IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul Patrimoniului Cultural
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (1706): Bessarabia (11), Basarabia (10), compoziţie (6)
Manifestări ştiinţifice organizate5
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (12 ORCID ) 0.03%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 394. Descărcări - 670. Vizualizări - 25946.
Articole în reviste din RM - 181. Publicaţii la conferinţe din RM - 207. Publicaţii peste hotare - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Specificitatea crizei identitare la adolescenții imigranți
Roșca Tatiana, Caunenco Irina
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 134-142.
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 297

„Cursuri bulgare” pentru pedagogi în Bolgrad (1918)
Duminica Ivan
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 84-85.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În căutarea „Locului lui Oțel” de la 1436 – cercetări arheologice
Levinschi Alexandru, Brihuneţ Manole
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Primex-Com". 33-34.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Возможные миры» в полидисциплинарных исследованиях Елены Прус
Cuşnir Jozefina
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus
1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM. 97-100.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Деды» булаештского предания и “moșii” молдавских поземельных грамот
Romanciuc Alexei
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția a 1-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. 104-104.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Coffins without bottom” of the Vlachs and lattice coffins of the Great Eurasian steppe: To the issue of the Vlachs’ origin
Romanciuc Alexei
Stratum plus
Nr. 5 / 2019 / ISSN 1608-9057 / ISSNe 1857-3533
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări constructiv-decorative în arhitectura formelor mici create de meșterii populari din Moldova
Malcoci Vitalie
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția a 1-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Biblioteca Naţională a Republicii Moldova. 50-50.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări relevante în arta teatral-decorativă moldovenească din a doua jumătate a anilor ’70 ai secolului al XX-lea
Malcoci Vitalie
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academia de Științe a Moldovei, o nouă abordare a rolului ei în societate
Condraticova Liliana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea claselor de meserii create de Zemstva Basarabeană
Sîciov Serghei
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 94-94.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea economică a evreilor la curtea domnitorilor Principatului Moldovei (secolul al XVIII-lea): meşteşuguri şi comerţ
Damian Victor
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 82-82.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea Uniunii Arhitecţilor din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească
Ostapov Alina
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ancient Hungarian grave of a warrior on the left bank of the lower Dniester
Kvitnytskyi M., Telnov Nicolai, Lîsenko Serghei, Razumov Serghei, Sinica Vitalii
Stratum plus
Nr. 5 / 2019 / ISSN 1608-9057 / ISSNe 1857-3533
Disponibil online 4 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Animal remains from the Late Eneolithic settlement of Gordineşti II-Stînca goală (Edineț district). Part 2
Croitor Roman, Sîrbu Ghenadie
Revista Arheologică
Nr. 2(15) / 2019 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 7 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apotropaioane din cetăţile Ţării Moldovei
Şlapac Mariana
Heraldica Moldaviae
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. „Bons Offices”. 75-88.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Architect Leopold Sheidevandt and his creative activity in Bessarabia (1829-1894). On the occasion of the 190th anniversary of the architect’s birth
Ceastina Alla
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 119-119.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Architect Mikhail Chekerul-Kush (1865–1917) and his main project of the Kishinev city public bank
Ceastina Alla
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argumentarea „etnografică” a demersului de modificare a hotarelor RSSM (1946)
Dolghi Adrian
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Primex-Com". 21-22.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta populară în expresie cinematografică
Olărescu Dumitru
Arta
Nr. 2(AAV) / 2019 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta populară în formule filmice
Olărescu Dumitru
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 144-145.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 394