IBN
Закрыть
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
1234578
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Sănătatea și fenomenul rezistenței la antimicrobiene în țările cu venituri mici și medii din Europa de Est
2024
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Institutul Național de Cercetare în Medicină și Sănătate (INCMS)
Afişează publicaţiile
Romanian Congress of Physical Medicine and Rehabilitation and Balneology
2023
Organizatori: Asociația Română de Balneologie
Afişează publicaţiile
ACM International Conference Proceeding Series
2012-2023
ISBN: 979-840070006-4
Afişează publicaţiile
Digital technologies in multidisciplinary dentistry
2023
Organizatori: Asociaţia stomatologilor din Republica Moldova, Necunoscută, Finlanda, Necunoscută, Germania
ISBN: 978-9975-175-20-3.
Afişează publicaţiile
Afecțiuni oculare: abord multidisciplinar, tehnologii moderne de diagnostic și tratament, tendințe
2023
Organizatori: AO ”Asociația Oftalmologilor din Moldova”, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Afişează publicaţiile
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
e-ISBN: 978-9975-175-38-8
Afişează publicaţiile
Actualități în pediatrie și impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor în Republica Moldova
2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Societatea de Pediatrie din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-58-293-3
Afişează publicaţiile
Natural sciences in the dialogue of generations
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3430-9-1
Afişează publicaţiile
Advanced materials to reduce the impact of toxic chemicals on the environment and health"
Ediția 1, 2023
Organizatori: Institutul de Chimie, USM
ISBN (pdf): 978-9975-62-559-3
DOI: 10.19261/admateh.2023
Afişează publicaţiile
International Conference Nanomaterials: Applications and Properties
Ediția 13, 2016-2023
Organizatori: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Slovak University of Technology
ISBN: 979-835032908-7
Afişează publicaţiile
Istorie, etnografie şi spiritualitate în viziunea personalităţilor basarabene din a doua jumătate a sec. al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea
Ediția 4, 2022-2023
Organizatori: Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-172-12-7.
Afişează publicaţiile
Studii culturale. Zilele Europene ale Patrimoniului
Ediţia 5, 2019-2023
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” Filiala Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu"
ISBN: 978-9975-84-196-2
Afişează publicaţiile
IFMBE Proceedings
Ediția 6, 2016-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-72-773-0.
Afişează publicaţiile
IFMBE Proceedings
Ediția 6, Vol.91, 2016-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISSN: 16800737
ISBN: 978-303142774-9
Afişează publicaţiile
IFMBE Proceedings
Ediția 6, Vol.92, 2016-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISSN: 16800737
ISBN: 978-303142781-7
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8, 2019-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Институт народоведения НАН Украины, Львов, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Universitatea liberă din Berlin
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 27-a , 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-39-0
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 27-a, Volumul 1, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-175-99-9
ISBN: 978-9975-175-98-2
Afişează publicaţiile
Congresul Național de Farmacie Farmacia de azi: de la tradiție la interdisciplinaritate și inteligență artificială
Ediția a XIX-a, 2021-2023
Organizatori: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, Societatea de Stiinte Farmaceutice din România
ISBN: 978-606-075-203-5
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe juridice. Științe sociale
SJ, SS, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-38-1
ISBN: 978-9975-62-669-9.
ISBN (pdf): 978-9975-62-672-9
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe ale naturii și exacte. Ştiinţe economice
SNE, SE, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-671-2
ISBN: 978-9975-158-38-1
ISBN: 978-9975-62-669-9.
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe umanistice. Științe sociale
SU, SS, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-670-5
ISBN: 978-9975-158-38-1
ISBN: 978-9975-62-669-9.
Afişează publicaţiile
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2022-2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-816-9
Afişează publicaţiile
BIO Web of Conferences
Vol. 78, 2022-2023
ISSN: 22731709
Afişează publicaţiile
Cercetarea istorică și culturologică în spațiul unitar european: paradigme, realități, perspective
2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-817-6
Afişează publicaţiile
Abstract book of European Academy of Neurology Congress
2016-2023
Afişează publicaţiile
Development Through Research and Innovation
Ediția 4, 2020-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-180-02-3
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences
Vol.409, 2013-2023
Organizatori: Ural State University of Economics
ISSN: 25550403
DOI: 10.1051/e3sconf/202340906008
Afişează publicaţiile
Artefacte, tehnologii şi materii prime în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului”, colocviu de vară
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Arheologie „Ion Niculiță”
ISBN: 978-5-36241-129-9
ISBN: 978-9975-87-746-6
Afişează publicaţiile
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 3, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-189-4
Afişează publicaţiile
Lecture Notes in Networks and Systems
Vol. 741, 2023
ISSN: 23673370
ISBN: 978-303138317-5
Afişează publicaţiile
International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management
Vol.23, Ediția 6.1, 2017-2023
Organizatori: Academia de Științe a Bulgariei
ISSN: 13142704
Afişează publicaţiile
Securitatea psihologică la copii în perioadă de criză
2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-824-4
Afişează publicaţiile
Învățarea școlară în contextul provocărilor societale
2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
ISBN: 978-9975-46-859-6
Afişează publicaţiile
4th International Black Sea modern scientific research congress
2023
ISBN: 978-625-367-162-4
Afişează publicaţiile
Actualități în pneumologia copilului
2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-82-328-9
Afişează publicaţiile
Dezvoltare economică și cercetare
2021-2023
Organizatori: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, MOLDCOOP
ISBN: 978-9975-81-149-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
European Biomass Conference and Exhibition Proceedings
2023
ISSN: 22825819
Afişează publicaţiile
Agriculture for Life, Life for Agriculture
Ed. 12, Section 6, 2022-2023
Organizatori: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
ISSN: 2343-9653 (PRINT) ISSN-L 2343-9653
Afişează publicaţiile
International Conference on Modern Power Systems
Ediția 10, 2017-2023
Organizatori: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
ISBN: 979-835032682-6
Afişează publicaţiile
Smart Life Sciences and Technology for Sustainable Development
Ediția 13, 2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978‐9975‐64‐363‐4
Afişează publicaţiile
IFMBE Proceedings
Ediția 19, Vol.89, 2016-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISSN: 16800737
ISBN: 978-303137131-8
Afişează publicaţiile
Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку
Ediția 23, 2023
Organizatori: Universitatea de Administrare și Drept din Hmelnițc
ISBN: 978-617-7572-63-2
Afişează publicaţiile
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era
Ediția 37, 2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“
ISSN: Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X
Afişează publicaţiile
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
Ediția a 3-a, 2021-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3573-9-5
Afişează publicaţiile
Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering
Summer Edition, 2022-2023
Organizatori: Academia Oamenilor de Știință din Romania, Universitatea Politehnică din Bucureşti, National Center of Micro and Nanomaterials
Afişează publicaţiile
BIO Web of Conferences
Vol. 68, 2022-2023
ISSN: 22731709
Afişează publicaţiile
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea I, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISSN: 2587-3563
ISSN: 2587-3571
Afişează publicaţiile
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.10, Partea II, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISSN: 2587-3563
ISSN: 2587-3571
Afişează publicaţiile
Simpozionul Internațional Sănătate prin educație 2023
Volumul 10, 2023
Organizatori: Asociația pentru promovarea învățământului european Bacău, Școala Sanitară Postliceală „Sanity” Bacău
ISBN: 978-606-9665-13-8
ISSN: 2559-5636
Afişează publicaţiile
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-62-591-3
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2022
2017-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-81-134-7
Afişează publicaţiile
Proceedings of International Conference on Research in Education and Science
2023
ISSN: 28336747
ISBN: 978-195209244-2
Afişează publicaţiile
Функционирование славянских и других языков и литератур в контексте языковой ситуации РМ
2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-266-3
Afişează publicaţiile
Актуальні питання психології у сучасному інноваційному просторі
2022-2023
Organizatori: Министерствo Образования и Науки Украины, Universitatea Națională Maritimă din Odesa, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
DOI: 10.33082/onmu/aipmis-2020
Afişează publicaţiile
Asigurarea dreptului la un mediu sănătos și provocările tranziției spre UE
Editia 1, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3418-3-7.
Afişează publicaţiile
Tradiţii. Tehnologii. Simboluri
Ediţia 1-a, 2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3623-2-0
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15, 2017-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-186-3
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 15, 2017-2023
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-205-1
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.1, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-304-4.
ISBN: 978-9975-50-303-7.
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.2, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-305-1.
ISBN: 978-9975-50-303-7.
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.3, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-306-8.
ISBN: 978-9975-50-303-7.
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.4, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-303-7.
ISBN: 978-9975-50-307-5.
