IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex
Alte informatii


Cuvinte-cheie (12752): education (137), educaţie (76), communication (72)

Reviste/manifestări ştiinţifice383
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice57/1088348/1140
Dinamica articolelor pe ani / CZU / DOI 5416
2946 publicatii cu CZU (54.4%)
272 publicatii cu DOI (5%)
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori 387 ORCID (32.1%),
74 Google Scholar ID (6.1%),
30 Scopus Author ID (2.5%)
Brevete Tabelul(17)
H-index autori
Proiecte Tabelul(31)
Lista publicaţiilor - 5416. Descărcări - 91601. Vizualizări - 2873073.
Articole în reviste din RM - 2205. Publicaţii la conferinţe din RM - 3106. Publicaţii peste hotare - 105.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 2
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.1.Monografii - 2
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 16
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 5
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 388
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 973
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 579
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 244
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 12
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 20
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 598
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2508
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 3
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 70

2022 - 224

Îmbunătățirea competențelor de comunicare ale elevilor din ciclul liceal, la ora de educație fizică
Florea Mihaela , Ciorbă Constantin
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 165-170.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A note on two Diophantine equations 3x+22y=z2 and 3x+33y=z2
Ţarălungă Boris , Musinschi Lidia
The 29th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2022
2022. Chișinău, Republica Moldova. Tiraspol State University. 214-214.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea personajului literar în baza strategiei ERRE
Lașcu Cristina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(155) / 2022 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
About the STEAM projects recommended in the national curriculum in mathematics for secondary school
Vascan Teodora , Pogreban Aliona
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. Tipografia UST. 182-187.
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activități de intervenție psihologică în diminuarea stresului la adolescenți
Racu Iulia , Stanciu Mirela
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic" SRL. 125-129.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amenajările funerare medievale timpurii din aşezarea de la Hansca
Postică Gheorghe
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32. 2022. Chişinău. Bons Offices SRL. 102-103.
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea testului (u) Mann - Whitney la prelucrarea rezultatelor experimentale privind studierea cursului universitar „Teoria Grafurilor”
Bostan Marina
The 29th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2022
2022. Chișinău, Republica Moldova. Tiraspol State University. 72-77.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of graph theory in physics
Postolachi Igor , Balmuş Nicolae , Bostan Marina
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. Tipografia UST. 449-457.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of visual methods of teaching ratios and proportions
Repeşco Vadim
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. Tipografia UST. 155-159.
Disponibil online 22 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Archäologische Untersuchungen zu den Eliten in der ostkarpatischen Waldsteppe von dem Ende des 3. bis zum zweiten Hälfte des 1. Jh. v. Chr.
Iarmulschi Vasile , Munteanu Octavian
Plural. History, Culture, Society
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2345-1262 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptual-metodologice în formarea competenței interculturale a elevilor din clasele gimnaziale
Dorobanțu Dina-Roxana
Intertext
Nr. 1(59) / 2022 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptual-metodologice în formarea competenței interculturale elevilor din clasele gimnaziale
Dorobanțu Dina-Roxana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de formare a culturii pedagogice în contextul profesionalizării cadrelor didactice și globalizării educației (pregătire inițială)
Cuzneţov Larisa
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(132-133) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte determinative ale nivelului de dezvoltare socială a preșcolarilor de 5-6 ani
Davidescu Liliana Maria , Petrovschi Nina
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic" SRL. 22-29.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of involving primary school students in knowledge and respect for children's rights
Saranciuc-Gordea Liliana
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău. 153-158.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of lifelong learning skills formed in the 6th grade physics course
Calalb Mihai , Dabija Viorel
Abordări inter/transdisciplinare în predarea științelor reale, (concept STEAM)
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. Tipografia UST. 383-387.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assuming the responsibilities of the decision to be a parent
Haheu-Munteanu Eufrosinia , Toia Maria
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău. 70-75.
Disponibil online 21 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Barnevern - state social service for children and adolescents in Norway
Григориу Диана , Хахеу-Мунтяну Ефросиния , Кожокарь Лидия
Educația privind drepturile copilului: experiențe și perspective în învățământul preșcolar și primar
2022. Chişinău. Centrul Editorial-Poligrafic al Universității Pedagogice de Stat ,,Ion Creangă” din Chișinău. 329-335.
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Basketball elements in physical education lessons for primary school students
Ciorbă Constantin
ACROSS
Nr. 6(3) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 20 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bateria de teste nepsy în evaluarea funcţiilor neuropsihice la copiii cu dizabilitate intelectuală ușoară
Olărescu Valentina , Cobzaru Irina
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2(41) / 2022 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 5416