IBN
Close
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIKLMNOPRSTUVWZ
АГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
124
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019
Editura: Universitatea de Stat de Studii Europene din Moldova
ISBN: 978-9975-3287-4-6
Afişează publicaţiile
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018
Editura:
ISBN: 978-9975-3183-9-6
Afişează publicaţiile
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Afişează publicaţiile
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018
Editura: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3178-4-9.
Afişează publicaţiile
Republica Moldova şi Ucraina: retrospectivă istorică (1992-2019)conferinţă ştiinţifică internaţională jubiliară
2018
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-142-57-1
Afişează publicaţiile
Romanian Chemistry Conference
Ediția a XXXV-a, 2018
Editura: Centrul de Cercetare Oltchim
Afişează publicaţiile
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective
2017
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
ISBN: 978-9975-71-916-2
Afişează publicaţiile
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I, 2017
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-214-4
Afişează publicaţiile
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II, 2017
Editura: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 9975-76-215-1
Afişează publicaţiile
Romanian Chemistry Conference Dedicata aniversarii a 150 de ani de la infiintarea Academiei Romane
Ediția a XXXIV-a, 2016
Editura: Centrul de Cercetare Oltchim
Afişează publicaţiile
Republica Moldova între Este şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală
2013
Editura: Univ. de Stat Tiraspol cu sediul la Chişinău, 2013
ISBN: 978-9975-76-099-7
Afişează publicaţiile
Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelor
Vol.28, 2011
Editura: "Print-Caro" SRL
ISBN: 978-9975-64-218-7
Afişează publicaţiile
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (1), 2007
Editura: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-946-31-5
Afişează publicaţiile
1 - 13 of 13