IBN
Close

85Publicaţii

873Descărcări

63512Vizualizări

Ghilaş Victor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Scopus Author ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 44. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 6. Teze/Rezumate în culegeri - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 4
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 22
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 11
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 9
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 9
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 5

Arhivele de folclor – spațiu de conservare a memoriei culturale
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Salvgardarea şi conservarea digitală a patrimoniului etnografic din Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-84-185-6..
Disponibil online 28 June, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresii ale muzicii naționale în spațiul cultural european (prima jumătate a secolul al XIX-lea)
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-186-3.
Disponibil online 5 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresii ale muzicii naționale în spațiul cultural european(prima jumătate a secolul al XIX-lea)
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-205-1.
Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzica românească și purtătorii ei în Rusia (secolele XVIII-XIX). Contribuții documentare
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului
Ediţia 5. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-84-196-2.
Disponibil online 21 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trei dansuri valahe din secolul al XIX-lea în colecția de melodii a lui Edward Jones
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Vol. 32, Nr. 2(AAV) / 2023 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

Aspecte ale vieții muzicale în cultura basarabeană, văzută de străini. Relatări documentare din sec. al XIX-lea
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-171-9..
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de viață muzicală în cultura basarabeană, văzută de străini. Relatări documentare din secolul al XIX-lea
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-158-0.
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Componenta muzicală în produsul cinematografic al studioului „Moldova-film”
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Cinematografia națională: istorie și destine
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-156-6..
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresii de cultură orală imaterială în ”Istoria Daciei transalpine...” de Franz Joseph Sulzer
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediţia 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-84-165-8.
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observațiile călătorilor străini — surse narative despre fenomenul muzicii în cultura din Moldova (secolul al XVIII-lea)
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2022 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pagini din trecutul culturii muzicale a orașului Chișinău
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2022. Chişinău. .
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vocea particulară a romanței
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-465-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

The artistic-plastic expression - Field of interest of the Cantemirs
Ghilaş Victor
Institute of Cultural Heritage
Cogito
Vol. 13, / 2021 / ISSN 2068-6706 / ISSNe 2247-9384
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinăul muzical: file de istorie (1812-1918)
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chișinăul muzical: file de istorie (1812-1918)
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii Culturale
Ediția 3, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978–9975–84–166–5.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mărturii documentare despre muzica naţională în cultura europeană.Periplu istoriografic (secolele XVI—XVII)
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2021 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O privire istorică asupra chitarei: epoca renascentistă
Agafița Mihail1 , Ghilaş Victor2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici vestimentare de altădată în mediul cultural-artistic național. Observații preliminare
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-62-434-3..
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiecții ale muzicii etnice naționale în cultura europeană
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Versul Eminescian despre natură în spațiul muzical
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3453-3-0 (PDF); 978-9975-3453-4-7 (PDF).
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Arta muzicală, categorie a cunoașterii în viziunea lui Dimitrie Cantemir
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Axiological coordinates of the easter holidays in the traditional romanian culture
Ghilaş Victor
Institute of Cultural Heritage
Education in the perspective of values. Book of Abstracts
Ediția 12. 2020. București. e-ISBN 978-606-49-0375-4.
Disponibil online 22 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Colecția de melodii a lui Francois Rouschitzki – insemne identitare in orizontul culturii muzicale naționale
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului Cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiția muzicii din RSS Moldovenească în primele decenii postbelice. Privire retrospectivă.
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2020 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 6 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doina, de la ancestralitate la convergență și consemnare în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Intangibil al Umanității
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale
Editia 1, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Emblemă identitară a culturii naționale: Călușul românesc
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-966
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hora satului de Paste – marca purtatoare de cultura si traditie nationala
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-84-123-8.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-898
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hora satului de paște – marcă purtătoare de cultură și tradiție națională
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 12, Vol.1. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-52-215-1.
Disponibil online 4 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Condiția muzicii din RSS Moldovenească în primele decenii postbelice. Privire retrospectivă
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creația artistică orală în viața familiei Dicescu
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Culoare și simbol în cultura românească profundă
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doina, de la ancestralitate la convergență și consemnare in lista reprezentativă a patrimoniului cultural intangibil al umanității
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Studii culturale. Zilele europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istorie, lexicografie, cronografie și folcloristică muzicală – eveniment aniversar Gleb Ceaicovschi-Mereșanu
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Rezumate. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-371-5.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe organologice în „Cimiliturile românilor” de Artur Gorovei
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AAV) / 2019 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Dimitrie Cantemir-muzicianul în exegezele literaturii francofone din secolele XVIII–XIX
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Istorie şi cultură
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3283-6-4.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folclorul copiilor în discursul științific al lui Dimitrie Cantemir
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a IV-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3119-1-5.
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La confluența dintre cultură, artă și cercetare. Dr. hab. Aurelian Dănilă la 70 de ani
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-1065
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mişcarea muzical-artistică din Basarabia în contextual noilor realităţi create de MareaUnire
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-981
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mişcarea muzical-artistică din Basarabia in contextul noilor realităţi create de Marea Unire
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-920
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzica în viața cotidiană a satului basarabean contemporan
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 8 November, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-1476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

„Istoria muzicii basarabene” în sintezele  lui Alexandru Boldur
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2017 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-1002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compozitorul şi academicianul Eugen DOGA la 80 de ani
Galaicu Violina , Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2017 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-997
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fondul organologic românesc din epoca veche și cea medievală: atestări arheologice
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a III-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3126-7-7.
Disponibil online 1 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fondul organologic românesc din epoca veche și cea medievală: atestări arheologice
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-1126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria muzicii basarabene in sintezele lui Alexandru Boldur
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinonim cu arta sunetelor. Acad. E. Doga la 80 de ani
Duca Gheorghe1 , Galaicu Violina2 , Ghilaş Victor2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-1032
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea potențialului culturii tradiționale – o soluție pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova
Ghilaş Victor , Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-79. Vizualizări-1120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viața muzicală basarabeană în perioada anilor 1918-1940: coordonate de referință
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Anton Pann – muzicianul între „cântecele de lume” si cântarea de strană
Ghilaş Victor , Galaicu Violina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-1231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul Vladimir Babii - omul dedicat ştiinţei
Ghilaş Victor12
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016. Bălți. ISBN 978-9975-3145-9-6.
Disponibil online 23 May, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 85