2021
Organizatori: Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", Academia de Ştiinţe a Moldovei, University of Twente, Netherlands, Stockholm University, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
ISBN: 978-9975-47-215-9
Afişează publicaţiile
Economie şi mediu în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-87-899-9
Afişează publicaţiile
Meritocrație, profesionalism, integritate: deziderate versus realități
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-157-25-4
Afişează publicaţiile
Coeziunea socială în Republica Moldova: dimensiuni și manifestări în condiții de urgență
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Centrul Sociologie și Psihologie Socială
ISBN: 978-9975-157-01-8.
Afişează publicaţiile
Збереження рослин у зв’язку зі змінами клімату та біологічними інвазіями
2021
Organizatori: Национальная академия наук Украины, The State Dendrological Park „Alexandria" of Ukrainian National Academy of Sciences, Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
ISBN: 978-617-7367-93-1
Afişează publicaţiile
Romanian Ethnopharmacology on its 20th Anniversary
2021
Organizatori: Societatea Română de Etnofarmacologie
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2020
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: ISBN 978-9975-87-788-6
Afişează publicaţiile
Implementarea practică a conceptului "Politici bazate pe dovezi": experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-157-24-7.
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-779-4
Afişează publicaţiile
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3464-3-6
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Drept
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Școala doctorală de Științe juridice a Universității de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-159-17-3
ISBN: 978-9975-159-16-6.
Afişează publicaţiile
Neuroscience for Medicine and Psychology
2021
Organizatori: I.P. Pavlov Russian Physiological Society, Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS, Институт психологии РАН, Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, P.K. Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Institute of Theoretical and Experimental Biophysics RAS, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Universitatea de Stat din Belarus
ISBN: 978-5-317-06615-4
DOI: 10.29003/m2021.sudak.ns2021-17
Afişează publicaţiile
Модернізація інститутів держави і права під впливом глобалізації
2021
ISBN: 978-617-8043-27-8
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea umană în Republica Moldova din perspectiva resurselor naturale, socioeconomice și turistice
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-355-4 (PDF)
Afişează publicaţiile
Reglementări naționale și standarde juridice internaționale în domeniul protecției drepturilor consumatorului
2021
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-135-45-0.
Afişează publicaţiile
Asistența psihosocială în contextul noilor realități pe timp de pandemie
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-545-8
Afişează publicaţiile
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective
2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-3470-8-2
Afişează publicaţiile
The Secret Police and the Religious Underground in Communist and Post-Communist Eastern Europe
2021
Organizatori: Taylor and Francis Ltd., Oxfordshire
ISBN: 978-100042602-1, 978-036727999-8
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-3486-4-5
Afişează publicaţiile
Institutul Național de Cercetări Economice 75 de ani de performanţă ştiinţifică în serviciul societăţii
2021
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: ISBN 978-9975-3486-5-2
Afişează publicaţiile
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
ISBN: 978-9975-3464-2-9
Afişează publicaţiile
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
ISBN: 978-9975-56-911-8
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2021
Organizatori: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., OCG Austrian Computer Society, University of Public Service, University of Applied Sciences for Public Administration and Finance Ludwigsburg, Federal University of Applied Administrative Sciences, Germania, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
ISBN: 978-3-7089-2121-1; 978-3-903035-30-0
ISSN: 2520-3401
DOI: 10.24989/ocg.v341.0
Afişează publicaţiile
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-12-1
Afişează publicaţiile
Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire
2021
Organizatori: Ministerul Mediului, Agenţia de Stat „Moldsilva”, Rezervaţia Naturală de Stat „Prutul de Jos”
ISBN: 978-9975-72-598-9
Afişează publicaţiile
Materials Science Forum
2021
Organizatori: Universitatea Națională de Protecție Civilă
ISBN: 978-303573889-6
Afişează publicaţiile
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare şi dezvoltare sub impactul negativ al crizei de pandemie COVID-19
2021
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-157-73-5
Afişează publicaţiile
Mathematics and IT: Research and Education
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Societatea de Matematică din Republica Moldova
Afişează publicaţiile
Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-3502-0-4
Afişează publicaţiile
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
ISBN: 978-9975-45-677-7
Afişează publicaţiile
Implicarea științei socioumaniste în oferirea expertizei pentru "Politici bazate pe dovezi" de contracarare a situațiilor de urgență: experiența internațională și bune practici pentru Republica Moldova
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
e-ISBN: 978-9975-3201-6-0
Afişează publicaţiile
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3459-7-2
Afişează publicaţiile
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-117-80-7
Afişează publicaţiile
Sergiu Rădăuţanu Biobibliografie: (vocaţie, exigenţă, raţiune)
2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-818-0
Afişează publicaţiile
Global Challenges of Digital Transformation of Markets
2021
ISBN: 978-153619864-5, 978-153619754-9
Afişează publicaţiile
Leading Innovative Vascular Education
2021
Afişează publicaţiile
Practici naționale și internaționale de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-567-0.
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe biologice şi chimice Ştiinţe fizice şi matematice Ştiinţe economice
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-159-17-3
ISBN: 978-9975-159-16-6.
Afişează publicaţiile
Black Sea Ophthalmological Society Congress
2021
Organizatori: Black Sea Ophthalmological Society, Turkey, AO ”Asociația Oftalmologilor din Moldova”, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Afişează publicaţiile
Bioetica: teorii, instrumente, utilitate
2021
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Institutul Național de Patologie “Victor Babeș”, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
ISBN: 978-9975-56-937-8
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe umaniste
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-16-6.
ISBN (pdf): 978-9975-159-19-7
Afişează publicaţiile
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.In Honorem Nicolae Chicuș
2021
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-574-8.
Afişează publicaţiile
IEEE International IOT, Electronics and Mechatronics Conference
2021
Organizatori: University of Engineering and Management, Kolkata
ISBN: 978-166544067-7
Afişează publicaţiile
Nutritional and Health Aspects of Food in the Balkans
2021
ISBN: 978-012820782-6
Afişează publicaţiile
Advances In Insect Rearing For Research And Pest Management
2021
ISBN: 978-042970220-4, 978-036701338-7
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-16-6.
