IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (7640): education (63), family (34), educaţie (34)
Reviste/manifestări ştiinţifice340
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica publicării și indexării în IBN
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (70 ORCID ) 0.12%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 3801. Descărcări - 31931. Vizualizări - 1342034.
Articole în reviste din RM - 1985. Publicaţii la conferinţe din RM - 1789. Publicaţii peste hotare - 27.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Formarеa autonomiеi реrsonalе la реrsoanеlе сu dizabilități
Plămădeală Victoria, Stratan Valentina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 444-448.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opiniile cadrelor didactice privind formarea la elevii cu dizabilități mintale a culturii muncii
Cerneavschi Viorica, Stratan Valentina, Plămădeală Victoria
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 428-433.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea сomрulsivă a internetului - сonseсințe și strategii de рrevenție
Stratan Valentina, Plămădeală Victoria, Cerneavschi Viorica
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Comrat. 448-453.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 642

Performanța profesională a profesorului din învățământul special
Stanciu Mirela
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia UPS "Ion Creangă". 459-463.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stresul şi rolul lui în activitatea fizică și creativă la adolescenți
Crivoi Aurelia, Bacalov Iurie, Chiriţa Elena, Ilieş Ana, Druţa Adriana, Para Iulian, Pozdneacova Ilona, Cojocari Lidia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îmbunătățirea capacității de adaptare și funcționare socială a adolescenților ce utilizează excesiv instrumentele smart
Tudor Gabriel I., Vîrlan Maria
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 196-200.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îndrumarea și controlul lecturii elevilor – factori importanți în dezvoltarea motivației pentru lectură a elevilor din clasele primare
Niţă Carmen Daniela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(22) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățământul preșcolar între sistemul tradițional și alternativele educaționale
Lungeanu Ionica
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat ‖Ion Creangă‖ din Chișinău. 267-274.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățare și creativitate
Bîrgăoan Claudia
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 257-262.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea experiențială și dezvoltarea mentalității deschise în educația timpurie
Ionescu Ileana Constanța
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat ‖Ion Creangă‖ din Chișinău. 343-347.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea prin proiecte - mijloc eficient de formare a competenței profesionale a studenților
Găluşcă Lilia
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 263-268.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea și dezvoltarea strategiilor de reglare emoțională la copii
Ohrimenco (Boţan) Aliona
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea Pedagogică de Stat ‖Ion Creangă‖ din Chișinău. 37-45.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea vizibilă – o nouă provocare
Trăistaru Rely-Monica
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 242-248.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățătorul formează moralitatea și valorile la elevi
Bundă Carmen
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Școlii Superioare și Psihopedagogie și Pedagogie în Învățământul Preșcolar și Primar
Vol. 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. Universitatea de Stat din Tiraspol. 36-39.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţătorul: autoritate, lider sau model de formare al personalității elevilor din clasele primare
Silistraru Nicolae, Bundă Carmen
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Искусство воспитания» как реальность системы образования в Республике Молдова
Siniţaru Larisa
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Книга художника» — диалог литературного и изобразительного искусства
Timuţa Aliona
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. . 58-59.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Marele vânt” – cod ființial și strategic al poeziei lariene
Roşca Timofei
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă‖. 142-148.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
”Imn preasfintei gramatice”: terminologia ariei curriculare Limbă şi comunicare
Cosovan Olga
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A book in debate: Mihai Șleahtițchi. Panopticum. special techniques of deep penetration of social representations, Editions Junimea, IAȘI, 2018. 389 p.
Sanduleac Sergiu
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 3801