IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (8019): education (67), family (37), educaţie (37)
Reviste/manifestări ştiinţifice347
Publicații ale autorilor în alte reviste/culegeri ale manifestărilor științifice53/987200/695
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (97 ORCID,
20 Google Scholar ID,
13 Scopus Author ID)
Brevete Tabelul(13)
H-index autori

Lista publicaţiilor - 4029. Descărcări - 39441. Vizualizări - 1582527.
Articole în reviste din RM - 2026. Publicaţii la conferinţe din RM - 1973. Publicaţii peste hotare - 30.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 46

Abordarea creativității pedagogice în procesul de predare-învățare orientat spre formarea de competențe
Iarovoi Rodica
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 23-28.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea holistică în procesul educației artistice
Toma Nina
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 133-138.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale ale diferențierii instruirii elevilor din gimnaziu
Maravela Doina-Laurenția, Golubiţchi Silvia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 139-144.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea sustenabilităţii familiei din perspectiva preîntâmpinării conflictelor familiale
Raileanu Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(125) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bunăstarea psiho-emoțională a adolescenților în contextul noilor realități
Racu Iulia, Melniciuc Galina
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(62) / 2021 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența de a investiga la Geografie între ”Savoir agir” și ”Agir”
Dumitrașcu Doina Maria
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 33-37.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competența investigațională între savoir-dire și savoir-être în învățământul on-line
Neagu Marieta
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 291-295.
Disponibil online 16 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copingul la adolescenții delincvenți
Nicolaescu Eliza
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(62) / 2021 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Definirea сuvintelor ca parte a competenței de comunicare
Cosovan Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(125) / 2021 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea sarcinilor de profil privind elaborarea referențialului de formare personală și profesională inițială a studenților
Carabet Natalia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 226-229.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competenței de investigare prin intermediul proiectelor educaționale
Dumitrașcu Doina Maria
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 350-355.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea identităţii vocaţionale – premisă-cheie în orientarea elevilor spre viitor
Adăscăliţei Cristian
Univers Pedagogic
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personalității la adultul emergent
Lungu Violeta, Racu Igor
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(62) / 2021 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diferențe de gen în manifestarea stresului la adolescenți
Racu Iulia, Vlas Irina
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea delincvenței la adolescenți
Nicolaescu Eliza, Racu Igor
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(62) / 2021 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 25 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experiencial learning in preschool age
Enache Amalia
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. . 97-98.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii integrării socio-profesionale a ex-deținuților
Vîrlan Maria
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Female creation in determining the artistic profile from Moldova
Ursachi Rodica
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. . 218-221.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenței specifice prin proiect: orientare în spațiul real
Pătrașcu Alexandra
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol. 371-378.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarеa autonomiеi реrsonalе la реrsoanеlе сu dizabilități
Plămădeală Victoria, Stratan Valentina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 444-448.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 4029