IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (4251): curriculum (21), personalitate (20), comunicare (19)
Manifestări ştiinţifice organizate11
Reviste ştiinţifice fondate3
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 2770. Descărcări - 12088. Vizualizări - 602570.
Articole în reviste din RM - 1812. Publicaţii la conferinţe din RM - 952. Publicaţii peste hotare - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 372

„Să fim campioni!” Model de parteneriat educaţional şcoală–familie–comunitate
Niţă Marian
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. 610-613.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
În perioada copilăriei mele, cu excepția anilor când Basarabia a fost ocupată de ruși, nu  exista nicio deosebire între modul de viață de o parte și de alta a Prutului. Interviu cu profesorul universitar Ioan Caproșu
Musteaţă Sergiu, Gumenâi Ion
PLURAL. History, Culture, Society
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1462 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 6 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Întrebarea – formă de dezvoltare intelectuală a copiilor prin limbaj
Mocanu Liuba
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. UPS „Ion Creangă”. 67-73.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățământul istoric din Republica Moldova în contextul politicilor și strategiilor educaționale contemporane
Bodareu-Cereteu Galina, Stratulat Raisa
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. UPS „Ion Creangă”. 78-88.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A reflective approach to teaching english as an international language
Şchiopu Lucia
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. UPS „Ion Creangă”. 145-149.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A stylistic approach to teaching literature
Budnic Ana, Smochin Olga
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. UPS „Ion Creangă”. 170-175.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări metodologice ale dezvoltării competențelor de traducere
Golubovschi Oxana
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(43) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea cultural-educativă în basarabia interbelică
Burlacu Valentin
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. UPS „Ion Creangă”. 89-100.
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea metodologică în contextul direcțiilor strategice IFLA
Scherlet Ecaterina
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 2. 2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 30-34.
Disponibil online 16 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actualitatea politicilor educaționale în domeniul educației parentale
Ceban Veronica
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 70-76.
Disponibil online 20 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alexandru I. Philippide și Bogdan Petriceicu-Hasdeu. Contribuții privind polemica științific
Sova Simona - Andreea
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu‖ din Cahul. 283-287.
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alternative de predare-învățare: strategia FLIPPED CLASSROOM în cadrul orelor de informatică
Guțu Maria, Dumbrăveanu Roza
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 123-126.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An overview of MALL
Nazaru Cristina
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. UPS „Ion Creangă”. 201-207.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza acustică a elementelor segmentale şi suprasegmentale ale vorbirii și impactul lor asupra dezvoltării auzului emoțional la copiii cu deficiențe auditive
Ciubotaru Natalia
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. UPS „Ion Creangă”. 125-135.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of Prado2 & Moodle e-learning platforms
Peca Ludmila, Dumbrăveanu Roza
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia a VIII-a . 2019. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 145-151.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angajarea în viața de cuplu a tinerilor în dependență de valorile acestora
Perjan Carolina, Popescu Cristina
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antrenarea și învățarea comportamentului asertiv la asistenții sociali
Plămădeală Victoria, Stratan Valentina
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(57) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anxietatea față de testare: delimitări conceptuale și caracteristici
Racu Iulia
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. CEP USM. 178-181.
Disponibil online 27 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anxietatea la elevii mici
Pîslari Stela, Bivol Rodica
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 21, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. UPS „Ion Creangă”. 98-106.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anxietatea la preșcolari: caracteristici și determinante
Racu Iulia
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 3(56) / 2019 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 7 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 2770