IBN
Close
Materiale publicate în baza manifestărilor științifice
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWXZ
АБВГДЗИКЛМНОПРСТУФХЧ
123457
Filtrează listă dupăSortează listă după
SM ISO690:2012
Modern directions of scientific research development
Ediția 13, 2022
ISBN: 978-1-73981-126-6
Afişează publicaţiile
Modernizarea guvernării din Republica Moldova: aspecte teoretico-aplicative
2022
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
e-ISBN: 978-9975-62-500-5
Afişează publicaţiile
MedEspera
9, 2012-2022
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină-ASRM, Chișinău
ISBN: 978-9975-3544-2-4
Afişează publicaţiile
Multilingvism și Interculturalitate în Contextul Globalizării
Ediția 3, 2023
Organizatori: Academia de Studii Economice din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-147-83-5 (PDF)
Afişează publicaţiile
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a, 2022
Organizatori: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Societatea de Pediatrie din Republica Moldova
ISBN: 978-9975-58-274-2
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-383-7
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica stiințelor naturii
Vol. 2, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor filologice
Vol. 3, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-385-1
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeÎnvățământul preșcolar. Învățământul primar
Vol. 4, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi incluziune școlară
Vol. 5, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0
ISBN: 978-9975-76-387-5
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Managementul educaţional. Pedagogia școlii superioare
Vol.6, 2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-382-0.
ISBN (pdf): 978-9975-76-384-4
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32, R, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-166-14-0 (PDF)
Afişează publicaţiile
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 4-a, 2017-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-161-32-9
Afişează publicaţiile
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R, 2014-2022
Organizatori: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie, Societatea de Microbiologie din Moldova
ISBN: 978-9975-3555-6-8
ISBN (pdf): 978-9975-3555-7-5 (PDF)
Afişează publicaţiile
Metodologii și tehnici moderne de cercetare etnologică Documentarea vizuală ca sursă de cunoaștere etnografică
Ediția a III-a, 2022
Organizatori: Institutul Patrimoniului Cultural
ISBN: 978-9975-84-170-2
Afişează publicaţiile
Modern Technologies in the Food Industry
R, 2012-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
ISBN (pdf): 978-9975-45-851-1 (PDF)
Afişează publicaţiile
Metal Oxides for Non-volatile Memory: Materials, Technology and Applications
2022
Organizatori: Elsevier Inc., Amsterdam
ISBN: 978-012814629-3, 978-012814630-9
Afişează publicaţiile
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022
Organizatori: Universitatea de Studii Europene din Moldova
ISBN: 978-9975-3423-8-4
Afişează publicaţiile
Mathematics and IT: Research and Education
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Societatea de Matematică din Republica Moldova
Afişează publicaţiile
Materials Science Forum
2021
Organizatori: Universitatea Națională de Protecție Civilă
ISBN: 978-303573889-6
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe biologice şi chimice Ştiinţe fizice şi matematice Ştiinţe economice
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-159-17-3
ISBN: 978-9975-159-16-6.
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe umaniste
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-16-6.
ISBN (pdf): 978-9975-159-19-7
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Drept
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova, Școala doctorală de Științe juridice a Universității de Stat din Moldova
ISBN (pdf): 978-9975-159-17-3
ISBN: 978-9975-159-16-6.
Afişează publicaţiile
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei
2021
Organizatori: Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-159-16-6.
ISBN (pdf): 978-9975-159-18-0
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.1, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-337-0.
ISBN: 978-9975-76-338-7.
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice studenţeşti cu participare internaţională
Ediția 70, Vol.2, 2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-337-0.
ISBN: 978-9975-76-339-4.
