IBN
Close
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
1234578
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Realități și perspective în domeniul științelor juridice contemporane
2023
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-62-695-8 (PDF)
Afişează publicaţiile
Romanian Congress of Physical Medicine and Rehabilitation and Balneology
2023
Organizatori: Asociația Română de Balneologie
Afişează publicaţiile
Registrul maladiilor reumatice la copii: experiența Republicii Moldova
2023
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Societatea de Pediatrie din Republica Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-58-285-8
Afişează publicaţiile
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 9, 2017-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-121-0
ISBN: 978-9975-88-122-7
Afişează publicaţiile
Rigoare exegetică și vocație pedagogică
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-62-481-7
Afişează publicaţiile
Războiul de pe Nistru din 1992: 30 de ani după…Materialele Conferinței Științifice Internaționale
2022
Organizatori: Asociaţia Naţionlă a Tinerilor Istorici din Moldova, Centrul pentru Studii de Securitate și Managementul Crizelor, Necunoscută, România
ISBN: 978-9975- 61-871-7 ; C 13)
ISBN: 978-9975-72-713-6
Afişează publicaţiile
Reconsiderarea rolului profesiei contabile. Acționăm astăzi pentru provocările generate de viitor
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O.
ISBN: 978-9975-159-78-4
Afişează publicaţiile
Rolul științei în soluționarea crizelor contemporane
2022
Organizatori: Academia Oamenilor de Știință din România, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Cluj-Napoca
ISSN: 2601 - 5102
Afişează publicaţiile
Romanian textiles and leather conference
Editia 18, 2022
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
DOI: 10.0000/9788367405133
ISBN: 978-83-67405-13-3
e-ISBN: 978-83-67405-13-3
Afişează publicaţiile
Romanian textiles and leather conference
Editia 18 R, 2022
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
Afişează publicaţiile
Romanian Ethnopharmacology on its 20th Anniversary
2021
Organizatori: Societatea Română de Etnofarmacologie
Afişează publicaţiile
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare şi dezvoltare sub impactul negativ al crizei de pandemie COVID-19
2021
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-157-73-5
Afişează publicaţiile
Reglementări naționale și standarde juridice internaționale în domeniul protecției drepturilor consumatorului
2021
Organizatori: Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-135-45-0.
Afişează publicaţiile
RoEduNet IEEE International Conference
Ediția 20, 2013-2021
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
ISSN: 20681038
ISBN: 978-166541351-0
Afişează publicaţiile
Relațiile etnoculturale moldo-ucrainene în aspect sincronic şi diacronic
Ediția 6, 2021
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural, Ambasada Ucrainei în Republica Moldova, Institutul Studiul Artelor, Folclor și Etnologie „M.Rylski”, Asociaţia ucrainenilor din Republica Moldova, Comunitatea ucrainenilor „Petru Movilă” din mun. Chișinău
ISBN: 978-9975-62-448-0
Afişează publicaţiile
Reabilitarea victimelor infracțiunii
Ediția 6, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-02-9
Afişează publicaţiile
Realizări științifice in ameliorare și tehnologii inovative la culturile cerealiere în contextul schimbărilor climaterice
2020
Organizatori: Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Fitotehnie „Porumbeni“
Afişează publicaţiile
Relaţii interculturale în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-87-745-9
ISBN: 978-9975-87-746-6
Afişează publicaţiile
Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
2020
Organizatori: Guvernul Republicii Moldova, Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
ISBN: 978-9975-3492-4-6
Afişează publicaţiile
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 6, 2017-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-037-4.
ISBN: 978-9975-88-072-5.
