IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 19 Unique visitors: 16
..........................................................................................................................................
fondate de "Universitatea Liberă Internaţională din Moldova"
..........................................................................................................................................
ABCDEFGHIJLMNPQRSTUV
ЗСЭ
..........................................................................................................................................
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Categoria:Fără categorie
ISSN:1857-1468
..........................................................................................................................................
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Categoria:C
ISSN:1857-0011
..........................................................................................................................................
Francopolyphonie
Categoria:B
ISSN:1857-1883
..........................................................................................................................................
History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică
Categoria:C
ISSN:1857-4076
..........................................................................................................................................
Intertext
Categoria:B+
ISSN:1857-3711
..........................................................................................................................................
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Categoria:Fără categorie
ISSN:1857-3517
..........................................................................................................................................
Studii Economice
Categoria:Fără categorie
ISSN:1857-226X
..........................................................................................................................................
Studii Juridice Universitare
Categoria:Fără categorie
ISSN:1857-2014

 
 

1-8 of 8