ISBN (pdf): 978-9975-159-18-0
Afişează publicaţiile
Condiții pedagogice de optimizare a învățării în post criză pandemică prin prisma dezvoltării gândirii științifice
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-541-0
DOI: 10.46728/c.18-06-2021
Afişează publicaţiile
Contextul multidimensional actual al guvernării și drepturilor omului în Republica Moldova
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3498-3-3.
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 8-a Comm, 2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-93691-3-5
Afişează publicaţiile
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 8-a Hist, 2021
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-93691-3-5
Afişează publicaţiile
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-62-434-3.
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Ediția 1, Vol. 1009, 2021
Organizatori: Universitatea "Transilvania" din Braşov, Universitatea Shenyang Jianzhu
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Ediția 1, Vol. 1018, 2021
Organizatori: Universitatea Politehnică din Bucureşti
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Ediția 1, Vol. 1031, 2021
Organizatori: Trakia (Thrace) University
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST
ISBN: 978-9975-76-368-4.
ISBN: 978-9975-76-369-1
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978- 9975-76-346-2
Afişează publicaţiile
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol.1745, 2021
Organizatori: Image Processing Systems Institute
ISSN: 17426588
Afişează publicaţiile
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol.1758, 2021
Organizatori: Orel State University
ISSN: 17426588
Afişează publicaţiile
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol.1828, 2021
Organizatori: Beijing Jiaotong University
ISBN: 17426588
Afişează publicaţiile
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol.1960, 2021
Organizatori: Forumul Inventatorilor Români, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISSN: 17426588
Afişează publicaţiile
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.2, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST
ISBN: 978-9975-76-368-4
ISBN: 978-9975-76-370-7
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978- 9975-76-347-9
Afişează publicaţiile
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol.2088, 2021
Organizatori: Universitatea tehnică din Moscova „Nicolai Bauman”
ISSN: 17426588
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.3, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-348-6
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-349-3
Afişează publicaţiile
Agrobioperspectives
Ediția 1-a, 2021
Organizatori: Institute of Animal Biology, National Academy of Agrarian Science, Institutul de Zootehnie, Polonia
ISBN: ISSN 1681-0015 (print) ISSN 2313-2191 (online)
Afişează publicaţiile
Euro-Aliment
Ediția 10, 2021
Organizatori: Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
ISBN: 1843-5114
Afişează publicaţiile
International scientific conference on accounting, ISCA 2021
Ediția 10, 2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Полоцкий государственный университет МО РБ, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O., KPMG in Moldova
ISBN: 978-9975-155-25-0
Afişează publicaţiile
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate change
Ediția 10, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Zoologie
ISBN: 978-9975-157-82-7
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-271-9
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-270-2
ISBN: 978-9975-50-272-6
Afişează publicaţiile
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 11, 2021
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3471-4-3
Afişează publicaţiile
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11, 2021
Organizatori: Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Universitatea de Stat din Moldova, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM
ISBN: 978-9975-933-56-8
DOI: 10.53040/cga11.2021
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications
Ediția 11-a, 2021
Organizatori: Institute of Physics, Cracow University of Technology
ISBN: 978-166542605-3
Afişează publicaţiile
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 12, 2021
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-164-83-2
Afişează publicaţiile
Comunicarea Interpersonală Interpretări psihologice și filosofice
Ediția 12-a, Vol. 1, 2021
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISBN: 978-606-685-793-2
Afişează publicaţiile
Comunicarea Interpersonală Interpretări psihologice și filosofice
Ediția 12-a, Vol. 2, 2021
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISBN: 978-606-685-794-9
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-140-5
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-3513-6-2
ISBN: 978-9975-3513-7-9
Afişează publicaţiile
IEEE 14th Workshop on Low Temperature Electronics WOLTE 2021
Ediția 14, 2021
Organizatori: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., New Jersey
ISBN: 978-172819306-9
Afişează publicaţiile
Sielmen
Ediţia 15, 2021
Organizatori: Universitatea din Craiova, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-166540078-7
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15, 2021
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3274-4-2
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizăriiMigrația și schimbări demografice: abordare interdisciplinară
Ediția 15, 2021
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN (pdf): 978-9975-3486-9-0 (PDF)
DOI: 10.36004/nier.cdr.2021.15
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1, 2021
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3529-7-0.
ISBN (pdf): 78-9975-3529-8-7 (PDF).
Afişează publicaţiile
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 15, Vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, UST, Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului UST, USCH, ISE
ISBN: 978-9975-76-345-5.
ISBN: 978-9975-76-350-9
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2, 2021
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3529-7-0.
ISBN (pdf): 978-9975-3529-9-4 (PDF)
Afişează publicaţiile
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 16, 2021
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-264-1
ISBN: 978-9975-50-266-5
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-264-1
ISBN: 978-9975-50-265-8
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-264-1
ISBN: 978-9975-50-267-2
Afişează publicaţiile
Simpozion de numismatică
Ediția 19, 2021
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Societatea Numismatică din Republica Moldova, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
ISBN: 978-9975-87-854-8
Afişează publicaţiile
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2, 2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-40-3
ISBN: 978-9975-155-42-7 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.5669883
Afişează publicaţiile
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3, 2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-40-3
ISBN: 978-9975-155-43-4 (PDF)
DOI: 10.5281/zenodo.5669933
Afişează publicaţiile
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3, 2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-40-3.
ISBN: 978-9975-155-41-0 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.5669643
Afişează publicaţiile
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii. In Memoriam Tamara Matei
Ediția 2, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-56-893-7
Afişează publicaţiile
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 2, 2021
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, TeachEdu Future Learning, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului”, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare
ISBN: 978-9975-46-583-0
Afişează publicaţiile
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-3337-8-8
Afişează publicaţiile
Identitate şi valori culturale în context European
Ediţia 2, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea din Bucureşti
ISBN: 978-9975-152-11-2
Afişează publicaţiile
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-703-3
Afişează publicaţiile
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-367-7 (PDF)
Afişează publicaţiile
Lecture Notes in Civil Engineering
Ediția 2-a, Vol. 190, 2021
Organizatori: Kazan State Power Engineering University
ISSN: 23662557
ISBN: 978-303086046-2
Afişează publicaţiile
RoEduNet IEEE International Conference
Ediția 20, 2021
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
ISSN: 20681038
ISBN: 978-166541351-0
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 24, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova, Academia olimpica din Republica Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-3182-7-3
Afişează publicaţiile
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM
Ediția 25, Vol.1, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Cercetare şi Inovare, USM
ISBN: 978-9975-152-93-8.