Afişează publicaţiile
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-255-9
Afişează publicaţiile
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II, 2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-256-6
Afişează publicaţiile
România în spațiul euroatlantic: interferențe culturale și lingvistice
2020
Organizatori: Institutul de Filologie Română „Al.Philippide”, Iaşi
ISBN: 978-606-023-221-6
Afişează publicaţiile
Rethinking Social Action. Core Values in Practice
Ediția 12, Vol.9, 2018-2019
ISSN: ISSN (print): 2601 – 2510; ISSN (on-line): 2601 – 2529; ISSN–L: 2601 – 2510
ISBN: 978-1-910129-21-0
Afişează publicaţiile
Realizarea dreptului constituţional de vot şi a dreptului de a fi ales Materialele conferinței științifice interuniversitare naționale a tinerilor cercetători
2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Studii Europene din Moldova
ISBN: 978-9975-3287-4-6
Afişează publicaţiile
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 4, 2017-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-037-4
ISBN: 978-9975-88-055-8
Afişează publicaţiile
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secţia: Ştiinţe juridice
Ediția 5, 2017-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-037-4
ISBN: 978-9975-88-057-2
Afişează publicaţiile
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 78-9975-149-79-2
ISBN: 978-9975-149-80-8
Afişează publicaţiile
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2, 2019
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-149- 88-4
Afişează publicaţiile
Realizarea de sine - adaptare și integrare socială
Volumul I, 2019
Afişează publicaţiile
Realizarea de sine - adaptare și integrare socială
Volumul II, 2019
Afişează publicaţiile
Republica Moldova în contextul necesităţilor de modernizare
2018
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-144-49-0
Afişează publicaţiile
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018
Organizatori: Institutul de Istorie, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
ISBN: 978-9975-3183-9-6
Afişează publicaţiile
Republica Moldova şi Ucraina: retrospectivă istorică (1992-2019)conferinţă ştiinţifică internaţională jubiliară
2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-142-57-1
Afişează publicaţiile
Romanian Chemistry Conference
Ediția a XXXV-a, 2016-2018
Organizatori: Centrul de Cercetare Oltchim, Ramnicu Valcea, Academia Româna, Societatea de Chimie din România
Afişează publicaţiile
Recent Advances in Natural Language Processing
Ediția 11, 2015-2017
ISBN: 13138502
ISBN: 978-954452048-9
Afişează publicaţiile
Rethinking Social Action. Core Values in Practice
Ediția 1 Vol.3, 2018-2019
Organizatori: Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN
ISSN: ISSN (print): 2601 – 2510; ISSN (on-line): 2601 – 2529; ISSN–L: 2601 – 2510
ISBN: 978-1-910129-15-9
Afişează publicaţiile
RAD Conference Proceedings
Ediția a 5-a, 2015-2017
ISSN: 24664626
Afişează publicaţiile
Reforma administraţiei publice: probleme şi perspective
2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-71-916-2
Afişează publicaţiile
Rethinking Social Action. Core Values in Practice
Ediția 1 Vol.1, 2018-2019
Organizatori: Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN
ISSN: ISSN (print): 2601 – 2510; ISSN (on-line): 2601 – 2529; ISSN–L: 2601 – 2510
ISBN: ISBN print: 978-1-910129-13-5 ISBN on-line: 978-1-910129-14-2
Afişează publicaţiile
Redimensionarea valorilor democratice în condiţiile societăţii informaţionale
2018
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-3178-4-9.