Afişează publicaţiile
International Conference on Control Systems and Computer Science
Ediția 24, 2015-2023
Organizatori: Societatea Română de Automatică și Informatică Tehnică, Iași, Universitatea Politehnică din Bucureşti
ISBN: 979-835031339-0
Afişează publicaţiile
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 4, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-971-6 (PDF)
Afişează publicaţiile
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 5, 2023
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISSN: 2587-4365
Afişează publicaţiile
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 6, 2012-2023
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
ISBN: 978-9975-3430-7-7
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7, 2015-2023
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
ISBN: 978-9975-81-128-6
Afişează publicaţiile
Нақши олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технология
Ediția 8, 2023
Organizatori: Academia de Științe a Republicii Tadjikistan
ISBN: 978-99975-44-54-4
Afişează publicaţiile
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8, 2013-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-147-99-6 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.8123071
Afişează publicaţiile
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-113-5
Afişează publicaţiile
Tranziția copilului cu maladii cronice la viața de adult
Ediția a VI-a, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Societatea de Pediatrie din Republica Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-58-290-2
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția IX, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-524-1
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences
Vol.420, 2013-2023
ISSN: 25550403
DOI: 10.1051/e3sconf/202342001006
Afişează publicaţiile
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-84-202-0
Afişează publicaţiile
Probleme și soluții în știința contemporană
2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-798-8
Afişează publicaţiile
Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective
2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, National Erasmus+ Office, Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-582-1
Afişează publicaţiile
Экология родного края: проблемы и пути их решения
Ediția 18, Cartea 2, 2022-2023
Organizatori: Vyatka State University, Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
ISBN: 978-5-98228-265-1 (Книга 2)
ISBN: 978-5-98228-263-7
Afişează publicaţiile
Conferința Naționala de Neuroștiințe Moderne „Boala Parkinson și Alte Tulburari de Mișcare”
Ediția 4, 2023
Organizatori: Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași, Societatea de Neurologie din Romania
ISSN: ISSN 2821 – 5311 ISSN – L 2821 – 5311
Afişează publicaţiile
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului la cerințele pieței muncii
Ediția 6, 2016-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-568-5 (PDF)
Afişează publicaţiile
Direcții de reformare a sistemului farmaceutic din perspectiva cursului european al Republicii Moldova
Ediția a 2-a, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova
ISBN: 978-5-88554-205-0
Afişează publicaţiile
International scientific conference on accounting, ISCA 2023
Ediția XII, 2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Stefan Batory Academy of Supplied Sciences, KPMG in Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-00-0
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-828-3.
ISBN (pdf): 978-9975-45-957-0 (Vol. 1)
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-957-7 (Vol.2)
ISBN: 978-9975-45-956-3.
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.3, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-957-7 (Vol.2)
ISBN: 978-9975-45-956-3.
Afişează publicaţiile
Cells and tissues transplantation. Actualities and perspectives
2023
Organizatori: Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-82-313-5 (PDF)
Afişează publicaţiile
Registrul maladiilor reumatice la copii: experiența Republicii Moldova
2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Societatea de Pediatrie din Republica Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-58-285-8
Afişează publicaţiile
Quality teaching for future
2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3596-2-7
Afişează publicaţiile
Parteneriatul Estic:spre o comunitate a democrației și prosperității
1, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-165-94-5
Afişează publicaţiile
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-175-46-3
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-46-716-2
ISBN (pdf): 978-9975-46-717-9
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.2, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-46-716-2
ISBN (pdf): 978-9975-46-719-3
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.3, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, A.O. Inovație în Educația de Performanță, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975-46-716-2
ISBN: 978-9975-46-720-9
Afişează publicaţiile
International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering
Ediția 13, 2021-2023
Organizatori: Universitatea Politehnică din Bucureşti
ISBN: 979-835033193-6
Afişează publicaţiile
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 2, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-180-10-8
Afişează publicaţiile
Sisteme Informaționale Geografice In memoriam Prof. Univ. Emerit. dr. Ioan DONISĂ
Ediția 29, 2015-2023
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Afişează publicaţiile
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 4, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Culturii, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-188-7
Afişează publicaţiile
Аграрна наука і освіта: історичний екскурс, сучасна парадигма, стратегія розвитку
Ediția 5, 2023
Organizatori: Национальная академия аграрных наук Украины, Институт овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины, Research Station "Mayak" of the Institute of Vegetable and Melons growing of NAAS
Afişează publicaţiile
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1, 2023
Organizatori: Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
ISBN (pdf): 978-9975-3418-6-8 (PDF)
Afişează publicaţiile
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 7-a, 2021-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Полоцкий государственный университет МО РБ, Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia, Universitatea de Vest, Timişoara, Государственный университет «Житомирская политехника», Odessa National Economic University
ISBN (pdf): 978-9975-147-93-4
DOI: 10.5281/zenodo.7862058
Afişează publicaţiile
Creativitate. Tehnologie. Marketing
IV, 2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-987-7
Afişează publicaţiile
Science and education: new approaches and perspectives. Culegere selectivă de rezumate
Seria 25, 2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, Universitatea Pedagogică din Cracovia, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
ISBN: 978-9975-46-788-9
Afişează publicaţiile
Science and education: new approaches and perspectives. Psihologie. Biblioteca științifică
Seria 25, Vol.1, 2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-773-5
Afişează publicaţiile
Science and education: new approaches and perspectives. Științe ale educației
Seria 25, Vol.2, 2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-783-4
Afişează publicaţiile
Science and education: new approaches and perspectives. Științe umanistice și arte. Științe exacte și ale naturii
Seria 25, Vol.3, 2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Universitatea „Dunarea de Jos”, Galați, Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, Universitatea Pedagogică din Cracovia, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
ISBN: 978-9975-46-787-2
Afişează publicaţiile
Ziua bolilor rare 2023
2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Societatea de Pediatrie din Republica Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-58-297-1
Afişează publicaţiile
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-496-1
Afişează publicaţiile
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
Ediţia 2, 2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-482-4 (PDF)
Afişează publicaţiile
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 27, Vol.1, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-547-0
ISBN (pdf): 978-9975-62-548-7
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7, 2019-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Институт народоведения НАН Украины, Львов, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Universitatea liberă din Berlin
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 2, 2012-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-254-0. 978-9975-83-256-4
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 3, 2012-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-254-0
ISBN: 978-9975-83-257-1
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences
Vol.395, 2013-2023
Organizatori: Ural State University of Economics
ISSN: 25550403
DOI: 10.1051/e3sconf/202339504001
Afişează publicaţiile
Creativitatea în jurnalism
Vol.5, 2018-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978- 9975-149-28-0
ISBN: 978-9975-62-533-3
Afişează publicaţiile
Imunodeficiențe primare în Republica Moldova – succese și provocări
2023
Organizatori: Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-175-74-6
Afişează publicaţiile
Chirurgie pediatrică – prezent și viitor
2023
Organizatori: Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN (pdf): 978-9975-82-317-3
Afişează publicaţiile
Fenomene şi tendinţe în audiovizual. In Honorem Victor Moraru la 70 de ani
Editia 4, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-608-8.
Afişează publicaţiile
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 9, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-277-9
Afişează publicaţiile
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția III-a, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-135-84-9
Afişează publicaţiile
Codul de procedură penală al Republicii Moldova – 20 de ani de la intrarea în vigoare
2023
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-170-09-3
Afişează publicaţiile
Starea ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2023
Organizatori: Institutul de Zoologie, USM
ISBN: 978-9975-62-623-1.
Afişează publicaţiile
Educația în contextul provocărilor societale: paradigme, inovații, transfer tehnologic
2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
ISBN: 978-9975-46-822-0
Afişează publicaţiile
Animal Science - Challenges and Innovations
2023
Organizatori: Институт Животноводческих наук – Костинброд, София
e-ISBN: 978-619-92591-1-5
Afişează publicaţiile
Educația artistică în contemporaneitate: realizări, provocări, perspective
Ediția 2, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Afişează publicaţiile
Învățământul superior contabil: provocări și soluții
Ediția 2-a, 2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
ISBN (pdf): 978-9975-167-32-1
DOI: 10.5281/zenodo.10400991
Afişează publicaţiile
Chimia ecologică şi a mediului
Ediția 21, 2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-606-4
Afişează publicaţiile
Biology and sustainable development
Ediția 21, 2022-2023
Organizatori: Muzeul de Ştiinţe ale Naturii „Ion Borcea”, Bacău
Afişează publicaţiile
Sesiunea de comunicări științifice „D. Brandza”
Ediția 29, 2015-2023
Organizatori: Universitatea din Bucureşti, Grădina Botanică "D. Brandza", Universitatea din București, Association of Botanical Gardens from Romania
ISSN: ISSN 2971 - 883X ISSN – L 2971 - 883X
Afişează publicaţiile
Competitiveness and sustainable development
Ediția 5, 2020-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978‐9975‐64‐364‐1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Integrated Management of Environmental Resources
Ediția 6, 2023
Organizatori: Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Afişează publicaţiile
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 7, 2020-2023
Organizatori: Guvernul României, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău
ISBN (pdf): 978-9975-172-36-3
ISBN: 978-606-9659-92-2
Afişează publicaţiile
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 7, 2020-2023
Organizatori: Guvernul României, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău
ISBN: 978-9975-172-14-1
Afişează publicaţiile
Lecture Notes in Networks and Systems
Vol. 814, 2023
ISSN: 23673370
ISBN: 978-303147450-7
Afişează publicaţiile
CONFER 2023
Vol.12, 2023
ISSN: 2601-1263
ISSN: 2344-5270
Afişează publicaţiile
E3S Web of Conferences
Vol.462, 2013-2023
ISSN: 25550403
Afişează publicaţiile
Imunodeficiențele primare în era screening-ului neonatal
2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Afişează publicaţiile
Workshop on Intelligent Information Systems
2022-2023
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici", USM
ISBN: 978-9975-68-492-7.
