IBN
Close
Cornea Sergiu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 33. Publicaţii la conferinţe din RM - 19. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 4

Consumul trecutului în turismul transfrontalier: cazul Raionului Cahul, Republica Moldova
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularities of the internationalization process of higher education in regional universities: the case of Cahul State University “B. P. Hasdeu”
Cornea Sergiu , Mandaji Elena
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(14) / 2021 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Puterea locală în sistemul puterii publice din Republica Moldova
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația comunelor județului cahul reflectată în procesele-verbale ale inspecțiilor prefectului Dumitru Dobrescu (aprilie 1940)
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Județul Cahul la rascruce de vremuri și regimuri (iunie-iulie 1940)
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul și perspectivele dezvoltării turismului ecologic în raionul Cahul, Republica Moldova
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea potențialului turistic al raionului Cahul în cadrul cooperării transfrontaliere
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(12) / 2020 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 29 November, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viața publică la nivel local: o sinteză a cauzelor neimplicării populației
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 May, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Efectele aplicării sistemului electoral mixt în Republica Moldova: cazul circumscripției uninominale nr. 43, municipiul Cahul
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 23 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Labour market of Cahul District: general evolutions (2014-2018)
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 în circumscripția electorală raională Cahul
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 24 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Percepția externă a alegerilor parlamentare din 24 februarue 2019 în Republica Moldova
Cornea Sergiu , Mandaji Elena
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(9) / 2019 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile, obiectivele și condițiile realizării cu succes a reformei organizării teritoriale a puterii locale în Republica Moldova
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Capitalul educațional al raionului Cahul – resursă a dezvoltării regionale
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuitate şi discontinuitate în reformarea organizării teritoriale a puterii locale din Republica Moldova
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 15 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea teritorială a puterii locale: identificarea unei paradigme de investigare
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea teritorială a puterii publice locale din Republica Moldova: posibile soluții de atenuare a efectelor fragmentării teritoriale
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(176) / 2018 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 4 July, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea teritorială a puterii locale în programele de guvernare şi strategiile guvernării „proeuropene”
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea capitalului uman al raionului Cahul în cadrul cooperării transfrontaliere
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Cooperarea autorităților locale cu cele statale – condiție Sine qua non a funcționării eficiente a puterii publice în stat
Cornea Sergiu
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Moldoscopie
Nr. 4(79) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 February, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 57