ISBN: 978-9975-152-94-5.
Afişează publicaţiile
Comunicări ştiinţifice studenţeşti dedicate aniversării a 75-a a USM
Ediția 25, Vol.2, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Cercetare şi Inovare, USM
ISBN: 978-9975-152-93-8.
ISBN: 978-9975-152-95-2.
Afişează publicaţiile
Competitiveness and sustainable development
Editia 3, 2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-739-2 (PDF)
Afişează publicaţiile
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3, 2021
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Primăria orașului Buzău, Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare, Buzău, Институт народоведения НАН Украины, Львов
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Simpozionul național de studii culturale: dedicat Zilelor Europene ale Patrimoniului
Ediția 3, 2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” Filiala Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu"
ISBN: 978-9975-3358-7-4
Afişează publicaţiile
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3, 2021
Organizatori: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, С.-Петербург
ISBN: 978-5-905200-46-5
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 31, 2021
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-875-3 (PDF)
Afişează publicaţiile
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 31, 2021
Organizatori: Ministerul Sănătății al Federației Ruse, Российское Респираторное Общество, Department of health of Moscow, Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ, Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, РАМН, Педиатрическое респираторное общество, ФГБУ Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА России, European Respiratory Society
ISBN: 978-5-901450-20-8
Afişează publicaţiile
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
Ediția 34, 2021
Organizatori: FSBI National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology and Perinatology named after Academician V.I. Kulakov " Ministry of Health of the Russian Federation
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4, 2021
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Институт народоведения НАН Украины, Львов, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
International Agriculture Congress
Ediția 4, 2021
Organizatori: Anatolian Agricultural Engineers Association (AZİMDER)
ISBN: 978-605-80128-6-8
Afişează publicaţiile
ACM International Conference Proceeding Series
Ediția 4-a, 2021
ISBN: 978-145039032-3
Afişează publicaţiile
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Integral, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea din Oradea, Universita degli Studi di Padova, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău
ISBN: 978-9975-3454-5-3
ISBN: 978-9975-89-226-1.
Afişează publicaţiile
Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень
Ediția 5, 2021
Organizatori: Украинская академия аграрных наук, Институт агроэкологии и природопользования НААН, Дослідна станція лікарських рослин ІАІП НААН
Afişează publicaţiile
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5, 2021
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3387-7-6
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5, 2021
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-62-432-9
Afişează publicaţiile
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 5, 2021
Organizatori: Moldavian Society of Biomedical Engineering, Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-72-592-7
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
Ediția 6, 2021
Organizatori: Ministerul Apărării al RM, Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
ISBN: 978-9975-3346-8-6
Afişează publicaţiile
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 6, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-037-4.
ISBN: 978-9975-88-072-5.
Afişează publicaţiile
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 6, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
ISBN: 978-9975-131-99-5
Afişează publicaţiile
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6, 2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-20-5
Afişează publicaţiile
Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі
Ediția 6, 2021
Organizatori: Уманский национальный университет садоводства, Украина, Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України, Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І.Вавилова, Ukrainian Scientific Institute of Plant Breeding
Afişează publicaţiile
Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic
Ediția 6, 2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Ambasada Ucrainei în Republica Moldova, Institutul Studiul Artelor, Folclor și Etnologie „M.Rylski”, Asociaţia ucrainenilor din Republica Moldova, Comunitatea ucrainenilor „Petru Movilă” din mun. Chișinău
ISBN: 978-9975-62-448-0
Afişează publicaţiile
Valorificarea patrimoniului etnocultural în cercetare şi educaţie
Editia 6, 2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3513-9-3
Afişează publicaţiile
The Collection.
Ediția 6, 2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Academia Economică „D.A. Ţenov“ din Sviştov, Centrul de Cercetare a Crimelor de Computator
ISBN: 978-9975-155-01-4
Afişează publicaţiile
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 6, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-161-01-5
Afişează publicaţiile
Современная микология в России
Ediția 6, Vol. 8, 2021
DOI: 10.14427/cmr.2020.viii.12; 10.14427/cmr.2020.viii.13
Afişează publicaţiile
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Acociaţia Obştească Ştiinţifică a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-912-5
Afişează publicaţiile
Empowering english language educators through action research
Ediția 7, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-263-4
Afişează publicaţiile
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 7, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-46-539-7
Afişează publicaţiile
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 7, 2021
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3492-3-9
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-337-0.
ISBN: 978-9975-76-338-7.
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-337-0.
ISBN: 978-9975-76-339-4.
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-326-4.
