IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Reviste din RM în SCOPUS

Hits: 588 Unique visitors: 384
Reviste din RM în SCOPUS - 5
........................................................................................................................................................................................................................
BCQS
Э
........................................................................................................................................................................................................................

 Dinamica revistelor din RM incluse în SCOPUS

 Reviste din RM în SCOPUS

 Cota revistelor înregistrate în SCOPUS din totalul revistelor acreditate

 Numărul articolelor în revistele înregistrate în SCOPUS


Reviste înregistrate în SCOPUSReviste excluse din SCOPUS
..................................................................................................
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Categoria:A
ISSN:1024-7696
https://www.scopus.com/sourceid/19900192610
Data includerii în SCOPUS: 14-04-2011
..................................................................................................
Электронная обработка материалов
Categoria:A
ISSN:0013-5739
https://www.scopus.com/sourceid/25407
Data includerii în SCOPUS: 01-05-2000
..................................................................................................
Chemistry Journal of Moldova
Categoria:A
ISSN:1857-1727
https://www.scopus.com/sourceid/21100773812
Data includerii în SCOPUS: 14-05-2016
..................................................................................................
Quasigroups and Related Systems
Categoria:A
ISSN:1561-2848
https://www.scopus.com/sourceid/21100199806
Data includerii în SCOPUS: 01-10-2011
..................................................................................................
Stratum plus
Categoria:A
ISSN:1608-9057
https://www.scopus.com/sourceid/21100373631
Data includerii în SCOPUS: 10-03-2015
..................................................................................................
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Categoria:Fără categorie
ISSN:1068-3755
https://www.scopus.com/sourceid/11700154397
Data includerii în SCOPUS: 01-01-2008

 
 

1-5 of 5