FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

EcoSoEn

2. Cod ISSN

pISSN: 2587-344X

3. Site-ul revistei

http://sd-sesti.ulim.md/index.php?id=100

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea Liberă Internaţională din Moldova
Adresa52 Vlaicu Parcalab street, Chisinau, MD-2012, Republic of Moldova
Telefon / fax / e-mail, , ecosoen.ulim@gmail.com
Webwww.ulim.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1-2, 2021 - 200
Nr. 3-4, 2020 - 200
Nr. 1-2, 2020 - 200
Nr. 3-4, 2019 - 200

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Galben Ilian, dr., conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova), Redactor şef
2.Rusnac Svetlana, dr., conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
3.Balan Igor, dr., conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova)
4.Blagorazumnaia Olga, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57219745494
5.Robu Elena, dr., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 57219022786

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2018

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2018Numere planificate: 2apărute: 3
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 17%
Romana - 39%
Engleza - 44%
RezumateRusa - 23%
Romana - 75%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51069, 2019 - 2033
2.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://www.doaj.org/toc/2587-344X, 2019 - 2022

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Amoun-Habashi Manal - Scopus Author ID - 57211683234
2.Blagorazumnaia Olga - Scopus Author ID - 57219745494
3.Dreiher Dalia - Scopus Author ID - 57219745786
4.Dumbrăveanu Roza - Scopus Author ID - 15062434000
5.Gribincea Alexandru - Scopus Author ID - 55325052300, Scopus Author ID - 57217044468
6.Kabaha Ali - Scopus Author ID - 57217043265
7.Kara Bestenigar - Scopus Author ID - 57263144300
8.Kozak Iurii - Scopus Author ID - 57218896186
9.Lungu Viorelia - Scopus Author ID - 57269859400
10.Povar Igor - Scopus Author ID - 6603299231
11.Robu Elena - Scopus Author ID - 57219022786
12.Robu Viorel - Scopus Author ID - 55146824700
13.Sandu Maxim - Scopus Author ID - 57211684109
14.Şişianu Sergiu - Scopus Author ID - 10640358700
15.Spătaru Petru - Scopus Author ID - 57193095052