ISBN: 978-9975-76-328-8
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-327-1
Afişează publicaţiile
Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій
Ediția 9, 2021
Organizatori: Институт телекоммуникационных систем НТУУ „КПИ“ Министерство образования и науки Украины, Полтавская государственная аграрная академия
ISBN: 978-617-7915-40-8
Afişează publicaţiile
International Conference on energy and environment
Ediția a 10-a, 2021
Organizatori: Academy of Romanian Scientists, Universitatea Politehnică din Bucureşti
ISBN: 978-166544584-9
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties
Ediția a 11-a, 2021
Organizatori: Сумский Государственный Университет
ISBN: 978-166543907-7
Afişează publicaţiile
Electronics, Communications and Computing
Editia a 11-a, 2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Economiei si Infrastructurii al RM, Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Centrul de Guvernarea Electronică, Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.Moldova, Î.S. „Radiocomunicaţii”, JMD-Planet S.R.L., AMDARIS S.R.L., ICS „Allied Testing“ SRL
ISBN: 978-9975-45-776-7
Afişează publicaţiile
International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering
Ediția a 12-a, 2021
Organizatori: Universitatea Politehnică din Bucureşti
ISBN: 978-166541878-2
Afişează publicaţiile
New trends and strategies in the chemistry of advanced materials with relevance in biological systems, technique and environmental protection
Ediția a 13-a, 2021
Organizatori: Institutul de Chimie din Timişoara al Academiei Române
Afişează publicaţiile
International Symposium of Animal Biology and Nutrition
Ediția a 16-a, 2021
Organizatori: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animala
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing
Ediția a 17-a, 2021
Organizatori: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Societatea Română IEEE
ISBN: 978-166540976-6
Afişează publicaţiile
eLearning and Software for Education Conference
Ediția a 17-a, Vol.1, 2021
Organizatori: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti
DOI: 10.12753/2066-026X-20-171
ISSN: 2066 - 026X
Afişează publicaţiile
Congres de Boală Parkinson și tulburări de mișcare
Ediția a 2-a, 2021
Organizatori: Universitatea "Transilvania" din Braşov
Afişează publicaţiile
International Conference on Transboundary Aquifers
Ediţia a 2-a, 2021
Organizatori: Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO)
Afişează publicaţiile
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.In memoriam Acad. Iustin Frățiman
Ediția a 2-a, 2021
Organizatori: Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-3300-4-6
Afişează publicaţiile
Syringa L.: коллекции, выращивание, использование
Ediția a 2-a, 2021
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург
ISBN: 978-5-7629-2901-1
Afişează publicaţiile
Proceedings - 2021 23rd International Conference on Control Systems and Computer Science Technologies
Ediția a 23-a, 2021
Organizatori: Societatea Română de Automatică și Informatică Tehnică, Iași
ISBN: 978-166543939-8
Afişează publicaţiile
The Environment and the Industry
Ediția a 24-a Book of Abstracts, 2021
Organizatori: Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND
ISSN: ISSN on-line: 2668-8530 ISSN-L: 2668-5418
Afişează publicaţiile
World Congress on Parkinson‘s Disease and Related Disorders
Ediția a 26-a, 2021
Afişează publicaţiile
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2021»
Ediția a 28-a, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova
ISBN: 978-5-317-06593-5
Afişează publicaţiile
Чугаевская Конференция по Координационной Химии
Ediția a 28-a, 2021
Afişează publicaţiile
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia a 28-a, 2021
Organizatori: Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială, Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” al Academiei Române
Afişează publicaţiile
Balkan agricultural congress
Ediția a 3-a, 2021
Organizatori: Trakya University
ISBN: 978-975-374-298-6
Afişează publicaţiile
International Agricultural, Biological and Life Science Conference
Ediția a 3-a, 2021
Organizatori: Trakya University
ISBN: 978-975-374-300-6
Afişează publicaţiile
Росийский Микробиологический Конгресс
Ediția a 3-a, 2021
Organizatori: Псковский государственный университет
ISBN: 978-5-6046553-7-5
Afişează publicaţiile
Proceedings of the International Semiconductor Conference
Ediția a 44-a, 2021
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie
ISBN: 978-166543571-0
Afişează publicaţiile
Agrobiodiversity for improving the nutrition, health, quality of life and spiritual human development
Ediția a 5-a, 2021
Organizatori: Slovak University of Agriculture in Nitra, M. M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences of Ukraine
DOI: 10.15414/2021.9788055224015
ISBN: 978-80-552-2401-5
Afişează publicaţiile
Фундаментальные исследования и прикладные разработки процессов переработки и утилизации техногенных образовани
Ediţia a 5-a, 2021
Organizatori: Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
ISBN: 978-5-907502-31-4
Afişează publicaţiile
Прикладні науково-технічні дослідження
Ediția a 5-a, 2021
Organizatori: Academia de Științe Tehnice a Ucrainei
ISBN: 978-617-7926-12-1
Afişează publicaţiile
Plant Genetics, Genomics, Bioinformatics, and Biotechnology
Ediția a 6-a, 2021
Organizatori: Federal Research Center Institute of Cytology and Genetics SB RAS, Novosibirsk
ISBN: 978-5-91291-056-2
DOI: 10.18699/PlantGen2021-000
Afişează publicaţiile
Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering
Ediția a 7-a, 2021
Organizatori: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, Berlin
ISSN: 18678211
Afişează publicaţiile
Applied science of today: problems and new approaches
Ediția a 7-a, 2021
Organizatori: International Center for Scientific Partnership "New Science"
ISBN: 978-5-00174-354-5
DOI: 10.46916/01112021-978-5-00174-354-5
Afişează publicaţiile
Proceedings of the International Astronautical Congress
Ediția a 72-a, 2021
Afişează publicaţiile
IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace, MetroAeroSpace
Ediția a 8-a, 2021
Organizatori: University of Naples Federico II
ISBN: 978-172817556-0
Afişează publicaţiile
Современные биотехнологии для науки и практики
Ediția a 8-a, 2021
ISBN: 978-5-88999-736-8
Afişează publicaţiile
Nanotechnologies and Nanomaterials
Ediția a 9-a, 2021
Organizatori: Институт физики Национальной академии наук Украины
Afişează publicaţiile
Political and economic self-constitution
Ediţia a 9-a, 2021
Organizatori: Universidade Federal de Santa Catarina
ISBN: 978-65-994142-8-2
Afişează publicaţiile
International Conference on Modern Power Systems
Ediția a 9-a, 2021
Organizatori: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
ISBN: 978-166543381-5
Afişează publicaţiile
Sănătate mintală într-o lume plină de provocăriCongresului Internațional al Societății Psihiatrilor, Narcologilor, Psihoterapeuților și Psihologilor Clinicieni
Ediția a II-a, 2021
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-3493-7-6
Afişează publicaţiile
Congres internațional al medicilor legiști din Republica Moldova consacrat aniversării a 70 ani de la fondarea Centrului de Medicină Legală
Ediţia a III-a, 2021
Organizatori: Centrul de Medicină Legală, Chișinău, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Societatea Științifică a Medicilor Legiști din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-87-878-4
Afişează publicaţiile
Patrimoniul de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția a III-a, 2021
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Primăria orașului Buzău, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Институт народоведения НАН Украины, Львов
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Institutul Național de Patologie “Victor Babeș”, Centrul Național de Bioetică din Republica Moldova, Национальная Медицинская Академия Последипломного Образования им. П.Л. Шупика
