IBN
Закрыть
Посещения: 2564 Уникальные посетители: 1552
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Tendințe contemporane ale dezvoltării științifice: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția VI-a/Volumul II, 2017
Editura: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științifice: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția VI-a/Volumul I, 2017
Editura: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Afişează publicaţiile
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017
Editura: Institutul de Zoologie
ISBN: 978-9975-66-590-2
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european. Cercetarea filologică între tradiţie şi inovare
Ediția 6-a, 2015
Editura: Institutul de Filologie
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Spiridon Vangheli: scriitorul copilului universal
Ediția 7-a, 2016
Editura: Institutului de Filologie al AŞM
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8-a, 2015
Editura: Institutul de Filologie
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9-a, 2015
Editura: Institutul de Filologie
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european (Bogdan Petriceicu Hasdeu: precursor al cercetărilor filologice)
Ediția a X-a/volumul 10, 2017
Editura: Institutul de Filologie
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european (Ferdinand de Saussure ‒ „conștiința semiotică” a lingvisticii)
Ediția a XI-a/volumul 11, 2017
Editura: Institutului de Filologie al AŞM
Afişează publicaţiile
Sielmen, october 2015
Ediția 10-a, 2015
Editura: Editura ALMA
ISBN: 978-606-567-284-0
Afişează publicaţiile
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanistice
Volumul I, 2016
Editura: CEP USM
Afişează publicaţiile
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția I, 2005
Editura: Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 9975-62-145-7
Afişează publicaţiile
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017
Editura: CEP ”Medicina”
ISBN: 978-9975-3168-4-2
Afişează publicaţiile
Analele ştiinţifice ale USM. Științe socioumanistice
Volumul II, 2016
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
Afişează publicaţiile
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
2016
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-71-682-6
ISSN: 1857-2588
Afişează publicaţiile
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2017
Editura: CEP ”Medicina”
ISBN: 978-9975-82-064-6
Afişează publicaţiile
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a, 2013
Editura: Tipografia „Elan Poligraf”
ISBN: 978-9975-66-361-8
Afişează publicaţiile
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția a V-a / Volumul I , 2016
Editura: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
ISBN: 978-9975-933-83-4
Afişează publicaţiile
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018
Editura: CEP USM
Afişează publicaţiile
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-71-829-5
Afişează publicaţiile
1 - 20 of 91