IBN
Закрыть
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXYZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
1247
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020
Editura:
Afişează publicaţiile
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I, 2020
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-255-9
Afişează publicaţiile
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II, 2020
Editura: Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-256-6
Afişează publicaţiile
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019
Editura: Universitatea de Stat de Studii Europene din Moldova
ISBN: 978-9975-3287-4-6
Afişează publicaţiile
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativSecţia: Ştiinţe juridice
Ediția 4, 2019
Editura: Tipografia "Centrografic”
ISBN: 978-9975-88-037-4
ISBN: 978-9975-88-055-8
Afişează publicaţiile
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi poilitico-administrativSecţia: Ştiinţe juridice
Ediția 5, 2019
Editura: Tipografia "Centrografic”
ISBN: 978-9975-88-037-4
ISBN: 978-9975-88-057-2
Afişează publicaţiile
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1, 2019
Editura: CEP USM
ISBN: 78-9975-149-79-2
ISBN: 978-9975-149-80-8
Afişează publicaţiile
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2, 2019
Editura: CEP USM
ISBN: 978-9975-149- 88-4
Afişează publicaţiile
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018
Editura:
ISBN: 978-9975-3183-9-6
Afişează publicaţiile
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Afişează publicaţiile
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare
2018
Editura: Î. S. Firma Editorial-Poligrafică „Tipografi a Centrală”
ISBN: 978-9975-144-49-0
Afişează publicaţiile
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018
Editura: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3178-4-9.
Afişează publicaţiile
Republica Moldova şi Ucraina: retrospectivă istorică (1992-2019)conferinţă ştiinţifică internaţională jubiliară
2018
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-142-57-1
Afişează publicaţiile
Romanian Chemistry Conference
Ediția a XXXV-a, 2018
Editura: Centrul de Cercetare Oltchim
Afişează publicaţiile
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective
2017
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-71-916-2
Afişează publicaţiile
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ:Secția I. Științe juridice Secția II. Științe politice și administrative
Ed. a 3-a, 2017
Editura: Tipografia "Centrografic"
ISBN: 978-9975-88-035-0
ISBN: 978-9975-88-036-7
Afişează publicaţiile
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I, 2017
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-214-4
Afişează publicaţiile
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II, 2017
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 9975-76-215-1
Afişează publicaţiile
Romanian Chemistry Conference Dedicata aniversarii a 150 de ani de la infiintarea Academiei Romane
Ediția a XXXIV-a, 2016
Editura: Centrul de Cercetare Oltchim
Afişează publicaţiile
Republica Moldova pe calea modernizăriiStudiu enciclopedic
2015
Editura: F.E.-P. “Tipografia Centrală”
ISBN: 978-9975-3073-0-7
Afişează publicaţiile
1 - 20 of 25