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor naturii
Vol. 2, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-319-6
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor filologice
Vol. 3, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-320-2
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Pedagogie în învățământul preșcolar și primar
Vol. 4, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-321-9
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 5, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-324-0
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-322-6
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Metodologii de învăţare eficientă în contextul noilor provocări societale
Vol. 6, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-323-3
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 31, R, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-875-3 (PDF)
Afişează publicaţiile
Media and digital literacy in language education
2020
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3490-0-0
Afişează publicaţiile
MedEspera
8, 2012-2022
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină-ASRM, Chișinău
ISBN: 978-9975-151-11-5
Afişează publicaţiile
Management educațional la nivel european.Volum internațional de studii de specialitate în domeniul managementului educațional
Ediția 2, 2020
Organizatori: Asociația Dascăli Emeriți, Asociația Grădinița ”Roza Venerini”, Universitatea de Stat din Tiraspol, Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău
Afişează publicaţiile
Mechatronic Systems and Materials
Ediția a 15-a, 2020
Organizatori: Bialystok University of Technology
ISBN: 978-172816956-9
Afişează publicaţiile
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a, 2017-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3422-5-4
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 69, 2018-2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-309-7
Afişează publicaţiile
Multi-omics data integration for genotype phenotype association
2020
Afişează publicaţiile
Multidisciplinary approaches in solving modern problems of fundamental and applied sciences
Ediția a 2-a, 2020
Organizatori: Azerbaijan National Academy of Sciences
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica ştiințelor exacte
Vol. 1, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-305-9.
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor naturii
Vol. 2, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-304-2
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-303-5
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-301-1
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-302-8
Afişează publicaţiile
Meritocrație, profesionalism, integritate: deziderate versus realități
2021
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-157-25-4
Afişează publicaţiile
Modificări funcționale ale ecosistemelor acvatice în contextul impactului antropic și al schimbărilor climatice
2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Zoologie
ISBN: 978-9975-151-97-9
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 30, R, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-736-7
Afişează publicaţiile
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5, 2014-2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-315-8
Afişează publicaţiile
MONITOX International Symposium “Deltas and Wetlands”
2019
Organizatori: Danube Delta National Institute for Research and Development
ISBN: 978-606-8896-00-7
Afişează publicaţiile
Multiculturalism through the lenses of literary discourse
2019
Organizatori: Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureş
ISBN: 978-606-8624-09-9
Afişează publicaţiile
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist european Partea II
2018-2019
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3298-5-9; 978-9975-3298-6-6
Afişează publicaţiile
Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice
Vol.35, 2013-2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-247-7
Afişează publicaţiile
MATEC Web of Conferences
Vol. 290, Ediția 9-a, 2017-2019
Organizatori: Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu
ISSN: 22747214
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-271-7
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 2, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-268-7
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-270-0
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Educație preșcolară și primară
Vol. 4, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-269-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi Management Educaţional
Vol. 5, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-267-0
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019
ISBN: 978-9975-56-717-6
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 29, R, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68, 2018-2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-280-9
Afişează publicaţiile
MISISQ: Implicare. Creativitate. Durabilitate
2018
Organizatori: Biblioteca Ştiinţifică Medicală a USMF „Nicolae Testemiţanu”
ISBN: 978-9975-50-226-9
Afişează publicaţiile
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9, 2006-2018
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată
Afişează publicaţiile
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a, 2006-2018
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată
Afişează publicaţiile
Medicină veterinarămaterialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional „Probleme actuale și tendințe ale sectorului de creștere a animalelor și medicinei veterinare”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol.49, 2013-2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-271-2
Afişează publicaţiile
MATEC Web of Conferences
Vol. 210, Ediția 22-a, 2017-2019
Organizatori: Georgia Institute of Technology
ISSN: 2261236X
Afişează publicaţiile
Mental health in this challenging world
Edition I, 2018
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Afişează publicaţiile
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017-2019
Organizatori: Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
ISBN: 978-9975-3174-7-4
Afişează publicaţiile
