IBN
Close

Reviste științifice din R.Moldova


ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUV
ЗСЭToate

133 reviste din Republica Moldova.

124 în Acces deschis, 12 indexate în SCOPUS, 4 indexate în Web of Science


Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Categoria:B
ISSN:1857-0623

Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Categoria:B
ISSN:2537-6284

Administrarea Publică
Categoria:B
ISSN:1813-8489

Agricultura Moldovei
ISSN:0582-5229

Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Categoria:B
ISSN:1857-0976

Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
ISSN:1857-3630

Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
ISSN:1857-0631

Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
ISSN:1857-1433

Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
ISSN:1857-1239

Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
ISSN:1875-2170

Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
ISSN:2435-1114

Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
ISSN:1857-1719

Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
ISSN:1857-1468

Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
ISSN:1857-1840

Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
ISSN:1857-2251

Anuarul Institutului de Istorie
ISSN:2345-1939

Arheologia Preventivă în Republica Moldova
ISSN:2345-1394

Arta
Categoria:A
Scopus: https://www.scopus.com/sourceid/21100892243
ISSN:2345-1181

Arta Medica
Categoria:B
ISSN:1810-1852

Artă şi Educaţie Artistică
ISSN:1857-0445

 
 

1-20 of 133