Afişează publicaţiile
Neutralitatea Republicii Moldova – paradigmă cu valoare constituțională
2023
Organizatori: AO "Institutul Justiției Constituționale"
ISSN: 2953-7045
Afişează publicaţiile
All together for mental health: trauma and its prices for humanity
2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova
ISSN: 2734 – 7443
ISSN: 2734 – 7443
Afişează publicaţiile
International Congress
2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-831-2
ISBN (pdf): 978-9975-46-832-9
Afişează publicaţiile
Dimitrie Cantemir: memorie literară și studii culturale
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Istorie, Universitatea Apollonia din Iași
ISBN: 978-9975-62-607-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021-2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISSN: 2345-1476
Afişează publicaţiile
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2021-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN (pdf): 978-9975-50-314-3
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on E-Learning in Industrial Electronics
2023
ISBN: 979-835038100-9
Afişează publicaţiile
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018-2023
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-3603-7-1
Afişează publicaţiile
Modern Trends in the Agricultural Higher Education
2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-64-360-3
Afişează publicaţiile
Myopia Day
2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-127-87-5
Afişează publicaţiile
Securitatea umană și socială în statul democratic
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-175-50-0
Afişează publicaţiile
Sielmen
Ediția 14, 2015-2023
Organizatori: Universitatea din Craiova, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 979-835031524-0
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Bogdan Petriceicu-Hasdeu: 185 de ani de la naștere
Ediţia 17, 2010-2023
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
ISBN: 978-9975-62-603-3.
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-06-2
DOI: 10.36004/nier.cecg.2023.17
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul I, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-20-8
ISBN: 978- 9975-167-19-2
DOI: https://doi.org/10.36004/nier.cecg.I.2023.17
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul II, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-21-5
ISBN: 978- 9975-167-19-2
DOI: 10.36004/nier.cecg.II.2023.17
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul III, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-167-22-2
ISBN: 978-9975- 167-19-2
DOI: 10.36004/nier.cdr.V.2023.17
Afişează publicaţiile
IEEE KhPI Week on Advanced Technology
Ediția 4, 2020-2023
ISBN: 979-835039553-2
DOI: 10.1109/KhPIWeek61412.2023
Afişează publicaţiile
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional „Dimitrie Cantemir”
Ediția 43, 2017-2023
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Afişează publicaţiile
Education for Peace and Sustainable Development
Ediția 6-a, 2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Vest, Timişoara, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
ISBN: 978-9975-62-593-7
Afişează publicaţiile
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7, 2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Chimie
ISBN (pdf): 978-9975-62-579-1
DOI: 10.19261/nfnpc.2023.
Afişează publicaţiile
Importanța consilierii pacientului în utilizarea rațională a medicamentelor
Ediția a 12-a, 2023
Organizatori: Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-89-295-7
Afişează publicaţiile
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 3-a, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul“
ISBN: 978-9975-46-813-8
Afişează publicaţiile
Proceedings of the International Semiconductor Conference
Ediția a 46, 1995-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie
ISBN: 979-835032395-5
Afişează publicaţiile
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 6-a, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Centrul Național de Bioetică din Republica Moldova, Institutul Național de Patologie “Victor Babeș”, Национальная Медицинская Академия Последипломного Образования им. П.Л. Шупика, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
ISBN: 978-9975-82-334-0.
Afişează publicaţiile
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii
Ediția XXXIV, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-172-13-4
Afişează publicaţiile
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58, 2009-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
ISBN: 978-9975-62-563-0
Afişează publicaţiile
Dialog millet dili için hem onun rolu kultura, üüretim hem incä zanaat ilerlemesindä
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN (pdf): 978-9975-3616-1-3
Afişează publicaţiile
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XVI-a, 2016-2023
Organizatori: Ministerul Sănătății al Federației Ruse
ISBN: 978–5-906484–69-7
Afişează publicaţiile
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
Vol.12422, 1991-2023
Organizatori: Universitatea Maritimă din Constanţa
ISSN: 0277786X
ISBN: 978-151065949-0
Afişează publicaţiile
Ecological chemistry ensures a healthy environment
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Chimie
ISBN (pdf): 978-9975-62-466-4 (PDF)
DOI: 10.19261/enece.2022
Afişează publicaţiile
ACM International Conference Proceeding Series
2012-2023
ISBN: 978-145031240-0
Afişează publicaţiile
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Școala Doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice, Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-159-80-7
Afişează publicaţiile
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2017-2022
Organizatori: OCG Austrian Computer Society, University of Public Service, University of Applied Sciences for Public Administration and Finance Ludwigsburg, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Federal University of Applied Administrative Sciences, Germania
ISBN: 978-3-7089-2121-1; 978-3-903035-30-0
ISSN: 2520-3401
DOI: 10.24989/ocg.v341.0
Afişează publicaţiile
87th International Scientific Conference on Economic and Social Development – "Economics, Management, Finance and Banking"
2022
Organizatori: Academia Economică „D.A. Ţenov“ din Sviştov
ISSN: 1849-7535
Afişează publicaţiile
PSE Meeting
2022
Organizatori: Phytochemical Society of Europe, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi
Afişează publicaţiile
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-502-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
Gheorghe V. Madan: 150 de ani de la naștere
2022
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-169-6
Afişează publicaţiile
Actualități în practica pediatrică: provocări și succese
2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN (pdf): 978-9975-58-279-7
Afişează publicaţiile
Международная конференция по голографии и прикладным оптическим технологиям
Ediția 19, 2022
Organizatori: Saint-Petersburg Electrotechnical University LETI
ISBN: 978-5-00202-182-6
Afişează publicaţiile
Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jumătate a sec. al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-leaIn memoriam Acad. Iustin Frățiman
Ediția 3, 2022-2023
Organizatori: Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-163-41-5
Afişează publicaţiile
The Museum and Scientific Research
Ediția 30, 2020-2023
Organizatori: Muzeul Olteniei, Craiova
ISBN: 2668-5469
Afişează publicaţiile
Studii culturale
Ediţia 4, 2019-2023
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-165-8
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 6, 2019-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Институт народоведения НАН Украины, Львов, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Пироговский форум травматологов ортопедов
Ediția 6, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină din Daghestan
ISBN: 978-5-907551-39-8
Afişează publicaţiile
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 7, 2016-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova, Asociaţia internaţională a universităţilor de cultură fizică şi sport
ISBN: 978-9975-68-460-6
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties
Ediția a 12-a, 2017-2022
Organizatori: Silesian University of Technology
ISBN: 978-166548982-9
Afişează publicaţiile
Imunopedia
Ediția a 2-a, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
ISBN: 978-9975-82-300-5
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a, 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-93-9
Afişează publicaţiile
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 26-a , 2015-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-3590-6-1
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe ale naturii și exacte. Ştiinţe economice
SJ, SNE, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-38-1
ISBN: 978-9975-142-54-0
ISBN (pdf): 978-9975- 62-480-0 (PDF)
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe juridice. Științe sociale
SJ, SS, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-38-1
ISBN: 978-9975-142-54-0
ISBN (pdf): 978-9975-159-96-8 (PDF)
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe umanistice. Ştiinţe ale educației
SU, SaE, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-38-1
ISBN: ISBN 978-9975-142-54-0
ISBN (pdf): 978-9975-62-492-3 (PDF)
Afişează publicaţiile
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul I, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, UNICEF
ISBN: 978-9975-62-504-3
ISBN (pdf): 978-9975-62-505-0
Afişează publicaţiile
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul II, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, UNICEF
ISBN: 978-9975-62-504-3
ISBN (pdf): 978-9975-62-506-7
Afişează publicaţiile
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Școala doctorală Științe ale Educației, UPSC „Ion Creangă”, Chișinău
ISBN: 978-9975-76-417-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
Arheologie interdisciplinară: Metode, studii, rezultate
2021-2022
Organizatori: Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”, Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale
ISBN: 978-9975-81-067-8
Afişează publicaţiile
Development Through Research and Innovation
Ediția 3, 2020-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3590-5-4
Afişează publicaţiile
International Agricultural, Biological and Life Science Conference
Ediția 4-a, 2021-2022
Organizatori: Trakya University
ISBN: 978-605-73041-1-7
Afişează publicaţiile
Balkan agricultural congress
Ediția 4-a, 2021-2022
Organizatori: Trakya University
ISBN: 978-605-73041-0-0
Afişează publicaţiile
Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science
Ediţia a 12-a, 2017-2022
ISSN: 20752180
Afişează publicaţiile
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia a 29, 2017-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia Româna, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-76-401-8
Afişează publicaţiile
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia a 29, 2017-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia Româna, Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-81-074-6
Afişează publicaţiile
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
Vol. 13419, 2015-2022
Organizatori: Debreceni Egyetem
ISSN: 03029743
ISBN: 978-303113501-9
Afişează publicaţiile
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
Vol.12241, 1991-2023
Organizatori: SPIE - The International Society for Optical Engineering Bellingham, Washington
ISSN: 0277-786X
e-ISBN: 9781510654679
ISBN: 9781510654662
ISSN: ISSN: 1996-756X (electronic)
DOI: 10.1117/12.2661690
Afişează publicaţiile
Descoperiri vechi şi abordări noi în arheologia epocii fierului din spaţiul tiso-nistreancolocviu de vară
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-87-998-9
Afişează publicaţiile
Descoperiri vechi şi abordări noi în arheologia epocii fierului din spaţiul tiso-nistreancolocviu de vară
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Arheologie „Ion Niculiță”
ISBN: 978-9975-166-59-1
ISBN: 978-9975-87-746-6
Afişează publicaţiile
Artefacte, tehnologii şi materii prime în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului”, colocviu de vară
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Arheologie „Ion Niculiță”
ISBN: 978-5-36241-000-1.
