IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (6130): education (28), family (27), educaţie (27)
Manifestări ştiinţifice organizate27
Reviste ştiinţifice fondate3
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (54 ORCID ) 0.1%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 3135. Descărcări - 24789. Vizualizări - 1129974.
Articole în reviste din RM - 1940. Publicaţii la conferinţe din RM - 1176. Publicaţii peste hotare - 19.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 164

Stresul şi rolul lui în activitatea fizică și creativă la adolescenți
Crivoi Aurelia, Bacalov Iurie, Chiriţa Elena, Ilieş Ana, Druţa Adriana, Para Iulian, Pozdneacova Ilona, Cojocari Lidia
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățătorul formează moralitatea și valorile la elevi
Bundă Carmen
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 36-39.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţătorul: autoritate, lider sau model de formare al personalității elevilor din clasele primare
Silistraru Nicolae, Bundă Carmen
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Искусство воспитания» как реальность системы образования в Республике Молдова
Siniţaru Larisa
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
”Imn preasfintei gramatice”: terminologia ariei curriculare Limbă şi comunicare
Cosovan Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A book in debate: Mihai Șleahtițchi. Panopticum. special techniques of deep penetration of social representations, Editions Junimea, IAȘI, 2018. 389 p.
Sanduleac Sergiu
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice pivind importanța emoțiilor în procesul de adaptare a cadrelor didactice debutante
Goraș Mariana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 79-83.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări teoretice privind motivaţiapentru consilierea psihologică
Cucer Angela, Hoidrag Traian
Univers Pedagogic
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea ctitoricească internă a domnului Țării Moldovei Vasile Lupu (1634-1653)
Bolduma Viorel
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(44) / 2020 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 10 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea de muncă a elevilor cu dizabilități în raport cu procesele psihofizice
Cerneavschi Viorica, Stratan Valentina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 60-64.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea socio-culturală a muzeului ca element al colaborării cu instituțiile de învățământ
Filipski Tatiana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anxietatea la copii
Diţa Maria, Matran Tatiana
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anxietățile, neliniștile și temerile preșcolarilor
Racu Iulia
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apariția și dezvoltarea ornamentului tradițional „Pomul vieții” în arta românească
Castravăț Andrei
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Institutul Patrimoniului Cultural. 29-29.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Argumente pentru alfabetizarea terminologică
Cosovan Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(120-121) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 23 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale riscului ecologic pentru mediul înconjurător și sănătatea populației umane
Crivoi Aurelia, Cojocari Lidia
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VII, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 348-356.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de pedagogizare a părinților elevilor din clasele primare sub semnul parteneriatului cu școala
Saranciuc-Gordea Liliana, Baleanu Eugenia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2020. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 107-110.
Disponibil online 24 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte metodologice ale organizării sociale a învăţării
Georgescu Patricia-Maria
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 364-368.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte psihologice ale oboselei profesionale
Losîi Elena
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate
2020. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de științe penale și criminologie aplicată. 55-63.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autoeficacitatea dirigintelui în cadrul parteneriatului şcoală-familie
Pereu Tatiana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 3135