IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
RORISNIGRIDWikiDataWikipediaEU Research participant ID
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex


Reviste/manifestări ştiinţifice210
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice26/6979/169
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 623
189 publicatii cu CZU (30.3%)
12 publicatii cu DOI (1.9%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 17 ORCID (10.6%),
14 Google Scholar ID (8.7%),
7 Scopus Author ID (4.3%)
Brevete Tabelul(2)
H-index autori
Proiecte Tabelul(5)
Lista publicaţiilor - 623. Descărcări - 7981. Vizualizări - 403199.
Articole în reviste din RM - 335. Publicaţii la conferinţe din RM - 201. Publicaţii peste hotare - 87.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 7

Contributions to defining the role of the project manager
Verboncu Ion , Moraru Simion
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(17) / 2022 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environmental expenditures and trends in the circular economy
Căpăţînă Sofia , Buşmachiu Eugenia
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(17) / 2022 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul tehnologiilor informaţionale asupra vieţii private: aspecte criminologice și juridico-penale.
Florea Eugen , Blaj Ana
Prevenirea hărțuirii: realitate și soluții legislative
2022. Chişinău. CEP USM. 230-237.
Disponibil online 7 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența factorilor mediului extern asupra competitivității întreprinderii
Petrovici Sergiu
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Studii Economice din Moldova. 307-308.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul conținutului proiectului prin prisma pmbok
Şavga Ghenadie , Şavga Larisa
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Studii Economice din Moldova. 187-194.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nomenclatorul funcțiilor specifice ale Sistemului complex de management a sortimentului commercial de mărfuri de consum și conţinutul funcțiilor specifice de reglementare – prognozare - normare a sortimentului commercial optimal de mărfuri de consum
Maleca Tudor
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Academia de Studii Economice din Moldova. 200-212.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международная реглементация и национальная реализация права на достойный уровень жизни
Захария Вирджиния , Познякова Вероника
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. 595-601.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 32

Highlights of the marketing mix strategy on the market of sea buckthorn products
Pituşcan Feodosie , Mîrza Sergiu
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(15) / 2021 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ajutorul de stat acordat în Republica Moldova
Lungu Olesea , Zavațki Tatiana
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova. 153-160.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte contabile privind particularitățile în organizațiile de creditare nebancare
Maleca Ina , Prodan Djulieta
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova. 148-152.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind rolul organizației națiunilor unite în calitate de instituție principală în soluționarea diferendelor internaționale
Zaharia Virginia , Frunze Ion
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul educației pentru toleranță pe parcursul vieții
Căpăţînă Sofia
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova. 283-286.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerente privind consiliul pentru drepturile omului - principalul organism al Națiunilor Unite în materie de promo- vare și respectare a drepturilor omului
Zaharia Virginia , Luca Ala
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova. 213-220.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția inovațiilor la creșterea economică și la îmbunătățirea competitivității naționale
Baran Tatiana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. INCE. 187-192.
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Controlul judiciar ierarhic (Studiu de caz în perioada pandemică)
Kuciuk Valeriu
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova. 221-235.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Desemnarea premiselor insecurităţii economice vizavi de reglementarea implementării sistemului securităţii economice naţionale
Cojocari Eugenia
Studii naționale de securitate
Nr. 2(4) / 2021 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcții strategice de dezvoltare inovativă a cooperației de consum din Republica Moldova
Şavga Larisa , Liviţchi Oxana
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova. 14-22.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Erorile contabile și modul de corectare a acestora
Guţan Viorica
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova. 118-128.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financing of investment projects in terms of risk and uncertainty
Zugrav Inga , Cuşnir Corina , Maxim Ion
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. Performantica. 559-568.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact on the correlation of the fiscal pressure size with economic growth in Republic of Moldova
Fuior Elena , Zavațki Tatiana
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. Performantica. 173-188.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 623