Afişează publicaţiile
Două maluri ale Nistrului – un viitor comun
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-407-0
Afişează publicaţiile
Educația și cercetarea în învățământul superior: realități și perspective
1, 2022
Organizatori: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
ISBN (pdf): 978-9975-3509-1-4 (PDF)
Afişează publicaţiile
International Summer School of Neurology
Ediția 17-a, 2022
Organizatori: Universitatea de Medicină şi Farmacie, Cluj-Napoca
Afişează publicaţiile
Contemporary Issues in Economy and Technology
2014-2022
Organizatori: University of Split, Croatia, Universitatea din Valencia
ISBN: 978-953-7220-70-9
Afişează publicaţiile
Simpozionul Internațional Sănătate prin educație 2020
2020
Organizatori: Asociația pentru promovarea învățământului european Bacău, Școala Sanitară Postliceală „Sanity” Bacău
ISBN: 978-606-9665-05-3
ISSN: 2559-5636
Afişează publicaţiile
Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications
2018-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică de Comunicații și Informatică din Moscova
ISBN: 978-166547064-3
Afişează publicaţiile
Tezele celei de-a 75-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor
2022
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
ISBN: 978-9975-64-336-8
Afişează publicaţiile
Agriculture for Life, Life for Agriculture
Ed. 1, Section 3, 2022-2023
Organizatori: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
ISSN: 2457-3221 ISSN-L 2457-3221
Afişează publicaţiile
Agriculture for Life, Life for Agriculture
Ed. 1, Section 6, 2022-2023
Organizatori: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară, Bucureşti
ISSN: 2343-9653 (PRINT) ISSN-L 2343-9653
Afişează publicaţiile
Modern directions of scientific research development
Ediția 13, 2022
ISBN: 978-1-73981-126-6
Afişează publicaţiile
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 17, 2020-2022
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Afişează publicaţiile
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 2, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-162-7
Afişează publicaţiile
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
Ediția 35, 2016-2022
Organizatori: Ministerul Sănătății al Federației Ruse
ISBN: 978–5-6046126-33–7
Afişează publicaţiile
Annual Microwave Power Symposium
Ediția 56, 2022
ISSN: 1070-0129
Afişează publicaţiile
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 7, 2013-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
e-ISBN: 978-9975-147-65-1
Afişează publicaţiile
Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering
Ediţia a 8-a, 2022
Organizatori: University of Ruse “Angel Kanchev”
ISBN: 978-166540709-0
Afişează publicaţiile
IEEE International Workshop on Metrology for AeroSpace, MetroAeroSpace
Ediția a 9-a, 2020-2022
Organizatori: University of Naples Federico II
ISBN: 978-166541076-2
Afişează publicaţiile
Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering
Summer Edition, 2022-2023
Organizatori: Academia Oamenilor de Știință din Romania, Universitatea Politehnică din Bucureşti, National Center of Micro and Nanomaterials
Afişează publicaţiile
Advances in Experimental Medicine and Biology
Vol.1376, 2022
ISSN: 00652598
Afişează publicaţiile
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Afişează publicaţiile
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISSN: 2587-3563
Afişează publicaţiile
Societies and Political Orders in Transition
2018-2022
ISSN: ISSN:2511-2201; E-ISSN:2511-221X
Afişează publicaţiile
Uzhhorod School of Atomic Physics and Quantum Electronics
2022
Organizatori: Институт электронной физики НАН Украины
ISBN: 978-617-7798-90-2
Afişează publicaţiile
Dimensiuni onto-lingvistice și curriculare ale evoluției limbii franceze contemporane in honorem Ion GUȚU
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-72-2
Afişează publicaţiile
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul“
ISBN: 978-9975-159-91-3
Afişează publicaţiile
Modernizarea guvernării din Republica Moldova: aspecte teoretico-aplicative
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
e-ISBN: 978-9975-62-500-5
Afişează publicaţiile
Фундаментальные и прикладные аспекты микробиологии в науке и образовании
2022
Organizatori: I.P. Pavlov State Medical University of Ryazan
ISBN: 978-5-8423-0221-5
Afişează publicaţiile
Pluralitatea de făptuitori: între doctrină și jurisprudență
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-573-9
Afişează publicaţiile
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3541-0-3
Afişează publicaţiile
Democrația și educația prin cultură – repere ale integrării europene
2023
ISBN (pdf): 978-9975-3597-6-4 (PDF)
Afişează publicaţiile
Актуальні питання психології у сучасному інноваційному просторі
2022-2023
Organizatori: Universitatea Națională Maritimă din Odesa
DOI: 10.33082/onmu/aipmis-2020
Afişează publicaţiile
Ужгородська школа з атомноi фiзики та квантовоi електронiки
2022
Organizatori: Институт электронной физики НАН Украины
ISBN: 978-617-7798-90-2
Afişează publicaţiile
Securitatea națională a Republicii Moldova: provocări și tendințe
2022
Organizatori: Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate ,,Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
Afişează publicaţiile
MedEspera
9, 2012-2022
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină-ASRM, Chișinău
ISBN: 978-9975-3544-2-4
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14, 2017-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-171-9.
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14, 2017-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-158-0
Afişează publicaţiile
Радиология
Ediția 16, 2022
Organizatori: Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, РАМН, ФГБУ Российский Научный Центр Рентгенорадиологии Министерства здравоохpaнения РФ
ISBN: 978-5-906484-67-3
Afişează publicaţiile
Минский международный форум по тепломассообмену
Ediția 16, 2022
Organizatori: Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАНБ
ISBN: 978-985-7138-19-7
Afişează publicaţiile
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 1, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-165-23-5
Afişează publicaţiile
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 2, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-165-23-5
Afişează publicaţiile
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26, 2011-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3542-3-3
Afişează publicaţiile
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 3, 2017-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-413-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Multilingvism și Interculturalitate în Contextul Globalizării
Ediția 3, 2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-147-83-5 (PDF)
Afişează publicaţiile
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii
Ediția 5, 2016-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-83-8
Afişează publicaţiile
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6, 2015-2023
Organizatori: Filiala (Secţia) Nord a Academiei de Științe a Moldovei
Afişează publicaţiile
Euroinvent 2022
Ediția a 14-a, 2022
Organizatori: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
ISSN: Print: 2601-4564 Online: 2601-4572
Afişează publicaţiile
Tradiţie şi noi paradigme de cercetare în biblioteconomie
Ediţia a 2-a, 2022
Organizatori: Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo”, Bălți
DOI: 978-9975-50-292-4
Afişează publicaţiile
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Societatea de Pediatrie din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-58-274-2
Afişează publicaţiile
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a X-a, 2020-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3405-6-4
ISBN (pdf): 978-9975-3405-7-1
Afişează publicaţiile
Conference on Development and Application Systems
Ediţia a XVI-a, 2016-2022
Organizatori: Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
ISBN: 978-166548162-5
Afişează publicaţiile
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn memoriam Ion Niculiţă
Ediția VIII, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-41-8
Afişează publicaţiile
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
Vol.12136, 1991-2023
Organizatori: SPIE - The International Society for Optical Engineering Bellingham, Washington
ISSN: 0277786X
ISBN: 978-151065148-7
Afişează publicaţiile
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
Vol.12493, 1991-2023
Organizatori: Universitatea Maritimă din Constanţa
ISSN: 0277786X
ISBN: 978-151066093-9
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.20, Partea 1, 2016-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISSN: 1857-0267
ISBN: 978-9975-46-420-8
ISBN: 978-9975-46-636-3
Afişează publicaţiile
Smart Innovation, Systems and Technologies
Vol.321, 2018-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Bucureşti
ISSN: 21903018
ISBN: 978-981196754-2
Afişează publicaţiile
Geniu, talent, creativitate - o perspectivă socio-culturală
Volumul I, 2022
ISBN: 978-606-685-905-9
Afişează publicaţiile
Geniu, talent, creativitate - o perspectivă socio-culturală
Volumul II, 2022
ISBN: 978-606-685-906-6
Afişează publicaţiile
International scientific conference on accounting, ISCA 2022
2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Полоцкий государственный университет МО РБ, KPMG in Moldova
ISBN: 978-9975-155-92-2
Afişează publicaţiile
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2021
2017-2023
Organizatori: Ministerul Culturii, Comisia Naţională Arheologică, Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei, Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-966-8.
