IBN
Close
Hits: 1561 Unique visitors: 1045
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Telecommunications, Electronics and Informatics
2015
Editura: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-377-6
Afişează publicaţiile
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6, 2016
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-842-0
Afişează publicaţiile
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5, 2016
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-834-5
Afişează publicaţiile
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4, 2016
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-834-5
Afişează publicaţiile
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3, 2017
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-836-9
Afişează publicaţiile
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2, 2016
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-835-2
Afişează publicaţiile
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1, 2016
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-834-5
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1, 2017
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-893-2
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2, 2017
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-894-9
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3, 2017
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978- 9975-75-897-0
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.4, 2017
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-899-4
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 5, 2017
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
ISBN: 978-9975-75-892-5
Afişează publicaţiile
Teoria şi practica administrării publice, conferinţă ştiinţifico-practică
2016
Editura: S.C. „Garamont-Studio” S.R.L.
ISBN: 978-9975-3019-6-1
Afişează publicaţiile
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2016
Editura: "VALINEX" SRL
ISBN: 978‐9975‐4237‐4‐8
Afişează publicaţiile
Arts and Desing AD-2010
Vol. 1, 2011
Editura: ULIM
ISBN: 978-9975-101-67-7
Afişează publicaţiile
3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
2015
Editura: Springer
Afişează publicaţiile
Information Technologies And Security 2012
2012
Editura: NCAA
ISBN: 978-9975-4172-3-5
Afişează publicaţiile
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2017
Editura: "VALINEX" SRL
ISBN: 978‐9975‐4237‐6‐2
Afişează publicaţiile
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society
2017
Editura: Inst. de Fizică Aplicată
ISBN: 978-9975-9787-1-2
Afişează publicaţiile
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-71-927-8
Afişează publicaţiile
1 - 20 of 53