MedEspera
7, 2012-2022
Organizatori: Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină-ASRM, Chișinău
Afişează publicaţiile
MATEC Web of Conferences
Vol. 178, Ediția 22-a, 2017-2019
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISSN: 2261236X
Afişează publicaţiile
MATEC Web of Conferences
Vol. 184, Ediția 22-a, 2017-2019
ISSN: 2261236X
Afişează publicaţiile
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a, 2017-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-3260-0-1
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Vol. 1, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-229-8
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe ale naturii
Vol. 2, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-230-4
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Limbi și literaturi
Vol. 3, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-231-1
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-232-8
Afişează publicaţiile
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi managementul educaţiei
Vol. 5, 2018-2022
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-233-5
Afişează publicaţiile
Modernizarea social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraţionist European
2018-2019
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
ISBN: 978-9975-3043-8-2
Afişează publicaţiile
Modern Technologies in the Food Industry
2012-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-428-1
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 28, R, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-431-1
Afişează publicaţiile
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 4, 2014-2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
Afişează publicaţiile
Microbial Biotechnology
Ediția 4, 2014-2022
Organizatori: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
ISBN: 978-9975-3178-8-7
Afişează publicaţiile
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 67, 2018-2020
Organizatori: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-246-5
Afişează publicaţiile
Midwest Enzyme Chemistry Conference
Ediția a 38-a, 2018
Organizatori: Northwestern University
Afişează publicaţiile
Microscopy of Semiconducting Materials 2003
2018
ISBN: 978-135108308-9, 0750309792, 978-131589553-6
Afişează publicaţiile
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society
2017
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
ISBN: 978-9975-9787-1-2
Afişează publicaţiile
MATEC Web of Conferences
Vol. 127, Ediția 11-a, 2017-2019
Organizatori: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi
ISSN: 2261236X
Afişează publicaţiile
MATEC Web of Conferences
Vol. 112, Ediția 21-a, 2017-2019
ISSN: 2261236X
Afişează publicaţiile
MATEC Web of Conferences
Vol. 125, Ediția 21-a, 2017-2019
Organizatori: Hellenic Centre for Marine Research, Anavyssos
ISSN: 2261236X
Afişează publicaţiile
Middle Atlantic Regional Meeting
Ediția a 45-a, 2017
Afişează publicaţiile
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017-2019
Organizatori: Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
ISBN: 978-9975-3174-2-9
Afişează publicaţiile
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017
Organizatori: Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
ISBN: 978-9975-56-444-1
Afişează publicaţiile
Metode și mijloace de învățământ pentru chimie Sesiunea națională metodico-științifică
Ediția a XLVI-a, 2015-2017
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Afişează publicaţiile
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a, 2017-2022
Organizatori: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
ISBN: 978-9975-132-97-8
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 27, R, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Afişează publicaţiile
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9, 2014-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Orange Moldova S.A., Endava, Necunoscută, Moldova, Deeplace, BC Moldova Agroindbank S.A., Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Societatea Fizicienilor din Moldova, S.E. Centru Telecomunicaţii Speciale, Centrul de Guvernarea Electronică, RENAM A.O., Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
ISBN: 978-9975-4264-8-0
Afişează publicaţiile
Mathematical Research Summaries
Vol. 2, 2017
Afişează publicaţiile
Modern researches and Prospects of their Use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields
2016
Organizatori: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry R. I. Agladze of the Academy of Sciences of Georgia, Tbilisi
Afişează publicaţiile
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective
2016
Organizatori: Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
ISBN: 978-9975-57-218-7
Afişează publicaţiile
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8, 2006-2018
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată, Universitatea de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-9787-1-2
Afişează publicaţiile
Medical Plants – present and perspectives Dedicat aniversării a 60 de ani de activitate a Centrului de Cercetări Biologice „Stejarul” Piatra Neamţ
Ediția a 12-a, 2016
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, Institutul de Cercetări Biologice Bucureşti, Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul” - Piatra Neamţ
ISSN: Print ISSN: 1223-6578 Online ISSN: 2247-2711
Afişează publicaţiile
Managementul public al programelor europene
2016
Organizatori: Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
ISBN: 978-9975-56-241-6
Afişează publicaţiile
Modern Technologies in the Food Industry
2012-2022
Organizatori: Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 26, R, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-140-2
ISBN: 978-9975-87-139-6
Afişează publicaţiile
Microbial Biotechnology
Ediția 3, 2014-2022
Afişează publicaţiile
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 3, 2014-2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-170-3
Afişează publicaţiile
Metode și mijloace de învățământ pentru chimie Sesiunea națională metodico-științifică
Ediția a XLIV-a, 2015-2017
Organizatori: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Afişează publicaţiile
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.