Afişează publicaţiile
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022
Organizatori: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, С.-Петербург
ISBN: 978-5-905200-48-9
Afişează publicaţiile
Învățământul artistic – dimensiuni culturaleTezele comunicărilor
2019-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-117-81-4
Afişează publicaţiile
Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: direcții, realizări și perspective
2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, National Erasmus+ Office, Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-581-4
Afişează publicaţiile
Cinematografia națională: istorie și destine
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor al Institutului Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-156-6.
Afişează publicaţiile
Condensed Matter Research at the IBR-2
2022
Organizatori: Joint Institute of Nuclear Research
ISBN: 978-5-9530-0568-5
Afişează publicaţiile
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
ISBN: 978-9975-84-176-4
Afişează publicaţiile
Traducerea – act creativ: între știință și artă in honorem Ludmila ZBANȚ, profesor universitar, doctor habilitat cu ocazia aniversării a 65-a de la naștere
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-37-1
Afişează publicaţiile
Здоровые почвы – гарант устойчивого развития
2022
Organizatori: Курский государственный университет, г. Курск
Afişează publicaţiile
Медицинская реабилитация: научные исследования и клиническая практика
Ediția 1, 2022
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Federaţiei Ruse
Afişează publicaţiile
Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты
Ediția 11, 2022
Organizatori: Институт Физиологии Растений им „К.А.Тимирязева“ РАН
ISBN: 978-5-00204-153-4
Afişează publicaţiile
Экология родного края: проблемы и пути их решения
Ediția 17, Cartea 2, 2022-2023
Organizatori: Vyatka State University, Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
ISBN: 978-5-98228-251-4 (Книга 2)
ISBN: 978-5-98228-249-1
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.1, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-285-6
ISBN: 978-9975-50-286-3
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.2, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-285-6
ISBN: 978-9975-50-287-0
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.3, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-281-8
ISBN: 978-9975-50-282-5
Afişează publicaţiile
Interuniversitaria
Ediția 18, Vol.4, 2011-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-281-8.
ISBN: 978-9975-50-283-2.
Afişează publicaţiile
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 20, Vol.1, 2017-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-3590-1-6.
ISBN (pdf): ISBN 978-9975-3590-2-3 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.7542960
Afişează publicaţiile
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 20, Vol.2, 2017-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-3590-1-6
ISBN (pdf): 978-9975-3590-3-0 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.7542985
Afişează publicaţiile
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 20, Vol.3, 2017-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-3590-1-6.
ISBN (pdf): 978-9975-3590- 4-7 (PDF).
DOI: 10.5281/zenodo.7542995
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale teoriei şi practicii culturii fizice
Ediția 25, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova, Academia olimpica din Republica Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-68-456-9 (PDF).
Afişează publicaţiile
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-821-4
Afişează publicaţiile
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 7, 2019-2022
Organizatori: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești
Afişează publicaţiile
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-394-3
ISBN: 978-9975-76-394-3
Afişează publicaţiile
BIO Web of Conferences
Vol. 46, 2022-2023
Organizatori: Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства
ISSN: 22731709
Afişează publicaţiile
Materials Research Society Symposium - Proceedings
Vol. 722, 1999-2005
ISSN: 02729172
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.1, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Institutul de Relaţii Sociale a Universităţii Pedagogice din Cracovia - Polonia, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975-76-207-6
ISBN: 978-9975-76-398-1
Afişează publicaţiile
Dialog intercultural polono-moldovenesc
Vol. V, nr.2, 2019-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol, Institutul de Relaţii Sociale a Universităţii Pedagogice din Cracovia - Polonia, Universitatea din Craiova
ISBN: 978-9975-76-207-6
ISBN: 978-9975-76-398-1
Afişează publicaţiile
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2, 2021-2022
Organizatori: Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-56-873-9
ISBN: 978-9975-56-874-6
Afişează publicaţiile
Eurasian Studies in Business and Economics
Vol.21, 2017-2022
Organizatori: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, Berlin
ISSN: 23645067
Afişează publicaţiile
Războiul de pe Nistru din 1992: 30 de ani după…Materialele Conferinței Științifice Internaționale
2022
Organizatori: Asociaţia Naţionlă a Tinerilor Istorici din Moldova, Centrul pentru Studii de Securitate și Managementul Crizelor, Necunoscută, România
ISBN: 978-9975- 61-871-7 ; C 13)
ISBN: 978-9975-72-713-6
Afişează publicaţiile
Промислова фармація — реалії та перспективи
2022
Organizatori: Ministry of Health of Ukraine, Министерствo Образования и Науки Украины, Национальный фармацевтический университет, Харьков
Afişează publicaţiile
Reconsiderarea rolului profesiei contabile. Acționăm astăzi pentru provocările generate de viitor
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O.
ISBN: 978-9975-159-78-4
Afişează publicaţiile
Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications
2022
ISBN: 978-166540635-2
Afişează publicaţiile
Rigoare exegetică și vocație pedagogică
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-481-7
Afişează publicaţiile
Cadru consolidat de cercetare a problemelor actuale în știința juridică: interferenţe dintre drept şi tehnologie
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-88-3
Afişează publicaţiile
Importance of Soft Skills for Life and Scientific Success
Ediţia 1, 2022
ISBN: 978-617-95218-4-3
ISSN: 2664-4819 (Online)
Afişează publicaţiile
Society Consciousness Computers
Ediția 11, Vol.8, 2021-2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISSN: 2359-7321
ISSN: ISSN-L 2359-7321
Afişează publicaţiile
Euroasian Scientific Discussions
Ediția 2, 2022
ISBN: 978-84-15927-32-7
Afişează publicaţiile
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 1, 2022
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova
e-ISBN: 978-9975-3527-4-1
Afişează publicaţiile
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 2 , 2022
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova
e-ISBN: 978-9975-3527-5-8
Afişează publicaţiile
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-157-3.
Afişează publicaţiile
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 3, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Culturii, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-173-3
Afişează publicaţiile
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
Editia 6, Vol.1, 2021-2022
Organizatori: Национальная академия аграрных наук Украины, Институт овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины, Research Station "Mayak" of the Institute of Vegetable and Melons growing of NAAS
Afişează publicaţiile
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
Editia 6, Vol.2, 2021-2022
Organizatori: Национальная академия аграрных наук Украины, Институт овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины, Research Station "Mayak" of the Institute of Vegetable and Melons growing of NAAS
Afişează publicaţiile
Ecological and environmental chemistry
Ediția 7, Vol.1, 2017-2022
Organizatori: Societatea Chimiştilor din Moldova, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM , Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
ISBN: 978-9975-159-06-7.
ISBN: 978-9975-159-07-4.
DOI: 10.19261/eec.2022.v1
Afişează publicaţiile
Ecological and environmental chemistry
Ediția 7, Vol.2, 2017-2022
Organizatori: Societatea Chimiştilor din Moldova, Institutul de Chimie, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică a Moldovei, Institutul de Ecologie şi Geografie, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din RM , Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
ISBN: 978-9975-159-06-7.
ISBN: 978-9975-159-08-1.
DOI: 10.19261/eec.2022.v2
Afişează publicaţiile
Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку
Ediția 8, 2022
Organizatori: Национальная академия аграрных наук Украины, Институт овощеводства и бахчеводства Национальной академии аграрных наук Украины, Research Station "Mayak" of the Institute of Vegetable and Melons growing of NAAS
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN: 978-9975-76-390-5 (PDF)
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN: 978-9975-76-391-2 (PDF)
Afişează publicaţiile
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Tânărul cercetător
Ediția 9, Vol.3, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-389-9
ISBN (pdf): 978-9975-76-392-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediţia a 2-a, 2021-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-476-3
Afişează publicaţiile
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 6-a, 2021-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Полоцкий государственный университет МО РБ, Universitatea „1 decembrie 1918”, Alba Iulia
ISBN (pdf): 978-9975-155-87-8
Afişează publicaţiile
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
Ediţia VII, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-75-3
Afişează publicaţiile
Language education the 21st century: perspectives, paradigms, practices,
Edition 8, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-161-17-6
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1, 2015-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.2, 2015-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-653-0
Afişează publicaţiile
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.3, 2015-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-654-7
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-828-3.
