IBN
Close

51Publicaţii

309Descărcări

30388Vizualizări

Zarbailov Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
ResearcherID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 43. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 31
  • 3.1.4.Articole cat. C - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2021 - 6

Educaţia terapeutică a pacienţilor cu hipertensiune arterială: studiu descriptiv
Ţopa Alexandra12 , Gușilă Ilenuța13 , Zarbailov Natalia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Asociaţia Teritorială Medicală „Botanica“,
3 Centrul de Sănătate Ciorescu
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(26) / 2021 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii privind intervenţiile de reglementare pentru dezvoltarea medicinei de familie în Republica Moldova
Zarbailov Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(26) / 2021 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflection of interventions for the development of family medicine in the regulatory acts of the Republic of Moldova
Zarbailov Natalia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe în transformarea asistenței medicale primare în Regiunea Europeană a OMS în timpul pandemiei
Zarbailov Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(91) / 2021 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 3 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of access to primary health care services for patients with comorbiditie
Eșanu Irina , Zarbailov Natalia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 9 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Therapeutic education for patients with hypertension
Ţopa Alexandra , Gușilă Ilenuța , Zarbailov Natalia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Evaluarea nivelului de cunoștințe al pacienților cu hipertensiune arterială cu privire la propria boală
Ţopa Alexandra , Gușilă Ilenuța , Zarbailov Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(84) / 2020 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performanța echipei medicului de familie în viziunea benefi ciarilor
Zarbailov Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(87) / 2020 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performanța echipei medicului de familie în viziunea beneficiarilor
Zarbailov Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școlarizarea pacienților în managementul hipertensiunii arteriale la nivelul asistenței medicale primare
Ţopa Alexandra , Gușilă Ilenuța , Zarbailov Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 27 March, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scrisoare de la Colegiul de redacție
Zarbailov Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(83) / 2020 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 5 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scrisoare de la Colegiul de redacție
Bodrug Nicolae1 , Negară Anatolie2 , Zarbailov Natalia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie din Moldova
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(85) / 2020 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea soluțiilor digitale în autogestionarea bolilor cardiovasculare și a diabetului zaharat
Gușilă Ilenuța , Ţopa Alexandra , Zarbailov Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(87) / 2020 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 18 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea soluțiilor digitale în autogestionarea bolilor cardiovasculare și a diabetului zaharat
Gușilă Ilenuța , Ţopa Alexandra , Zarbailov Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Colaborarea medico-socială în prevenirea și reducerea riscului bolilor netransmisibile în populația generală din localitatea Mărăndeni
Colibaba Angela1 , Ciobanu Emilia2 , Bobu Iurie3 , Dnestrean Tatiana4 , Zarbailov Natalia5
1 IMSP Centrul de Sănătate Mărăndeni,
2 Direcția Generală Asistență Socială, Protecție a Familiei și a Copilului Fălești,
3 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
4 Proiectul Viață Sănătoasă,
5 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condițiile de muncă evaluate de asistenții medicali (rezultatele studiului)
Zarbailov Natalia1 , Serbulenco Aliona12 , Munteanu Maria13 , Negrean Mariana4 , Stempovschi Elena43
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale,
3 Asociatia de Nursing din Republica Moldova ,
4 Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(80) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea cunoștințelor pacienților cu hipertensiune arterială din Republica Moldova cu privire la propria boală
Ţopa Alexandra , Gușilă Ilenuța , Maximciuc Svetlana , Zarbailov Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul asistenților medicali în asigurarea efi cacității practicii asistenței medicale primare
Zarbailov Natalia1 , Bologan Ludmila1 , Loghin Vera1 , Serbulenco Aliona1 , Ciocanu Mihail12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quality of care for non-communicable diseases in the Republic of Moldova: A survey across primary health care facilities and pharmacies
Blake Carolyn A.1 , Bohle Leah F.12 , Rotari Cristina3 , Zarbailov Natalia34 , Sava Valeriu5 , Secula Florence12 , Prytherch Helen12 , Curteanu Ala36
1 Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH),
2 University of Basel,
3 Healthy Life project,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
5 Swiss Agency for Development and Cooperation,
6 Institute of Mother and Child
BMC Health Services Research
Nr. 1(19) / 2019 / ISSN 1472-6963
Disponibil online 17 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Designing integrated care services in the Republic of Moldova – experiences of the Healthy Life Project
Zarbailov Natalia12 , Cerniciuc Carolina1 , Prytherch Helen34 , Secula Florence43 , Zahorka Manfred3
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Healthy Life project,
3 Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH),
4 University of Basel
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 51