IBN
Закрыть
Lozovanu Dmitrii
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Mendeley profile
ORCiD
ResearcherID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 9.
Publicații indexate în SCOPUS - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 4
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 13
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 7
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 2

Average-discounted equilibria for stochastic positional games
Lozovanu Dmitrii
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29 (R). 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-074-6.
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Equilibria in Pure Strategies for a Two-Player Zero-Sum Average Stochastic Positional Game
Lozovanu Dmitrii1 , Pickl Stefan Wolfgang2
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Institut für Theoretische Informatik, Mathematik und Operations Research
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 1(98) / 2022 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 27 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

An Approach for Determining Stationary Equilibria in a Single-Controller Average Stochastic Game
Lozovanu Dmitrii1 , Pickl Stefan Wolfgang2
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Bundeswehr University Munich
Trends in Mathematics
2021. Berlin, Germania. ISSN 22970215.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On determining stationary Nash equilibria for average single-controller stochastic games
Lozovanu Dmitrii
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

New Algorithms for Finding the Limiting and Differential Matrices in Markov Chains
Lazari Alexandru , Lozovanu Dmitrii
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 1(92) / 2020 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 5 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Nash equilibria in mixed stationary strategies for M-player cyclic games on networks
Lozovanu Dmitrii1 , Pickl Stefan Wolfgang2
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Bundeswehr University Munich
Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization CTW 2018
Ediția a 16-a. 2019. Paris; France. DOI 10.1007/s10107-008-0235-8.
Disponibil online 25 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pure and Mixed Stationary Strategies for Stochastic Positional Games
Lozovanu Dmitrii1 , Pickl Stefan Wolfgang2
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Bundeswehr University Munich
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stationary nash equilibria conditions for stochastic positional games
Lozovanu Dmitrii1 , Pickl Stefan Wolfgang2
1 Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Bundeswehr University Munich
Proceedings of the 17th Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization CTW 2019
Ediția a 17-a. 2019. Enschede, Olanda. ISSN 2590-0870.
Disponibil online 23 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

An Approach for Determining the Optimal Strategies for an Average Markov Decision Problem with Finite State and Action Spaces
Lozovanu Dmitrii1 , Pickl Stefan Wolfgang2
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 Institut für Theoretische Informatik, Mathematik und Operations Research
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 1(86) / 2018 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-1171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stationary nash equilibria for average stochastic positional games
Lozovanu Dmitrii
Vladimir Andrunachievici Institute of Mathematics and Computer Science
Static and Dynamic Game Theory: Foundations and Applications
2018. Berlin, Germania. ISSN 23638516.
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Determining Nash Equilibria for Stochastic Positional Games with Discounted Payoffs
Lozovanu Dmitrii1 , Pickl Stefan Wolfgang2
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 Institut für Theoretische Informatik, Mathematik und Operations Research
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
Vol. 10576 Ed. a 5-a. 2017. Dusseldorf, Germania. ISSN 03029743.
Disponibil online 12 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determining the optimal pure strategies for average Markov decision problem
Lozovanu Dmitrii1 , Pickl Stefan Wolfgang2
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 Bundeswehr University Munich
Cologne-Twente Workshop on Graphs and Combinatorial Optimization
Ediția a 15-a. 2017. Cologne, Germany. .
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stationary Nash Equilibria for Stochastic Games
Lozovanu Dmitrii1 , Pickl Stefan Wolfgang2
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 Bundeswehr University Munich
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 5 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Determining the Optimal Strategies for Zero-Sum Average Stochastic Positional Games
Lozovanu Dmitrii1 , Pickl Stefan Wolfgang2
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 Bundeswehr University Munich
Electronic Notes in Discrete Mathematics
Nr. 55 / 2016 / ISSN 1571-0653
Disponibil online 8 November, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stationary Nash Equilibria for Average Stochastic Games with Finite State and Action Spaces
Lozovanu Dmitrii
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 2(81) / 2016 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 28 October, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-818
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Determining the optimal strategies for stochastic positional games with discounted payoffs
Lozovanu Dmitrii
Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference on Control Systems and Computer Science CSCS 2015
2015. New Jersey. ISSN 21921709.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On nash equilibria in stochastic positional games with average payoffs
Lozovanu Dmitrii1 , Pickl Stefan Wolfgang2
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 Bundeswehr University Munich
Springer Proceedings in Mathematics and Statistics
Vol. 130. 2015. New York. ISSN 21941009.
Disponibil online 4 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Academicianul Gheorghe Mişcoi la 70 de ani
Lozovanu Dmitrii1 , Secrieru Grigore2
1 Centrul de Cercetări Ştiinţifice „Politici Educaţionale în Învăţămîntul Superior“,
2 Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 April, 2014. Descarcări-33. Vizualizări-1049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AIRSEC. Integration and Prototypeimplementation Supporting Airport Security – Modelling, Simulation and Optimization of Datafusion Processes in Multilayered Networks
Dehmer Matthias1 , Lozovanu Dmitrii2 , Pickl Stefan Wolfgang1
1 Bundeswehr University Munich,
2 Institute of Mathematics and Computer Science ASM
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-68-244-2.
Disponibil online 10 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algorithms for solving stochastic discrete optimal control problems on networks
Lozovanu Dmitrii1 , Capcelea Maria2
1 Institute of Mathematics and Computer Science ASM,
2 Moldova State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 3(76) / 2014 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 29 May, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-920
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 38