ISBN (pdf): 978-9975-45-829-0 (Vol. I) (PDF).
Afişează publicaţiile
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-45-828-3.
ISBN (pdf): 978-9975-45-830-6 (PDF) (Vol. II)
Afişează publicaţiile
International Political Economy Series
2022
Afişează publicaţiile
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022-2023
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Ministerul Culturii
ISBN: 978-9975-68-486-6
ISSN: 979-0-3481-0094-4
Afişează publicaţiile
The closing conference of the Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes project, 2SOFT/1.2/83
2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-3464-6-7
Afişează publicaţiile
Lecture Notes in Educational Technology
2022
ISBN: ISSN:2196-4963; E-ISSN:2196-4971
Afişează publicaţiile
Инновационное развитие правотворческой и правоприменительной практики в Республике Молдова: проблемы, достижения и перспективы
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări științifice al Găgăuziei M.V. Marunevici
ISBN: 978-9975-83-199-4.
Afişează publicaţiile
Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences
2022
Organizatori: Springer Nature Switzerland AG
ISSN: 2524342X
Afişează publicaţiile
Conferința științifica „Ion Luca Caragiale și personajele sale emblematice” (170 de ani de la naștere)
2022
ISBN (pdf): 978-9975-3387-8-3
Afişează publicaţiile
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022-2023
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Ministerul Culturii
ISBN: 978-9975-68-465-1
Afişează publicaţiile
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 26, Vol.1, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-49-4
ISBN: 978-9975-159-50-0
Afişează publicaţiile
Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studențești
Ediția 26, Vol.2, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-49-4.
ISBN (pdf): 978-9975-159-61-6 (PDF)
Afişează publicaţiile
Planta . Наука, практика та освіта
Ediția 3, vol.1, 2022
Organizatori: Ministry of Health of Ukraine, Министерствo Образования и Науки Украины, Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Национальный фармацевтический университет, Харьков, Kyiv Medical University, Институт ботаники им. Н. Г. Холодного, Асоціація Виробників Фітосировини України
ISBN: 978-966-437-620-1 (повне зібрання)
ISBN: 978-966-437-621-8 (Том 1)
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5, 2019-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Институт народоведения НАН Украины, Львов, Institutul European pentru Cercetări Multidisciplinare, Buzău
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 8, 2015-2022
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-3542-2-6 (PDF)
Afişează publicaţiile
Микроорганизмы и плодородие почвы
Ediţia I-a, 2022
Organizatori: Ministry of Agriculture Russian Federation
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-383-7
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor filologice
Vol. 3, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-385-1
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0
ISBN: 978-9975-76-387-5
Afişează publicaţiile
Экология и жизнь человека (Так хочется жить)
Vol.1, 2022
Organizatori: Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко Филиал г.Рыбница
ISBN: 978-9975-3522-8-4
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2012-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2, 2012-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3, 2012-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeManagementul educaţional. Pedagogia școlii superioare
Vol.6, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Afişează publicaţiile
Salvgardarea şi conservarea digitală a patrimoniului etnografic din Republica Moldova
2023
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-185-6.
Afişează publicaţiile
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021-2023
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Ministerul Culturii
ISBN: 979-0-3481-0105-7
ISBN (pdf): 978-9975-3597-7-1
Afişează publicaţiile
Educația și învățământul extrașcolar în Republica Moldova: statu quo și perspective
2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Centrul Republican pentru Copii și Tineret ARTICO, Centrul Educaţional Pro Didactica, Asociației pentru Educație și Formare „TopFormalis”, Oradea, Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021-2023
Organizatori: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Ministerul Culturii
Afişează publicaţiile
Drepturile omului și justiția în Republica Moldova în contextul integrării europene
2022
Organizatori: AO "Institutul Justiției Constituționale", Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, Uniunea Juriştilor din Moldova, Universitatea Americană din Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, USM, Universitatea Apollonia din Iași, Международный экономико-гуманитарный университет имени академика Степана Демьянчука, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
ISBN (pdf): 978-9975-3509-0-7
Afişează publicaţiile
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didacticein memoriam Grigore Cincilei cu ocazia aniversării a 95-a de la naștere
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Alianţa Franceză din Moldova
ISBN: 978-9975-62-503-6
Afişează publicaţiile
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :50 de ani de activitate a Catedrei Psihopedagogie și Psihopedagogie specială
2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-732-2.
Afişează publicaţiile
Interconexiunea dimensiunilor de formare profesională prin studii superioare de licență, master, doctorat în științe ale educației
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Afişează publicaţiile
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-102-9
Afişează publicaţiile
Prevenirea și combaterea violenței în familie
2023
ISBN: 978-9975-62-552-4
Afişează publicaţiile
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13, 2015-2023
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-165-26-6
Afişează publicaţiile
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-229-8
Afişează publicaţiile
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 3, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
ISBN: 978-9975-68-473-6
Afişează publicaţiile
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 6, 2011-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări științifice al Găgăuziei M.V. Marunevici
ISBN: 978-9975-3616-2-0
Afişează publicaţiile
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 8, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-3526-4-2.
Afişează publicaţiile
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 9, 2015-2023
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-161-34-3
Afişează publicaţiile
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue
Ediția a 10-a, Lang., 2013-2022
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-93691-3-5
Afişează publicaţiile
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediţia a 5-a, 2021-2022
Organizatori: Universitatea Danubius, Galaţi, România, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , Universitatea "Transilvania" din Braşov, Necunoscută, România, Бакинский Университет Бизнеса
ISBN: 978-9975-3527-8-9
Afişează publicaţiile
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European IntegrationEdiţia a 5-a
Ediţia a 5-a, 2021-2022
Organizatori: Universitatea Danubius, Galaţi, România, Universitatea de Studii Europene din Moldova, Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi , Universitatea "Transilvania" din Braşov, Necunoscută, România, Бакинский Университет Бизнеса
ISBN: 978-9975-3527-9-6
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale teoriei şi practicii educaţiei incluzive
Ediţia a VIII-a, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți
ISBN (pdf): 978-9975-50-301-3
Afişează publicaţiile
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția II-a, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-135-66-5
Afişează publicaţiile
State, security and human rights în era digitală
Vol.1, 2019-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-529-6
ISBN: 978-9975-62-530-2
Afişează publicaţiile
State, security and human rights în era digitală
Vol.2, 2019-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-529-6
ISBN: 978-9975-62-531-9
Afişează publicaţiile
Filosofia și perspectiva umană: materialele Conferinţei Ştiinţifice consacrată Zilei Mondiale a Filosofiei
2016-2022
Organizatori: Institutul de Istorie, USM
ISBN: 978-9975-3334-2-9
Afişează publicaţiile
Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
2022
Organizatori: Institutul de Ecologie şi Geografie
ISBN: 978-9975-3586-0-6
Afişează publicaţiile
Knowledge Economy - Challenges of the 21 Century -
2017-2022
Organizatori: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești
Afişează publicaţiile
Сучасні інформаційні технології в діяльності національної поліції України
2023
Organizatori: Днепропетровский государственный университет внутренних дел
Afişează publicaţiile
Conferinta anuala a Centrului de Instruire Continuă în Domeniul electoral
2022
Organizatori: Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral pe lîngă Comisia Electorală Centrală
Afişează publicaţiile
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării
2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN (pdf): 978-9975-46-694-3
Afişează publicaţiile
International Conference in Applied Ethics and Integrity in Doctoral Conduct and Research
2022
Organizatori: Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Afişează publicaţiile
Sănătatea Mintală pentru toți: dezvoltăm reziliența și servicii de calitate
2022
Organizatori: Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, Necunoscută, Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Afişează publicaţiile
Rolul științei în soluționarea crizelor contemporane
2022
Organizatori: Academia Oamenilor de Știință din România, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Cluj-Napoca
ISSN: 2601 - 5102
Afişează publicaţiile
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-165-51-8.
Afişează publicaţiile
Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii
2022
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: ISBN 978-9975-3323-9-2
Afişează publicaţiile
Probleme actuale în urbanism şi arhitectură
Ediția 11, 2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-947-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-97-5
Afişează publicaţiile
Biology and sustainable development
Ediția 20, 2022-2023
Organizatori: Consiliul Județean Bacău, Muzeul de Ştiinţe ale Naturii „Ion Borcea”, Bacău
Afişează publicaţiile
Chimia ecologică şi a mediului
Ediția 20, 2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-467-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Sesiunea de comunicări științifice „D. Brandza”
Ediția 28, 2015-2023
Organizatori: Universitatea din Bucureşti, Grădina Botanică "D. Brandza", Universitatea din București, Association of Botanical Gardens from Romania
ISBN: 978-606-16-1367-0
Afişează publicaţiile
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3, 2020-2022
Organizatori: Ministerul educației al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN (pdf): 978-9975-46-739-1
Afişează publicaţiile
Educaţia din perspectiva conceptului Clasa Viitorului
Ediția 3, 2020-2022
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, TeachEdu Future Learning, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație ”Clasa Viitorului”, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare
ISBN: 978-9975-46-681-3
Afişează publicaţiile
Competitiveness and sustainable development
Editia 4, 2020-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-872-6 (PDF)
Afişează publicaţiile
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea din Oradea, Universita degli Studi di Padova, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău
ISBN: 978-9975-163-66-8; 978-606-9659-77-9
Afişează publicaţiile
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 6, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de studii interdisciplinare "Silviu-Dragomir", Chișinău-Oradea, Universitatea din Oradea, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău, Universita degli Studi di Padova
ISBN: 978-9975-163-52-1
Afişează publicaţiile
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Educație și gândire critică
Ediția a 5-a, 2020-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-95-1
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Științe ale educației
SE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-471-8
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-472-5.
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-469-5
Afişează publicaţiile
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale
SU, SS, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-152-48-8
ISBN: 978-9975-62-470-1
Afişează publicaţiile
Applications of Chemistry in Nanosciences and Biomaterials Engineering
Winter Edition, 2022-2023
Organizatori: Academia Oamenilor de Știință din Romania, Universitatea Politehnică din Bucureşti, National Center of Micro and Nanomaterials
Afişează publicaţiile
Workshop on Intelligent Information Systems
2022-2023
Organizatori: Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
ISBN: 978-9975-68-461-3
Afişează publicaţiile
Springer Proceedings in Business and Economics
2019-2023
DOI: 10.1007/978-3-031-30498-9_25
Afişează publicaţiile
Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Centrul de Studii Interdisciplinare „Silviu Dragomir” Oradea-Chişinău, Universitatea din Oradea
ISBN: 978-9975-163-43-9
Afişează publicaţiile
„Update on chronic headache and pain”, dedicated to the 30th anniversary of the establishment of the Functional Neurology research unit at the Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
2022
Organizatori: Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”, Societatea Neurologilor din Republica Moldova
Afişează publicaţiile
Educația de calitate în contextul provocărilor societale
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Institutul de Cercetare, Inovare și Transfer Tehnologic, UPSC
ISBN: 978-9975-46-638-7
Afişează publicaţiile
Proiectul educațional/comunitar – segment complementar procesului educațional
2022
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova, Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM
ISBN: 978-9975-155-96-0 (PDF)
Afişează publicaţiile
Sociologia și asistența socială: cercetare și profesionalizare
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Symposium of Agriculture and Food engineering
2021-2022
Organizatori: Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
ISSN: 1454-7414
Afişează publicaţiile
IEEE KhPI Week on Advanced Technology
2020-2023
Organizatori: National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
ISBN: 979-835039920-2
Afişează publicaţiile
Modern Technologies in the Food Industry
2012-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
ISBN (pdf): 978-9975-45-851-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Topical Problems of Plant Production under Climatic Changes
2022
Organizatori: Национальная академия аграрных наук Украины, Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН
URL: https://yuriev.com.ua/assets/files/konferencii/aktualni-problemi-roslinnictva-v-umovah-zmini-klimatu.pdf
Afişează publicaţiile
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN (pdf): 978-9975-50-295-5(PDF)
Afişează publicaţiile
Transboundary Dniester River Basin Management and EU Integration – Step by Step
2022
Organizatori: Международная ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS», Universitatea de Stat din Moldova, ONG Ecospectrum, Tighina
ISBN: 978-9975-3201-9-1
Afişează publicaţiile
Justiția - pilon fundamental al edificării statului de drept
1, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Afişează publicaţiile
Tendințe in biologie: de la molecule la sisteme complexe Sesiunea științifică a facultății de Biologie
Ediţia 1, 2022
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Grădina Botanică „Anastasie Fătu”, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. I, 2014-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-297-9
ISBN: 978-9975-50-296-2
Afişează publicaţiile
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. II, 2014-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-50-298-6. (vol. 2)
ISBN: 978-9975-50-296-2
Afişează publicaţiile
Electronics, Communications and Computing
Editia 12, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-897-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
Electronics, Communications and Computing
Editia 12, 2019-2023
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN (pdf): 978-9975-45-898-6 (PDF)
Afişează publicaţiile
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 13, 2015-2023
Organizatori: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN: 978-9975-165-61-7
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN (pdf): 978-9975-3530-9-0 (PDF)
Afişează publicaţiile
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”: 65 de ani de la fondare.
Ediţia 16, 2010-2023
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3518-8-1
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.1, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3583-6-1.
ISBN: 978-9975-3583-7-8
ISBN (pdf): 978-9975-3583-8-5 (PDF)
DOI: 10.36004/nier.cecg.I.2022.16
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.2, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3583-6-1.
ISBN: 978-9975-3583-9-2
ISBN (pdf): 978-9975-3385-6-1
DOI: 10.36004/nier.cecg.II.2022.16
Afişează publicaţiile
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, Vol.3, 2013-2023
Organizatori: Institutul Naţional de Cercetări Economice
ISBN: 978-9975-3583-6-1
ISBN: 978-9975-3385-7-8.
ISBN (pdf): 978- 9975-3385-8-5 (PDF).
DOI: 10.36004/nier.cdr.2022.16
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 17, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Muzeul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Centrul Internațional de Cultură și Arte „George Apostu”, Bacău, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”, Complexul Turistic "Costești"
ISBN: 978-9975-45-847-4
Afişează publicaţiile
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Ediția 17, 2006-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi, Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, Academia de Ştiinţe Tehnice din România, Muzeul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Asociația Culturală Pro Basarabia și Bucovina, București , Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Centrul Internațional de Cultură și Arte „George Apostu”, Bacău, Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu-Prim”, Complexul Turistic "Costești"
ISBN: 978-9975-45-847-4
Afişează publicaţiile
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2, 2022
Organizatori: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3564-2-8
ISBN (pdf): 978-9975-3564-3-5
Afişează publicaţiile
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2, 2022
Organizatori: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3564-0-4
ISBN (pdf): 978-9975-3564-1-1
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-166-14-0 (PDF)
Afişează publicaţiile
Национальный конгресс по болезням органов дыхания
Ediția 32, 2007-2022
Organizatori: Ministerul Sănătății al Federației Ruse, Российское Респираторное Общество, Department of health of Moscow, Педиатрическое респираторное общество, ФГБУ Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА России, National Medical Research Center of Phthisiopulmonology and Infectious Diseases, Moscow, Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, РАМН, Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента ДЗМ, Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
ISBN: 978-5-901450-20-8
Afişează publicaţiile
Forum al recuperării fizice medicale Chișinău
Editia 4, 2022
Organizatori: Medkinetica Asociația Kinetoterapeuților şi Terapeuţilor Manuali
Afişează publicaţiile
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 4-a, 2017-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-161-32-9
Afişează publicaţiile
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional „Dimitrie Cantemir”
Ediția 42, 2017-2023
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Afişează publicaţiile
Microbial Biotechnology
Ediția 5, 2014-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Societatea de Microbiologie din Moldova
ISBN: 978-9975-3555-6-8
ISBN (pdf): 978-9975-3555-7-5 (PDF)
Afişează publicaţiile
International Conference and Exposition on Electrical and Power Engineering
Ediția a 12-a, 2016-2022
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISBN: 978-166548994-2
Afişează publicaţiile
Libraries in the 21st century: gateway to a progressive and integrated societyConferință științifică internațională dedicată celei de-a 30-a aniversare a fondării ULIM
Ediţia a 14-a, 2022
Organizatori: Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-3471-7-4
Afişează publicaţiile
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a, 2021-2023
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul“
ISBN: 978-9975-76-411-7
Afişează publicaţiile
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 5-a, 2020-2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Centrul Național de Bioetică din Republica Moldova, Institutul Național de Patologie “Victor Babeș”, Национальная Медицинская Академия Последипломного Образования им. П.Л. Шупика, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
ISBN: 978-9975-165-12-9.
Afişează publicaţiile
Metodologii și tehnici moderne de cercetare etnologică Documentarea vizuală ca sursă de cunoaștere etnografică
Ediția a III-a, 2022
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-170-2
Afişează publicaţiile
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a, 2013-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Asociația Științifică a Geneticienilor și Producătorilor din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-159-81-4
Afişează publicaţiile
Student, profesor și cercetător în anii ’80-’90: drumul spre regăsire și libertate
Ediția III, 2022-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-172-10-3
Afişează publicaţiile
Perspective contemporane în etnologie, muzeologie şi ştiinţele naturii
Ediția XXXIII, 2020-2023
Organizatori: Ministerul Culturii, Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
ISBN: 978-9975-163-45-3
Afişează publicaţiile
Book of Abstracts
Ediția XXXVI, 2017-2021
Organizatori: Societatea de Chimie din România, Chimcomplex Rm. Valcea, Research Center, Academia Româna
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Secțiunea IV, 2016-2022
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISSN: 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740
Afişează publicaţiile
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1., 2022-2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
e-ISBN: 978-9975-46-669-1
Afişează publicaţiile
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 2, 2022-2023
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
e-ISBN: 978-9975-46-669-1
ISBN (pdf): 978-9975-46-671-4 (PDF)
Afişează publicaţiile
BIO Web of Conferences
Vol. 56, 2022-2023
ISSN: 22731709
Afişează publicaţiile
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1, 2012-2023
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Comrat
ISBN: 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7
Afişează publicaţiile
Formarea și consolidarea coeziunii sociale în Republica Moldova în contextul apropierii de Uniunea Europeană. Studiu sociologic
Vol.3, 2021-2023
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-5-88554-180-0
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.42, 2016-2022
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISSN: 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740
Afişează publicaţiile
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.43, 2016-2022
Organizatori: Institutul de Cercetari Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” , Iaşi
ISSN: 2971- 8740 ISSN- L 2971- 8740
Afişează publicaţiile
Metal Oxides for Non-volatile Memory: Materials, Technology and Applications
2022
Organizatori: Elsevier Inc., Amsterdam
ISBN: 978-012814629-3, 978-012814630-9
Afişează publicaţiile
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova
ISBN: 978-9975-3423-8-4
Afişează publicaţiile
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XVI-a, 2016-2023
Organizatori: Ministerul Sănătății al Federației Ruse
ISBN: 978–5-906484–66-6
Afişează publicaţiile
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol.1, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-055-3
Afişează publicaţiile
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol.2, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-055-3
Afişează publicaţiile
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol.3, 2018-2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Comrat, Centrul de cercetări ştiinţifice "Progres", Comrat
ISBN: 978-9975-83-055-3
Afişează publicaţiile
Scientific Collection ”InterConf”
Vol.96, 2020-2022
ISBN: 978-3-512-31217-5
Afişează publicaţiile
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021
Organizatori: Agenţia de Stat „Moldsilva”, Rezervaţia Naturală "Codrii"
ISBN: 978-9975-72-585-9
Afişează publicaţiile
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
ISBN: 978-9975-56-911-8
Afişează publicaţiile
Bioetica: teorii, instrumente, utilitate
2021
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Institutul Național de Patologie “Victor Babeș”, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
ISBN: 978-9975-56-937-8
Afişează publicaţiile
Cercetarea istoriei și patrimoniului cultural local în contextul dezvoltării durabile a societății.In Honorem Nicolae Chicuș
2021
Organizatori: Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-46-574-8.
Afişează publicaţiile
Cercetarea în ştiinţe ale educaţiei şi în psihologie: provocări, perspective”, conferinţă ştiinţifică naţională
2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
ISBN: 978-9975-56-934-7
Afişează publicaţiile
Journal of Physics: Conference Series
Ediția 1, Vol.2164, 2016-2022
Organizatori: Universitatea din Campinas, Campinas
ISSN: 17426588
Afişează publicaţiile
Agrobioperspectives
Ediția 1-a, 2021
Organizatori: Institute of Animal Biology, National Academy of Agrarian Science, Institutul de Zootehnie, Polonia
ISBN: ISSN 1681-0015 (print) ISSN 2313-2191 (online)
Afişează publicaţiile
Sustainable use and protection of animal world in the context of climate change
Ediția 10, 2021
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Zoologie
ISBN: 978-9975-157-82-7
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications
Ediția 11-a, 2021
Organizatori: Institute of Physics, Cracow University of Technology
ISBN: 978-166542605-3
Afişează publicaţiile
Black Sea Ophthalmological Society Congress
Ediția 19, 2021
Organizatori: Black Sea Ophthalmological Society, Turkey, AO ”Asociația Oftalmologilor din Moldova”, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Afişează publicaţiile
Studii culturale
Ediția 3, 2019-2023
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” Filiala Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu"
ISBN: 978-9975-3358-7-4
Afişează publicaţiile
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3, 2019-2021
Organizatori: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, С.-Петербург
ISBN: 978-5-905200-46-5
Afişează publicaţiile
Studii Culturale
Ediția 3, Vol.3, 2019-2023
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Biblioteca Municipală „B.P.Hasdeu“, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” Filiala Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu"
ISBN: 978–9975–84–166–5
Afişează publicaţiile
International Agricultural, Biological and Life Science Conference
Ediția 3-a, 2021-2022
Organizatori: Trakya University
ISBN: 978-975-374-300-6
Afişează publicaţiile
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4, 2019-2023
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Moldova, Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi, Институт народоведения НАН Украины, Львов, Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
ISSN: 2558 – 894X
Afişează publicaţiile
Lucrările Seminarului Geografic Internaţional „Dimitrie Cantemir”
Ediția 41, 2017-2023
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Afişează publicaţiile
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 6, 2016-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
ISBN: 978-9975-131-99-5
Afişează publicaţiile
IEEE International Conference on Nanomaterials: Applications and Properties
Ediția a 11-a, 2017-2022
Organizatori: Сумский Государственный Университет
ISBN: 978-166543907-7
Afişează publicaţiile
International Symposium of Animal Biology and Nutrition
Ediția a 16-a, 2021
Organizatori: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animala
Afişează publicaţiile
International Conference on Transboundary Aquifers
Ediţia a 2-a, 2021
Organizatori: Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO)
Afişează publicaţiile
The Environment and the Industry
Ediția a 24-a Book of Abstracts, 2013-2021
Organizatori: Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOIND
ISSN: ISSN on-line: 2668-8530 ISSN-L: 2668-5418
Afişează publicaţiile
Conference on Applied and Industrial Mathematics
Ediţia a 28-a, 2017-2022
Organizatori: Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială, Institutul de Statistică Matematică şi Matematică Aplicată „Gheorghe Mihoc-Caius Iacob” al Academiei Române
Afişează publicaţiile
Росийский Микробиологический Конгресс
Ediția a 3-a, 2021
Organizatori: Псковский государственный университет
ISBN: 978-5-6046553-7-5
Afişează publicaţiile
International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves
Ediţia a 41-a, 2013-2019
ISBN: 978-146738485-8
ISSN: 21622027
Afişează publicaţiile
Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering
Ediția a 7-a, 2021
Organizatori: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, Berlin
ISSN: 18678211
Afişează publicaţiile
Congresul Național de Farmacie
Ediția a XVIII-a, 2021-2023
Organizatori: Universitatea din Oradea, Societatea de Stiinte Farmaceutice din România
ISBN: 978-606-10-2144-4
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Ştiinţe juridice. Științe sociale
SJ, SS, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978- 9975-158-40-4
Afişează publicaţiile
Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
SNE, SE, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-38- 1
ISBN: 978-9975-142-54-0
Afişează publicaţiile
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe umanistice. Științe sociale
SU, SS, 2013-2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-158-39-8
Afişează publicaţiile
International Headache Congress
Vol. 41(1S), 2021
DOI: 10.1177/03331024211034005
Afişează publicaţiile
Виноградарство и виноделие
Vol. 50, 2011-2021
Organizatori: Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН»
ISSN: 2312-3680
Afişează publicaţiile
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
Vol. 840, Issue 1, 2014-2021
Organizatori: Государственное Учреждение «Высокогорный геофизический институт» Нальчик, Россия
ISSN: 17551307
Afişează publicaţiile
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978- 9975-155-61-8 (PDF)
Afişează publicaţiile
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978-9975-155- 64-9 (PDF)
Afişează publicaţiile
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova, Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române
ISBN: 978-9975-155-60-1
ISBN (pdf): 978-9975-155-66-3 (PDF)
Afişează publicaţiile
Cadastru și Drept
Vol.55, 2011-2022
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3
Afişează publicaţiile
7th Congress of the Society of Neurologists Issue of the Republic of Moldova
Vol.64, 2021
Organizatori: Asociaţia Stiinţifică Medicală din Modova
ISSN: 2537-6373 (Print)
ISSN: 2537-6381 (Online)
Afişează publicaţiile
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realitățiMaterialele conferinţei știinţifi ce naţionale cu participare internaţională, din 26 august 2021: cu genericul "30 de ani de la adoptarea declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova: aspecte politico-juridice și social-economice
2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-5-88554-102-2
Afişează publicaţiile
The Secret Police and the Religious Underground in Communist and Post-Communist Eastern Europe
2021
Organizatori: Taylor and Francis Ltd., Oxfordshire
ISBN: 978-100042602-1, 978-036727999-8
Afişează publicaţiile
Arheologie interdisciplinară: Metode, studii, rezultate
2021-2022
Organizatori: Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”, Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale
ISBN: 978-9975-87-838-8
Afişează publicaţiile
Development through research and innovation - 2021
Ediția 2, 2020-2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN: 978-9975-155-54-0
DOI: 10.5281/zenodo.5732859
Afişează publicaţiile
Balkan agricultural congress
Ediția 3-a, 2021-2022
Organizatori: Trakya University
ISBN: 978-975-374-298-6
Afişează publicaţiile
Nanotechnologies and Nanomaterials
Ediția a 9-a, 2021
Organizatori: Институт физики Национальной академии наук Украины
Afişează publicaţiile
1 - 500 of 2564