IBN
Close
Hits: 88 Unique visitors: 77
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Ghilaş Victor Nicolae - 34. Descărcări - 49. Vizualizări - 6124.
Articole în reviste din RM - 32. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2017 - 6

Sinonim cu arta sunetelor. Acad. E. Doga la 80 de ani
Duca Gheorghe1, Galaicu Violina2, Ghilaş Victor2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fondul organologic românesc din epoca veche și cea medievală: atestări arheologice
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Istoria muzicii basarabene” în sintezele  lui Alexandru Boldur
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AV) / 2017 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compozitorul şi academicianul Eugen DOGA la 80 de ani
Galaicu Violina, Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AV) / 2017 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoria muzicii basarabene in sintezele lui Alexandru Boldur
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 1 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea potențialului culturii tradiționale – o soluție pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova
Ghilaş Victor, Dolghi Adrian
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-028-6.
Disponibil online 3 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Soprana Anastasia Dicescu. Polifonia vieţii unei mari artiste
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2016 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 3 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anton Pann – muzicianul între „cântecele de lume” si cântarea de strană
Ghilaş Victor, Galaicu Violina
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Erudiţia muzicală a lui Dimitrie Cantemir în viziunea lui Franz J. Sulzer
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 13 July, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vasile IOVU, un slujitor fidel al Syrinx-ului (65 de ani de la naştere)
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 13 July, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doina în contemporaneitate. Doina: identitate, destin, valorificare. Chişinău
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2015 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 13 July, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vladimir Axionov — omul deplin al muzicologiei din Republica Moldova
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(24) / 2015 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Reflecţii explicative cu privire la originea doinei ca stil melodic şi specie melopeică
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 8 April, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimitrie Cantemir – muzicianul în exegezele literaturii francofone din secolul al XIX-lea
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2014 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 31 January, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimitrie Cantemir – muzicianul în contextul culturii universale. Teza de doctor habilitat în studiul artelor
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 2(AAV) / 2014 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 31 January, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

O panoramă de lexicografie muzicală a operei chişinăuiene
Ghilaş Victor
Institutul de Filologie al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(29) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 August, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Muzicianul Dimitrie Cantemir reflectat în literatura universală din secolul al XX-lea – începutul secolului al XXI-lea
Ghilaş Victor
Arta
Nr. 2(AAV)(0) / 2013 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 4 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creația muzicală a lui Dimitrie Cantemir – un pod între est și vest
Ghilaş Victor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Intertext
Nr. 1-2(25) / 2013 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 15 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 6

Instrumentele muzicale în viaţa mănăstirilor
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(27) / 2012 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etosul modal în opera muzicală a lui Dimitrie Cantemir
Ghilaş Victor
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Arta
Nr. 1(AAV) / 2012 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34