ISBN: 978-9975-56-935-4
Afişează publicaţiile
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a V-a, 2021
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Полоцкий государственный университет МО РБ, Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia, Curtea de Conturi a Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-155-12-0
Afişează publicaţiile
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XV-a, 2021
Organizatori: Necunoscută, Rusia
ISBN: 978–5-906484–60-4
Afişează publicaţiile
Congresul Național de Farmacie
Ediția a XVIII-a, 2021
Organizatori: Universitatea din Oradea, Societatea de Stiinte Farmaceutice din România
ISBN: 978-606-10-2144-4
Afişează publicaţiile
Journal of physical rehabilitation and sports medicine
Ediția III, 2021
Organizatori: Medkinetica Asociația Kinetoterapeuților şi Terapeuţilor Manuali
ISSN: 2587-3709
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediția VII, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-09-9
Afişează publicaţiile
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Ediția XXXII, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-269-6
Afişează publicaţiile
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiProgramul și rezumatele comunicărilor
Ediția XXXII, 2021
Organizatori: Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-3268-3-4
Afişează publicaţiile
Наука, питание и здоровье
Partea 2, 2021
Organizatori: РНПЦ Национальной академии наук Беларуси по продовольствию
ISBN: 978-985-08-2746-3 (ч. 2)
ISBN: 938-985-08-2739-5
Afişează publicaţiile
Studii şi cercetării juridice
Partea 3, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: ISBN 978-9975-3201-1-5; 978-9975-3201-7-7
Afişează publicaţiile
Studii şi cercetării juridice
Partea 4, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3201-1-5
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-560-1
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe juridice. Științe sociale
SJ, SS, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978- 9975-158-40-4
Afişează publicaţiile
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
SNE, SE, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-38- 1
ISBN: 978-9975-142-54-0
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe umanistice. Științe sociale
SU, SS, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-39-8
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-312-7
Afişează publicaţiile
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
ISBN: 978-9975- 76-360-8
ISBN: 978-9975-76-361-5
Afişează publicaţiile
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 1(40), 2021
Organizatori: Universitatea Jagiellonă din Cracovia
ISBN: 978-3-512-31217-5
Afişează publicaţiile
Neuromethods
Vol. 166, 2021
Organizatori: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, Berlin
ISSN: 08932336
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-319-6
Afişează publicaţiile
Философия и вызовы современности
Vol. 2, 2021
Organizatori: Institutul de Filozofie, Academia Națională de Știința din Republica Belarus
ISBN: 978-985-581-489-5 (т. 2); 978-985-581-487-1
Afişează publicaţiile
CEUR Workshop Proceedings
Vol. 2833, 2021
Organizatori: Universitatea Naţională „Taras Shevchenko“, Kiev
ISSN: 16130073
Afişează publicaţiile
Advances in Mathematics Research
Vol. 29, 2021
ISBN: 978-168507035-9, 978-153619759-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-320-2
Afişează publicaţiile
CEUR Workshop Proceedings
Vol. 3041, 2021
Organizatori: Joint Institute of Nuclear Research
ISSN: 16130073
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-321-9
Afişează publicaţiile
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 41, 2021
Organizatori: Centrul de publicare științifică «InterConf», Tokyo
ISBN: 978-4-272-00922-0
Afişează publicaţiile
International Headache Congress
Vol. 41(1S), 2021
DOI: 10.1177/03331024211034005
Afişează publicaţiile
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 44, 2021
ISBN: 978-0-458-20903-3
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-322-6
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-324-0
Afişează publicaţiile
Виноградарство и виноделие
Vol. 50, 2021
Organizatori: Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН»
ISSN: 2312-3680
Afişează publicaţiile
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 53, 2021
ISBN: 978-0-643-12109-6
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-323-3
Afişează publicaţiile
Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies
Vol. 78, 2021
Organizatori: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, Berlin
ISSN: 23674512
Afişează publicaţiile
Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies
Vol. 79, 2021
Organizatori: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, Berlin
ISSN: 23674512
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Vol. 840 Ed. 1, 2021
Organizatori: Государственное Учреждение «Высокогорный геофизический институт» Нальчик, Россия
ISSN: 17551307
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Vol. 852, Ed. 1 , 2021
Organizatori: Yaroslav-the-Wise Novgorod State University
ISSN: 17551307
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975- 76-207-6
ISBN: 978-9975-76- 341-7
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975- 76-207-6
ISBN: 978-9975-76- 342-4
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. IV, nr.3, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975- 76-207-6
ISBN: 978- 9975-76-343-1
Afişează publicaţiile
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-3453-3-0 (PDF); 978-9975-3453-4-7 (PDF)
Afişează publicaţiile
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană.Studiu sociologic
Vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Centrul Sociologie și Psihologie Socială
ISBN: 978-9975-157-26-1.
ISBN: 978-9975-157-27-8.
Afişează publicaţiile
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Vol.1, 2021
Organizatori: Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Universitatea Danubius, Galaţi, România, Institutul din Orientul Îndepărtat (filiala) al Universității de Stat de Justiție din întreaga Rusie (RPA a Ministerului Justiției din Rusia), Universitatea de Studii Europene din Moldova
ISBN: 978-9975-3527-0-3
ISBN: 978-9975-3527-1-0
Afişează publicaţiile
Journal of physical rehabilitation and sports medicine
Vol.1, 2021
Organizatori: Medkinetica Asociația Kinetoterapeuților şi Terapeuţilor Manuali
ISSN: 2587-3709
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-699-9
ISBN: 978-9975-45-700-2 (Vol. I)
Afişează publicaţiile
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1, 2021
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-873-9
ISBN: 978-9975-56-874-6
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1
Afişează publicaţiile
Educația în fața noilor provocări
Vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Cracovia, Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Ottawa
ISBN: 978-9975-76-371-4.
ISBN: ISBN 978-9975-76-372-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.19, Partea 2, 2021
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-921-22-0
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-296-9
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.19, Partea 2, 2021
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-235-8
ISBN: 978-9975-921-22-0
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-296-9
Afişează publicaţiile
Studii culturale
Vol.2, 2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” Filiala Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu"
ISBN: 978-9975-52-213-7
ISBN: 978- 9975-3521-4-7.
Afişează publicaţiile
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1
Afişează publicaţiile
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Abordări inter/transdisciplinare în studierea matematicii (concept STEAM) . Studierea informaticii și tehnologiilor informaționale din perspectiva STEAM
Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-356-1.
