IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 17 Unique visitors: 15
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Guţu Vladimir Ion - 45. Descărcări - 102. Vizualizări - 8439.
Articole în reviste din RM - 45.
xls PDF

2017 - 1

Psihopedagogie: spre o nouă știință a educației
Guţu Vladimir, Ţurcanu Carolina
1 Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Curriculum universitar din perspectiva continuităţii şi interconexiunii dintre ciclurile învăţământului superior
Guţu Vladimir
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea rezultatelor academice: proiectarea matricei de specificații și schemei de notare
Guţu Vladimir, Kandov Pinhas
1 Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cumulative system of students’ competencies assessment in higher education
Guţu Vladimir
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitaţile psihopedagogice de formare iniţiala a cadrelor didactice in contextul educaţiei centrate pe elev
Guţu Vladimir, Lefter Ludmila
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 UNICEF
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Concepţii filosofico-pedagogice între modernism şi postmodernism
Guţu Vladimir
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 December, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de paradigmă în formarea profesională continua a cadrelor didactice
Guţu Vladimir, Hunca Mihaela
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul de referinţă al curriculumului universitar
Guţu Vladimir
1 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(93-94) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 7 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postmodernitatea în educație
Guţu Vladimir
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 3 August, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 5

Curriculum centrat pe competenţe: orientări de optimizare/dezvoltare continuă
Guţu Vladimir
1 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(85) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model psihopedagogic de proiectare a competenţelor pentru disciplina şcolară
Guţu Vladimir
1 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(86) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definirea şi statutul epistemologic al pedagogiei
Guţu Vladimir
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 August, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema personalităţii în educaţie: specificul abordării şi legităţile de formare-dezvoltare
Guţu Vladimir
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 August, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptualizarea optimizării/dezvoltării curriculumului educaţional
Guţu Vladimir
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 4 September, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Concepţia managementului calităţii în învăţământul general
Guţu Vladimir
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale evaluării rezultatelor academice în cadrul predării-învăţării disciplinelor reale
Dragalina Galina, Guţu Vladimir
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Axiomatica şi normativitatea în educaţie
Guţu Vladimir, Ni Alexandru
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(69) / 2013 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logica şi structura activităţii de învăţare
Guţu Vladimir
1 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(81-82) / 2013 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Strategiile didactice în structura paradigmei educaţionale
Guţu Vladimir, Vicol Marta-Iuliana
1 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(55) / 2012 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 6

Modernizarea şi implementarea curriculumului şcolar din perspectiva şcolii prietenoase copilului
Bucun Nicolae, Pogolşa Lilia, Guţu Vladimir, Bolboceanu Aglaida, Achiri Ion, Hadîrcă Maria, Botgros Ion
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45