IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 13 Unique visitors: 12
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Belostecinic Grigore Leon - 23. Descărcări - 49. Vizualizări - 4947.
Articole în reviste din RM - 23.
xls PDF

2017 - 1

Scientometria şi evaluarea rezultatelor cercetării ştiinţifice economice

Ristea Ana-Lucia, Popescu Constanţa, Ioan-Franc Valeriu, Belostecinic Grigore
1 Universitatea „Valahia”, România,
2 Universitatea din Oradea,
3 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(102) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Managementul academic în folosul academismului, didacticii şi cercetării ştiinţifice
Belostecinic Grigore
1 Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Cadrul instituţional şi juridico-normativ de reglementare a concurenţei in Rpublica Moldova
Belostecinic Grigore, Duca Dragoş, Rabosapca Irina
1 Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 9 February, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi creşterea economică în contextul economiei bazate pe cunoaştere, integrării regionale şi europene
Belostecinic Grigore, Chistruga Boris, Iliadi Gheorghe, Guţu Corneliu, Movilă Irina, Baltag Grigore
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
3 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
4 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Profesorul Ion Petrescu – Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Belostecinic Grigore
1 Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi inovarea în contextul integrării europene
Belostecinic Grigore
1 Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. hab. Boris CHISTRUGA la 60 de ani
Belostecinic Grigore
1 Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilitatea financiară şi competitivitatea – factori de creştere economică durabilă în perioada postcriză
Belostecinic Grigore
1 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(85) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Economia Republicii Moldova: Unele realităţi şi perspective
Belostecinic Grigore
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economica
Nr. 3(81) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Economia cunoaşterii ca sursă de creştere economică sustenabilă
Belostecinic Grigore
1 Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publicitatea exterioară: particularităţi şi strategii
Belostecinic Grigore, Raileanu Nicolae
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(76) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Sugestii privind modernizarea economică şi europenizarea Republicii Moldova
Belostecinic Grigore
1 Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(14) / 2009 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extensiunea şi necesitatea aplicării marketingului societal
Belostecinic Grigore, Grigoraş Maria
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 6(70) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea economică a Republicii Moldova
Belostecinic Grigore
1 Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(12) / 2009 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia cunoaşterii: Unele realităţi şi perspective pentru Republica Moldova
Belostecinic Grigore
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(13) / 2009 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Competitivitatea economică în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova
Belostecinic Grigore, Guţu Corneliu
1 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(62) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 3

Cunoaşterea şi inovarea – calea spre competitivitate
Belostecinic Grigore
1 Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2-3(7) / 2007 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul inofensivităţii produselor horticole
Găină Boris, Belostecinic Grigore, Lobodiuc Maria
1 Institutul National pentru Viticultura si Vinificatie,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(8) / 2007 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea economică – obiectiv strategic al Republicii Moldova
Belostecinic Grigore
1 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(57) / 2007 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 3

Competitivitatea economică şi promovarea investiţiilor străine orientate spre export – o provocare pentru economia Republicii Moldova
Belostecinic Grigore
1 Academia de Studii Economice din Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2006 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23