ISBN: 978-9975-76-357-8.
Afişează publicaţiile
Educația în fața noilor provocări
Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Cracovia, Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Ottawa
ISBN: 978-9975-76-371-4.
ISBN: 978-9975-76-373-8 (PDF)
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-699-9
ISBN: 978-9975-45-701-9 (Vol. II)
Afişează publicaţiile
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).Implementarea inter/transdisciplinaritații în procesul de predare-învățare a fizicii și științelor tehnice (concept STEAM). Integrarea STEAM în procesul de studiere a biologiei, chimiei și geografiei
Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-356-1.
ISBN: 978-9975-76-358-5.
Afişează publicaţiile
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Vol.2, 2021
Organizatori: Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Universitatea Danubius, Galaţi, România, Institutul din Orientul Îndepărtat (filiala) al Universității de Stat de Justiție din întreaga Rusie (RPA a Ministerului Justiției din Rusia), Universitatea de Studii Europene din Moldova
ISBN: 978‐9975‐3527‐2‐7.
Afişează publicaţiile
InterCarto, InterGIS
Vol.27, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova
ISSN: ISSN 2414-9179 (Print); ISSN 2414-9209 (Online)
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.39, 2021
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISBN: 978-606-685-744-4
Afişează publicaţiile
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
Vol.4, 2021
Organizatori: Academia Naţională de Ştiinţe Agrare, Институт овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины, Research Station "Mayak" of the Institute of Vegetable and Melons growing of NAAS
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40, 2021
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISBN: 978-606-685-831-1
Afişează publicaţiile
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova
Vol.64, 2021
Organizatori: Asociaţia Stiinţifică Medicală din Modova
ISSN: 2537-6373 (Print)
ISSN: 2537-6381 (Online)
Afişează publicaţiile
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 2587-3563
ISSN: E-ISSN 2587-3571
Afişează publicaţiile
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 2587-3563
ISSN: E-ISSN 2587-3571
Afişează publicaţiile
Economie şi mediuîn spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
Volumul 1, 2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-87-831-9
Afişează publicaţiile
Студент года 2021
Часть 6, 2021
Organizatori: International Center for Scientific Partnership "New Science"
ISBN: 978-5-00174-254-8; 978-5-00174-237-1
Afişează publicaţiile
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2020
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova, University of Management «TISBI», Russia, Universitatea Danubius, Galaţi, România
ISBN: 978-9975-3423-3-9
Afişează publicaţiile
Environmental Challenges in the Black Sea Basin: Impact on Human Health
2020
Organizatori: Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați
ISBN: 978-606-17-1691-3
Afişează publicaţiile
IEEE KhPI Week on Advanced Technology
2020
Organizatori: National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
ISBN: 978-073814236-4
Afişează publicaţiile
International Conference on Intelligent Information Systems
2020
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
ISBN: 978-9975-68-415-6
Afişează publicaţiile
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene
2020
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
ISBN: 978-9975-3409-1-5
Afişează publicaţiile
Environmental Toxicants in Freshwater and Marine Ecosystems in the Black Sea Basin
2020
Organizatori: Universitatea Elenă Internațională
Afişează publicaţiile
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020
Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Afişează publicaţiile
Cunoașterea - suport al integrării sociale
2020
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3492-1-5
Afişează publicaţiile
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul“
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2019. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-670-4
Afişează publicaţiile
Proceedings of the 2020 International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE, EMC EUROPE
2020
ISBN: 978-172815579-1
Afişează publicaţiile
Neuroscience for Medicine and Psychology
2020
Organizatori: I.P. Pavlov Russian Physiological Society, Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS, Институт психологии РАН, Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, P.K. Anokhin Institute of Normal Physiology RAMS, Institute of Theoretical and Experimental Biophysics RAS, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, Universitatea de Stat din Belarus
ISBN: 978-5-317-06406-8; e-ISBN 978-5-317-06407-5
DOI: 10.29003/m900.sudak.ns2020-16
Afişează publicaţiile
100 de ani de la semnarea Tratatului de la Paris privind recunoașterea suveranității României asupra Basarabiei
2020
Organizatori: Institutul de Istorie
Afişează publicaţiile
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
2020
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-654-8
Afişează publicaţiile
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie şi Geografie, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
ISBN: 978-9975-89-160-8
Afişează publicaţiile
Global Register of Introduced and Invasive Species – Moldova
2020
Organizatori: Institutul de Zoologie
Afişează publicaţiile
Agriculture and Food engineering
2020
Organizatori: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Afişează publicaţiile
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3462-2-1
Afişează publicaţiile
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3463-3-7
Afişează publicaţiile
Media and digital literacy in language education
2020
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-3490-0-0
Afişează publicaţiile
Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications
2020
Organizatori: Universitatea Tehnică de Comunicații și Informatică din Moscova
ISBN: 978-172816072-6
Afişează publicaţiile
Актуальные поблемы энергетики и экологии
2020
Organizatori: Одесская Национальная Академия Пищевых технологий
Afişează publicaţiile
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-48-178-6
Afişează publicaţiile
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-69-3
Afişează publicaţiile
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-101-7.
Afişează publicaţiile
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19
2020
Organizatori: Serviciul de Informaţii şi Securitate al R.Moldova, Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Afişează publicaţiile
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-480-2
Afişează publicaţiile
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-50-1
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8.
ISBN: 978-9975- 152-51-8.
Afişează publicaţiile
Конференция памяти кандидата биологических наук, доцента Л. Л. Попа
2020
Organizatori: Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko” , Universitatea de Stat din Moldova, ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers", ONG Ecospectrum, Tighina
ISBN: 978-9975-3404-3-4.