Ediția 25, R, 2015-2022
Organizatori: Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
ISBN: 978-9975-87-007-8
Afişează publicaţiile
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 3, 2006-2018
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Afişează publicaţiile
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 7, R, 2006-2018
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Afişează publicaţiile
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 2, 2014-2020
Organizatori: Universitatea de Stat din Tiraspol
ISBN: 978-9975-76-157-4
Afişează publicaţiile
Modern Technologies in the Food Industry
2012-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Centrul Naţional pentru Controlul Calităţii Băuturilor Alcoolice, Institutul de Cercetări pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii “Mecagro”, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Afişează publicaţiile
Microbial Biotechnology
Ediția 2, 2014-2022
Organizatori: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM, Societatea de Microbiologie din Moldova
ISBN: 978-9975-4432-8-9
Afişează publicaţiile
Microelectronics and Computer Science
Ediția 8, 2014-2017
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor a Republicii Moldova, QSystems Ltd., Accent Electronic, RENAM A.O., Endava, AO "HARD & SOFT", Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Uniunea Societăților Tehnico-Științifice din Moldova, Asociaţia de companii private din domeniul TIC din Republica Moldova, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S., Orange Moldova S.A., ICS „Allied Testing“ SRL, JMD-Planet S.R.L., BC Moldova Agroindbank S.A., S.E. Centru Telecomunicaţii Speciale
ISBN: 978-9975-45-329-5.
Afişează publicaţiile
Medicină veterinarăLucrări ştiinţifice
Vol.40, 2013-2018
Organizatori: Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ISBN: 978-9975-64-263-7
Afişează publicaţiile
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 6, R, 2006-2018
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
ISBN: 978-9975-66-290-1
Afişează publicaţiile
MedEspera
2012-2022
Organizatori: Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor în Medicină-ASRM, Chișinău
ISBN: 978-9975-57-030-5
Afişează publicaţiile
Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science - Proceedings of the 11th International Conference, TCSET'2012
2012
Organizatori: Kyev Polytechnic Institute
ISBN: 9781467302838
ISBN: 978-617607208-9
Afişează publicaţiile
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.1, 2012-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Centrul Naţional pentru Controlul Calităţii Băuturilor Alcoolice, Institutul de Cercetări pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii “Mecagro”, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
ISBN: 978-9975-87-428-1
Afişează publicaţiile
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.2, 2012-2022
Organizatori: Universitatea Tehnică a Moldovei, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare , Centrul Naţional pentru Controlul Calităţii Băuturilor Alcoolice, Institutul de Cercetări pentru Mecanizarea şi Electrificarea Agriculturii “Mecagro”, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
ISBN: 978-9975-87-428-1
Afişează publicaţiile
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 5, 2006-2018
Organizatori: Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu", Societatea Fizicienilor din Moldova
Afişează publicaţiile
Monitorizarea politicilor anticorupţie în Republica Moldova
Ediţia 1, 2009
ISBN: 978-9975-80-286-4
Afişează publicaţiile
Magnetic resonance in condensed matter
2007
Organizatori: Centrul de Metrologie şi Metode Analitice de Cercetare
Afişează publicaţiile
1 - 125 of 125