Afişează publicaţiile
Recent Advances in Trace Elements
2017
ISBN: 978-111913378-0, 978-111913377-3
Afişează publicaţiile
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.Secția I. Științe juridice Secția II. Științe politice și administrative
Ediția 3, 2017-2024
Organizatori: Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
ISBN: 978-9975-88-035-0
ISBN: 978-9975-88-036-7
Afişează publicaţiile
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
Afişează publicaţiile
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-214-4
Afişează publicaţiile
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II, 2017
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 9975-76-215-1
Afişează publicaţiile
RoEduNet IEEE International Conference
Ediția 15, 2013-2021
Organizatori: RoEduNet - Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare, Universitatea Politehnică din Bucureşti
ISBN: 978-150905398-8
Afişează publicaţiile
Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare
Ediția 3, 2016
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
e-ISBN: 978-9975-75-866-6
Afişează publicaţiile
Romanian Chemistry Conference Dedicata aniversarii a 150 de ani de la infiintarea Academiei Romane
Ediția a XXXIV-a, 2016-2018
Organizatori: Centrul de Cercetare Oltchim, Ramnicu Valcea, Academia Româna, Societatea de Chimie din România
Afişează publicaţiile
Recent Advances in Natural Language Processing
Ediția 10, 2015-2017
Organizatori: Academia de Științe a Bulgariei
ISSN: 13138502
Afişează publicaţiile
RoEduNet IEEE International Conference
Ediția 14, 2013-2021
Organizatori: IEEE Computer Society, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., RoEduNet - Agentia de Administrare a Retelei Nationale de Informatica pentru Educatie si Cercetare
ISBN: 978-146738179-6
ISBN: 9781467381802
ISBN: 1467381802
Afişează publicaţiile
RAD Conference Proceedings
Ediția 3, 2015-2017
ISSN: 24664626
ISBN: 978-868030001-6
Afişează publicaţiile
Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională
2015
Organizatori: Ministerul Apărării al RM, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-3048-7-0
Afişează publicaţiile
Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”
Ediția a 37-a, 2014-2015
Organizatori: Academia de Științe Medicale din România, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi
ISBN: 978-606-13-2460-6
Afişează publicaţiile
Relaţiile moldo-bulgare: istorie şi cultură
2016
Organizatori: Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia, Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-9577-5-5
Afişează publicaţiile
Republica Moldova pe calea modernizăriiStudiu enciclopedic
2015
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM, Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
ISBN: 978-9975-3073-0-7
Afişează publicaţiile
RoEduNet IEEE International Conference
Ediția 13 si 8, 2013-2021
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISSN: 20681038
ISBN: 978-147996860-2
Afişează publicaţiile
Rolul agriculturii în acordarea serviciilor ecosistemice şi sociale
2014
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-50-139-2
Afişează publicaţiile
Rezistenţa la educaţie: Soluţii şi perspective
2014
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-132-15-2
Afişează publicaţiile
Reuniune a Chirurgilor din Moldova “Iacomi – Răzeşu”
Ediția a 36-a, 2014-2015
Organizatori: Academia de Științe Medicale din România, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T. Popa“, Iaşi
ISBN: 978-606-13-2094-3
Afişează publicaţiile
RoEduNet IEEE International Conference
Ediția 12, 2013-2021
ISSN: 20681038
ISBN: 978-147992599-5
Afişează publicaţiile
Republica Moldova între Este şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală
2013
Organizatori: Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-099-7
Afişează publicaţiile
Realizări şi perspective în mentenanţa utilajului agricol şi a autovehiculelor
2011
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-218-7
Afişează publicaţiile
Relaţiile moldo-bulgare. Personalităţi marcante. Învăţămînt şi ştiinţă
2011
Organizatori: Universitatea de Stat „Grigore Ţamblac“ din Taraclia, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Фонд 'Български дух'
ISBN: 978-9975-4051-9-5
Afişează publicaţiile
Rolul societăţii şi a organelor de drept în contracararea narcomaniei
2008
Organizatori: Ministerul Afacerilor Interne, Republica Moldova, Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
ISBN: 978-9975-930-91-8
Afişează publicaţiile
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (1), 2007
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-946-31-5
Afişează publicaţiile
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (2), 2007
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-946-11-7
ISBN: 978-9975-946-37-7
Afişează publicaţiile
Realizări şi perspective în horticultură, viticultură, vinificaţie şi silvicultură” consacrat aniversării a 100 ani de la naşterea profesorului universitar Gherasim Rudi
Vol. 15 (3), 2007
Organizatori: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-946-11-7 (general)
ISBN: 978-9975-946-37-7
Afişează publicaţiile
1 - 68 of 68