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 AMOUN-HABASHI, M., Al-Zahrawi junior High school in Iksal, Israel Complete equality between female educators and male educators in environment dominated by male mentality. EcoSoEn. 2018, nr. 4, 151-147. ISSN 2587-344X.
2 BALINT, A., University of Pécs, Ungaria To enhance intelligence – reality or wishful thinking?. EcoSoEn. 2018, nr. 1-2, 204-192. ISSN 2587-344X.
3 БЫЧКОВА, С., Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Rusia, ХУСЕЙН АБДУРАХМОНОВ, А., Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Rusia Бизнес-анализ как новое направление экономического анализа. EcoSoEn. 2018, nr. 3, 24-19. ISSN 2587-344X.
4 BORZDOVA, T., Universitatea de Stat din Belarus, Belarus, SVIRID, O., Universitatea de Stat din Belarus, Belarus Evaluation activity and particularly its regulation in the Republic of Belarus. EcoSoEn. 2018, nr. 1-2, 57-54. ISSN 2587-344X.
5 ЧАЩИНА, С., Новосибирский государственный технический университет, Rusia Совершенствование методики обеспечения оценки уровня локализации производства в условиях импортозамещения. EcoSoEn. 2018, nr. 3, 172-167. ISSN 2587-344X.
6 CIOBANU, C., Universitatea de Stat din Virginia, Statele Unite ale Americii La a 25-a aniversare de la fondarea ULIM. EcoSoEn. 2018, nr. 1-2, 14-8. ISSN 2587-344X.
7 CUMPĂNĂȘOIU, T., Liceul Preda Buzescu, România, BUCUN, N., dr.hab. Family perception of student’s failure in school. EcoSoEn. 2019, nr. 3-4, 213-200. ISSN 2587-344X.
8 GRIBINCEA, A., dr.hab., HABASHI, M., College for Technology and Science Mathematic and Economic, Israel, COJOCARU, V. Education management - the basis of the country’s competitiveness. EcoSoEn. 2020, nr. 1-2, 13-7. ISSN 2587-344X.
9 HAMMUD, S., School Dier Haana, Israel The emergence of the personality and development of social capacities in adolescence. EcoSoEn. 2019, nr. 1-2, 191-185. ISSN 2587-344X.
10 HURLOIU, L., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România, RUSU, B., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România, HURLOIU, I., dr., Universitatea „Spiru Haret”, Bucureşti, România Fiscal accounting management developments  at the level of the factory. EcoSoEn. 2019, nr. 1-2, 39-32. ISSN 2587-344X.
11 ITZHAKOV, A., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Choosing career in modern world. EcoSoEn. 2020, nr. 3-4, 194-190. ISSN 2587-344X.
12 КАМЕНСКИХ, Н., Московский государственный областной гуманитарный институт (МГОГИ), Орехово-Зуево, Rusia Презентация проекта «молодежный проектный офис». EcoSoEn. 2018, nr. 3, 114-108. ISSN 2587-344X.
13 КЛИМЕНКО, И., Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) АОУ «Северо-Кавказский федеральный университет», Пятигорск, Rusia Information systems in the digital economy: problems and prospects. EcoSoEn. 2020, nr. 3-4, 260-256. ISSN 2587-344X.
14 КОВАЛЬСКИЙ, А., Одесский национальный экономический университет, Ucraina Business model of management at enterprises of municipal infrastructure. EcoSoEn. 2019, nr. 3-4, 101-96. ISSN 2587-344X.
15 KOZAK, Y., Odessa National Economic University, Ucraina, UKHANOVA, I., Odessa National Economic University, Ucraina, SULYM, O., Odessa National Economic University, Ucraina Modern methodology for the analysis of international economic relations: ethno-cultural features. EcoSoEn. 2020, nr. 1-2, 20-14. ISSN 2587-344X.
16 MREISAT, A., Primary school Tamra, Israel Criteria for determining disability and limiting its social impact. EcoSoEn. 2019, nr. 1-2, 184-180. ISSN 2587-344X.
17 NIȚĂ, V., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România Facilitation of communication in economic entities and public administration by using IT means. EcoSoEn. 2020, nr. 3-4, 114-107. ISSN 2587-344X.
18 OTOMEGA, I., Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , România, RUSNAC, S., dr., ROBU, V., dr., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, România Validation of social anxiety scale for adolescence: normativ data and other evidence of construction validity. EcoSoEn. 2019, nr. 1-2, 133-127. ISSN 2587-344X.
19 ПУГАЧЕВА, О., Гомельский государственный университет им. Ф.Скорины, Belarus Выбор канала распределения продукции предприятия на внешнем рынке. EcoSoEn. 2018, nr. 3, 125-115. ISSN 2587-344X.
20 SANDU, ?., dr., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România, GRIBINCEA, Z. Education for mass-media in the context of new educations. EcoSoEn. 2019, nr. 3-4, 146-138. ISSN 2587-344X.
21 SIGALIT, A., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România The strategy challenge in training nursing profession (the american case). EcoSoEn. 2020, nr. 3-4, 217-212. ISSN 2587-344X.
22 SIRHAN HAJ, E., SIROTA, J., ORT Braude Engineering college, Karmiel, Israel The influence of technology development on parents-adolescents communication in the Arab Society. EcoSoEn. 2019, nr. 3-4, 225-221. ISSN 2587-344X.
23 ШКУЛИПА, Л., Национальная академия статистики, учета и аудита, Киев, Ucraina Классификация стран по выбранной системе бухгалтерского учета по МСФО. EcoSoEn. 2019, nr. 3-4, 73-62. ISSN 2587-344X.
24 СТЕПАНОВА, Г., Воронежский государственный педагогический университет, Rusia Историко-психологический контекст исследования этнической идентичности. EcoSoEn. 2018, nr. 3, 236-229. ISSN 2587-344X.
25 TACU, G., Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi, România Typology of agritourism. EcoSoEn. 2019, nr. 1-2, 95-87. ISSN 2587-344X.
26 TOLORDAVA, J., Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Georgia Le rôle des jeux de simulations dans les méthodes d'enseignement interactives. EcoSoEn. 2018, nr. 1-2, 148-144. ISSN 2587-344X.
27 ВАСЮТИНСКИЙ, В., Институт социальной и политической психологии НАПН Украины, Ucraina Individual and communicative backgrounds of evaluating mutual guilt of participants of social interactions. EcoSoEn. 2020, nr. 1-2, 172-164. ISSN 2587-344X.
28 ВЕГЕРА, С., Полоцкий государственный университет МО РБ, Belarus, СУШКО, О., Полоцкий государственный университет МО РБ, Belarus Учет строительных отходов на этапах технологического цикла в контексте зеленной экономики. EcoSoEn. 2018, nr. 3, 155-148. ISSN 2587-344X.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1-2, 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Ecosoen_nr_%201%202%202020%20ULIM.pdf
Numărul 3-4, 2020 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Ecosoen_nr_%203%204%202020.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: