IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (1308): Competition (11), consumer cooperatives (7), accounting (7)
Manifestări ştiinţifice organizate4
Reviste ştiinţifice fondate2
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (0 ORCID ) %
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 414. Descărcări - 2002. Vizualizări - 166392.
Articole în reviste din RM - 309. Publicaţii la conferinţe din RM - 96. Publicaţii peste hotare - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 21

Acordul de asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în şirul tratatelor şi acordurilor europene
Dandara Liliana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 94-99.
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea agenţiilor de turism: aspecte contabile, juridice şi fiscale
Guţan Viorica
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 277-281.
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the sunflower production dynamics in the Republic of Moldova based on econometric models
Ulinici Adrian, Şavga Larisa
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(11) / 2019 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea și sisteme de management al calității – soluții viabile de creștere a competitivității serviciilor hoteliere din Republica Moldova
Baciu-Cazacu Ala
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 296-298.
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fiscal potential and its evaluation from the perspective of transition to knowledge-based economy
Fuior Elena, Zavațki Tatiana
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. Performantica. 154-166.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementing the smart specialisation concept in the Republic of Moldova: challenges and initiatives
Şavga Larisa
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(12) / 2019 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicaţiile inteligenţei emoţionale, a intervenţiilor psiho-sociale în procesul educaţional
Artiomov Laurenţia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 26-32.
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improving the spatial distribution of the agro-industrial complex (AIC) productive forces in the Transnistria region as the most important condition for its sustainable development
Trach Dmitrii, Tuhari Tudor
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(12) / 2019 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme internaționale universale de protecție a drepturilor omului
Obrejanu Cristian
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 421-434.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methodological reviews of the assessment of leasing efficiency under competition
Zavațki Tatiana, Fuior Elena
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. Performantica. 411-423.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura juridică a magazinajului şi particularităţile acestuia în economia de piaţă
Cojocari Eugenia, Dandara Liliana
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Administrare Publică. 331-337.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pârghii legale de protecţie a copiilor în Republica Moldova şi în spaţiul european
Cojocari Eugenia, Ctitor Natalia
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. Tipogr. "PrintCaro". 170-181.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfecţionarea procesului de acordare a ajutoarelor de stat sub formă de facilități fiscale
Belobrov Angela, Gîrdea Dumitru
Economica
Nr. 1(107) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul economic și social obţinut în urma utilizării produselor secundare vitivinicole  
Găină Boris, Cobirman Galina, Golubi Roman
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3-4(81-82) / 2019 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări privind evoluţia contractului colectiv de muncă şi convenţiei colective
Romandaş Nicolae
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 157-161.
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reguli noi de calcul a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale şi impactul acestora asupra contabilităţii
Prodan Djulieta
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 288-292.
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea competitivitatii intreprinderilor cooperatiste din Republica Moldova prin integrarea in clustere
Liviţchi Oxana
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 214-220.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The content of the special attestation-evaluation and stimulation functions of the complex management system of the commercial assortment of commodities
Maleca Tudor
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(11) / 2019 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Time management – the performance enhancing tool for managers
Lapusin Raisa
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 4 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerații privind recrutarea copiilor-combatanți
Zaharia Virginia
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 414