FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-4076

3. Site-ul revistei

http://ulim.md/digilib/publicatii/istorie/revista-de-istorie-si-politica-v-1

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea Liberă Internaţională din Moldova
Adresastr. Vlaicu Pârcălab 52, Chișinău, Republica Moldova, MD-2012
Telefon / fax / e-mail, ,
Webwww.ulim.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(9), 2012 - 60
Nr. 2(8), 2011 - 60
Nr. 1, 2011 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Parasca Pavel, dr.hab., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova), Redactor şef
2.Heppner Herald
3.Tabară Vasile
4.Eşanu Andrei, acad., dr.hab., prof.cerc., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova)
5.Postică Gheorghe, dr.hab., prof.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova)
6.Ţîcu Octavian, dr., conf.univ., Institutul de Istorie al AŞM (Republica Moldova)
7.Cernencu Mihai
8.Tihonov Ludmila, dr., conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova)
9.Serebrian Oleg, dr., Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză (Republica Moldova)
10.Caproşu Ioan, (Republica Moldova)
11.Courtois Stephane
12.Coadă Ludmila, dr., conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct - Scopus Author ID - 57191315984
13.Ţîcu Viorica, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova), Secretar responsabil
14.Patlis Larisa, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova), Secretar responsabil
15.Berindei Mihnea
16.Brezeanu Andrei
17.Hitchins Keith
18.Otte Marcel, Parohia Sfinţii Voievozi, Piatra Neamţ (România)
19.Spinei Victor, m.o., dr. - Scopus Author ID - 55661519900
20.Stavilă Ion, Institutul de Fizică Aplicată al AŞM (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2008

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)


10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţifice
Rezumate

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)


12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)


14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)


15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: