IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul Patrimoniului Cultural Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (1550): Bessarabia (11), Basarabia (10), compoziţie (6)
Manifestări ştiinţifice organizate3
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 324. Descărcări - 553. Vizualizări - 19258.
Articole în reviste din RM - 179. Publicaţii la conferinţe din RM - 140. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 227

„Cursuri bulgare” pentru pedagogi în Bolgrad (1918)
Duminica Ivan
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 84-85.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În căutarea „Locului lui Oțel” de la 1436 – cercetări arheologice
Levinschi Alexandru, Brihuneţ Manole
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Primex-Com". 33-34.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Возможные миры» в полидисциплинарных исследованиях Елены Прус
Cuşnir Jozefina
Enkómion pentru edificiile filologice ale Elenei Prus
1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Informaţional Biblioteconomic ULIM. 97-100.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Coffins without bottom” of the Vlachs and lattice coffins of the Great Eurasian steppe: To the issue of the Vlachs’ origin
Romanciuc Alexei
Stratum plus
Nr. 5 / 2019 / ISSN 1608-9057 / ISSNe 1857-3533
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări relevante în arta teatral-decorativă moldovenească din a doua jumătate a anilor ’70 ai secolului al XX-lea
Malcoci Vitalie
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Academia de Științe a Moldovei, o nouă abordare a rolului ei în societate
Condraticova Liliana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea claselor de meserii create de Zemstva Basarabeană
Sîciov Serghei
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 94-94.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea economică a evreilor la curtea domnitorilor Principatului Moldovei (secolul al XVIII-lea): meşteşuguri şi comerţ
Damian Victor
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 82-82.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea Uniunii Arhitecţilor din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească
Ostapov Alina
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ancient Hungarian grave of a warrior on the left bank of the lower Dniester
Kvitnytskyi M., Telnov Nicolai, Lîsenko Serghei, Razumov Serghei, Sinica Vitalii
Stratum plus
Nr. 5 / 2019 / ISSN 1608-9057 / ISSNe 1857-3533
Disponibil online 4 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Animal remains from the Late Eneolithic settlement of Gordineşti II-Stînca goală (Edineț district). Part 2
Croitor Roman, Sîrbu Ghenadie
Revista Arheologică
Nr. 2(15) / 2019 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 7 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apotropaioane din cetăţile Ţării Moldovei
Şlapac Mariana
Heraldica Moldaviae
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipogr. „Bons Offices”. 75-88.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Architect Mikhail Chekerul-Kush (1865–1917) and his main project of the Kishinev city public bank
Ceastina Alla
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argumentarea „etnografică” a demersului de modificare a hotarelor RSSM (1946)
Dolghi Adrian
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Primex-Com". 21-22.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arta populară în expresie cinematografică
Olărescu Dumitru
Arta
Nr. 2(AAV) / 2019 / ISSN 1857-1042 / ISSNe 1857-1050
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artele decorative în perioada postbelică: puncte de referință
Spînu Constantin
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artele decorative naţionale într-o lucrare fundamentală
Marian Ana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Așezarea eneolitică tarzie Brinzeni III – Țiganca pe harta europei reistorice
Heghea Serghei
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
2019. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Primex-Com". 28-29.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Așezarea Precucuteni-Tripolie A de la Cărbuna-Negrub. Considerații preliminare
Bodean Sergiu, Noroc Ion
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 29-30.
Disponibil online 25 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Așezările de tip Brînzeni din interfluviul pruto-nistrean
Heghea Serghei
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. Institutul Patrimoniului Cultural. 39-40.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 324