IBN
Закрыть
Gamurari Vitalie
Cuvinte-cheie (142): transitional justice (5), justiţie tranziţională (4), reconciliation (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 81. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 6

Argument
Gamurari Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(45-46) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argument
Gamurari Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les partis politiques dans le contexte de la democratisation des societes en transition dans la lumiere de la contribution du droit international
Gamurari Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protocolul de la Kyoto — principalul instrument internaţional privind schimbările climatice: prezentare generală
Gamurari Vitalie, Robu Cristina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la lucrarea „Drepturile și libertățile fundamentale în jurisprudența Curții Constituționale. Volumul III“, Ștefan DIACONU, Marian ENACHE. București: Editura C.H. Beck, 2018. — 218 p
Gamurari Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(45-46) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea juridică a asistenței umanitare în lumina conceptului de Securitate Umană elaborat de ONU (partea I)
Gamurari Vitalie, Guşanu Corneliu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(45-46) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Argument
Gamurari Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(43-44) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ce au produs efecte în raport cu procesul de unificare a politicii europene în materie de azil
Gamurari Vitalie, Latzel Conrad
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(41-42) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea punerii în aplicare a unor instituții ale justiției tranziționale în contextul procesului de reconciliere ale unei societăți post-conflict: aspect comparat (partea I)
Gamurari Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(41-42) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea punerii în aplicare a unor instituții ale justiției tranziționale în contextul procesului de reconciliere ale unei societăți post-conflict: aspect comparat (partea II)
Gamurari Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(43-44) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la monografia „Interpretarea în dreptul internațional”, autor Maria-Luiza HRESTIC, Editura Universul Juridic, 2016. – 224 p.
Gamurari Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(41-42) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorilor non juridici în procesul de implementare a mecanismelor justiţiei tranziţionale
Gamurari Vitalie, Năvodariu Elena Tania
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(43-44) / 2018 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 8

 The principle of proportionality in the system of the european convention on human rights
Gamurari Vitalie
Free International University of Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1–2(37-38) / 2017 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 27 March, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de școală doctorală în contextul racordării cadrului normativ autohton la practicile europene
Gamurari Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea dreptului internațional umanitar și acordarea ajutorului victimelor de război: abordări și mecanisme
Gamurari Vitalie, Guşanu Corneliu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(39-40) / 2017 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 12 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Justiția tranzițională în contextul reglementării conflictului „transnistrean”: între voința politică și soluțiile juridice (partea II)
Gamurari Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(39-40) / 2017 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 12 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Justiţia tranziţională în contextul reglementării conflictului transnistrean: între voinţa politică și soluţiile juridice
Gamurari Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1–2(37-38) / 2017 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 19 March, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica în materie de azil în Uniunea Europeană şi Australia: repere comparative
Gamurari Vitalie1, Cigulea Aliona2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(39-40) / 2017 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 12 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raţionament
Gamurari Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie la lucrarea „The Transnistrian conflict files”, responsabil de ediție Eugen STRĂUȚIU, Sibiu, Techno Media, 2017. – 397 p.
Gamurari Vitalie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(39-40) / 2017 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 86