FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Studii Juridice Universitare

2. Cod ISSN

pISSN: 1857-4122

3. Site-ul revistei

https://ulim.md/sju

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea Liberă Internaţională din Moldova
Adresastr. Vlaicu-Pârcălab, 52, Chişinău, Republica Moldova, MD 2012
Telefon / fax / e-mail(+373)22229974, , revistasju@gmail.com
Webwww.ulim.md/
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 3-4, 2019 - 100
Nr. 1-2(45-46), 2019 - 100
Nr. 3-4(43-44), 2018 - 150
Nr. 1-2(41-42), 2018 - 150

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Gamurari Vitalie, dr., conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova), Redactor şef
2.Bostan Alexandru, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova), Secretar responsabil
3.Smochină Andrei, dr.hab., prof.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova)
4.Baltag Dumitru, dr.hab., prof.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova)
5.Philippe Xavier, Universitatea Provence, Marseille (Aix-Marseille Université) (Franţa) - Scopus Author ID - 26530587600
6.Sokolova Natalia, Московская Государственная Юридическая Академия им. О.Е. Кутафина (Rusia)
7.Grinenko Elena, Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украина (Ucraina)
8.Kozik Andrei, (Belarus)
9.Gnatovski Mykola, Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Украина (Ucraina)
10.Vardanean Vladimir, (Armenia)
11.Ţurcan Serghei, dr., conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova)
12.Cauia Alexandru, dr., conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova)
13.Osoianu Natalia, conf.univ., Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (Republica Moldova)
14.Firică Cristian-Manuel, Universitatea „Spiru Haret“ din Constanţa, România (România) - Scopus Author ID - 37115520900

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

2008

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2015Numere planificate: 4apărute: 2
2016Numere planificate: 4apărute: 2
2017Numere planificate: 4apărute: 2
2018Numere planificate: 4apărute: 2
2019Numere planificate: 4apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 11%
Romana - 69%
Engleza - 14%
Franceza - 6%
RezumateRusa - 12%
Romana - 97%
Engleza - 100%
Franceza - 6%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/1857-4122, 2020 - 2033
2.CiteFactor Academic Scientific Journals, https://www.citefactor.org/journal/index/25287#.Xti-_jozbcu, 2020 - 2033
3.CEEOL, https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2531, 2018 - 2033
4.eLIBRARY.RU, https://elibrary.ru/title_about.asp?id=69833, 2019 - 2033
5.INDEX COPERNICUS (IC), https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=65618, 2019 - 2033

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link


13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 БАБАСКИН, А., Институт государства и права им. В. Н. Корецкого НАН Украины, Ucraina Правовое регулирование порядка предоставления кредита по гражданскому законодательству Украины. Studii Juridice Universitare. 2017, nr. 1–2(37-38), 120-110. ISSN 1857-4122.
2 IVANENKO, I., Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина, Rusia, KRASNITSKAYA, A., Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина, Rusia, ACHMYZ, A., Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина, Rusia, NIKITIN, G., Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина, Rusia Analysis of approaches to understanding the civil service in the Russian Federation and foreign countries. Studii Juridice Universitare. 2017, nr. 3-4(39-40), 128-123. ISSN 1857-4122.
3 КАУРАКОВА, М., Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Rusia Особенности рассмотрения инвестиционных и иных споров с участием российского государства в арбитражной комиссии в Пекине. Studii Juridice Universitare. 2017, nr. 1–2(37-38), 109-104. ISSN 1857-4122.
4 МАНЫК, А., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina Участие органов международного правосудия в международном правотворчестве согласно концепции «живого» права. Studii Juridice Universitare. 2017, nr. 3-4(39-40), 74-67. ISSN 1857-4122.
5 ЗАДОРОЖНАЯ, С., Черновицкий Национальный Университет им.Ю.Федьковича, Ucraina Основные критерии определения наличия принципа международного права. Studii Juridice Universitare. 2017, nr. 3-4(39-40), 66-57. ISSN 1857-4122.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1-2(45-46) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/SJU%201-2%202019.pdf
Numărul 3-4, 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/SJU%203-4%202019.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: