IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 24 Unique visitors: 23
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Gulea Aurelian Petru - 51. Descărcări - 95. Vizualizări - 9353.
Articole în reviste din RM - 51.
xls PDF

2017 - 6

Влияние комплексного соединения кобальта на некоторые показатели метаболизма железа у поросят в раннем постнатальном онтогенезе
Balan Diana, Ţurcanu Ştefan, Gulea Aurelian, Bîrcă Maria
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și studiul unor N'-(N-dimetilfenil)-N,N-dimetiltiourei și N(4)-N-dimetilfenil-tiosemicarbazide
Erhan Tatiana, Garbuz Olga, Gulea Aurelian
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New nutritive supplements for feeding mellifera bees in the deficit periods of collection in nature

Toderaş Ion, Cebotari Valentina, Ungureanu Laurenţia, Buzu Ion, Gheorghiţă Cristina, Floquet Sebastian, Gulea Aurelian, Rudic Valeriu, Fuior Arcadie
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 University of Versailles,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant de renume mondial și BioR-ul. Acad. V. Rudic la 70 de ani
Furdui Teodor, Duca Gheorghe, Gulea Aurelian, Toderaş Ion, Ciochină Valentina, Cepoi Liliana, Chirilov Alexandru, Codreanu Svetlana, Miscu Vera
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
5 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
6 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deschizător de drumuri, mereu primul. Acad. A. Ciubotaru la 85 de ani
Gulea Aurelian, Teleuţă Alexandru, Roşca Ion
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excelenţa sa academicianul VALERIU RUDIC şi Bior-ul. (acad. V. Rudic la 70 de ani de la naştere)
Furdui Teodor, Duca Gheorghe, Gulea Aurelian, Toderaş Ion, Ciochină Valentina, Cepoi Liliana, Chirilov Alexandru, Codreanu Svetlana, Miscu Vera
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Zoologie al AŞM,
4 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
5 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Sinteza unor tiosemicarbazone în baza n-{4-[(hidrazinilcarbonotioil)amino]fenil}acetamidei
Rusnac Roman, Rusnac Anna, Garbuz Olga, Barbă Nicanor, Gulea Aurelian
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările sistemului glutationic eritrocitar în normă şi astm bronşic asociat sub acţiunea unor compuşi biologici activi autohtoni.
Pantea Valeriana, Tagadiuc Olga, Procopişin Larisa, Andronache Lilia, Gulea Aurelian, Gudumac Valentin
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecule de o nouă generaţie cu proprietăţi anticancer
Gulea Aurelian
1 Universitatea de Stat din Moldova
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 2(28-1) / 2016 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 30 November, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In vitro antiproliferative activity and antioxidant capacity of new organometallic coordination compounds, results correlation analysis
Gulea Aurelian, Gudumac Valentin, Garbuz Olga, Andronache Lilia
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa substanţelor coordinative metaloorganice asupra viabilității populaţiei de Paramecium caudatum
Toderaş Ion, Gulea Aurelian, Roscov-Arcan Elena, Garbuz Olga
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biotestarea şi estimarea toxicităţii compuşilor metalooragnici asupra populaţiei de paramecium caudatum
Toderaş Ion, Gulea Aurelian, Roscov-Arcan Elena, Garbuz Olga
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și cercetarea proprietăților biologice ale unor derivați ai 4-amino-5-metil-4h-1,2,4-triazolului-3-tiol
Rusnac Anna, Rusnac Roman, Garbuz Olga, Barbă Nicanor, Gulea Aurelian
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Tratamentul complex al cancerului cervical local-avansat asociat terapiei imunomodulatoare cu BioR
Sofroni Dumitru, Guţu Lilian, Sameţ Nina, Rosca Sergiu, Ciobanu Veronica, Balan Roman, Tripac Irina, Casian Neonila, Ureche Virgil, Stratan Valentina, Rudic Valeriu, Gulea Aurelian, Cardaniuc Corina, Ancuţa Eugen, Anton Emil
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
5 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(48) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and antitumor activity of copper, nickel and cobalt coordination compounds with 1-(2-hydroxyphenyl)ethanone N(4)-allyl-3-thiosemicarbazone
Graur Vasile, Savcin Serghei, Ţapcov Victor, Gulea Aurelian
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 August, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul tratamentului imunomodulator cu bior în tratamentul complex al cancerului cervical local-avansat
Guţu Lilian, Sofroni Dumitru, Sameţ Nina, Rosca Sergiu, Casian Neonila, Ciobanu Veronica, Balan Roman, Tripac Irina, Ureche Virgil, Stratan Valentina, Rudic Valeriu, Gulea Aurelian, Cardaniuc Corina, Ancuţa Eugen, Anton Emil
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
5 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 1(25) / 2015 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 16 January, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and biological activity of 2-formylpyridine n(4)-allyl-3-seleno-semicarbazone and its copper coordination compound
Graur Vasile, Garbuz Olga, Zariciuc Elena, Gudumac Valentin, Gulea Aurelian
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(327) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secţia Ştiinţe Naturale şi Exacte
Gulea Aurelian
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(36) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 April, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 6

Tratamentul complex al cancerului cervical localavansat asociat terapiei imunomodulatoare cu BioR
Sofroni Dumitru, Guţu Lilian, Sameţ Nina, Rosca Sergiu, Ciobanu Veronica, Balan Roman, Tripac Irina, Casian Neonila, Ureche Virgil, Stratan Valentina, Rudic Valeriu, Gulea Aurelian, Cardaniuc Corina, Ancuţa Eugen, Anton Emil
1 IMSP Institutul Oncologic,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
5 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(45) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 5 January, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Substituted 1,3-phenyl(pyridyl) propenones and derivatives with thiosemicarbazidic groups. Structrure – (hl-60) antileukemia activity relationship
Popusoi Ana, Gulea Aurelian, Barba Nicanor, Roy Jenny, Poirier Donald
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 CHUL Research Center (Université Laval)
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(9) / 2014 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 27 March, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 51