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2020
Organizatori: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., OCG Austrian Computer Society, University of Public Service, University of Applied Sciences for Public Administration and Finance Ludwigsburg, Federal University of Applied Administrative Sciences, Germania, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
ISBN: 978-3-7089-1956-0; 978-3-903035-27-0
ISSN: 2520-3401
DOI: 10:24989/ocg.v.338
Afişează publicaţiile
Teoria și practica administrării publice
2020
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3240-9-0
Afişează publicaţiile
Учебно-методическое пособие для лабораторно-практических работ
2020
Organizatori: Necunoscută, Moldova
Afişează publicaţiile
Valentina Rusu-Ciobanu – 100 de ani de la naștereConferința științifică națională
2020
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-52-224-3
Afişează publicaţiile
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3492-0-8
Afişează publicaţiile
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate
2020
Organizatori: Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
ISBN: 978-9975-3314-2-5
Afişează publicaţiile
The proceedings of the institute of electrodynamics of the National Academy of Sciences of Ukraine
2020
Organizatori: Институт электродинамики НАН Украины
Afişează publicaţiile
Устойчивое развитие энергетики республики Беларусь: состояние и перспективы
2020
Organizatori: Национальная академия наук Беларуси, Институт энергетики НАНБ
Afişează publicaţiile
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica MoldovaEvaluarea imobilului conform standardelor internaționale de evaluare
2020
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3481-3-3
Afişează publicaţiile
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspectiveconferinţă ştiinţifico-practică interuniversitară a tinerilor cercetători (2020 ; Chişinău)
2020
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova
ISBN: 978-9975-3423-0-8
Afişează publicaţiile
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020
Organizatori: ONG „Eco-Tiras Environmental Association of Dniester River Keepers"
ISBN: XXXXXXXXXXXXXX
Afişează publicaţiile
Un mediu sigur-sănătate protejată
2020
Organizatori: Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Biroul Regional Moldova al OMS
Afişează publicaţiile
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturiiSesiune ştiinţifică anuală. Programul şi rezumatele comunicărilor
2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-3454-7-7
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-53-2
ISBN: 978-9975-152-54-9
Afişează publicaţiile
Optics InfoBase Conference Papers
2020
Organizatori: Universitatea Harvard
Afişează publicaţiile
Tezele celei de-a 73-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2020
Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-313-9.
Afişează publicaţiile
România în spațiul euroatlantic: interferențe culturale și lingvistice
2020
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi
ISBN: 978-606-023-221-6
Afişează publicaţiile
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Zoologie
ISBN: 978-9975-151-97-9
Afişează publicaţiile
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020
Organizatori: Ministry of Education and Science of the Russian Federation , ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, С.-Петербург
ISBN: 978-5-905200-43-4
Afişează publicaţiile
PLMCN 2020 Online Conference
2020
Organizatori: University of Clermont Auvergne
Afişează publicaţiile
Tradiție și contemporaneitate în artele vizuale și culturologie.Studii interdisciplinare
2020
Organizatori: Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Institutul Patrimoniului Cultural
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă Conferinţă ştiinţifico-practică cu participare internaţională
2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Liceul Teoretic „Orizont“, mun. Chişinău
ISBN: 978-9975-76-299-1
Afişează publicaţiile
Multi-omics data integration for genotype phenotype association
2020
Afişează publicaţiile
Advanced Technology
2020
Organizatori: National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
DOI: 10.1109/KhPIWeek51551.2020.9250161
Afişează publicaţiile
Justiţia şi respectarea drepturilor persoanei în Republica Moldova
2020
ISBN: 978-9975-3201-4-6
Afişează publicaţiile
Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
2020
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3492-4-6
Afişează publicaţiile
Studies on Entrepreneurship, Structural Change and Industrial Dynamics
2020
Organizatori: Springer Nature Switzerland AG
ISSN: Electronic ISSN 2511-2031 Print ISSN 2511-2023
Afişează publicaţiile
IWMI Working Papers
2020
ISBN: 978-92-9090-911-8
ISSN: 2012-5763; e-ISSN 2478-1134
Afişează publicaţiile
Relaţii interculturale în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-87-745-9
ISBN: 978-9975-87-746-6
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Ediția 1, Vol. 749, 2020
Organizatori: Universitatea de Nord Baia Mare, România
ISSN: 17578981
Afişează publicaţiile
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
ISBN: 978-9975-3472-0-4
Afişează publicaţiile
MedEspera
8, 2020
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină-ASRM, Chișinău
ISBN: 978-9975-151-11-5
Afişează publicaţiile
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-52-221-2
Afişează publicaţiile
Development through research and innovation
Ediția 1, 2020
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Valahia din Târgoviste, Universitatea Tehnică din Varna
ISBN: 978-9975-155-03-8
Afişează publicaţiile
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 1, 2020
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Afişează publicaţiile
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3454-5-3
ISBN: 978-9975-3435-9-6
ISBN: 78-9975- 3454-4-6
Afişează publicaţiile
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol.1658, 2020
Organizatori: Yaroslav-the-Wise Novgorod State University
DOI: 10.1088/1742-6596/1658/1/011001
Afişează publicaţiile
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol.1701, 2020
Organizatori: Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)
ISSN: 17426588
Afişează publicaţiile
Viitorul ne aparţine
Ediţia 10, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISBN: 978-9975-3389-4-3
Afişează publicaţiile
Bibliotecile din învățământ în proces continuu de dezvoltare și transformare.Symposia investigatio bibliotheca
Ediția 12, 2020
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-123-8
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1 adaos, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-52-215-1
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14, 2020
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-3392-9-2
Afişează publicaţiile
XIV International Scientific Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment
Ediția 14-a, 2020
ISBN: 978-171382980-5
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 15, 2020
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-731-2
Afişează publicaţiile
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 15, 2020
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 16, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-248-1
Afişează publicaţiile
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18, 2020
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-975-5.
