IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 8 Unique visitors: 8
..........................................................................................................................................
fondate de "Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău"
..........................................................................................................................................
ABCDEFGHIJLMNPQRSTUV
ЗСЭ
..........................................................................................................................................
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Categoria:Fără categorie
ISSN:1857-0224
..........................................................................................................................................
Revista de Ştiinţe Socio-Umane
Categoria:C
ISSN:1857-0119

 
 

1-2 of 2