IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Academia de Administrare Publică
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (2793): Public administration (81), administraţie publică (31), local public administration (28)
Manifestări ştiinţifice organizate14
Reviste ştiinţifice fondate1
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (18 ORCID ) 0.03%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 1523. Descărcări - 8928. Vizualizări - 433054.
Articole în reviste din RM - 705. Publicaţii la conferinţe din RM - 812. Publicaţii peste hotare - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 90

În pragul singularității tehnologice: cum se va schimba managementul
Mihalache Svetoslav
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări actuale ale dimensiunii de gen şi egalitatea de şanse în instruirea funcţionarilor publici
Țarălungă Viorica
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 395-399.
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice privind raporturile dintre autoritățile administrației publice centrale și autoritățile administrației publice locale
Fotescu Vasile
Legea şi Viaţa
Nr. 2(338) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Act de iniţiere a procesului de instituţionalizare a unui sistem nou de guvernare şi administraţie publică către aniversarea a 30-cea de la adoptarea Declaraţiei de Suveranitate
Sîmboteanu Aurel
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 20-25.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administraţia publică între obiectiv și subiectiv
Şaptefraţi Tatiana
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 56-58.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a standardelor de reformare a administrației publice și a realităților din Republica Moldova în contextul responsabilizării aparatului administrativ
Băluţel Boris
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argumentarea priorităţilor dezvoltării sistemului financiar din Republica Moldova în contextul ajustării la noua arhitectură financiară internaţională
Lopotenco Viorica
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 296-299.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea calităţii în cadrul cursurilor de dezvoltare profesională prin aplicarea strategiilor didactice moderne
Savca Tatiana
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 352-358.
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea egalităţii de gen prin politicile publice ale administraţiei publice locale în Republica Moldova
Savca Tatiana
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 75-84.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale determinării eficienţei economice şi eficienţei sociale a serviciilor publice
Vaculovschi Elena
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 282-285.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale dezvoltării profesionale a personalului în contextul implementării sistemului de management al calității în administrația publică
Andrievschi Ludmila
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 348-351.
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte comparate ale funcţiei publice în statele europene
Zamșa Alexandra
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 108-110.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind reglementarea neutralităţii politice a funcţionarului public
Mostovei Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte-cheie ale asigurării securităţii persoanei în Republica Moldova
Portas Vadim
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 175-178.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autorităţile publice ca pilon în fortificarea politicilor de ocupare a forţei de muncă
Otrublenco-Eni Nadejda
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 118-120.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biblioteca Academiei de Administrare Publică și instruirea online: instrumente, resurse, servicii
Carcea Sergiu
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 404-407.
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brexit - retragerea Regatului Unit din UE
Ţâu Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buna guvernare prin prisma participării cetăţenilor la procesul decizional
Şaptefraţi Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile și esența dezvoltării durabile a teritoriului și dezvoltarea comunitară
Lupaşcu Mihail
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea științifică - o sarcină indispensabilă în activitatea Academiei de Administrare Publică
Balan Oleg
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. Combinatul Poligrafic. 3-4.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 1523