Afişează publicaţiile
Filosofia și perspectiva umană: Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post-pandemie
Ediţia 18, 2020
Organizatori: Institutul de Istorie, Asociatia pentru Filosofie din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3334-2-9
Afişează publicaţiile
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2, 2020
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-3452-6-2
Afişează publicaţiile
Competitiveness and sustainable development
Editia 2, 2020
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-652-4
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2, 2020
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Институт народоведения НАН Украины, Львов, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2, 2020
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” Filiala Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu"
ISBN: 978-9975-3358-7-4
Afişează publicaţiile
Management educațional la nivel european.Volum internațional de studii de specialitate în domeniul managementului educațional
Ediția 2, 2020
Organizatori: Asociația Dascăli Emeriți, Asociația Grădinița ”Roza Venerini”, Universitatea de Stat din Tiraspol, Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 23, 2020
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova, Academia olimpica din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-68-407-1
Afişează publicaţiile
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 978-9975-3422-5-4
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 30, 2020
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-736-7
Afişează publicaţiile
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 30, 2020
Organizatori: Ministerul Sănătății al Federației Ruse, Российское Респираторное Общество
ISBN: 978-5-901450-19-2
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4, 2020
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-3382-6-4
Afişează publicaţiile
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4, 2020
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-3392-1-6
Afişează publicaţiile
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Rezumate, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea din Oradea, Universita degli Studi di Padova, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău
ISBN: 978-9975-152-56-3
Afişează publicaţiile
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5, 2020
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-52-222-9
Afişează publicaţiile
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 5, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
ISBN: 978-9975-131-98-8
Afişează publicaţiile
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-315-8
Afişează publicaţiile
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 6, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
ISBN: 878-9975-3382-8-8
Afişează publicaţiile
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 6, 2020
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Afişează publicaţiile
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-116-1
Afişează publicaţiile
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-115-4
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-309-7
Afişează publicaţiile
E-Health and Bioengineering Conference
Ediția 8, 2020
ISBN: 978-172818803-4
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISBN: 978-9975-108-66-9
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.2, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISBN: 978-9975-108-66-9
Afişează publicaţiile
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea.In memoriam academician Iustin Frățiman (150 de ani de la naștere)
Ediția a 1-a, 2020
Organizatori: Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Institutul de Istorie, Institutul Patrimoniului Cultural, Universitatea de Stat din Moldova, Societatea de Genealogie Heraldică şi Arhivistică „Paul Gore“, Editura „Lexon-Prim”
ISBN: 978-9975-3300-4-6
Afişează publicaţiile
Conference on Communications
Ediția a 13-a, 2020
Organizatori: Academia Tehnică Militară, Bucureşti, Universitatea Politehnică din Bucureşti
ISBN: 978-172815611-8
Afişează publicaţiile
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 13-a, Vol. 1001 , 2020
ISBN: 2194-5357
Afişează publicaţiile
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 13-a, Vol. 1002, 2020
ISBN: 2194-5357
Afişează publicaţiile
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1190 , 2020
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Sichuan University
ISBN: 978-303049828-3
ISSN: 21945357
Afişează publicaţiile
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191, 2020
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Sichuan University
ISBN: 978-303049888-7
ISSN: 21945357
Afişează publicaţiile
Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering
Ediția a 15-a, 2020
Organizatori: Национальный университет „Львовская политехника”
Afişează publicaţiile
Mechatronic Systems and Materials
Ediția a 15-a, 2020
Organizatori: Bialystok University of Technology
ISBN: 978-172816956-9
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Intelligent Computer Communication and Processing
Ediția a 16-a, 2020
Organizatori: Societatea Română IEEE
ISBN: 978-172819080-8
Afişează publicaţiile
eLearning and Software for Education Conference
Ediția a 16-a, Vol.3, 2020
Organizatori: Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti
DOI: 10.12753/2066-026X-20-171
ISSN: 2066 - 026X
Afişează publicaţiile
Emerging Trends in Materials Science and Nanotechnology
Ediția a 18-a, 2020
Organizatori: Euroscicon ltd.
ISBN: XXXXXXXX
Afişează publicaţiile
Brainstorming Week On Membrane Computing
Ediția a 18-a, 2020
Organizatori: Universitatea din Sevilla
Afişează publicaţiile
Multidisciplinary approaches in solving modern problems of fundamental and applied sciences
Ediția a 2-a, 2020
Organizatori: Azerbaijan National Academy of Sciences
Afişează publicaţiile
Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Proceedings
Ediția a 2-a, 2020
Organizatori: Artvin Coruh University
Afişează publicaţiile
Всеукраїнська школа-семiнар та Конкурс молодих вчених зi статистичної фiзики та теорiї конденсованої речовини
Ediția a 20-a, 2020
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a , 2020
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-985-4
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 22-a rezumate, 2020
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-75-986-1
Afişează publicaţiile
Биология – наука XXI века
Ediția a 24-a, 2020
Organizatori: Pushchino Scientific Center for Biological Research of the Russian Academy of Sciences
ISBN: 978-5-91874-901-2
Afişează publicaţiile
Conference on System Theory, Control and Computing
Ediția a 24-a, 2020
Organizatori: Universitatea din Craiova
ISBN: 978-172819809-5
Afişează publicaţiile
Exhibition of Inventics “Inventica 2020”
Ediția a 24-a, 2020
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISSN: 1844-7880
Afişează publicaţiile
Conference on Applied Electronics
Ediția a 25-a, 2020
Organizatori: University of West Bohemia, Pilsen
DOI: 10.23919/AE49394.2020.9232828
Afişează publicaţiile
The Museum and Scientific Research
Ediția a 27-a, 2020
Organizatori: Muzeul Olteniei, Craiova
ISSN: ISSN 2668-5469; ISSN-L 2668-5469
Afişează publicaţiile
Nanostructures: Physics and Technologies
Ediția a 28-a, 2020
Organizatori: Национальная академия наук Беларуси
ISBN: 978-5-93634-066-6
Afişează publicaţiile
Lecture Notes in Mechanical Engineering
Ediția a 3-a, 2020
Organizatori: National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Сумский Государственный Университет
ISSN: 21954356
ISBN: 978-303050490-8
Afişează publicaţiile
Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020
Ediția a 33-a, 2020
Organizatori: International Business Information Management Association
ISBN: 978-099985512-6
Afişează publicaţiile
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a, 2020
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-303031865-9
ISSN: 16800737
Afişează publicaţiile
Contemporary Issues in Economy and Technology
Ediția a 4-a, 2020
Organizatori: University of Split, Croatia, Universitatea din Valencia
ISBN: 978-953-7220-52-5
Afişează publicaţiile
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a, 2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-62-4
Afişează publicaţiile
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional
Ediția a 40-a, 2020
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Afişează publicaţiile
Proceedings of the International Semiconductor Conference
Ediția a 43-a, 2020
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie
ISBN: 978-172811073-8
Afişează publicaţiile
1 - 500 of 1734