IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
RORISNIGRIDWikiDataWikipediaEU Research participant ID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Reviste/manifestări ştiinţifice212
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice27/7398/190
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 666
242 publicatii cu CZU (36.3%)
19 publicatii cu DOI (2.9%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 24 ORCID (14.4%),
15 Google Scholar ID (9%),
12 Scopus Author ID (7.2%)
Brevete Tabel(2)
H-index autori
Proiecte Tabel(3)
Monografii Tabel(5)
Contribuții în monografii Tabel(1)
Lista publicaţiilor - 670. Descărcări - 11470. Vizualizări - 509359.
Articole în reviste din RM - 340. Publicaţii la conferinţe din RM - 229. Publicaţii peste hotare - 97.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 4
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 38
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 251
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 22
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 28
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 34
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 39
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 190
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 3
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 59

2023 - 16

Înregistrarea bunului imobil din proprietatea comună în devălmășie a soților în aspectul cadrului legal național
Dandara Liliana , Anton Mihaela
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. 340-342.
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptuale privind elementele componente a instituției răspunderii disciplinare a salariaților în sfera muncii
Romandaş Nicolae , Gurin Eduard
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. 343-346.
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul și trăsăturile specifice ale mecanismelor juridice de protecție a drepturilor omului în cadrul organizației Națiunilor Unite
Zaharia Virginia , Luca Ala
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. 397-406.
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diplomația economică - prioritate strategică pentru procesul de europenizare a Republicii Moldova
Cibuc Liliana , Liviţchi Oxana
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. 328-335.
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elemente de cercetare în contabilitate
Căpăţînă Sofia
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. 434-439.
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extrădarea ca formă a asistenței juridice internaționale în materie penală
Cuciurcă Angela , Zaharia Virginia
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. 310-323.
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extrădarea la nivelul Uniunii Europene vs. Republica Moldova
Prodan Svetlana , Petrov Elena
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. 291-300.
Disponibil online 27 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legalizarea plasării în câmpul muncii a cetățenilor străini în Republica Moldova
Romandaş Nicolae , Furculiţă Andrei
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. 281-290.
Disponibil online 27 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of marketing activity in agricultural enterprises producing white sea buckthorn
Mîrza Sergiu , Pituşcan Feodosie
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Vol. 10, Nr. 1(19) / 2023 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 9 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții cu privire la procesul de armonizare a Codului Civil al Republicii Moldova și Legii privind Societățile pe Acțiuni cu acquis-ul European
Dandara Liliana
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. 301-309.
Disponibil online 27 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul juridic al curții constituționale și vacanța funcției de judecător constituțional
Kuciuk Valeriu
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 546-557.
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research on Consumer Perception Regarding Wine Products and Wine Tourism in the Republic of Moldova
Guţan Viorica , Şavga Larisa , Zugravu Constanta Laura Augustin , Bucur Diana , Zugravu Gheorghe Adrian
Agriculture (Switzerland)
Vol. 13, / 2023 / ISSN - / ISSNe 2077-0472
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele din sfera cercetării și inovării ce contribuie la dinamizarea dezvoltării sustenabile a agriculturii din Republica Moldova
Găină Boris , Fedorciucova Svetlana , Cobirman Galina
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. Print-Caro. 15-17.
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de marketing ale turismului vitivinicol
Guţan Viorica , Zugravu Gheorghe Adrian
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. 128-142.
Disponibil online 27 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The cooperative and the circular economy: embracing collaboration towards sustainability
Şavga Larisa , Ivanov Todor , Perciun Rodica , Iordachi Victoria
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Vol. 10, Nr. 1(19) / 2023 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 8 July, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Функциональное содержание профессионального суждения бухгалтера в условиях стандартизации учета и финансовой отчетности
Тухарь Фёдор
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. 152-157.
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 28

Interdisciplinarity – an imperative of lifelong education
Căpăţînă Sofia
ACROSS
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări științifice și normative privind soluţionarea conflictelor internaţionale
Guzun Ivan , Zaharia Virginia , Luca Ala
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. Adrilang. 218-228.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza practicii internaționale în domeniul asigurării vieții private în contextul securității cibernetice
Zaharia Virginia , Luca Ala
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 1. 2022. Chişinău. University of European Studies of Moldova. 161-169.
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aнализ криминогенных и психологических причинных факторов, влияющих на формирование преступного поведения несовершеннолетних
Любимова Дарья , Захария Вирджиния
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. Adrilang. 122-132.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 670